Chrześcijańskie Kościoły Boga

[059]

Spis typowych pytań dotyczących Biblii [059]

(Wydanie 1.0 2000 06 30 2001 09 07)

 

 

Spis typowych pytań dotyczących Biblii jest podany niżej.

 

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 2000, 2001 Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść

Biblia…czy jest prawdą to, co jest napisane w Biblii - Biblia jako dokument - Biblia natchniona Bogiem - Klucz do rozumienia symboli biblijnych - Biblia Gutenberga - Biblia NET - Studiowanie Biblii - Duei Raims - Falsyfikaty - Ile lat ma Nowy Testament - Sol Scriptura (Jedyne Pismo) - Czym jest Pismo - Prorocy Boga- Jak czytać Biblię - Dodane teksty w Biblii Króla Jakuba - myśleć po nowemu; Septuaginta; Kurioza - historiografia Izraela - wiek ziemi 6 000 lat- Jak lepiej spędzać pieniądze- Prawo niepisane - Kolory

Los…świeckie radości - Przyszłość ludzkości - Zamysł Boga - Cierpienia - kto odpowie - Powodzenie /nie powodzenie

Symbolika Liczb…72 ofiarowania - Jak zmniejszają się liczby - czwarty wymiar - Co do pytania o 300

Społeczeństwo… Homoseksualizm - Klonowanie - Wegetarianizm - Wróżenie na wodzie - Dinozaury - Kolczyki - Kremacja - Życie jest święte - Jak można nie widzieć oczywistego - Policja - O rodzicach, co nie przestrzegają Prawa Boga - Masturbacja - Sztuka życia w ślubie - Przekłucie części ciała - Horoskopy - Transplantacja narządów - kara cielesna - Przebaczenia - Usynowienie - Przysięga na fladze - Białe kłamstwo - Alkohol - Palenie - Loteria - Klątwy - Sodomia - Nietradycyjna medycyna - Nieposłuszeństwo rodzicom - Nie wiara - globalne pocieplanie - Ogień w Sobotę - Nazwisko według męża - Pomóc tym, kto potrzebuje - Przelewanie krwi - Posłuszeństwo

Tradycji pogan…Wielkanoc pogan - Narodzenie Chrystusa - Kult Attisa - czerwone i zielone - Jemioła - Narodzenie Ojca - Gwiazda Bitleemu - krzyż jako symbol pogan - etnokulturalna etymologia krzyża - dzień Matki / Ojca

Historia…Wyprawy krzyżowe - Ojcowie pielgrzymi - prześladowania pogan; Jan Bonion - "Pasterz " Ermy

Kościół…Zamysł Pana - Pszenica / plewy; Pasterz /minister / kapłan - Dzieci uświęcone - Zew chrześcijan - Prawdziwa religia - Cotygodniowe ofiary - Dlaczego religia - Chrzest w wodzie - Uzdrowienie - Euseusz - Jaki kościół - Ludzi z księgi - zagadka Boga

Modlitwa i post…Komu się modlić - Bicie w pierś - msza w kościele - Czy jest sens w modlitwie nie chrześcijan - Co do pytania o pokryciu głowy - trzy ryzy na dniu - worek z płótna i zola - karmicie głodnych w dni postu

Duch…Synkretyzm Ducha Świętego i ducha biesów - Co będzie z takimi ludźmi - Czy mogą duchy umrzeć

Kalendarz…Zapoznajcie się z oboma kalendarzami - chronologia - Dzień czy czas

Fałszywa doktryna…Trzecie zmartwychwstanie - bezpieczne miejsce

Narody…Edom - drogą zagubionych kolan - Bóg rasista - Sichem - chronologia 430 lat - Przyszłość chrześcijaństwa - Czas pogan - Przykazania

Najbardziej typowe pytania

Biblia

Czy jest prawdą to, o czym nam opowiada Biblia?

Odpowiedź: Reformacja protestantów w XVI wieku odbywała się pod gasłem "Sola Scriptura" (tylko Pismo). Biblia była uważana słowem Boga, a Dziesięcioro Przykazań stanowili obowiązkowy element wiary. W okresie reformacji Przykazania Boże zaznali ogólnego wyznania, i dzięki temu wszystkie konfesji kierowali się przepisami Pana.

Kościół odrzucił apokryfy (nie włączone do kanonu twory głównie hebrajskiej i wcześnie chrześcijańskiej literatury, uwaga tłumacza) jak niewiarygodne twory, ponieważ ich treść czasem jest sprzeczną z Pismem bogiem natchnionym. W swój czas dość szerokie rozpowszechnienie miała pozycja Jeronima -teologa, który przełożył Biblie na łacinę. Jego poglądy zbiegli się z mniemaniami uczestników soboru Judejczyków, co odbył się w mieście Jamnia w drugim wieku. Na tym soborze zostało wydane postanowienie o tym, żeby nie włączać Apokryfy do liczby tekstów kanonicznych. Słowo "Apokryf" pochodzenia greckiego, i oznacza "niewidoczny, tajemny" - właśnie takimi i byli te teksty, z powodu powstałej wokół nich sytuacji. Znamy, że Stary Testament został kanonizowany od razu po śmierci Ezdrasza w 323-1 wieku przed naszą erą. Co dotyczy Apokryfów, to te teksty także byli wykorzystywane, jednak nie byli uważane wiarygodnymi, a znaczy kanonicznymi. Pytania o kanonizacji tych czy innych tworów byli rozpatrywane na soborach w Gippo i Kartagienie.

Jednak uczestnicy soboru w Trento próbując przeciwdziałać Reformacji popełnili fatalny błąd i wygłosili Apokrafy tekstem kanonicznym, widocznie w ślady za Augustynem. Więc kiedy mówicie, że Biblia jest prawdziwą, biorąc pod uwagę wszystko przed tym powiedziane, powstaje pytanie, jaka właśnie Biblia jest prawdziwą? Patrz artykuł Biblia (164).

Niestety wygłosić Biblię wiarygodną nie jest wystarczające, żeby ludzi uwierzyli w nią i spełniali wszystkie prawa i zasady Pisma Świętego. Tak pod czas drugiej wojny narodowej w niemieckich taborach koncentracyjnych można było widzieć ludzi, co nosili na uniformie naszywki w kształcie przewróconego trójkąta czerwonego. Symbol ten oznaczał, że ludzi, którzy go noszą, należą do tak zwanych "badaczy Biblii". Celem Holokostu było nawrócić Europę do Luteranizmu i zrobić ją prowincję Rzymskiego Kościoła Katolickiego, w której by nie było miejscy ni Biblii, ni Judejczykom, ni chrześcijanom, co przestrzegają Sobotę. Widocznie luteranie byli na czele działalności pierwszego obozu koncentracyjnego, który w końcu 1932 roku rozmieścił się około Hamburgu. Rabin Kon w swej pracy Stronnicy Soboty w Transylwanii (CHB Pabliszing 1998r. ) pisze o tym, że po tym, jak zainteresowani w reformacji luteranie, będąc wyznawcami Rzymskiego kościoła katolickiego ukorzenili i poszerzyli swoją władzę w Transylwanii. Chrześcijanie, co żyli na tych terenach byli prześladowani za to, że przestrzegali Sobotę. Ci "pobożni dżentelmeni - chrześcijanie" odcinali głowy kobietom na ulice tylko za to, że w kuchniach tych gospodyni można było znaleźć tłuszcz gęsi zamiast łoju świni.

Oprócz tego miliony Armeńczyków zostali zastrzelone w okresie między 1919 i wydarzeniami Holokostu tylko za to, że uważali Prawa biblijne za prawdę. Ponad milion wyznawców Soboty po prostu zginęli bez wiedzy w 1927 roku próbując uratować się u Turków z zakonu Bektaszy. W związku z tym pięć milionów stronników Bektaszy także znikli.

Popatrzymy na historię ludzi, co przestrzegali prawa Biblii oczami autora artykułu pod nazwą Rola Czwartego przykazania w historii kościołów Boga, co przestrzegali Sobotę (170). Więc ktoś może powiedzieć: "Tak Biblia jest prawdziwa, jeżeli nie brać pod uwagę Apokryfy". Jednak istnieli niektóre źle przetłumaczone aspekty w Biblii, sztucznie dołączone do tekstu kanonicznego. Te wszystkie zmiany mogą zrodzić wielu rozbieżności: tak 1 Jan 5:7, i Tym. 3:16 w Biblii króla Jakuba, a także Powt. Prawa 32:8 w wydaniu MT. Wszystkie inne wydania wzięli śladem za nimi "nie prawidłowe" fragmenty. Niestety podobne miejsca w Biblii są spotykane dość często.

Co myślicie o etymologii Biblii jako dokumentu? Szczególnie mnie interesuje pana zdanie co do wersji, zgodnie której Biblia jest rozpatrywana jako interpretacje, widocznie, bardziej dawnych manuskryptów egipskich kusz i aksum? Przecież nie jest tajemnicą, że dawny wiersz na ścianach grobowca Antefa w dawnym Egipcie bardzo przypomina odcinek z listu do Koryntian.

Odpowiedź: Biblia cały czas apeluje do współczesnych dokumentów i obyczajom od czasu swego stworzenia. Stary Testament został rozbity na kawałki w tym tylko celu, żeby udowodnić jego niewiarygodność.

Takie dowody jak na przykład "opisany w Biblii fakt śmierci Mojżesza sam służy dowodem tego, że on nie mógł być autorem Pięcioksiąg, t.z. świadkiem własnej śmierci" pojawił się nieco później. Prawa przedstawione w księdze Powtórnego Prawa uważają częścią trzech dokumentów Pięcioksiąg (P, J i Q dokumentów).

Różnice w imionach Boga i ludzi, zrobione według Jego woli, odnoszą raczej do specyfiki etnicznej atrybucji, kulturalnego przemyślenia i adoptacji Biblii w granicach kultu Hanaana. I w tym przypadku mowa idzie nie o ignorancji naukowców, co niestety często odpowiada rzeczywistości. Tan fakt, że księga proroka Daniela jest napisana w językach hebrajskim i haldejskim, nie jest dowodem bogiem natchnienia Pisma. Sfałszowanie chyba by nic nie zmieniło w coś w jego pracy, gdyby ona była napisana nawet po aramiejsku czy hebrajsku, z następnym dodaniem innojęzycznej wariacji.

Trzeba zaznaczyć, że odsyłacz do greckiego tłumaczenia Biblii (270 lat przed n.e.) LXX w Nowym Testamencie, mówią o kompetencji autorów Pisma Świętego. Styl i maniera wariacji hebrajskiej mówią o tym, że autorzy znali Enocha, jednak to w żadnym przypadku nie daje nam powód wątpić w wiarygodności Pisma. Zmiany, co wprowadził Soferym, wcale nie są pewnym dowodem tego, że hebrajskie wydanie Starego Testamentu było zrobione później. Wersja o zmianie tekstów oryginalnych należy raczej do wydań DSS i LXX, ponieważ znamy na pewno, że w tych wydaniach tekst został zmieniony. Prawdziwe teolodzy mogą zrozumieć dlaczego to się zdarzyło.

Problemy z chronologią często powstają z powodu strasznej ignorancji samych naukowców. Tak chronologia wydarzeń dawnego Egiptu jest całkiem bazowana na źródłach Maneto. Wynika, że w wiarygodności Biblii wątpią częściej niż mówią o złym odtworzeniu tej chronologii w kołach naukowych. Tak I. Wielikowski zapłacił bardzo wysoką cenę za to, że próbował bronić własny punkt widzenia, który bardzo się różnił od zdań większości.

To samo można powiedzieć i o Haldee. Długi czas było uważane, że hattejów nigdy nie było, ponieważ o ich istnieniu było wiadomo tylko z Biblii. Jednak już w nasze czasy zostali odnalezione ruiny miast, gdzie kiedyś żył ten naród. Można przypuścić, że niedługo hettejów odniosą do Celtów, co żyli w związku z izraelitami. Trzeba zaznaczyć, że do niedawna byli podejmowane liczne próby ukryć prawdziwą etymologię różnych narodów, ponieważ Europejczycy chcieli wcielić teorię ewolucji w rzeczywistość, i takim czynem odejść od praw Biblijnych.

Na przykład historia pochodzenia Anglosasów jest umyślnie schowana pod zasłona wielu tajemnic, i taki stan rzeczy był aż do czasów Juliuszy Cezara, ponieważ kapłanie katoliccy nie chcieli, żeby Brytyjce uznali prawdę o swoich prawdziwych korzeniach. Patrz artykuł Wojna między trynitarzami a unatariami (268), z której możecie dowiedzieć się o historii narodu Europy.

Według ostatnich danych Biblia jest datowana później 600 r. p.n.e. oprócz tego można słyszeć oświadczenia o tym, że Pismo pochodzi od tekstów indyjskich (wiedy i upaniszady), co jest w korzeniu sprzeczne z rzeczywistością, jeżeli wziąć pod uwagę wtargnięcie arian do Indii w 1000 r. p. N.e. takim czynem naukowcy, co wygłaszają takie poglądy, próbowali wprowadzić nowy model ewolucji teologicznej i zrobić ją nową religią świata. Model ta poszła z buddyzmu i syntoizmu, który Hartshorn i Uaited głosili w szkole Kioto. Aspekty diachronicznego analiza tekstów Pisma, a także wiarygodność Biblii są przedstawione w artykule Biblia (164).

Zauważyłem, że wielu ekspertów trzymają się zdania o tym, że Biblia nie jest wiarygodną. Proszę powiedzieć, czy wierzycie w to, że Biblia jest Bogiem natchniona? Jeżeli tyk, to czy nie moglibyście podać jakieś rozmyślenia logiczne, co by potwierdzali tą tezę?

Odpowiedź: jeżeli Biblia Bogiem natchniona - znaczy Bóg dał nam przepisy, które powinniśmy przestrzegać. Jednak jesteśmy zgodni z tym, że Pismo jest Bogiem natchnionym i wiarygodnym. W pewnym stopniu możemy się zgodzić z oboma twierdzeniami, ale nie będziemy stawić znak równości między takimi pojęciami jak "bogiem natchniony" i "charakter nakazu" Biblii.

