Chrześcijańskie Kościoły Boga

[015z]

Wnioski: prawa jedzenia [015z]

(Wydanie 1.0 19940409)

 

W tym artykule zasady odżywiania są badane z naukowego punktu widzenia. Autor przedstawia myśl o tym, że te przepisy są prawidłowe i nie stracili swej aktualności do dziś. Spełnienie biblijnych zasad odżywiania ma decydujące znaczenie dla planety.

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1990, 2000 Wade Cox

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Prawa jedzenia

"Jedz wszystko, co się rucha!"

"Jedz wszystko, co jest smaczne!"

"Strawy morski są bardzo drogie - widocznie są dobre!"

tak krótko można sformułować przepisy, według których żyją ludzi w całym świecie, ale Bóg, stwórca wszystkiego istniejącego nie przyjmuje tych zasad.

W ciągu wieków u człowieka rozwinęło się przyzwyczajenie spożywać wszystko, co się nadaje. Gusty i przyzwyczajenie rozwijali się w tali sposób, że przywilej był zawsze nadawany strawom egzotycznym.

Tradycja nakładania tabu na niektóre rodzaje jedzenia pochodzi jeszcze od czasów dawnych cywilizacji, gdzie ten zakaz często miał znaczenie religijne.

W księgach Kapłańskiej 11 i Powtórnego Prawa 14 Biblia zawiera specjalne zasady i prawa, co regulują spożywanie; jak powinno zabijać bydło; w jaki sposób trzeba je patroszyć; i w końcu, co w nich nie można spożywać (idzie mowa o łoju i krwi). W tej prace będziemy mówić o mięsie czystym i nieczystym, jak jest napisane w Biblii.

W ciągu wieków wielu robili próby zaprzeczyć prawidłowość biblijnych praw jedzenia lub udowodnić, że dotyczą oi tylko żydów, a także to, że nie działają oni więcej i są skasowane Nowym Testamentem. Niektórzy racjonaliści biblijne twierdzili, że prawa jedzenia Starego Testamentu są skasowane Księgą Dziejów 10, nie zważając na list w następnym wierszu tej samej księgi Dziejów, symbolika której faktycznie wprowadza do Kościoła nie Judejczyków, i jeszcze tak świadczy o wykorzystaniu praw jedzenia. Wiersz 15 Księgi Dziejów także jest wykorzystywany dlatego, żeby argumentować skasowanie praw jedzenia (patrz artykuł pod nazwą "Prawa Jedzenia (15)).

Te prawa jedzenia byli zawsze przestrzegane Kościołami Boga i o tym fenomenie mówią najwybitniejsze naukowcy. Pod czas istnienia hiszpańskiej Inkwizycji jednym ze sposobów wyjawienia tak zwanych heretyków Kościoła Boga było wyjaśnienie tego, czy przestrzegają oni prawa jedzenia, czy nie. Żydzi i muzułmanie także byli uważani heretykami, wielu z nich byli skazani na śmierć.

Prawa Jedzenia byli ponownie przedstawione prorokiem Mahometem. Dał on specjalne dozwolenie plemionom, co żyją w pustynie spożywać mięso wielbłąda (wcześniej uważanego za nieczyste bydło), zabijać wielbłąda trzeba w odpowiedni sposób. Mahomet mówi, że to, co jest dozwolono jeść żydom, jest dozwolono jeść i muzułmanom, i odwrotnie. Niestety on nie podał wszystkich praw jedzenia, a po prostu dał zakaz, podobnie do danego w Dziejów 15, wspominając o nie spożywaniu świniny i padliny. później to dało muzułmanom powód przestrzegać tylko te prawa, ignorując wszystkie inne. Antropolodzy i studiujący Porównawcze religioznawstwo przeanalizowali tabu rytualne na spożycie jedzenia bardziej prymitywnych kultur. Jedni z nich przyznają ich czysto higieniczną wartość, która w danej sytuacji pełnego stwierdzenia praw higieny jest stracona. Inni że mówią o ich bezpodstawności, przenosząc to twierdzenie na wszystkie zakazy co do spożycia.

W ostatnie czasy, kiedy więcej znamy o produktach morskich i zakażeniach w wyniku spożycia metali ciężkich, znamy, że ciężkie metali są zawarte przede wszystkim w mieszkańcach morza. Jeżeli popatrzymy na wierzchnią część łańcucha odżywiania, to zobaczymy, że wielkie ryby drapieżcze zawierają najwięcej szkodliwych substancji.

Zgodnie ogólnej obserwacji nieczyste rodzaje ryb, na przykład mięczaki i skorupiaki zajmują pierwsze miejsce po zawarciu metali ciężkich i innych, zabrudzających ekologię oceanu substancji. Istoty te powinni oczyszczać oceany i rzeki od zatrudnienia. Ale w rzeczywistości odbywa się zwrotny proces zakażania, i

ludzi używają selen i arsen, który zbiera się w tkankach człowieka. Jest to niedopuszczalne, , i to też przepisują prawa jedzenia, dane Bogiem. W czystej, t.z. dozwolonej dla użycia rybie znajduje się dopuszczalna doza substancji toksycznych, takich jak selen i arsen. Takim czynem jest poniżany szkodliwy wpływ na ludzi.

Z reguły "czyste" rodzaje ryby nie zawierają wysoką koncentrację substancji zatruwających. Substancje te są zawarte tylko w organizmie wielkich ryb drapieżnych, temu spożywając tylko ustaloną prawem jedzenie człowiek może kontrolować zawartość szkodliwych substancji, co zatruwają jego organizm. Małe ryby praktycznie nie zawierają substancji szkodliwych, a znaczy bardziej nadają się na dietę.

Zasady spożywania są skomplikowane, ale prawidłowe, i to jest potwierdzane wynikami badania wpływu produktów morza na organizm człowieka. unikając tego, co jest sprzeczne z porządkiem Boga, tym samym potwierdzamy swoją należność do tego porządku. Bóg jest święty właśnie dzięki przestrzeganiu diety. więcej tego, przestrzeganie zasad odżywiania zabezpieczy czystość środowiska. Bóg dał nam planetę dlatego, żebyśmy dbali o niej, a nie dlatego, żebyśmy ją niszczyli.