Chrześcijańskie Kościoły Boga

[271z]

Wnioski: ustrój kościoła [271z]

(Wydanie 1.0 19981117)

 

 

Wielu ludzi chcą zostać wiernymi kościoła, ale pobliżu nie mają kościoła, który by odpowiadał zasadom biblijnego ustroju kościoła. Niektórzy wpadają w zamieszanie, ponieważ należą do kościoła, który wykazał nieprzekonywający charakter swej doktryny.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1998 Djun Hoit pod red. Wade Cox)

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Ustrój kościoła

Mogliście czytać Biblię po raz pierwszy i nie zrozumieć prawdziwego sensu, który zawiera nauka biblijna. Jest możliwe i to, że próbujecie poważnie studiować Biblię, ale ktoś wam przeszkadza. Przyjaciele mogą mówić, że jesteście heretykiem. Tak było ich uczono w kościele. Mogą was wyłączyć z braterstwa. Jesteście zmieszani, przygnębieni tym, co odbywa się. Powinniście coś zrobić, i nie jesteście same.

Możecie zwrócić się do nas, i jeżeli jesteście prawdziwym chrześcijaninem, możemy pomóc odnaleźć przyjaciół do korespondencji. Nigdy nie rozgłaszamy adresy naszych członków, i wy również nie powinniście to robić. Możemy pomóc nawiązać związki z ludźmi, co przestrzegają święta Paschy, Pięćdziesiątnicy lub Krzaków. Święto to powinien obchodzić każdy, kiedy nadchodzi czas.

Kościół apostolski składał się tylko z tych ludzi, kto ogólnym zdaniem został zrodzony Duchem Bożym i chrzczony na podstawie osobistego spowiadania wiary w Chrystusa. Przy tym zachowanie uczniów w dzień Pięćdziesiątnicy był, widocznie, zasadą w ciągu całego okresu apostolskiego: chrzest nowo nawróconych następował od razu po nawróceniu. Odroczenie chrztu nowo nawróconych stanowi jawne uchylenie od praktyki apostolskiej. Co prawda w te czasy nowo nawróceni byli z żydów, i trzeba im było tylko uwierzyć, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Podlegając Jemu jako Panu, tym samym świadczyli o swej gotowości do chrztu. Tak w te czasy nie było powodów dla nie szczerego zwrócenia, ponieważ nawróconych do chrześcijaństwa czekali prześladowania i nawet śmierć. Przy takich warunkach było możliwe i rozsądne przyśpieszać chrzest, co w nasze dni może być niebezpieczne. Jednak na podstawie praktyki całego okresu apostolskiego możemy przyznać, że czas chrztu może być oddzielony od momentu nawrócenia tylko na tyle, ile jest potrzebne dla tego, żeby się upewnić w szczerej przemianie serca nowo nawróconego.

Misja kościoła jest utrwalona w konstytucji. Nasz cel jest w następnym:

Głosić Ewangelie królestwa bożego i nieść go wszystkim narodom;

Zrobić wszystkich ludzi uczniami Jezusa Chrystusa;

Ustalić miejsca dla prowadzenia mszy, studiowania Biblii i przestrzegania świąt;

Pomóc braciom w ustroju świąt lub w innych nadzwyczajnych sytuacjach;

Troszczyć się o ludzi stare i ubogie;

Zabezpieczać dach nad głową jedzenie większości naszych członków;

Prowadzić korespondencję.

Kościół żyje na dziesięciny i ofiarowania, co składają wierni. Każdy kraj jest finansową niezależny, oprócz jednego obowiązku: dziesięciny dziesięcin, która idzie na korzyść Konferencji światowej. W każdym regionie jest ustalony fundusz pieniędzy, środki którego idą na organizację światowej i narodowej konferencji.

CKB ma swoją politykę, która przewiduje służbę bez wynagrodzenia. Nie wolno płacić za to, co obicie w soboty. Nasze kapłanie są profesjonalistami, którzy szczerze i gorliwie pracują na korzyść wiary. Diakonie stanowią "niższe ogniwo kierownice", odpowiadają również za dokonywanie sakramentów kościelnych.

Potrzebne nam są tłumacze, kapłanie, a także nauczyciele. Kiedy grupy kościelne przejdą szkolenie, potrzebne nam będą ludzi, którzy będą opiekować się starymi i ubogimi.

Możemy pomóc kapłanom zmienić kierunek poglądów teologicznych, żeby oni mogli służyć kościołowi i pomagać innym zostać nauczycielami.

Nie powinniście niedoceniać silę i władzę Boga. jeżeli jesteście gotowi pracować, my gotowi wam pomóc.