Chrześcijańskie Kościoły Boga

[111z]

Wnioski: naucz nas się modlić [111z]

(Wydanie 1.0 19950506)

 

W tym artykule idzie mowa o tym, jak trzeba modlić się poprawnie, t.z. zgodnie z tym, czemu nas uczył Chrystus. Tutaj że autor podaje tłumaczenie odpowiednich terminów (pojęć), a także pojaśniał ważność modlitwy, robionej pod czas mszy. W artykule jest pokazane, co może służyć przeszkodą modlitwie, razem z tym autor daje radę, jak trzeba się modlić.

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1995, 1999, 2001 Denis Sostarik & Wade Cox, wnioski Pieta Michelsena podred. Wade Cox)

 

 

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Naucz nas się modlić

Cel modlitwy jest w tym żeby poprosić Boga o tym, co potrzebujemy, żeby On mógł wysłuchać nasze oczekiwania i spełnić nasze prośby. Bóg daruje każdemu z nas prezenty, daje talenty, ale modlitwa jest sposobem otrzymać własny prezent i przywilej. Modlić się można prawidłowo i nie. Tak powinniśmy dobrze rozumieć, czemu nas uczy Biblia, żeby nasze modlitwy otrzymali rozsądny charakter. Uczniowie poprosili Chrystusa w Ewangelii wg. Łukasza 11:1 "Panie, naucz nas się modlić". Jezus ustalił porządek prowadzenia mszy, nauczył nas się modlić. Nazywamy tą modlitwę Modlitwą Pana. w Ewangelii wg. Mateusza 6:9-13 Jezus powiedział: "tak się modlicie się".

Pierwszorzędnym elementem tego modelu jest to, że modlitwa jest kierowana bezpośrednio do Boga, który jest obiektem oddawania czci. Nasze modlitwa powinni zaczynać się zwróceniem do Boga i chwalebnymi przemowami na jego cześć. Ojcie nasz, który jest w niebie, święć się imię twoje.

Drugi ważny element jest w tym, że nasza uwaga jest całkowicie skupiona na naszych potrzebach. Chleb nasz powszedni daj nam dziś. Dać nam wszystko potrzebne dla życia - codzienny obowiązek Boga, jeżeli wzięliście go do swych rąk. Pracę tą on dokonuje poprzez swego syna, który pełni rolę posłannika. Posłał swego syna posłannika lub anioła do patriarchów, którzy pełnili funkcji elohimów Izraela (Rod. 48:13-16). Takim czynem staje się jasne, że anioł, co jawił się Izraelu był nikim innym, jak elohimem lub Bogiem, który go błogosławił i dbał o tym, żeby izraelici zawsze mieli dość jedzenia i picia. Ten anioł także odkupił ludzi od zła. Ponieważ pobożny dał obiecanie tego, że ich woda i chleb nie będą się kończyć (Ps. 37:25; Iz. 33:15-16).

Trzecim elementem modlitwy jest przebaczenie przewinień. Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Zdolność wybaczać - to podstawa naszych stosunków z bogiem. Wymaganie umieć przebaczać logicznie wynika z obrazy. Niektórzy obrażają nas tak że, jak i my obrażamy Boga swym nieposłuszeństwem i tym, że znieważamy Jego Prawo. Każda obraza pochodzi od nieposłuszeństwa Bogu. Dawid powiedział Bogu, że zgrzeszył przeciwko niemu (Ps. 51:1-4).

Trzeba pamiętać o tym, że szkoda, przysparzana bliźniemu jest zamachem na Prawo Boże. Jeżeli przebaczamy innych, to sami otrzymujemy przebaczenie. Niezdolność przebaczać innych - niebezpieczna cecha charakteru. Taki człowiek będzie mieć osobistą sprawę z bogiem. Jeżeli pierwsi nie ustalimy nasze stosunki z bogiem, nasze prośby i modlitwy zostaną bez odpowiedzi, i nie będzie siły w modlitwach, które wznosimy do najwyższego w imię obrony.

Nie powinniśmy tracić wiarę. Jezus powiedział w Ewangelii wg. Łukasza 18:1, że zawsze trzeba się modlić i nie tracić ducha. Paweł w pierwszym liście do tesaloniczan 5:17 mówił: "cały czas modlicie się". Przygnębienie - niebezpieczna zbroja w rękach naszych przeciwników.

Przeszkody modlitwie

Jeżeli mamy grzech, o którym nie pokutowali, Pan nie usłyszy nasze modlitwy (Iz. 59:2; Ps. 66:18; Przysł. 15:8).