Trzeba zaznaczyć, że Biblia ma charakter zbioru "instrukcji obowiązkowych", w tym sensie, że Bóg dał swoje Prawa poprzez swoich sług i proroków. A listy w odróżnieniu od tego stanowią zwykle manuskrypty wczesnych kapłanów nauczycieli, które nasz kościół objawił Pismem bogiem natchnionym.

Więc prawdziwym jest to, że Bóg wydał swoje prawo za pomocą sług swoich proroków. Takim czynem prorocy i wszyscy, kto ma bezpośredni stosunek do spełnienia woli Bożej przestrzegają dwa Wielkie Przykazania. Patrz artykuł O Prawie (L1).

Czy znacie, "klucz" do zrozumienia symboli w proroctwach biblijnych?

Odpowiedź: odpowiadając na to pytanie warto zaznaczyć, że istnieje wielu kluczy do rozumienia proroctw biblijnych. O chronologii proroctw można przeczytać w artykule Znak Jonasza i Historia odnowienia kościoła (13). Także trzeba wam znać o kolanach Izraela, i o tym, jak oni są związane z teraźniejszym Izraelem. Patrz artykuł Wojny między trynitarzami i unitariami (268).

Mamy na przykład termin "drzewa". Słowo to jest używane w znaczeniu (patrz artykuł Upadek Egiptu (36)) alegorii, jak powiedźmy pod obrazem "kobiety" w proroctwach rozumieją kościoły, a także miasta imperium i ery rządu carów. Symboliczne znaczenie takich obrazów jest dość trudne dla pojmowania; ono zawsze wynika z tłumaczenia tekstów. Zwróćcie uwagę na artykuł Miasto Boga (180) i wy będziecie mogli odnaleźć klucz do zrozumienia mnóstwa symbolów, co są spotykane w Biblii.

Kiedy Jogan Gutenberg nadrukował Biblię? Kim i kiedy została nadrukowana Biblia Genewska?

Odpowiedź: do wiadomości wszystkich czytelników przedstawiam daty wydania najbardziej znanych wersji Biblii angielskich i imiona ich wydawców. Nimi byli: Uisliff (biblia lolardów) (około 1380 r); Tindal (1525r); Kawrdeil (1535r); Mattius (1537r); Wielka Biblia Kromwela, pierwsze wydanie (1539r); drugie wydanie biblii Kranmera, Biblia Genewska (1557-1560); Biblia arhibiskupa (1567r.); Wulgata w Reimsie, No9wy Testament (1582r.); Biblia Dowej (1609-10r.). praca nad biblią Gutenberga w 42- strofowym formacie była zakończona w 1453-1455. Można przypuszczać, że biblia w formacie w 36 strof widocznie pojawiła się jeszcze w czterdziestych latach piętnastego wieku.

Chciał bym wyjaśnić, czy Biblia w wydaniu NET jest wiarygodna w stosunku do większości dawnych tekstów. Jakie fragmenty Starego i Nowego Testamentów mogli by być dowodem wiarygodności tego wydania w porównaniu do nowego wydania Biblii króla Jakuba? Chciał bym zwróciliście uwagę na ważne aspekty tego pytania. Rozumiem, że oba wydania byli zostali przetłumaczone stronnikami Boga w trójce świętej jedynego. Oprócz tego chciał bym znać pański punkt widzenia na wydanie NET, a także Biblię króla Jakuba.

Odpowiedź: tak było by bardzo korzystnie dać ocenę obydwom, nazwanym tekstom. Biblia króla Jakuba rozwiązała zadanie zgodności Nowego Testamentu ze Starym. Taka niezbędność wynikła w związku z tym, że oryginalny tekst Starego Testamentu zaznał dość silnych zmian w wyniku niepoprawnego tłumaczenia. Takim czynem wszystkie problemy upadli na biblię króla Jakuba. Trzeba zaznaczyć, że większość tych problemów wynikła na z winy tłumaczy tej wariacji biblii. W związku z tym zwróćcie uwagę w tym wydaniu na tekst Powtórnego Prawa 32:8. Jeżeli nie ma w nim zdania "synowie Boga", to taka biblia nie jest wiarygodną.

W tym związku Księga Jezechiela 28 może posłużyć dobrą "papierkiem lakmusowym". Zwróćcie uwagę na wydanie "Interliniear Biable" (coś typu Biblii, z komentarzami) i komentarz do Starego Testamentu; praca samego Stronga też zasługuje na uwagę. Jan 1:18; 1 Tym. 3:16; 6:16; do Tesaloniczan 2:5-9; 1 Jan 5:20; 5:7. Wielu przykładów, szczególnie pierwsza księga Apokalipsy stali się obiektem rozpatrywania w artykule Arch stworzenie Boga jak alfa i omega (229).

Jakie badania Biblii na wasz pogląd zasługują na osobliwą uwagę? Mamy tak dużo zdań co do traktowania niby oczywistych fragmentów i pojęć (terminów). Oprócz tego wielu próbują ignorować fragmenty i pojęcia, które są trudne do zrozumienia. Powstaje pytanie: komu jest potrzebna ta praca Syzyfa? Doszedłem wniosku, że na przykład badania biblijnej wersji NIV Zonderwana pod redakcją k. Bakkera nie wyzywają żadnej reakcji oprócz gniewu.

Odpowiedź: dobrze rozumiemy, co macie na uwadze. Badania NIV w tym stosunku także przedstawia żałosne widowisko. Praca ta jest przenikniona apologetyką stronników dogmatu Trójcy, jej autor zupełnie nie przedziela uwagę wielu tekstom, co mają ogromne znaczenie. Z reguły jego objaśnienia porzeżyją się na rzeczy oczywiste, i tak zrozumiale, w ten czas kiedy skomplikowane dla rozumienia fragmenty zostają bez uwagi. Jednak z niektórych komentarzy w odsyłaczach można wyciągnąć pewną korzyść.

Najlepsze i konkretne komentarze do wydania Biblii króla Jakuba możecie znaleźć w "Biblii dla wszystkich" Bulingiera. Jego komentarze są bardzo dobre za wyjątkiem tych miejsc, gdzie idzie mowa o Bogu lub chronologii proroctw biblijnych. W tym są dwie jego wady. Po wydaniu tej pracy on zrozumiał swój błąd pod wpływem E. Noka. Jednak Bulingier był dość stary, i nakazywał Nokowi naprawić jego błąd, co ten i zrobił w Dokładnym konkordansie do Nowego Testamentu. Takim czynem tekst ten ma ogromne znaczenie teologiczne.

Dopełnienia do "Biblii dla wszystkich" mają dość wielkie znaczenie, za wyjątkiem, powtarzam, ułożonej Bulingierem chronologii i zdań, na niej bazowanych. Praca Marszela Dosłowny przekład Biblii w języku greckim także jest dość interesujący i wiarygodny, a wersja RSV (Standardowe poprawione wydanie Biblii) we wszystkich stosunkach przewyższa resztę jej poprzedników. Teraz są podejmowane próby wydać ją razem z wydaniem NIV, przy czym RSV pozostaje w stronie. I ten fakt nie przynosi zaszczytu wydawcom.

Greens Interlinear Bible (praca podobna do Biblii z komentarzem Grina) stanowi dobry dosłowny przekład, w którym Strong podaje swoją numerację. Praca ta może być wykorzystywaną dla pracy nad Starym Testamentem. A co dotyczy Nowego Testamentu, to w jego podstawie leży ogólnie przyjęty tekst, i takim czynem dla pracy z nim będzie wam niezbędna praca Marszala. W tym stosunku trzeba powiedzieć, że w notatkach Bulingiera są rozpatrywane rozbieżności, co są spotykane w ogólnie przyjętym tekście, o czym można się dowiedzieć podanych odsyłaczy-komentarzy do Nowego Testamentu w "Biblii dla wszystkich". Na wysoką ocenę także zasługuję komentarz Soncyno do Starego Testamentu w języku żydowskim. Jest bazowany na tekście masoreckim, i nie ma w nim przypisów pod tekstem, ale jest w nim bardzo dobre angielski tłumaczenie Starego Testamentu. Praca ta ma wielu notatek rabina, które was doprowadzą do jeszcze większego gniewu niż wydanie NIV. Jest to związane z tym, że niektórzy rabini specjalnie ignorują ważne aspekty dotyczące Mesjasza i Jego kazania. Oprócz tego dana praca ma artykuły o tekstach biblijnych. Mamy nadzieje, że będziemy mogli napisać pracy, w których wszystkie aspekty biblijne odnajdą dokładne i głębokie rozpatrzenie w granicach Międzynarodowego projektu biblijnego przy wsparciu wydawnictwa HCB Pabliszing w przyszłości.

Oprócz tego, o czym było mówiono wyżej, istnieje jeszcze konkordans do Apokryfów / ksiąg o Powtórnym Prawie, autorem których jest Kolinz. Te księgi i pracy także mogą pomóc w dodatkach. Nowe wydanie oksfordskie RSV (Standardowe poprawione wydanie Biblii z adnotacjami) także zawiera dość dobry tekst, w którym są uwagi. Trzeba zaznaczyć, że te uwagi nie są liczne, ale dość konkretne i interesujące.

Czy uważacie Biblię Duei Raims zasługującym uwagi dopełnieniem do prac teologicznych co do pytań dotyczących Biblii? I jeszcze, istnieją dawne księgi, które nie weszli do niektórych wydań Biblii; interesuje mnie kiedy i w jakim celu te księgi (komentarze) zostali dodane? Czy są wiarygodne, czy to są tak zwane "teksty w obciążenie"?

Odpowiedź: dodatkowe twory hebrajskiej i wcześnie chrześcijańskiej literatury są pracami, co stanowią podstawę Apokryfów. Na Soborze w Trento prace te zostali ogłoszone kanonicznymi. Te wszystkie pracy zostali napisane po utwierdzeniu Kanonu, a także po śmierci Ezdrasza w 323 r. n. e. Trzeba zaznaczyć, że we wszystkich napisanych wtedy księgach jest wielu błędów co do tego, jak trzeba traktować teksty Starego Testamentu.

Tak na przykład tłumaczenie 1 rozdziału księgi Ezdrasza jest całkowicie sprzeczne z tym, co jest napisane w oryginale, t.z. w księdze Ezdrasza. A właśnie, w Apokryfachtwierdzi się, że za życia Ezdrasza kościół został zbudowany pod czas rządu cara Dariusza Histaspesa, co nie jest możliwe tak z punktu widzenia historii, jak i Biblii. Te wszystkie dowody mogą mieć znaczenie tylko dla katolików rzymskich, który okazali się we władzę pogaństwa i innych wiar, nie mających nic wspólnego z Biblią. Doktryna oczyszczenia pogan poszła właśnie z Apokryfów. Takim czynem katolikom trzeba było włączyć je do liczby tworów kanonicznych.

Księgi Makabejów (1-3 księgi, uwaga tłumacza) także nie mają nic wspólnego z kanonem. Jednak oni przedstawiają duży interes. Zasługuje na uwagę i to, że Judasz zawsze odrzucał te twory, uważając je nie kanonicznymi. Ten punkt widzenia długo wyznawał i Kościół. Patrz następne artykuły: Biblia (164), Znak Jonasza i historia Odnowienia kościoła (13); Ogólne rozpowszechnienie kościołów, co przestrzegali Sobotę (122), a także Rola Czwartego Przykazania w historii kościołów Boga, co przestrzegali Sobotę (170).

Komentarz Heidroka (wydanie 1851r.) zawiera dość ważny odsyłacz, co wskazuje na problem o używaniu określonego rodzajnika w stosunku do Jedynego Prawdziwego Boga, jednak nie będzie prawidłowym używać go w stosunku do Chrystusa. Tekst ten był wzięty z Wulgaty, gdzie rodzajnik był błędnie użyty w stosunku do Chrystusa. Oprócz tego w danej pracy wskazuje się w jakich przypadkach trzeba używać termin "teos" i podaje się ogólny przegląd użycia słów w Nowym Testamencie, w wyniku którego było wykryto wielu błędów.

Wcześniej wspominaliście, że w niektórych wydaniach biblii było dużo sfałszowania i złych tłumaczeń. Czy nie możecie je przeliczyć; jakie tłumaczenie może być uważane prawidłowym? I jeszcze nie mogę zrozumieć, ile Biblii było? Jeżeli jest ich mnóstwo, to czy możecie nazwać dziesięć, pańskim zdaniem najważniejszych wydań z których by można było rozpocząć badanie?

Odpowiedź: rzeczywiście, niektóre wydania biblii zaznali mnóstwo zmian i błędów przy tłumaczeniu szczęście teraz znamy o tym prawie wszystko. Najbardziej udanym wydaniem dla nabycia jest "Biblia dla wszystkich Bulingiera". W tym wydaniu autor robi uwagi co do dawnych tekstów, a także mówi o tym, co jest przeoczone w notatkach do każdego wierszu. Oprócz tego w przypisach jest lista 134 zmian, wniesionych Soferymem przy zmianie imienni "Jahwe" na "Adonaj" (Uwada 32). W związku z tym w przypisach jest odsyłacz do tekstów, w których jest używane słowo "Elohim", i takim czynem nadrukowana wersja pokazuje zmiany zaprowadzone w wydanie biblii króla Jakuba. W wydaniu AV, w księdze 2 Król. 5:19-25 i 6:9-17, to słowo jest przetłumaczone jako "Bóg". W tych samych miejscach, gdzie w wydaniu AV i ponownie rozpatrzonej wersji, w podobnych przypadkach jest jednak napisane "Pan", a właśnie w tekstach Psalmów, imie to jest spotykane w takim samym wariancie i w "Biblii dla wszystkich", jednak z odpowiednią notatką wydawcy.

