Chrześcijańskie Kościoły Boga

[006z]

Marka 5:21-43 [006z]

(Wydanie 1.0 20000725)

 

 

Dwa cuda, na przykładzie których staje nam się jasne wezwanie i odnowienie kościoła.

  

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 2000 Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Marka 5:21-43

Historia o tym, jak Chrystus dokonał te dwa cuda naprawdę okazuje duże wrażenie. W tym fragmencie Pisma jest pośrednio pokazane to, jak Chrystus zbiera Jego kościół. Tutaj oprócz innego znajdujemy ukryty sens, rozumienie tej roli, co jest wyznaczona narodu Izraela, syna kolan Lewitów i Judasza. alegoria ta ma duże znaczenie dla kościoła.

Za Chrystusem szli duże tłumy, ci wszyscy ludzi, byli zwani, ale nie wybrani. Widzieli dzieje Chrystusa, ale nie było w nich prawdziwej wiary.

Iair, jeden z naczelników w synagodze przyszedł do Chrystusa, żeby prosić go o uzdrowienie swej umierającej córki. Iair jest przedstawiony jako symbol błogosławieństwa Judejczyków i kolana Lewitów. Znajdując się wśród tłumu Jezus raptem zapytał otoczenie: "Kto dotknął mego ubrania?" kobieta, co cierpiała dwanaście lat na krwawicę, znając o tym, że choroba robi się cięższą, pomyślała: "Jeżeli dotknę go - wyzdrowieję". I została uzdrowiona cudem. Cudo usprawiedliwienia poprzez wiarę jest tutaj demonstrowane w pełnej mierze. kobieta, o której idzie mowa była nie czystą w ciągu dwunastu lat. Ona symbolizuje wybrańców - tych wszystkich, kto zmarł za swoje grzechy, i za to, że była nieczysta przed bogiem, kobieta znała, że jest nieczystą, ale synowie Judasza i kolana Lewitów nie znają o tym. Tylko poprzez Ducha świętego możemy otrzymać pokutę, i takim czynem poznać własny grzech, w pełni zrozumieć stopień naszego grzechu.

Kiedy Chrystus przyszedł w dom Iaira córka naczelnika synagogi była martwa. Chrystus upewnił biednego ojca, żeby on przestał się bać, a tylko wierzył. Jest to bardzo ważne dla kościoła, szczególnie wtedy, kiedy czekają na niego ciężkie wypróbowania. Przecież Pan obieca, że nigdy nie zostawi nas (do Heb. 13:5; Rod. 28:15). Chrystus powiedział ludziom, że dziewczynka nie zmarła, a tylko śpi. To pewna aluzja na zmartwychwstanie i zbawienie niewiasty kościoła. Dla wybrańców śmierć oznacza sen. Jednak na zewnątrz pobliżu domu byli ludzi, co śmiali się z niego, pokazując swoją niewiarę. jest to aluzja na niewiarę synów Lewita i Judejczyków. Chrystus dokonuje cudo i powraca do życia dziewczynkę, która miała dwanaście lat. Wydarzenie to symbolizuje pierwsze zmartwychwstanie, obiecane temu kościołowi, który będzie wierny prawu bożemu (patrz artykuł Dusza (92), Zmartwychwstanie (143). Ta aluzja wskazuje na tych dwunastu elementów, co stanowił podstawę Miasta Boga (patrz artykuł Miasto boga (180). Kobiecie trzeba było dwanaście lat, żeby przyjść do pokuty. Ona - świadek Izraela, ponieważ jest pełna wiary.

Kiedy dziewczynka ożyła tłum przyszedł w wielkie zdziwienie (1 do Kor. 1:27). Później kościół straci swoje znaczenie. Potem Chrystus nakazał kościołowi przestrzegać sakramenty Pana w kościele Jego i dawać pokarm duchowy tym, kto ją potrzebuje (1 do Kor. 1:27). A potem Chrystus powierzył Piotrowi paść baranków Jego (Jan 21:16,17).

Te dwa, widocznie nie związane między sobą wydarzenia w naturalny sposób dają nam zrozumieć przepowiedzenie wybrańców, ich odstranienie, powołanie, i stąd ich usprawiedliwienie, a potem sławę, moc i zmartwychwstanie. Ponieważ kogo On wyznaczył, tych i powołał, a kogo powołał, tych i usprawiedliwił (Rzym. 8:28-33).