Duchu nie przebaczającemu jest trudniej zrobić tak, żeby Pan usłyszał go (Mat. 5:23-24; Mark 11:25). Źródłem nie przebaczonej obrazy często służy faryzeuszostwo. W innych przypadkach to urażony honor. Trzeba nam zrozumieć swe uczucia i popatrzyć na to, jakie stosunki mamy z bogiem. Łukasz 10-14 demonstruje nam, co znaczy zarozumialstwo w oczach Boga. grzech ten jest najbardziej rozpowszechniony w kościołach Boga dwudziestego wieku. W rzeczywistości to pieczęć kościoła laodykejskiego (Apok. 3:14-22). Ubóstwo jest w duchu. Złoto, oczyszczone w ogniu, to Duch święty. Kościół uważał, że jest bogaty w duchu, a w rzeczywistości był biedny. Był wyrzucony z ust Bożych. Tylko niewielu z tego kościoła otrzymali usprawiedliwienie i otrzymali w spadku część królestwa bożego.

Brak wiary - jeszcze jeden powód, z którego Pan nie usłyszy naszą modlitwę (Jakuba 1:6-7; Heb. 11:6). Żeby znać, co obieca nam Pan, trzeba studiować Biblię. Powinniśmy wierzyć w to, że Pan odpowie na nasze modlitwy, powinniśmy być mu wdzięczni wcześniej. jeżeli człowiek ma problemy z rodziną, jego modlitwy nie będą usłyszani i będzie miał przeszkody w modlitwach (1 Piotr 3:7).

Prosimy nie poprawnie (Jakuba 4:2-3). W naszych modlitwach możemy stać się bardzo samolubnymi, ponieważ przydzielamy zbyt dużo uwagi naszym własnym potrzebom.

Jesteśmy powołani, żeby iść w ślady Jezusa Chrystusa. Więc kiedy tworzymy modlitwę, upominamy imię jego (Jan 14:13-14, 15:7). Żeby mieć prawo tak postępować, powinniśmy przestrzegać dziesięcioro przykazań (Jan 15:10). Duch święty tylko wtedy będzie w nas, kiedy będziemy posłuszni Bogu w przestrzeganiu przykazań Jego (1 Jan 3:21-24; Przysłów 28:9).

Powinniśmy modlić się prawdziwemu Bogu (1 Kor. 8:5-6). W tym tekście mówi się o tym, że Chrystus jest nam dany jako Pan pod dowództwem Jedynego Prawdziwego Boga (Jan 17:3; 1Jan 5:20).

Jeżeli poprosicie Boga pomóc biednym, ale sami nie otworzycie portmonetki, jesteście perfidni (Jak. 2:14-16). Jeżeli sami możecie pomóc biednym, ale nie robicie tego - nie ma sensu modlić się Panu.

Powinniście pokutować i zmienić się (Iz. 55:6-7). Bóg obiecał odpowiedzieć na modlitwę pobożnego (Pr. 10:24; 15:8; Jakuba 5:16).

Trzeba modlić się za:

Dziękczynienie: (Tes. 4:6; Kol. 4:2).powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg jest źródłem naszego błogosławieństwa, i powinniśmy być mu wdzięczni.

Modlicie się jeden za drugiego (Efez. 6:18-19; Rzym. 15:30). Modlicie się za króli i za wszystkich kierujących (1 Tym. 2:1-2).modlicie się za naszych wrogów (Łukasz 6:28).

Kiedy nie znamy, za co mamy się modlić, powinniśmy mieć nadzieje na pomóc (Rzym. 8:26-27).

Jeżeli modlitwy pozostają bez odpowiedzi, nadał modlicie się (Łukasz 11:9-10, 18:1-8). Nie powinniśmy dyskutować z Bogiem. W rzeczywistości Bóg wola nas słowami przychodźcie - i rozsądzimy, mówi Pan" (Iz. 1:18).

Będzie wola twoja

Bóg chciał, żeby Jezus przeszedł przez poniżania i śmierć. Nasze modlitwy mają być zgodne z wolą Boga.

Bóg może usłyszeć modlitwy, które idą do niego z poważaniem i szczerze. Innymi słowami mamy tworzyć modlitwy od czystego serca. Nie jesteśmy sami w naszej walce. Bóg jest gotów pomóc nam przeżyć życie prawdziwego chrześcijanina (Iz. 66:2). Bóg szuka posłusznych i szczerych ludzi, czyje modlitwy i zostaną usłyszani.

Modlitwa - to nie jest sposób zmusić Boga spełnić naszą prośbę, ale sposób przyjść do Boga w doskonalej wierze, która jest nam potrzebna. Bóg odpowiada na modlitwy wierzących, ale nie zawsze tak, jak chcemy. On doskonale zna, jakie są nasze prawdziwe potrzeby, gdzie nasze oczekiwania duchowe są bardziej ważne niż materialne.

Znamy, że powinniśmy modlić się, ponieważ w Ewangelii wg. Mateusza 6:7 Jezus powiedział: "Ale kiedy modlicie się", a nie jeżeli. Takim czynem w modlitwie przyznajemy swoją zależność od pewnego źródła, co łeży poza nami - siły wyższej. Uważamy Pana częścią siebie, to znaczy zgodnie z zamysłem Boga. takim czynem Bóg zostaje wszystkim we wszystkim (1 Kor. 15:28; Efez. 1:23).