Oprócz tego dosłowny przekład konkordansu Nowego Testamentu odgrywa ważną rolę przy jego studiowaniu i tłumaczeniu. Ogromny interes w tym stosunku stanowi także dosłowny przekład Marszala z notatkami w języku angielskim i greckim. Dosłowny przekład Grina bez wątpienia może staś się bardzo korzystnym przy pracy ze Starym Testamentem. Trzeba zaznaczyć, że w Nowym Testamencie są elementy ogólnie przyjętego tekstu, co nie mogło nie doprowadzić do poważnych problemów przy tłumaczeniu. Największym błędem, złym tłumaczeniem lub zmianą w Biblii króla Jakuba można nazwać fragment 1 Jana 5:7, który ma ślad dogmatu Trójcy, i którego nie ma w żadnym z dawnych manuskryptów. List 1 Tymoteusza 3:16 w Biblii króla Jakuba jest bazowany na tekstach fałszywych w rękopiśmiennej księdze A, która była odnaleziona w brytyjskim muzeum. W tej księdze duża litera O jest zmieniona - nad niej była nakreślona rysa dodatkowa. W wyniku litera ta stała się literą "teta". A inny przepisywać dodał do niej "sigma". W wyniku tego niektórzy otrzymali powód tłumaczyć to słowo jako "teos", t.z. "Bóg" zamiast zdania "ten, który". Falszywe miejsca w tej księdze nawet są napisane dwoma różnymi atramentami.

Oprócz tego list do Tessaloniczan 2:6 w biblii króla Jakuba tak że w pewnym sensie został "zabrudzony". Jednak w wydaniu RSV (Standardowe poprawione wydanie Biblii) ten sam odcinek jest przetłumaczony prawidłowo. Dalej ewangelię wg. Jana 1:1 jest przeniknione ideami dogmatu Trójcy. W księdze Jana 1:18 spotykamy pojęcie "monogenes theos" (jedyny istniejący Bóg), które w ogólnie przyjętym tekście było zamienione na "monogenes Uios", a znaczy i w Biblii króla Jakuba. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji większość stronników dogmatu trójcy występuje w obronie złego tłumaczenia (por. Dosłowne tłumaczenie Marszala).

W liście do Efezjan 3:9 jest zdanie, co brzmi następująco: "w Bogu, co stworzył wszystko Jezusem Chrystusem". W niej słowa "Jezusem Chrystusem" zostali dodane do tekstu później. W biblii króla Jakuba w Apokalipsie 1:8 jest zdanie "alfa, omega", ten fragment został zgubiony w dawnych tekstach. Diachronia zadań tłumaczy i teksty stali się tematem rozpatrywania w artykule Arch stworzenie Boga jako alfa i omega (2299.

W powtórnym Prawie 32:8 możemy widzieć zmiany tekstów masoreckich. Tutaj zamiast zdania "synowie (anioły) Boga" jest napisane "synowie Izraela". Potem w Standardowym poprawionym wydaniu Biblii te wszystkie urywki byli dokładnie przerobione. Reszta błędów była wzięta z wydań LXX i DSS, niestety, potrafili to wykryć tylko po porównaniu dawnych tekstów z następnymi wydaniami. Dalej w księdze Rodzaju 23:6 w języku żydowskim jest napisane "Książe Boży", jednak ten wyraz czemuś został przetłumaczony jako "wielki Książe".

W "biblii dla wszystkich" Soferym wniósł niektóre poprawki. Tak w dodatku 33 zaczęli używać słowo "Elohim", które używa się osiemnaście razy. O piętnastu szczególnych wypadkach wykorzystania terminów, zaprowadzonych Soferymem, mówi się w dodatku 31 "Biblii dla wszystkich".

Jak znamy z historii rękopis kościoła trafił do Rzymu dzięki Tytusowi, a gromada żydowska mogła go przeczytać tylko dzięki imperatorowi Sewerynu; to się zdarzyło około 220 r.n.e. w tym manuskrypcie było trzydzieści dwa fragmenty, które się różnili od innych tekstów. Spis tekstów jest zachowany i w wydaniu Bulingiera "Biblia dla wszystkich". Pełny spis tekstów jest podany w dodatku 34 do tego samego wydania. Oprócz tego na marginesach tej księgi są notatki, co służą komentarzami wierszy. Notatki do "Biblii dla wszystkich" stają niezbędne w pracy nad tekstem wydania Biblii króla Jakuba. Standardowe poprawione wydanie Biblii, dopełnione adnotacjami także jest ważnym i cennym tekstem.

Lektor z mego uniwersytetu twierdzi, że Stary Testament jest datowany 600 r. przed n.e., jednak są w nim idei, przybrane z Rig wedy, tworu o wiele starszego od każdej z ksiąg Biblii. Na tej podstawie jest robiony wniosek o tym, że autorzy Biblii wychodzili z "mitów", które byli napisane do nich. Gdybym znał, jakim jest prawdziwy wiek odnalezionych zwojów Morza Martwego (mowa szła głównie o księdze Rodzaju), wtedy mógł bym powiedzieć naszemu lektorowi, że nie ma racji. Czy znacie wiek tych manuskryptów?

Odpowiedź: Wasz lektor na pewno jest hindusem z ograniczonym światopoglądem. Naukowcami - historykami zostało ustalone, że podstawą dla napisania Rig Wedy posłużyli mity ariańskie o Rodzaju, co zostali przywiezione do Indii w 1000r. przed n.e.

Oprócz tego idea o Bogu w trójce świętej jedynemu przyszła do Indii około 1700r. przed n.e. z Abisynii w te czasy, kiedy Izrael i patriarchy byli jeszcze w Egipcie. Patrz Wolpert "Najnowsza historia Indii". Do tegoż datować biblię 600 r. przed n.e. tylko na podstawie niepotwierdzonego przypuszczenia o zapożyczeniu było by krajne głupio. Dla otrzymania dokładniejszej informacji co do tego pytania patrzcie artykuł Biblia (164). W niej możecie odnaleźć wszystko o chronologii wydarzeń, co mają stosunek do Pisma. I w zakończeniu trzeba powiedzieć, że bóstwa hinduskie bóstwa - to mityczne osoby, co byli zapożyczone z haldejskich/hebrajskich tekstów, przeszytych kultami oddawania czci przodkom. Aspekty te są rozpatrywane w granicach tematu "Mistycyzm" w rozdziałach 1, 6, 7, 8 i 9 w internecie: www.ccg.org.

Co oznacza wyraz Sola Scriptura? Gdzie w Biblii jest ten termin spotykany?

Odpowiedź: termin Sola Scriptura w tłumaczeniu z łaciny oznacza "Pismem jedynym". Służy dla oznaczenia zaprzeczania jakiejkolwiek tradycji kościelnej lub judaizmu, jeżeli jest sprzeczna z wskazówkami biblijnymi. Termin ten jest także zaprowadzony dlatego, żeby określić Pismo lub zmienić czyste znaczenie jego słów.

Jeżeli zajrzeć do księgi Izajasza 8:20 to na pewno zobaczycie, że to jest tekst biblijny, co popiera dany punkt widzenia. W nim twierdzi się, że jeżeli ktoś świadczy przeciwko prawu i świadectwom (proroków, wybrańców i t.d.), to nie ma w nich światła. Jeszcze jedna idea pierwszorzędnej ważności, która jest niezbędnym warunkiem należności do boskiej prawdy polega na niedopuszczalności prywatnych tłumaczeń tekstu pisma. Właśnie temu Chrystus zarzucał faryzeuszom to, że oni próbowali wciągnąć Słowo Boże w granicy swych tradycji. Jak już było mówiono wcześniej całe Prawo i Prorocy tworzą dwa Wielkie Przykazania. Na nich nie ma śladu tradycji. Apokalipsa zakończa opowiadanie w Nowym Testamencie. Biblia osądza tych, kto dąży zmienić czas i Prawo Boga. takim czynem Biblia sama po sobie jest słowem bożym, którym powinien żyć każdy człowiek, każdym słowem Pisma Świętego. Argumentacja co do składu i struktur Biblii jest rozpatrywana w artykule Biblia (164).

Co konkretnie oznacza "Pismo"? myślę, że jest to sposób, którym Bóg pokazuje siebie światu. Możliwie są jeszcze jakieś momenty, na które warto zwrócić uwagę?

Odpowiedź: tak, Pismo jest bogiem natchnione. Oznacza to, że słowa w nim napisane Bóg natchnął w ludzi, czyje ręce

pisali biblią. Więc jeżeli Bóg istnieje, On stworzył nas, i On będzie nas sądzić, to on ma moralny obowiązek dać nam spis zasad, według których mamy żyć.

Teraz możemy widzieć, że Pan właśnie tak i postąpił. Mówił z nami poprzez sług swoich proroków, którzy byli napełnione Duchem Świętym, żeby głosić światu swoją wolę. S początku Bóg tak postąpił poprzez syna swego Adama, potem poprzez Noego, a później poprzez synów Abrahama, Isaaka i Jakuba. Oprócz tego już znamy, że później laska Boża poszerzyła się na wszystkich synów Izraela.

W te czasy, kiedy głosili Chrystus i Apostołowie, Pismem Świętym był uważany tylko Stary Testament. Nowy Testament jest po prostu szereg opowieści o tym, jak żył i uczył się Chrystus. Te wszystkie opowieści później otrzymali nazwę "Ewangelia", to znaczy "błoga nowina". Księga Dziejów z kolei służy podstawowym historyko graficznym źródłem wczesnego kościoła, a także ustała podejście do Pisma. Wszystkie inne Pisma są interpretacją Starego Testamentu w świetle problemów kościoła tych czasów. Listy, zawarte w Nowym Testamencie są adresowani ludziom, którzy byli pod wpływem Ducha Świętego, lub bezpośrednio skierowani Jezusowi Chrystusowi, jak na przykład Apokalipsa Jana Bogosłowa, t.z proroctwo. O tym, jak byli dyktowana i składana Biblia można się dowiedzieć z artykułu Biblia (164).

Co oznacza taki wyraz "słowa Boże"?

Odpowiedź: Pismo, a szczególnie Prawo, to są słowa Boże. Słowa zostali dane wybrańcom Boga za pomocą proroków i te wszyscy prorocy należeli kolanom Izraela (por. Święte dla Boga Rzeczy (gruby błąd przy tłumaczeniu; trzeba tłumaczyć jako "Słowo Boże"; uwaga tłumacza) (184)). Końcowy etap przekazania ludziom Słowa Bożego w pierwszej fazie odbył się z dwoma prorokami: Ezdraszem i Nehemjaszem. Właśnie oni zakończyli proces stworzenia Starego Testamentu. Po tym Pan nic nie mówił aż do nastąpienia ostatniego cyklu Apokalipsy Starego Testamentu. Potem byli świadectwa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela (Łk. 1:5-30).

Dawir dla Świętego Świętych także rozglądają jako słowo Boże (osob. Z 3 Krół. 6:16, 19, 20). Jak widzimy takie rozumienie jest spowodowane tym faktem, że tam przestrzegali Prawo, i Bóg ogłosił światu Siebie poprzez proroctwo. W księdze 3 Król. 6:20 idzie mowa o dawire 20 łokci długości, 20 łokci szerokości i 20 łokci wysokości. Jednak w Nowym Testamencie dawir jest nazwany "naos", realia ta dotyczy bezpośrednio do kościoła, która była naosem (trzeba przełożyś jako Arka Prymierza)(196).

1 do Koryntian 3:17

Jeżeli ktoś zrujnuje świątynią Bożą, tego Bóg ukara, ponieważ kościół boga jest święty, a ten kościół - to wy (Biblia króla Jakuba).

Takim czynem sam kościół jest dawirem (naos) lub Świętą Świętych, a znaczy słowem bożym. Ale warto pamiętać, że Słowo Boga stało się Kościołem pod czas Pięćdziesiątnicy 30 r. n. e. więc dalej staje nam się jasne, o czym chciał powiedzieć Paweł, kiedy upominał o Słowie Bożym (uwaga tłum.) w bardziej szerokim i prawidłowym znaczeniu.

Chciał bym przeczytać Biblię od "deski do deski". W związku z tym chciał bym się dowiedzieć, czy jest pewien porządek czytania Biblii, czy coś, co może pomóc w zrozumieniu tekstu?

Odpowiedź: potraficie opanować Biblię gdzieś za rok, jeżeli czytać dwa lub trzy rozdziały dziennie. Główny problem przy czytaniu Pisma Świętego polega na tym, że trzeba uświadomić nie całą Biblię od razu, a fragmentami: odcinek po odcinku, przykazanie po przykazaniu, zdanie po zdaniu. Chrystus mówił używając alegorii, żeby jak najlepiej donieść dobrą nowinę ludziom.

Moment ten jest bardzo ważny do rozumienia struktury kompozycyjnej i istoty, dominanty sensu Biblii. W tym celu i został stworzony specjalny program studiowania Biblii, który polega na tym, że ludzi mogą uczyć ją temat za tematem. Patrz artykuł Program studiowania Biblii (B!). artykuł Tymczasowy wynik wieku (272) będzie potrzebny przy pracy z Biblią i pomoże w zrozumieniu wielu miejsc w Piśmie. Dobrze by było rozumieć kompozycyjną strukturę Biblii. W tym pomoże artykuł Biblia (164). Rola Chrystusa w składaniu Biblii także stała się tematem do badania w granicach następnych artykułów: Rola Mesjasza (226); Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

Znam, że 1 Jan 5:7 - to tekst dodany, w którym wyraźnie widać ślady dogmatu Boga w trójce świętej jedynego, a czy znacie jakieś inne niekanoniczne teksty, dodane do Biblii króla Jakuba? Słyszałem zdanie: bardzo możliwe, że zdanie Chrystusa "Kto nie jest grzeszny, niech rzuci w nią kamień" także może być fałszywe? I jeszcze: czy znacie jakieś inne teksty, co nie weszli do kanonu?

Odpowiedź: tak, jest szereg wierszy w Biblii króla Jakuba, co zaznali zmian przy tłumaczeniu, a znaczy byli zniekształcone. Niżej podamy szereg najbardziej wyraźnych przykładów.

Tak list do Tamoteusza 3:16 - także jest tekstem sfałszowanym. W księdze Jana 1:18 jest zdanie "monogenes uinos" zamiast "monogenes theos", co oznacza "jednorodzony Bóg". Tekst Apokalipsy 1, a właśnie podejrzane używanie wyrazu "alfa i omega" także odnalazł rozpatrzenie w granicach artykułu Arch stworzenie Boga jako alfa i omega (229). Słowa "Jezusem Chrystusem" także zostali dodane do zdania, "kto stworzył wszystko", którą odnajdujemy w liście do Efezjan 3:9.

Czytając Biblię króla Jakuba trzeba mieć pod ręką "Biblię dla wszystkich", ponieważ jej autor Bulingier, podaje uwagi na marginesach, z których można się dowiedzieć o wszystkich zmianach i błędach, spotykanych w tekście. W przypadku ze sfałszowaniem pierwszego listu do Tymoteusza 3:16 jest u niego odpowiednia notatka.

Czy mogę przestudiować kilku oddzielnych ksiąg z Biblii, żeby "rozszerzyć swój widnokrąg"?

Odpowiedź: jeżeli wejdziecie do strony internetowej www.ccg.org to odnajdziecie rozdział, w którym na drugiej stronie są przedstawione główne odsyłacze do Chrześcijańskich kościołów Boga. tam można odnaleźć odsyłać do głównych artykułów, w których oświetlone pytania studiowania biblii, a także materiały, związane z Programem studiowania Biblii (B1). Jeżeli uważnie przeczytacie tą informację, to odnajdziecie 300 artykułów, rozmieszczonych w końcu listy. Takie artykuły jak Pokajanie i Chrzest (52), a także szereg artykułów na temat Natura Boga pomogą wam dobrze zrozumieć czym jest Bóg i jak trzeba oddawać mu cześć.

W artykułach, tematycznie podobnych do takich prac jak Rola Mesjasza (226) jest oświetlana ważność roli Jezusa Chrystusa i znaczenie jego kazania. W artykułach, tematycznie podobnych do takich prac jak Kalendarz (156) i "Święta" możecie odnaleźć odpowiedzi na pytania, co spowodowali napisanie niektórych artykułów, a także inne aspekty wielu pytań, dotyczących oddawania czci. Istnieje także szereg artykułów, w których przedstawiony temat umysłu bożego, na przykład artykuł Tymczasowy wynik weku (272). Praca ta została napisana, żeby pokazać kolejność wydarzeń, przepowiedzianych prorokami. oprócz tego na stronie www.ccg.org możecie odnaleźć bogaty materiał o Biblii, a także historię Pisma Świętego. Ten materiał może być wykorzystany jako podręcznik, więc każdy, kto chcę zajmować sią pracą naukową ma dla tego wszystkie potrzebne środki. Później, po przejściu dłuższego czasu wam na pewno przyniesie zadowolenie powrót do już zrobionej pracy, i zaczynać ją odnowa, ponieważ wasza wiedza sią zwiększy, a wasz światopogląd stanie się bogatszy. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że uczyć się u wiernych Boga nigdy nie jest późno.

Jeżeli prawidłowo rozumiem, Jahwe jest słowem, co tłumaczy się jako "Pan" i Bóg w tym samym wierszu. Jeżeli to jest poprawne, czemu uważacie, że w tym wierszy jest niezgodność? Tak wszystko staje jeszcze bardziej zaplątane. I jeszcze, czy nie moglibyście objaśnić, co to jest Septuaginta i Kurios?

Odpowiedź: jak już zostało powiedziane, większość z tłumaczeń Biblii niesie ślad dogmatu boga w trójce świętej jedynego. Oprócz tego niektórzy badaczy próbują ukryć wykorzystanie w tekstach Biblii terminu "Jahwe". Śladem za Soferymem w rękopisach żydowskich, a konkretnie w tekstach masoreckich, słowo Jahwe 134 razy zostało zmienione na Adonaj. Septuaginą nazywają jeszcze jedną wydanie Biblii, przetłumaczoną z hebrajskiego na grecki według rozkazu Ptolemeusza Egipskiego. Ta forma skrótu, co jest wykorzystana w wydaniu LXX dla oznaczenia oznacza liczby siedemdziesiąt. Idzie mowa o siedemdziesięciu przepisywaczy, które możliwie pracowali nad tą wersją Biblii. W Nowym Testamencie są podane odpowiednie temu tłumaczeniu cytaty; bardzo możliwe, że przepisywacze wykorzystywali zwykle wydanie Biblii. "Kurios" - to greckie słowo, oznaczające "Pan", co jest wykorzystywane w Nowym Testamencie, a także w wydaniu LXX 270 lat przed naszą erą.

Bardzo pilnie studiuję Biblię, i chciał bym brać informację ze wszystkich źródeł, które tak czy inaczej dotyczą tematu historiografii dawnego Izraelu, a także Starego Testamentu. Jeżeli macie jakieś propozycji na ten temat był bym szczęśliwy je usłyszeć. Oddaje pierwszeństwo głównemu kierunku w teologii.

Odpowiedź: po pierwsze trzeba zaznaczyć, że kiedy mówicie o tym, że wybieracie "główny kierunek", musicie pamiętać o niektórych aspektach, związanych z tym. A właśnie, że przedstawicieli tego, tak zwanego "głównego kierunku", obniżyli wartość biblii, przestali uważać ją autorytatywnym źródłem.

Co dotyczy waszego interesu do historiografii dawnego Izraela i Starego Testamentu, to możemy poradzić pewną literaturę. Tak w artykule Biblia (164) na naszej stronie internetowej możecie odnaleźć informację historyczną o kanonie, dokładniej, jak został stworzony, i jakie twory do niego wchodzili na różnych etatach jego formowania. Oprócz tego jest szereg komentarzy w pracę Chrystus a Koran (163). W dopełnienie do tego możecie odnaleźć niektóre komentarze, co chronologicznie się odnoszą do okresu zakończenia pracy nad kanonem, t.z. utwierdzenia kanonu, w artykułach: Czytanie Prawa z Ezdraszem i Nehemiaszem (250); Znak Jonasza i historia Odnowienia Kościoła (13). Bez wątpienia wam przyda się praca Webskota Historia kanonu.

Wspominam słowa jednego człowieka, który na podstawie przedstawionej w Biblii informacji twierdził, że wiek ziemi stanowi tylko sześć tysięcy lat. Czy znacie imię tego człowieka? I jeszcze: nie możecie mi ukazać jakoś informację dodatkową co do tego pytania ?

Odpowiedź: widocznie macie na uwadze chronologię biblijną, autorem której jest arcybiskup Dzeims Usszer. I na prawdę chronologia zaczyna się od 6004 roku przed n,e. można ją odnaleźć w utwierdzonej wersji biblijnej 1701 roku. w późniejszych wydaniach wielu notatek i odsyłaczy zostali opuszczone. Takim czynem jeżeli chcecie mieć całą chronologię wydarzeń biblijnych zapytajcie o tą wersję w najbliższej bibliotece.

W jaki sposób był obliczany wiek w Biblii, t.z. jak można ustalić wiek osób biblijnych, wychodząc tylko z tych danych, co nam daje Biblia.

Odpowiedź: czytając Biblię trzeba pamiętać, że rok rozpoczyna się w miesiącu Abib, to okres na który popada najbliższa do równonocy nów. astronomiczne zbliżenie planet stało się punktem wejściowym dla stworzenia tekstu hebrajskiego. Palec Aszyrat lub pół księżyc także byli punktem wejściowym dla stworzenia kalendarza u Babilończyków i Egipcjan. Oprócz tego istniał jeszcze i dodany miesiąc - był dodawany siedem razy co dziewiętnaście lat. Lata byli liczone od 1-go dnia miesiąca Abib, lub 1-go dnia miesiąca nisan (nazwa ta była zapożyczona od babilońskiego miesiąca "nisanu", które z czasem ukorzeniło się w języki aramejskim - uwaga tłumacza). Patrz artykuł Kalendarz Boga (156), a także Księżyc a Nowy Rok (213). Faryzeuszy próbowali zaprowadzić mnóstwo innych sposobów obliczenia czasu, a odpowiednio przenieść datę upadku kościoła, jak znamy z kultów Miszny. Jednak za czasów Kościoła obliczenie czasu było innym. Zaczynając od trzeciego wieku ich Nowy Rok nazywał się Rosz Chaszanach, i popadał na miesiąc Tiszri, t.z. siódmy miesiąc, który dawni zapożyczyli u Babilończyków po upadku carstwa babilońskiego.

Trzeba zaznaczyć, że Judejczycy nie obchodzili dni narodzenia, ponieważ to było częścią kultu Babilończyków, a ostatni oddawali cześć gwiazdom i słońcu. Właśnie z tego powodu dzieci Joba zostali skazane na śmierć. Astrologia i składanie kalendarza także byli u nich zabronione. Patrz artykuł Dni urodzenia (286). W związku z tym data narodzenia Chrystusa jest umyślnie ukryta.

Adar II, t.z. miesiąc dodatkowy, był nazywany po prostu "My Adar" lub "I Adar". Dla wygody przy handlowaniu wszystkie dni tego miesiąca byli nazywane po prostu Adar. Lichwiarstwo było zabronione, i wszystkie długi byli przebaczane na siódmy rok lub rok soboty cyklu siedmioletniego. W artykułach, które można odnaleźć na naszej stronie internetowej możecie odnaleźć odpowiedzi na wielu pytań, związanych z problemem kalendarza.

Kto, według Biblii był uważany osobą zaufaną dla przechowywania pieniędzy i ich wykorzystania?

Odpowiedź: w Starym i Nowym Testamencie jest mnóstwo przykładów tego, jak różni ludzi rozporządzali się finansami i majątkiem w dawne czasy. Tak Job był "uczciwym skarbnikiem", a Jozef - człowiekiem, któremu wierzyli jako kierowniku. Jakub był zarządzą majątkiem swego teścia, a także powiększył swój majątek. Oprócz tego Daniel może służyć jeszcze innym przykładem mądrości. Marhodej także jest przykładem mądrego i uczciwego zarządcy. Car Salomon był wcieleniem mądrości. Prowadził bardzo rozsądną politykę rządu pieniędzmi swego Carstwa. Jego ojciec Dawid także był bardzo dobry w tej sprawie.

Więc w Nowym Testamencie jest dużo przykładów łudzi, co byli mądrzy w swoim postępowaniu. Jednak mało kto brał przykład.

Jednak chciał bym znać, czy mają rację, co twierdzą, że w tekście Biblii jest tajny kod lub ukryty język?

Odpowiedź: wielu ludzi uważają Biblię za pewien system, w którym jest pewien zaszyfrowany kod. Oprócz tego Biblia często była wykorzystywana dla przepowiedzenia, przy tym proroctwa biblijne są wykorzystywane bardzo różnie. Trzeba powiedzieć, że w takim celu również można wykorzystywać tekst księgi "Mobi Dik", i kiedyś to już było zrobione, jak zobaczymy dalej.

Na oddzielnych stronach sieci Internet można odnaleźć następne komentarze: "Oba słowa w tej parze są określone niekonkretnie; położone są na minimalnej odległości jedno od drugiego, tak że wydają się praktycznie zlewający mi się (ELS). Teoretycznie te odległości minimalne mogą składać się z każdej ilości liter (choć i nie więcej niż 78 000 z rozdzieleniem na jedną więcej niż ilość liter w słowie). Na praktyce oni praktycznie odpowiadają ogólnej długości wszystkich liter księgi Rodzaju. Jednak jak możemy się upewnić prawdziwe wydanie ELS nie robi pośpiesznych wniosków na podstawie otrzymanych wyników.

http://www.meru.org/Codes/lettresp.html

http://www.meru.org/Codes/review.html

"Niedawno w swoim wywiadzie Dawid Każdan, profesor i kierownik katedry matematyki w Uniwersytecie w Harvardzie wezwał ostrzegać się śpiesznych wniosków sceptycznych o tym, czy jest w Torze jakiś kod i co przedstawia: "nie możemy mówić z pewnością o tym fenomenie. Wnioski, które robi oddzielna osoba są subiektywne. Do tegoż grupa słów, o których wspomina się w księgach Witzuima i Drosnina i tak zwane kody mesjanizmu, są wydarzeniami przechodzącymi pojęcie ludzkie, i analogiczne grupy można odnaleźć w każdym tekście podobnej długości. Wszystkie twierdzenia o dużym prawdopodobieństwu istnienia takich grup (klajstrów) są fałszywe, ponieważ obliczenie byli prowadzone z naruszeniem zasad określenia oceny prawdopodobieństwa i statycznych danych.

http://math.caltech.edu/code/petition.html"

"Wśród tych, kto podpisał się niżej są ci, kto mówi, że Tora została napisana według woli Boga. nie widzimy konfliktu między podobnym twierdzeniem i zdaniem, co przedstawiliśmy wyżej.

Radzimy zapoznać się ze stroną internetową http://www.Bible-prophecy.com/codes.htm.

Tam można odnaleźć sprostowania, bazujące się na bardziej głębokim i dokładnym materiale: http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/torah.html .

Więc nie pozostaje nam nic innego jak widzieć w "kryptogramie" tworu "Mobi Dik" powód zabójstw i rujnacji, co przepowiada nam ELS. Do dziś nie zauważaliśmy tego ponieważ język angielski z samogłoskami nie jest dobry dla tego w odróżnieniu od żydowskiego, gdzie więcej spółgłoskowych.

http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/moby.html

uważamy, że większość wymysłów o kodzie Biblii jest powołana naruszać zdolność ludzi żyć w wierze, i widocznie to było zamiarem autorów tych teorii. Idea ta jest skierowana na to, żeby zyskać "dar przewidywania", który niby będzie na korzyść ludziom, jednak to nie jest dobrze. Trzeba zaznaczyć, że "Mobi Dik" ma tą samą strukturę ELS w języku angielskim.

Poznanie Biblii ma sens tylko wtedy, gdy jest bazowane na podstawie statystyki, ponieważ tak będziemy mogli otrzymać najbardziej wiarygodny obraz stworzenia Pisma Świętego. Warto zaznaczyć, że temat Nowego Testamentu jest najtrudniejszą z tych, co kiedykolwiek badali kapłanie. Oprócz tego Waszbern teraz zajmuje się badaniami, co skierowane na wyjaśnienie niektórych aspektów Starego Testamentu.

Czy w Biblii idzie mowa o kolorach: niebieskim i pomarańczowym? Kobiety, co należą do naszego kościoła często podają w domu herbatę koloru tęczy.

Odpowiedź: tak, w Biblii jest dożo wymienień o niebieskim kolorze, szczególnie w tekstach księgi Wyjścia, zaczynając od rozdziału 25:4, i do 39:31, w których jest rozpatrywany temat Kościoła Pańskiego. Oprócz tego istnieje wielu odsyłaczy do księg Liczb 4:6-12; 15:38; 2 Tesaloniczan 2:7, 14; 3:14; Esfir 1:6, 8:15; Jeremjasza 10:9; Ezechiela 23:6; 27:7, 24.

Do kolorów, co mają bezpośredni stosunek do Boga i Kościoła Pańskiego można zaliczyć jasno czerwony, purpurowy i złoty. Znamy, że w Kościele Pana byli owoce drzewa granatu, jednak jak się okazało oni byli nie czerwonego, a granatowego koloru. A jasnoczerwonego koloru byli jabłka, co zdobili kraj wierzchniej ryzy efoda, co byli robione z barwionej wełny, i złote kulki wisieli między nimi kręgiem (Wyj. 28:33; 39:24). W niektórych przypadkach podobne ozdoby mieli kolor naturalny tych materiałów, z których zostali zrobione.

Idea o tęczy, która ma miejsce w waszym kościele jest wynikiem "Nowego wieku". Kolor pomarańczowy nie jest spotykany w kontekście atrybutów kościoła. Grecy i rzymianie uważali go za kolor sztuczny, potrzebujący przygotowania. Dawni znali szerokie widmo pigmentów, które oni używali. Mieli do dyspozycjo ochrę, kalafonię i soli kwasu siarkowego, który w te czasy był otrzymywany w sposób skomplikowany.

Czerwony kolor także miał szerokie widmo w dawne czasy (zawierał cynober, szkarlet, a także minię ołowianą, która z kolei zawierała czerwony oksyd ołowiu; właśnie ta spółka była wykorzystywana rzymianami i grekami, żółty, zielony, niebieski, indygo, kobaltowy, czarny i biały. O tym jakie grupy kolorów i pigmentów wykorzystywali dawni, można dowiedzieć się ze słownika greckich i rzymskich starożytności Smita, 1848r, str.320-322. Najbardziej używanym kolorem u Izraelczyków był niebieski. Taśmy niebieskie, co zdobili kraj suknu lub innego ubrania służyli napominaniem o prawie Boga. patrz artykuł Taśmy niebieskie (273). Jednak rzymianie przestali go używać i zamienili na czarny.

Los

Uważam, że zawsze powinniśmy pomagać bliźniemu swemu w biedzie. Ponieważ wszyscy byliśmy stworzeni tym samym Bogiem. Oprócz tego znam, że Bóg nie chcę żebyśmy lubili świat. W związku z tym nie bardzo rozumiem, co konkretnie rozumie pod słowem "świat"? może idzie mowa o rozkoszy świata? I jeszcze: jeżeli kochamy Boga, jesteśmy mu oddani, studiujemy Biblię i żyjemy według jego praw, czemu nie rzucić szkołę, przecież to nie pomoże wejść do królestwa Boga, kiedy umrzemy? Dlaczego gubić czas na naukę czegoś, mieć zamiary i je osiągać?

Odpowiedź: Salomon powiedział, że posłuszeństwo Najwyższemu jest obowiązkiem każdego człowieka: "przykazania Jego przestrzegaj, ponieważ w tym wszystko dla człowieka"(Ekl. 12:13). Przykład tego święci, co przestrzegają Przykazania Boga, a także wierzą w świadectwo Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12). W ciągu dwu pierwszych wieków naszej ery jeżeli ktoś mówił, że po śmierci trafi na niebo, to właśnie takie twierdzenie wydawało innowierca, i wszyscy o tym wiedzieli. Tacy ludzi byli samozwańcami, co przestrzegali gnostyczne poglądy kościoła (por. Justyn Męczennik "Pierwsza Apologia", artykuł Dusza (92), a także Zmartwychwstanie (143)).

A dzisiaj jeżeli zapytacie o tym ludzi, to wielu odpowie, że po śmierci wzniosą się na niebiosa. Tacy ludzi po prostu nie rozumieją zamysłu Pana, oprócz tego mają błędne pojęcie co do tego, czemu nas uczy Biblia. Żeby zrozumieć, co robi Bóg dzisiaj możecie przeczytać artykuł Tymczasowy wynik wieku (272).

Patrz także Położenia wiary chrześcijańskiej (A!). w tym tekście znajdziecie dokładne przedstawienie pierwotnych nauk i poglądów co do chrześcijaństwa, nosicielami których byli Mesjasz i apostołowie.

Chcę powiedzieć, że kiedy zrozumiecie Zamysł Boga będziecie znali, co oznacza wasze pytanie i czemu Biblia jest napisana w wyglądzie przypowieści. Jest tak napisana dlatego, żeby ludzi nie od razu ją zrozumieli, a stopniowo dochodzili do prawdziwego sensu Pisma Swiętego. żeby rozumienie przyszło w wyznaczony termin, ale nie wcześniej.

Czy jest u ludzi nadzieja żyć w harmonii z Bogiem poprzez Jego Słowo? Jeżeli można proszę podać cytaty w potwierdzenie.

Odpowiedź: w naszym Prawie jest napisane: "Powiedziałem, jesteście bogami" i "Pismo nie może być naruszone" (Jan 10:34-35). Znaczy to, że mamy zostać jako Anioł Boży przed nimi (Zach. 12:8). Jesteśmy "naos" lub "święta świętych" kościoła Pana (1 Kor. 3:17) poprzez Ducha Świętego.

Nasz los jest w tym, żeby zostać Miastem Pana o Bóg zostanie wszystkim we wszystkim (Ef. 4:6). Patrz artykuł Miasto Boga (180). Powinniśmy rozumieć, że to nie wolą bożą każde ciało zostanie zniszczone na ziemi. Dlatego bóg zamyślił stworzyć system, który pozwoli wszystkim otrzymać zbawienie. Jest to życie wieczne, da znają ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i posłańca twego Jezusa Chrystusa (Jan 17:3).

W Piśmie są dość ciężkie dla tłumaczenie fragmenty, w których są oświetlane pytania zbawienia. Żeby zrozumieć to jak najlepiej radzimy przeczytać następne artykuły: Tymczasowy wynik wieku (272), Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243), Dusza (92), a także Zmartwychwstanie (143).

Znam, że Bóg zna wszystki, i chciał bym znać, czy nasze życie jest srogo przepowiedziane od samego początku, t.z. już od początku wiadomo jak przeżyjemy życie, z kim się spotkamy, jakie choroby będziemy mieli i t. D. Znam, że geny w pewnym stopniu określają jakie zdrowie będziemy mieli. Ale jak być w tym przypadku kiedy nie mamy szansa poznać prawdę? Czy jest możliwe, że stworzenie podobnej sytuacji jest częścią Jego planu? I jeszcze, jeżeli rodzice są chrzczone, to czy poszerza się ta ochrona na dzieci, które jeszcze nie są chrzczeni?

Odpowiedź: przypomina to pytanie o sensie życia. Nie, nasze życie nie jest "wyznaczona". Wszyscy mamy prawo wyboru. Na razie Bóg nie zaczął zmieniać świat. Będzie to robić pan tego świata i jego rząd niedługo się skończy. Teraz on tylko wybiera i trenuje nauczycieli, którzy będą walczyć z biesami, kiedy rząd ostatnich dobiegnie końca. Ci nauczycieli zostaną duchami, a potem będą rządzić światem w ciągu tysiąca lat. W końcu systemu tysiącletniego rządu szatan zostanie znów zwolniony i świat powstanie raz jeszcze.

Wtedy na naszej planecie odbędzie się Drugie Zmartwychwstanie, i wszyscy otrzymają jeszcze jedno życie, które będzie trwać sto lat. W ciągu tego okresu nastąpi wielki Dzień Sądu, który zakończy się pokutą grzeszników. Wszyscy, kto kiedykolwiek żył, otrzymają szansę zbawienia poprzez przyjęcie bardziej czystej formy i nauki. Po przejściu stu lat ci, co nie wyrażą skruchy i nie nawrócą do wiary zostaną rzuceni i umrą, a ich ciała będą spalone. Grzesznicy, co nie wyrażą skruchy po prostu znikną z pamięci pocztu jak coś, czego nigdy nie było jak istoty fizycznej. A ci, kto wyrazi skruchę zostaną przewróceni w Duchu Świętym i staną aniołami, po czym dołączą się do nauczycieli i sędzi pierwszego zmartwychwstania. Na ziemi będzie Miasto Boga, i Bóg zostanie wszystkim we wszystkim. Patrz artykuły: Dusza (92), Zmartwychwstanie (143), Tymczasowy wynik wieku (272), Miasto Boga (180).

Czy nie moglibyście ukazać mi miejsce w Biblii, gdzie się mówi, że Bóg ma powody zmuszać nas cierpieć?

Odpowiedź: trzeba zaznaczyć, że jest to pytanie bardzo skomplikowane. Problem jest w tym, że zło jednak istnieje, i cierpienia niewinnych ludzi często prowokują wątpliwości o istnieniu Boga. często powstaje pytanie: jeżeli Bóg jest miłosierny, to czemu daje nam tyle cierpień? Odpowiedzią jest tą, jakimi są nasze decyzji i nasz wybór. Powinniśmy pamiętać, że zostaliśmy stworzeni mając prawo wyboru. Anioły pocztu, co nami rządzą też mają prawo wyboru. Jednak trzecia część pocztu powstała pod dowództwem Szatana. Adam i Ewa zgrzeszyli. Takim czynem oni wszyscy wykorzystali dane Bogiem prawo wyboru. Widzimy, że od stworzenia świata ludzi na naszej planecie szli drogą własnej woli i temu postępowali według pouczeń Szatana i upadłego pocztu. W miarę tego jak się zbliżamy się do momentu zakończenia rządu boga tego świata (2 Kor. 4:4) i momentu przyjścia Mesjasza, sytuacja będzie jeszcze gorszą, ponieważ ludzi nadał nie idą drogami Pana.

Dlatego Bóg znów poślę Mesjasza, żeby ustalić swój system rządu z Jerozolimy. Rząd ten będzie trwać tysiąc lat (Apok. 30:1-15). Ziemia i narody otrzymają zbawienie, i pójdziemy za Bogiem i będziemy przestrzegać jego prawa. Jednak do tych pór stan rzeczy będzie zły. Patrz artykuły: Położenia wiary chrześcijańskiej (A1), Cel stworzenia i ofiara Chrystusa (160), trąby (136), Siedem pieczęci (140), Siedem trąb (141), Władza Boga (174), Tysiąclecie i wzniesienie na niebo (95), Dusza (92), Zmartwychwstanie (143) a także Tymczasowy wynik wieku (272).

W tych artykułach możecie odnaleźć dokładną analizę wielu aspektów Pisma. Takim czynem zostanie wam zrozumiały zamysł Boga i to, jak w wyznaczony termin wszystko powróci na swoje miejsce.

Znam, że wielu ludzi, co byli na granicy (z powodu narkotyków, długów lub innych stresów), po tym jednak przyszli do Chrystusa. W wyniku wielu z nich zostali uratowane, lub przynajmniej zaczęli mówić, że Jezus okazał na nie duży wpływ. Słowem oni zmienili swoje życie. Moje pytanie jest takie: na ile są ważne w życiu poglądy religijne, jeżeli za ich pomocą człowiek wychodzi z ciężkiej sytuacji? A jeżeli te wszystkie ludzi popełniają błąd, może im tylko wydaje się, że oni znaleźli prawdę, a w rzeczywistości oni stoją na miejscu. Czy zaliczy Bóg takich zabłąkanych do liczby grzeszników? I do tegoż rozpoznać błąd jest prawie niemożliwe, ponieważ wszyscy twierdzą, że są na prawidłowej drodze?

Odpowiedź: odpowiadając na to pytanie trzeba zaznaczyć, że każda wiara w Boga jest bazowana na pewności, że Bóg poprzez swoich sług może zrobić swoją wolę niezbędną podstawą dla postępowań ludzi. A Biblia jest przyjęta za podstawę w judaizmie i chrześcijaństwie. To samo mówi się i w Koranie, jeżeli tylko nie słuchać twierdzeń stronników islamu na ten temat. Przecież Koran jest w istocie komentarzem do Biblii.

W Biblii jednoznacznie mówi się o tym, że świętym długiem każdego człowieka jest przestrzeganie przykazań Boga. święci, którzy są siemię kobiety-kościoła i duchowego nauczyciela Izraela, przestrzegają Przykazania Boga i Testament Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12).

Warto zrozumieć, że z punktu widzenia psychologii ludzi mogą przeżywać bardzo różne emocji, kiedy próbują odnaleźć pomóc w rozwiązaniu problemów osobistych. Jednak wiara przewiduje nieco inne rzeczy. Bóg wybiera niektórych ludzi, żeby zrobić następny etat lub system tysiąclecia, kiedy Chrystus zrzuci Szatana. Dla osiągnięcia swoich celi Bóg wykorzystuje swoją wszechwiedzę i łaskę, ponieważ kogo uznał, tym i wyznaczył być podobnymi Synu Swemu, żeby był pierworodny między wieloma braćmi. (Rzym. 8:29-30).

Teraz Bóg nie sądzi wszystkich ludzi. Wybór jest prosty. Jeżeli los człowieka jest wyznaczony, zostanie powołany w określonym czasie dla nauki i pouczenia w Duchu Świętym, z tym żeby pełnił on pewne zadania w ciągu tysiąclecia i pod czas Dnia Sądu, t.z. Drugiego Zmartwychwstania.

Jeżeli ktoś nie jest częścią tego zamysłu, to nic nie zrozumie. Ale w tym przypadku, gdy jest człowiek częścią Bożego Zamysłu, Duch Święty otworzy umysły ludzi i oni wszystko zrozumieją. Właśnie dlatego Biblia jest napisana jako przysłowia. żeby ludzi nie zrozumieli ją wcześniej wyznaczonego terminu i nie pogubili siebie sami wcześniej niż to jest niezbędne według zamysłu bożego.

Prawo zostanie wcielone w życie według woli Boga, i ziemia będzie żyć w ciągu 1000 lat w jedynej prawdziwej wierze. Jeżeli chcecie być częścią zamysłu Boga, i Bóg przepisał wam być powołanymi i wybranymi, to na pewno będziecie wyznawać wiarę, którą kiedyś wyznawali święci. Wiara nie zmieniła się za dwa tysiąca lat. Jednak nie wielu znaleźli wejście do jej wąskiej bramy.

Słyszałem, że Pan rozmawia z nami w sercu naszym, ale nie rozumiem, co na prawdę oznaczają te słowa? Czasem pojawia się u mnie jakieś pytanie, na który nie mogę odnaleźć odpowiedź. Wtedy otwieram Biblię na dowolnej stronie, i jeżeli znajduje słowo "tak", znaczy to i jest odpowiedź. Jeżeli znajduje "nie", to robi mi się strasznie i zaczynam się bać nieszczęścia i niepowodzenia. Czy jest w Biblii miejsce, gdzie się mówi o powodzeniach lub niepowodzeniach.

Odpowiedź: powinniśmy pamiętać, że Bóg jest wszechwiedzący. Oznacza to, że ma On absolutną wiedzę o wszystkich prawdziwych poglądach. Przepowiada życie każdego z nas. Jeszcze przed tym, jak Jeremjasz został poczęty w łonie swej matki, Bóg wyznaczył jemu dzieje jego. Nie oznacza to, że Bóg wyznacza, co z nami będzie, lub że on się wtrąca w naturalny bieg wydarzeń. I w czasy teraźniejsze czasy ludzi są w związku z bogiem. Teraz bogiem naszego świata jest Szatan, jednak czas jego rządu dobiega końca.

Co dotyczy tego o czym mówicie, to nazywa się to "bibliofilstwo" i mowa idzie o intuitywnych wnioskach, spowodowanych czytaniem Biblii, jednak proroctwo jest tym samym. Postępując w taki sposób ryzykujecie podpaść pod wpływ Szatana i biesów, ponieważ każda wróżba nie ma nic wspólnego z Bogiem. Przecież Bóg mówił nam nie robić tego. Jedynym lekiem na nasze choroby może być wiara. Nie warto męczyć siebie myślą o tym, co nam jeść lub nosić. Bóg i tak zna co nam trzeba i da wam to pod warunkiem, że otworzycie swoje drogi do niego. przestrzegajcie Jego przykazania i wiarę lub świadectwo Jezusa Chrystusa, ponieważ w tym wszystko dla człowieka. Idea o powodzeniu pochodzi z Egiptu i koncepcja ta ujawnia naturę człowieka. Ten światopogląd jest częścią doktryny o Duszę i nie ma bezpośredniego stosunku do chrześcijaństwa. Spróbujcie powierzyć swoje kłopoty na Pana i przestrzegajcie Jego Prawa. Wtedy zawsze będziecie mieli wasz chleb i wodę.

Symbolika cyfr

Przeczytałem artykuł Symbolika cyfr (7) i chciał bym żebyście sprecyzowali, w jaki sposób dowiedzieliście, że pierwsze siedemdziesiąt i jedno przynoszenie razem ze snopem Przynoszenia składają siedemdziesiąt dwa.

Odpowiedź: rok proroctw ma dwanaście miesięcy po trzydzieści dniej. Dalej jest uważane, że prorocy rok ma pięćdziesiąt dwie soboty w słonecznym roku. takim czynem można przypuścić, że było dwanaście Nowi, a ogólna liczba okresów stanowiła sześćdziesiąt cztery. Oprócz tego trzeba zaliczyć siedem świąt: Paschy/ UB, Pięćdziesiątnicy, Święto Trąb, pod czas którego była przynoszona podwójna ofiara - właśnie na święto Trąb i Nowi; Dzień Oczyszczenia, a także święto Namiotów/ Ostatni Wielki dzień. Te wszystkie liczby razem stanowią liczbę siedemdziesiąt jeden plus Snop Przynoszenia, i właśnie o nich jest wspominane w księdze Kapłańskiej 23. Święto przynoszenia Snopa jest jednym z obowiązkowych świąt. Takim czynem mamy liczbę siedemdziesiąt dwa.

Czytam artykuł Symbolika cyfr (7). Jest mi trudne zrozumieć pojęcia, które używacie, i chciał bym, żebyście pojaśnieli mi znaczenie jednego z terminów (pojęć). Kiedy idzie mowa o cyfrach czternaście i piętnaście, nie rozumiem sens zdań "zmniejsza się do pięciu" lub "zmniejsza się do sześciu". Proszę objaśnić w jaki sposób te cyfry zmniejszają się?

Odpowiedź: w geometrii i numerologii cyfry zmniejszają się przy dodaniu do nich sum. Takim czynem liczby zmniejszają się do pierwotnych systemów od 1 do dziesięciu. To znaczy 14 to 1+4=5 i t.d.

W notatkach do artykułu Symbolika cyfr (7) kiedy mówicie "Trzy oznacza pełnię w znaczeniu trzy linii figury" - macie na uwadze długość, wysokość lub szerokość? I jeszcze czy może istnieć czwarty wymiar, o którym na razie nie mamy żadnego pojęcia?

Odpowiedź: tak w tym przypadku mowa idzie o linii figury, za pomocą której otrzymujemy trzeci wymiar. A czwarty wymiar stanowi niszę duchową, która była nam dana pod czas chrztu.

Artykuł na temat Symbolika cyfr (7) jest bardzo interesującą. Proszę powiedzieć, czemu w tym artykule nic nie mówi się o liczbie 300. Przecież w Piśmie jest dużo upominani o tym. Objaśnicie dokładnie o znaczeniu tej liczby?

Odpowiedź: macie racje, warto go było dołączyć do tego artykułu. Jednak ta liczba nie została zupełnie bez uwagi. Znaczenie trzech setek stało się tematem artykułu Siła Gedeona i dni ostatnie (22). Liczba trzysta w tekstach biblijnych służy odsyłaczem do trzech oddziałów, każdy z których nalicza sto aniołów. Ich wszystkich podejmuje Bóg w Duchu Świętym, żeby porazić siły Baala w dni ostatnie. Takim czynem ta liczba ma ogromne znaczenie w kontekście kościoła jako określającego elementu królestwa Boga na ziemi i roli Mesjasza.

Społeczeństwo

Nie rozumiem, czemu Chrystus nie mówił nic o homoseksualistach w swoich kazaniach ewangelickich. Co o tym mówi Pismo; jestem ciekawy, czemu Bóg nie lubi homoseksualistów. Szczególnie co możemy się dowiedzieć z Nowego Testamentu na ten temat?

Odpowiedź: Chrystus nie miał potrzeby mówić o homoseksualizmie, ponieważ o tym dość wyraźnie jest napisane w prawie Bożym. Zakaz stosunków homoseksualnych jest we wszystkich księgach biblijnych, ponieważ jest to ohyda przed obliczem Pana. nikt z niegodziwców, bądź to homoseksualiści lub lesbijki nie otrzyma królestwa bożego. Nie wejdą do niego także bojaźliwi, niewierni i mordercy, bałwochwalcy, wróżki i kłamcy (Apok. 21:8), a także ci, kto zabrudził świątynię Boga.

W Piśmie świętym istnieje wielu zakazów. Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą królestwa bożego nie posiadą (1do Kor. 6:9, por. Rozd. do Rzymian 1, Apok. 21:8,27). Patrz artykuł Prawo a siódme przykazanie (260).

Miałem możliwość zapoznać się z szeregiem dobrych artykułów w prasie, gdzie było rozpatrywane pytanie o klonowaniu zwierzy, i jak mi się wydaje tak samo można klonować ludzi. Jeżeli prawidłowo rozumiem, klon - to pełna kopia żywych organizmów, i z czasem oni będą rosnąć i uczyć się, to znaczy zostaną takie same jak i my. Czy klonowane ludzi też będą uważane dziećmi boga?

Odpowiedź: wspomnijcie, że kiedyś Pan już nie uznał zmartwychwstanie refaimów i nefelimów. W nasze czasy pytanie o klonowaniu żywych organizmów, w tym i człowieka stał się bardzo ostry. Znamy, że klon rozwija się z komórki DNK człowieka i takim czynem pojawia się nowy organizm tego samego wieku, co i donor.

Więc dla pełnego sukcesu DNK klonów trzeba brać od donora we wczesnym dzieciństwie. Możliwie w taki sposób można przedłużyć życie, jednak wcielanie tej idei może stać się powodem pojawienia poważnych problem charakteru etycznego. Powstała sytuacja będzie bardzo skomplikowaną, żeby od razu odnaleźć wyjście. Na przykład kiedy organizm- donor sam jest produktem mutacji.

Oprócz tego powstaje szereg pytań, odnaleźć odpowiedź na które będzie bardzo trudne. A właśnie, czy popiera Pan stworzenie nowych organizmów lub organizmów, do DNK których wchodzi mnóstwo klonów? Inaczej jaka ilość klonów ma być wskrzeszona? Czy wszystkie klony moją możliwość wskrzeszenia, jeżeli będą żyli? Czy jest zabójstwem stworzenie zygoty dla implantatu? Żeby dokładnie przestudiować to pytanie trzeba rozglądać go w związku z problemem transplantacji narządów człowieka.

Pod czas budowy wierzy w Babilonie Bóg sztucznie utrzymał człowieka tak, żeby nie potrafił dojść poziomu Elohima wcześniej wyznaczonego terminu. Najwyższy w pewnym sensie powstrzymał rozwój człowieka i skierował go w inną stronę. Pod czad rządu szatana także możemy odnaleźć wielu rzeczy, co mają bezpośredni stosunek do zbawienia wybrańców i obronie planety. Ale cały ten mechanizm zostanie zniszczony do podstawy. Powinniśmy stałe pamiętać, że idzie nowe przyjście Chrystusa, więc będziemy żywym ciałem, które uratuje Mesjasz.

Chciał bym powiedzieć parę słów o wegetarianizmie. W telewizji słyszałem, że rząd amerykański przegląda program odżywiania. Teraz w Ameryce mówią o tym, że jest korzystne jeść mięso tylko dwa lub trzy razy w tygodniu. Po tym w telewizji pokazali grupę wegetarjan, które wymagali, żeby rząd uznał na wyższym poziomie racje bez mięsa. Twierdzili, że dla świata będzie bardzo dobrze jeżeli wszyscy zostaną wegetarianami. Czy może ich ustami mówi Szatan?

Odpowiedź: w istocie wegetarianizm wcale nie oznaczy zdrowie. Oprócz tego to oskarżenie boga , ponieważ pozycja wegetarianów jest wprost sprzeczna z "zasadami odżywiania" Boga i przykazaniom, które Bóg dał Izraelu. Ludzi te podają antynomiczne poglądy, należące do gnostyków, nauka i światopogląd których nie ma nic wspólnego z Chrześcijaństwem. Paweł na ten temat mówił, że to doktryna diabla. Taka pozycja także jest głównym odsyłaczem judaizmu.

W szpitalu adwentystów siódmego dnia w Sidneju (Australia) niedawno badali ogólny stan fizyczny wśród pasterzy adwentystów. W wyniku 77% ludzi mieli poważne problemy, powodem których stał się chroniczny deficyt spółek, co znajdują się w mięsie. Tak odżywianie wegetarianów może stać się powodem poważnych zaburzeń nerwowych. Z kolei taki rodzaj zaburzeń u rodziców źle wpływa na rozwój ich dzieci. Wegetarianie potrzebują dużą ilość dodatków spożywczych, jaki wcale nie są potrzebne przy spożywaniu mięsa. W każdym przypadku taki stan rzeczy będzie trwać jeszcze długo. Temu w ciągu następnych dziesięcioleci jeszcze usłyszymy o problemach, co wynikają u stronników obrony zwierząt.

Jeżeli poważnie się interesujecie problemami wegetarianizmu i pochodzącym z Indii zwyczajem nie spożywać mięsa, jeżeli chcecie znać etymologię wegetarianizmu warto przeczytać następne artykuły: Balans (możliwa lepsza wersja "Rozsądne podejście", "Dieta") (209); Wegetarianizm a Biblia (183); Doktryny demonów dniej ostatnich (48), Wino w Biblii (188).

Niedawno miałem możliwość spostrzegać "wróżbę na wodzie". Dla tego trzeba trzymać kij za dwa rozdwojone końca (lub dwie zgięte druty). Potem trzeba przejść tak żeby kij był równoległy ziemi. Kiedy idziecie nad źródłem (garnkiem z wodą) kij nakłoni się do dołu. W innym przypadku drut ma kształt krzyża. Czy w tym procesie jest coś biesowskie? Lub ten wpływ można objaśnić działaniem sił natury? Oprócz tego nie wszyscy ludzi mogą to robić, niektórym to nie wychodzi. Może wszystko objaśnia się tym, że ludzi wykorzystują jakieś środki chemiczne, które są w ich ciele? Czy to wpływ siły ciążenia ziemskiego?

Odpowiedź: w Ameryce dla określenia tego zjawiska jest wykorzystywany termin "wróżba na wodzie". W Brytanii bardziej szeroko poszerzył się termin "water diving"(zdolność ekstrasensa przepowiadać przyszłość wykorzystując wodę w celach "magicznych"( uwaga tłumacza). Ludzi często to robią, i objaśnieniem tego są pola magnetyczne człowieka. W niektórych spółkach religijnych jest zabronione praktykować wróżbę, ponieważ uważają ją związaną z ciemnymi siłami, jednak nie spotkałem wypowiedzi w biblii na ten temat.

Nachylenie kija za pomocą (lub bez) indywidualnych talentów człowieka jest spowodowany zdolnościami intuitywnymi człowieka. Widocznie z naukowego punkt widzenia temu nie można dać mniej lub bardziej jednoznacznego tłumaczenia.

Jak powinienem wytłumaczyć pojawienie i zniknięcie dinozaurów człowieku, który ma wątpliwości co do wiary chrześcijańskiej? Przecież o nich nic nie jest napisane w Biblii?

Odpowiedź: jest to problemem tylko dla tych, kto uważa, że wiek ziemi tylko sześć tysięcy lat, t.z. od momentu stworzenia synów Adama. Dany aspekt został oświetlony w artykule Niefilimy (154). Na naszej stronie internetowej będziecie mogli odnaleźć wiele artykułów, które pomogą wam zorientować się w tym pytaniu.

Czy jest dozwolone mężczyznom i kobietom nosić kolczyki?

Odpowiedź: w dawne czasy ludzi starali się przykryć otwory w cielę od złych duchów i w tym celu wykorzystywali kolczyki, pierścienie i inne rytualne rzeczy. Rzeczy te, głównie pierścienie, niby bronili tego, kto je nosi od wpływu złych sil. Nosić kolczyki w Izraelu było zabronione.

Dawajcie przypomnimy, że Złoty Cielec został odlany ze złotych ozdób. Które zebrali ludzi i przekazali Aarony. Dlatego on wykorzystał liczbę mnogą i powiedział "jesteście bogami … i t.d." w tekście księgo Nehemjasza był naprawiony błąd, uważany gramatycznym. Patrz artykuł Złote ciele (222).

Izraelici nie nosili kolczyków i innych ozdób. O tych akcesoria jest upominane w Biblii Króla Jakuba; tam mowa idzie o ozdobach noszonych na czole. Dokładnej o tej tradycji i pochodzeniu takiego zwyczaju możecie dowiedzieć się z artykułu Pochodzenie tradycji nosić kolczyki w dawne czasy (197).

Chciał bym znać pana zdanie co do kremacji. Czy jest to prawidłowo z punktu widzenia Biblii? W nasze dni robić kremację jest taniej niż chować ciało zmarłego.

Odpowiedź: po pierwsze chciał bym zadać takie pytanie: Co będzie z tymi, kto nie wyrazi skruchę w swoich grzechach? Przecież Bóg nam mówi, poprzez Chrystusa, że w końcu Drugiego zmartwychwstania ci, co nie wyrażą pokutę zostaną rzuceni do Hieny Ognistej. Czy nie tak? Hieną jest nazywana jama na śmiecie za granicą miasta Jerozolimy. Takim czynem jeżeli Chrystus nie uważa spalanie grzeszników nieprawnym, znaczy to nie może być uważane grzechem.

Zmartwychwstanie całkowicie zależy od siły i władzy Boga. gdyby to było inaczej, to wielu ludzi, co zmarli śmiercią gwałtowną, lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku mieli by duże problemy pod czas drugiego zmartwychwstania. Tak jeżeli ciało nie można spalać, dlatego, żeby dać wam możliwość dożyć do pierwszego zmartwychwstania, to wieku męczenników okażą się w wielkiej biedzie, ponieważ za całą historię ludzkości na stosach zostało spalono niezliczona ilość ludzi (wspomnijmy na przykład inkwizycję). W ciągu całej historii ludzkości ludzi byli spalane wszystkimi możliwymi sposobami.

Do tegoż istnieje dupa ilość ludzi, szczątki których teraz są na dnie oceanu światowego. W pewien dzień morze także odda swoich topielców. Ci nieliczni, co znaleźli swój ostatni przytułek w żołądkach rekinów i krokodylów służą jeszcze jednym przykładem tego. Bóg ma dalsze plany stosownie nas, które wychodzą daleko za granicy zmartwychwstania. Większość tych przesądów wynikła z doktryny agnostycyzmu, stronnicy której mówią o raju i piekle. Patrz artykuł Dusza (92), a także Zmartwychwstanie (143). W dawne czasy wielu ludzi byli balsamowane, zwyczaj ten sięga korzeniami do dawnego Egiptu. Stąd pochodzi i takie zdanie o kremacji. Wczesny kościół nie zaliczał do chrześcijan tych, kto mówił o swoich zamiarach trafić na niebo po śmierci.

Czemu chrześcijanie i muzułmanie uważają, że życie jest święte?

Odpowiedź: chrześcijanie i muzułmanie uważają, że życie jest święte ponieważ oni wszyscy zostali stworzeni Jedynym Prawdziwym Bogiem w granicach stworzenia, które nosi skalę ogólną. Oni wierzą, że Szatan (lub Iblis w islamie) powstał razem z demonami, ponieważ nie spodobało im się, że Bóg stworzył człowieka. Właśnie z tego powodu zostali zrzuceni na ziemię, gdzie na nich Bóg nałożył odpowiedzialność za ludzi, które należą (byli, są i będą) częścią tego stworzenia.

Tak w Biblii, jak i w Koranie mówi się o tym, że życie, to znaczy nowe stworzenie, nastąpi po tym, jak zginie Gwiazda Poranna Al Tarikh i przyjdzie Mesjasz. Patrz następne artykuły: Chrystus i Koran (163); Doktryna Grzechu Pierwotnego część I, ogród edemski (246); Doktryna grzechu pierwotnego część II, Potomkowie Adama (248); Prawo i Piąte Przykazanie (258) i Prawo Boże (L1).

Chciał bym odnaleźć przykłady, kiedy oddzielny człowiek (lub część społeczeństwa) nie rozumieją tego, co jest widoczne dla innych ludzi. Przyszła mi myśl o Polinezyjczykach, którzy, jeżeli wierzyć historii tak i nie zobaczyli statek kapitana Kuka, chociaż rzucił kotwice w ich zatoce, prosto przed nimi, widocznie temu, że było to coś nie widziane do tych pór, to znaczy przerażające, "inoplanetnym" widowiskiem. Lub analogiczna sytuacja ze statkami Pisaro i narodach maja (którzy również nie zauważyli statek, chociaż stał on przed nimi). Czy są prawdziwe te historię? Czy mają potwierdzenia ze strony literatury, psychologii, etnicznej antropologii? Wolał bym nie mówić o szeroko rozpowszechnionych mitach kulturalnych, a kierować się tylko wiarygodnymi faktami, które są potwierdzone naukowo i dokumentalne.

Odpowiedź: rzeczywiście historia pokazuje, że ludzi często nie widzieli rzeczy oczywistych i nie mogli zrozumieć tego, co innym wydawało się oczywistym. Wielu z tych wydarzeń można objaśnić z punktu widzenia mitów, którymi są otoczone. A niektóre rzeczy po prostu trudno się poddają opisaniu. Jest bardzo możliwe, że tuziemcy nie mogli zobaczyć statku, i bardzo możliwe, że jest to objaśniane z pozycji osobliwości etnokulturalnych. Chciał bym podać przykład bezpośrednio z życia plemion zatoki Toresa, żeby jak najpełniej objaśnić świato przyjęcie Polinezyjczyków.

Wśród mieszkańców, tubylców Toresowej zatoki statki, co szli z zachodu byli nazywane "Lamar Nar", co oznaczało "statek duchów". Sama ta nazwa pochodzi z grupy języków indonezyjskich, etymologią których jest sanskryt. Takim czynem ta nazwa była wykorzystywana, żeby podkreślić fakt odróżnienia białych ludzi, t.z. białe byli uważane duchami, co przyszli z martwych wysp. Tubulce, żyjące na wyspach Torosowej cieśniny będąc aż do dziewiętnastego wieku myśliwymi za skalpami często zabijali białych, ponieważ ci przestrzegali obyczaje swego narodu. Tubylcy, co uważali tych osób swymi zmarłymi krewnymi uratowali kilku z nich, i takim czynem zbawieni zostali żywi dzięki temu, że ich uznali za krewnych, i zaczęli uważać członkami danej spółki rodowej.

Reakcję mieszkańców wysp można objaśnić tym, że człowieku jest wewnętrznie właściwe odrzucać wszystko, co sugeruje przerażenie. Znam z doświadczenia, że niektóre kobiety, na przykład, po prostu nie widzą to, czego się boją panicznie. Oni po prostu przestają patrzeć na takie rzeczy. Podobne możemy widzieć także i u mężczyzn, osobliwie kiedy dotyczy skarpetek, koszuli i gazet. Polinezyjczycy mogą po prostu odmówić się wierzyć w realność tego strasznego widowiska, jakim był dla nich statek, co rzucił kotwicę w ich zatoce. Sytuacja jest podobna tej, kiedy odmawiamy się widzieć duch. Konkretnie ta właściwość naszej psychologii staje się powodem przyjęcia innych zjawisk, znanych nami jako "widma".

Tak przykład z Fatimą, w tym stosunku, można uważać klaszycznym, ponieważ mieliśmy możliwość widzieć, jak cale grupy ludzi składali siebie w ofierze histerii masowej. S początku nikt nic nie widział oprócz jednej dziewczyny. Potem ktoś ją zobaczył, ale nie słyszał jej głosu. Trochę później setki ludzi zobaczyli, jak przechodzi słońce obok. Przypadki masowych halucynacji nie są pojedyncze, i nawet teraz w nasze czasy, spotykamy się z tym. Jeżeli długo patrzeć na słońce, to może to zaszkodzić naszemu zdrowiu i stać się powodem oparzeń oczu. Do tegoż widocznie z uprzedzeniem odnosimy się do wszystkiego, co wydaje nam się nad przyrodnim.

Aborygeni australijscy z plemienni bainów robili widowiska publiczne około lagun, symbolizujące bitwy wśród diabłów lub smoków, i ludzi śledzili za tym. Teraz ta zdolność widocznie zgubiona. Zdolność ludzi rozumieć to, co się odbywa w znaczniej mierze się pomniejszy. Można tylko przypuszczać jaką rolę tutaj odgrywa hipnoza. Oprócz tego w te czasy ludzi mieli słaby wzrok, ponieważ jeszcze nie było okularów. Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Mistycyzm, rozd. 1. Artykuł ten znajduje się w internecie pod adresem: www.ccg.org/englisz/s/B71.html.

Czy jest w Biblii coś na temat policji. Czemu ludzi zostają policjantami?

Odpowiedź: policja po raz pierwszy pojawiła się w Brytanii, jako system osobliwy ochrony porządku i walce z przestępstwem. Zdarzyło się to dość niedawno. Założycielem tego był ser Robert Pil, stąd pochodzi nazwa policjantów brytyjskich "Bobies" lub "Peelers" .wspomnijmy, apostoł Paweł mówi nam, że powinniśmy podlegać tym, kto ma władzę nad nami, oprócz tego sędzia nie tak prosto nosi swój miecz.

Dokładniej pytanie o posłuszeństwie Bogu, a także dokonania kary śmierci w granicach prawa Bożego jest rozpatrywany w artykule Prawo Boże (L1). Radzimy przeczytać artykuły, w których są rozpatrywane te tematy: Prawo a Szóste Przykazanie(259), a także Prawo a Dziewiąte Przykazanie (262).

Krótko odpowiedzią na ten temat są słowa Chrystusa: "cesarzowi cesarzowe, a Boże Bogu". W stosunku do tego pytania to może wyglądać tak: "możecie być policjantem, i przy tam być zadowolonym swoją pensją. Jednak wasza praca może przewidywać pracę w dniu soboty. Temu sami powinniśmy rozwiązać to pytanie".

W nasze dni wielu żyje bez wiary w Boga, a znaczy i nie przestrzegają nakazów Biblii. Jak uważacie, jak długo dzieci powinni być posłuszne swym rodzicom, jeżeli nakazy rodziców są sprzeczne z Prawem Bożym? I czy w ogóle powinni się słuchać w takim przypadku? I czy leży na mnie odpowiedzialność za to, żeby objaśnić takim rodzicom te błędy, które popełniają? Czy powinienem zniszczyć ich święta pogańskie, pokazując, że są grzeszne? Jak ustalić granicę między piątym przykazaniem i tym, co mówi Jezus w Ewangelii wg. Mateusza 10:34-40?

Odpowiedź: tak w zaznaczonym urywku Chrystus mówi, że często nieszczęścia ludzkie są spowodowane stanem rzeczy w rodzinie. Temu dziecko nie powinno słuchać się rodziców, jeżeli uczą go postępować wbrew temu, co jest napisane w Biblii. Kiedy dziecko staje się wystarczająco dorosłe, żeby to zrozumieć, może mówić z nimi o tym. Dzieci rosną przy różnych prawach w różnych krajach. Biblia mówi nam, że wiek dwudziestu lat jest decydujący. Jeżeli wasze rodzice naruszają prawo boże, powinniście im o tym powiedzieć. Jeżeli nie zwracają na to uwagi, jest to ich sprawa osobista. A jeżeli wymagają, żebyście żyli według tych praw moralnych, co i oni, to nie powinniście tego robić.

Powinniście dać odpowiedź nadziej, co leży wewnątrz was. W nie zależności od Pisma powinniście czuć nie przyjęcie tych norm i wartości, co wyznają wasi rodzice. Ale rodzice zawsze pozostają rodzicami, niezależnie od tego, że grzeszą, członkowie rodziny nadał pozostają bliski, nie zważając na to, że kłócą się, lub ich poglądy są sprzeczne. Starajcie się odpowiadać za własne poglądy i zdania. Zawsze bądźcie grzeczni, kiedy mówicie z ludźmi. Dobre słowo goni gniew.

Czy jest masturbacja grzechem dla chrześcijanina? W końcu jesteśmy ludźmi, i jestem pewien, że wszyscy nastolatki przechodzą poprzez to. "Frustracja seksualna" - poszerzone zjawisko.

Odpowiedź: w Biblii nie ma zakazu masturbacji. Jednak możemy domyślać się o pozycji Biblii, gdzie są upominania o takich ludziach (praktykujących onanizm). Konkretnie możemy odnaleźć mnóstwo podobnych upominani w Nowym Testamencie. Takim czynem można przypuścić, że Biblia raczej osądza masturbację, niż popiera. Ale w każdym przypadku to są tylko przypuszczenia.

Masturbacja jest rozpatrywana jako normalny przejaw u naczelnych. Małpy w klatkach masturbują, ludzi robią to samo. Pozycja Biblii jest taka, że na przykładzie Onana masturbacja jest próbą ukryć grzech od Kościoła, ponieważ Kościół uważał Biblię grzechem.

Grzech Onana był nie w tym, że on masturbował. Był zabity temu, że nie spełnił prawa Lewitów i nie dał Fomari dziecka. Wylał swe siemię na ziemię, co z kolei jest naruszeniem prawa, i nie miało nic wspólnego z masturbacją. Po tym Fomar dopuściła się grzechu ze swym teściem Judaszem.

Nazwa "onanizm" masturbacja otrzymała od kościoła temu, że kapłanie ludzi zostawić swój majątek kościołowi, a to jest sprzeczne z Prawami Boga. takim czynem masturbacja może być uważaną tylko w tym przypadku, kiedy chcecie popełnić grzech i naruszyć prawa Boga w swoim umyśle. Dokładniej o powodach śmierci Onana możecie się dowiedzieć z artykułu Grzech Onana (162).

Trzeba jednak zaznaczyć, że onanizm nie okazuje decydującego wpływu na rozwój duchowy i stanowienie się osobistości, chociaż w Biblii nie mówi się o tym. Kilku fragmentów Pisma zaznali szereg specjalnych tłumaczeń, żeby choć trochę oświetlić to pytanie z punktu widzenia Biblii. Jednak większość tych zdań są nie prawidłowe i wiarygodne.

Było by ciekawe dowiedzieć się, czy jest zabroniono praktykować jakiś sport dla samoobrony. Przecież wiadomo, że większość sztuk bojowych jest ciasno związano z pojęciem "cy", lub "życiową energią"?

Odpowiedź: przede wszystkim warto zaznaczyć, że boks i inne z ciosami rękoma i nogami taż dołączone do sztuk bojowych. Więc w stosunku tego pytania są dwa aspekty.

Pierwszy dotyczy nastrojów stronników sztuk bojowych i systemu, w granicach którego człowiek praktykuje. Celem zawsze jest nauczyć człowieka bronić siebie. To jedna z doktryn wojny. Oprócz tego mówicie o pojęciu "cy", znaczy mowa idzie o formach wałki w granicach kultury chińskiej.

Sztuki bojowe Szaolinia istnieją w granicach systemu religijnego, która jest wzbroniona dla chrześcijan. Dalej poziomy Tae Kwon Do noszą warunkowy charakter dla tych, kto otrzymał główny czarny pas. W takim przypadku celem podstawowych etatów nauki jest rozwinąć "przytomność jak woda na księżycu". To stan duszy i uspokojenia, gotowości reaktywnej działalności. Karate lub "pusta ręka" zaznało rozwój na wyspie Okinawa, gdzie powstało w formie samoobrony. Był używany dlatego, żeby walczyć przeciwko zaborcom japońskim, ponieważ mieszkańcom Okinawy było zabroniono nosić broń.

W takich warunkach ręce stali się główną bronią. Wielu czasu minęło z tego czasu jak na świat pojawiło się Mas Ojma (bez wątpliwości sztuka rozwiła się pod wpływem Taek Won Do), oznaczające sposób nanosić ciosy ręką i nogami. Boks z kolei stał się z kolei zachodnią formą prowadzenia boju, który otrzymał rozwój w granicach zasad ustalonych markizem Kuinzberi. Zasady prowadzenia boju w boksie byli ustalone takim czynem, żeby z bójek ulicznych w Londynie zrobić bardziej cywilizowaną formę wystaw gladiatorskich.

Takim czynem istnieją formy sztuk bojowych, które nie tylko zawierają takie pojęcia jak "cy" lub "sziń to", lub głęboką doktrynę o medytacji; to część światopoglądu filozoficznego, właściwa każdemu rodzaju wschodnich sztuk bojowych. Jeżeli człowiek jest wolny od domieszek zawartości filozofką-religijnej,- a on i powinien być wolny- to u niego niewątpliwie powstaje pytanie filozoficzne: po co to robić? Siły wojenne Stanów Zjednoczonych teraz idą wprost do Chin, żeby uczyć się chińskim systemom sztuk bojowych. Z początku boks zajmował stan główny w europejskim systemie obrony prowadzenia boju. Jednak z czasem stracił pierwszeństwo, które odeszło do innych typów wałki. Więc czemu pytanie to nabrało takiej ostrości w nasze czasy? Odpowiedź jest w moralnej słabości Zachodu, a nie w żadnym przypadku w zwycięskim myśleniu wschodu. Samoobrona dotyczy tylko Boga i człowieka. Niektórzy całkowicie liczą, lub zmuszeni liczyć na Najwyższego. Jest to dość często spotykane, ponieważ Bóg stworzył narody wolnymi.

Powiedźcie, czy będziecie walczyć, żeby obronić swoje dziecko od śmiertelnej zgrozy? Na pewno odpowiedź będzie jasna i konkretna "tak". Można ją usłyszeć i od wielu innych ludzi. Bóg poprzez swoje prawa mówi nam, że ludzi powinni sprawiedliwie ponieść karę za dokonane przestępstwa. Dlatego żeby ukarać kogoś trzeba być krewnym mścicielem. Ktoś powinien przyciągnąć przestępców do sądu i nie dać im bezkarnie działać.

W tym nie doskonałym świecie nam często trzeba robić wybór, a także pełnić swój dług z tym, żeby obronić rodzinę, nie naruszając prawa Boga. w tym czasie, gdy stałe jesteśmy pod jego obroną nie musimy często walczyć. W takim samym stanie był i Izrael pod czas wyjścia. Wtedy naród izraelski nie musiał walczyć, ponieważ bóg szedł z przodu i był na ich stronie.

Takim czynem jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ odpowiedź na postawione pytanie nie może być jednoznaczną. Ponieważ na jednej czasze leżą wiara i odpowiedzialność, a na drugiej miłość do bliskiej osoby. Jest bardzo trudne lubić sąsiada, gdy jesteście w finale wałki i wszystkie myśli są skierowane na to, żeby zniszczyć innego i nanieść mu jak można więcej szkody. Oprócz tego warto wspomnieć o maksymie biblijnej: "kto podniósł miecz, od miecza i zginie".

Są ludzie na ciele których zachowali się tak zwane ślady młodości i oni zostają na całe życie. Dość efektownie wygląda to, jak ludzi rękoma i głową rozbijają deski i cegły, kiedy się trenują. Jednak te grube ręce także podlewają otrute do organizmu człowieka. Taka ciężka choroba jak zapalenie stawów jest wynikiem treningu, a dieta żołnierzy we współczesnym społeczeństwie powoduje poważne schorzenia górnych, dolnych kończyn. Oprócz tego głowa i mózg doznają poważnych uszkodzeń w wyniku podobnych "treningów sportowych". Takim czynem mówimy "nie" wschodniemu systemowi sztuk bojowych i tej podstawie religijnej, która za tym stoi.

Odpowiedź na drugie pytanie będzie całkowicie zależeć od tego, jakim czynem chcecie poszerzyć swój świat wewnętrzny, czy chcecie lubić otaczających was ludzi. Wszyscy powinniśmy zdecydować, jak możemy obronić się i żeby nasze dzieje pozostali prawne, i w żaden sposób nie naruszali ustalonych norm i zasad. Jednak temat ten potrzebuje oddzielnego rozpatrywania. O tym będziemy mówili w następny raz.

Czy możemy dać ocenę pozytywną z punktu wodzenia Pisma świętego pociąg młodzieży do przekłucia części ciała: nos, wargi, pępek, język (pirsing - uwaga tłumacza). Być może to tylko współczesna wariacja istniejących kiedyś kultów, specyficzny odgłosek dawnych obyczajów bronić otwory na ciele od złych duchów i innej nieczystej siły, która mogła by wejść do ciała człowieka wbrew jego woli?

Odpowiedź: to wszystko przeżytki, co otrzymaliśmy w spadku od misteria i innych obyczajów bronić (osłaniać) otwory na ciele od nieczystej siły. Kapłanie Attisa także praktykowali podobne rzeczy pod czas obchodzenia paschy pogańskiej.

Czy nie moglibyście objaśnić, czemu jest zabroniono czytać horoskopy? Jest wiadomi, że Biblia zabrania wierzyć w horoskopy, jednak chciał bym znać, czy są jakieś informację historyczne na ten temat. I jeszcze, co mówi Pismo o tych, kto czyta przyszłość po gwiazdom?

Odpowiedź: biblia jednoznacznie zabrania horoskopy (Is. 47:13). W tym stosunku korzeniem błędu trzeba wyznać system kultów Asyrio - babiloński, która istniała około trzeciego wieku przed naszą erą. Etymologia zwyczaju czytać przyszłość z gwiazd sięga dawnych dawien, kiedy ludzi uważali, że człowiek jest nieśmiertelny. Stronnicy szatańskiego systemu obrzędowo - kultowego obchodzą dzień narodzenia, i uważają go samym świętym dniem roku. w Babilonie było trzy klasy naukowców, którzy byki dzielone według tematyki prac naukowych. Oni pisali pracy na następne tematy:

1. o zaklęciach, nałożonych na krzywdziciela i jego majątek.

2. Formuły zaklęć.

Oprócz tego byli prowadzone zapisy obserwacji, komentarze do których przedstawiali mieszankę astrologii i astronomii. Poglądy tamtych naukowców bazowali się na twierdzeniach o tym, że przyszłe i przeszłe wydarzenia są w powodowo - wynikowym związku co do siebie, takim czynem pod czas rozwoju nauki babilońskiej zostali sformowane główne przesłanki pojawienia animizmu i doktryn o boskiej naturze związku powoda i wynika.

Ten przesąd religijny zadał nienaprawialny cios rozwoju nauki w dawne czasy. Dzieci Joba zginęli temu, że przestrzegali swoje "dni", zgodnie z tym systemem wiar, obrzędów i kultów. Patrz artykuł Dni narodzenia (286), w którym będziecie mogli odnaleźć dokładne objaśnienie co do tego, co mówi Biblia na ten temat.

Czy istnieje jakaś zasada biblijna, zgodnie z którą ludziom jest zabronione używać narząd donora. Czy można to robić w koniecznym przypadku, kiedy życie człowieka nie można uratować w żaden inny sposób, oprócz transplantacji, i jeszcze: jest mi ciekawe, czy można jako narząd donora używać odpowiedni narząd zwierzaków? Przecież nie jest tajemnicą, że zwierzy teraz często są wykorzystywane jako donory.

Odpowiedź: jest to dość skomplikowane pytanie, i widocznie nie możemy dać jednoznaczną odpowiedź. Problem "brania" narządów jednego człowieka, żeby uratować innego pojawiła się dość niedawno. Takim czynem deontologiczna strona tego pytania nadał pozostaje otwartą.

Ci co popierają transplantację napominają nam, że i Jahwe Elohim stworzył kobietę z żebra jej męża Adama (Rod. 2:22). Takim czynem była kością od jego kości i ciałem od jego ciała. Znaczy nie mamy żadnych zakazów wykorzystania części ciała jednego człowieka dlatego, żeby uratować życie innemu, ponieważ wszyscy poszliśmy od jednej pary, i wszyscy jesteśmy braćmi w stworzeniu jak jedna rasa.

Następny etap rozpatrywania tego pytania polega na konieczności ustalić naszą pozycję co do narządów i tkanek zwierzy. Okazaliśmy się w sytuacji, co przypomina nam położenie, istniejące w Biblii w stosunku do krwi. Jednak istnieje szereg tekstów, w których są surowe zakazy na kontakt z nieczystymi zwierzami, jakimi by ni byli. Takim czynem możemy zrobić wniosek, że transplantacja nie wychodzi za granicy przypisań biblijnych: możemy brać insulinę od krowy, ale w żadnym przypadku nie od świni. Wielu ludzi do dziś przestrzegają tą różnicę.

W gruncie rzeczy dość często spożywamy produkty, otrzymane ze zwierzy. Jeden z najlepszych przykładów - krowie mleko. I krew i mleko otrzymują z czystych zwierzy. Jednak mleko można spożywać, a krew nie. W tym i jest różnica między nimi. Oprócz tego insuliny i produkty otrzymywane przy jej wygotowaniu mogą być używane w medycynie.

Takim czynem podchodzimy do następnego pytania etyki. Czy jest grzechem śmiertelnym spożywanie nieczystego jedzenia? odpowiedź: nie, pod warunkiem, że człowiek powinien jeść nieczyste produkty, żeby uratować życie. W obozach koncentracyjnych ludziom specjalnie dawano nieczyste mięso, żeby obrazić ich uczucia i znieważyć ich Prawa Jedzenia, które przestrzegał kościół Boga i adwentyści siódmego dnia. Jedna kobieta - żydówka, w taborze koncentracyjnym, gdy miała wybrać między chlebem i koniną, powiedziała słowa, co przedstawiają pozycję większości żydów w podobnej sytuacji: "jem chleb cały rok, a na święto Przaśników ja jem koninę. W ten sposób przestrzegam swoją wiarę". Więc czasem można spożywać nieczyste mięso pod warunkiem, że człowiek powinien zachować życie w ekstremalnej sytuacji. Więc nie ma nic ohydnego przed Bogiem w tym, że ludzi używają części ciała zwierząt w sytuacji, kiedy jest to życiowo niezbędne, nawet czasem - mięso nieczystych zwierząt. Teraz rozwój technologii dobiega etapu, kiedy jest możliwe stworzyć sztuczne życie i sztuczne części ciała (narządy, tkanki i t.d.), w związku z czym dane pytanie nabywa jeszcze jeden poziom rozpatrywania. Jednak to temat dla przyszłych badań, które będą prowadzone oddzielnie.

Chciał bym się dowiedzieć, co mówi się w Biblii o karach cielesnych dla dzieci. Przecież wiadomo, że w nasze czasy dzieci mają za dużo swobody.

Odpowiedź: biblia wyraźnie prowadzi politykę srogiego wychowania dzieci, jak i rodziców. W księdze Przypowieści mówi się dokładnie następne: kto zaleje swej rózgi, ten nienawidzi syna, a kto lubi, od dziecka go kara (Przys. 13:24). Pod karą rózgą trzeba rozumieć nie ciężkie bicie, a pouczenie, celem którego jest nauczyć i wychować, kto zawinił (Przys. 22:15). W nasze dni jednym z powodów, według którego kara cielesna stała się obiektem społecznego osądzenia, stało się brutalne zachowanie z dziećmi w rodzinach nieszczęśliwych. Funkcja kary cielesnej w kontekście Biblii stała się tematem artykułu Prawo a Szóste Przykazanie (259).

Tutaj ma miejsce szeroko poszerzone zdanie o tym, że srogie rodzice z reguły ucierpieli od swoich rodziców. Jednak teraz wielu rodziców potrzebują sami dobrej dyscypliny. W takim stanie rzeczy jest znaczna część problemu. człowiek powinien mieć wewnętrzne poczucie dyscypliny, ponieważ samodyscyplina zawsze o wiele lepsza niż dyscyplina "z pod kija".

Jednak kiedy wyrodzenie nacji dobiegnie kraju, Bóg mówi, że on postawi nad narodem kobiet i dzieci. Właśnie to odbywa się w krajach angielskich. