Chrześcijańskie Kościoły Boga

[089z]

Wnioski: herezja w kościele apostolskim [089z]

(Wydanie 1.0 19950128)

 

W tym artykule autor rozpatruje herezji, co pojawili się w Kolosii i Galatii. To jeden z serii artykułów, poświęconych prawu w tłumaczeniu Pawła.

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1995, 2000 Wade Cox, wnioski Erik Cox)

 

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Herezja w kościele apostolskim

Kościół apostolski przeżywał trudne czasy już od pierwszych dniej swego istnienia. Kiedy zaczęli się spory co do dokładności i możliwości przyjęcia tego, czy innego obrzędu lub święta, to ludzi często sięgali do prac apostola Pawła. Niektóre aspekty kościelnych mszy po prostu są sprzeczne z duchowym powołaniem kościoła, a inne mają tak skomplikowaną treść, że daleko nie wszyscy teolodzy mogą dojść jednego wniosku co do tego pytania i dziś. Listy do Kolosan i Galatów są bardzo ważne, ponieważ dają możliwość zbliżyć się do tego rozumienia, co różniło kościół nowego testamentu od innych, a znaczy odnaleźć odpowiedzi na wielu pytań o herezjach.

Twory Pawła często byli źle rozumiane, ponieważ teolodzy od początku stawali na złą drogę pojmowania Biblii, co demaskował trzy istoty. Takim czynem cały sens prawa bożego schodzi na nic, ponieważ traktowanie adeptów dogmatu Trójcy zasadniczo wyłączała prawdziwe chrześcijańskie rozumienie. Ale kiedy archeolodzy znaleźli Zwoje Morza Martwego u nas zjawili się bardziej dokładna informacja o tym, jak rozumieli wiarę ludzi, co żyli za czasów Chrystusa. herezja Kolosii oznaczała pogodzenie rady elohimów. Galaty położyli początek tendencji do obrzędowości, żeby pogodzić duchy, nie rozumiejąc, że to byli demony.

Listy do Kolosan i Galatów służą dlatego, żeby ukorzenić myśl o jedności Chrystusa jak pośrednika między wybrańcami a Bogiem, który może przynieść zbawienie. Te listy nie odmieniają Prawo Boże. Paweł, jak i każdy inny apostoł nie może i nie będzie przeczyć Chrystusowi. Jan zaprzeczył podobną, ale bardziej rozwiniętą herezję, autor której chciał podnieść Chrystusa i sprostować jego śmierć, a znaczy i ofiarę przez niego złożoną. Był to duch antychrysta (1 Jan 4:1-6). Prawdziwe rozumienie istoty boskiej zaznało niektóre zmiany, więc w drugim wieku rozłam między kościołami stał się uzasadnionym zjawiskiem.

Błędy, co stali się pojawiać w kościele apostolskim, w podstawie zmienili podejście do doktryny o poczcie anielskim. Tak stronnicy nauk heretyckich poszli na kłamstwo, dlatego, żeby rozwinąć doktrynę o pierwszeństwu Chrystusa przed innymi, z czego próbowali wyciągnąć równość między Chrystusem a Bogiem.

W liście do Efezjan Paweł mówi, że w swych modlitwach prosi ojca dać nam pokrzepić się Jego duchem, żeby Chrystus wszedł do naszego serca. W tych wierszach widzimy Ojca, Ducha i Chrystusa, Syna. Oni wszyscy istnieją jednocześnie. W Biblii nigdzie nie mówi się, że od początku jakiś czas istniał Ojciec, a potem Ojciec został synem i Ojciec przestał istnieć. Także nigdzie nie mówi się, że po jakimś czasie Syn został Duchem i przestał istnieć. To błąd, herezja. Nazywa się on modalizmem. Jego stronnicy uważają, że Bóg istnieje w trzech osobach (modusach):s początku Ojciec, potem Syn i w końcu duch.

Jak tylko został ustalony dogmat Boga w trójce jedynego, kłamstwo, a znaczy i rozmiar herezji został przestraszającym. Dzisiaj szykany na Boga wyszli daleko za granicy zwykłych prób utwierdzić so wieczność i równość Chrystusa Bogu. Byli wystawiane wielu doktryn i zdań, w tym oddawanie czci martwym, kult Panny Marii, oddawanie czci świętym i t.d. wielu z tych teorii i argumentów biorą początek w pogańskim systemie wiar babilońskich, inne wymyślone przez gnostyków.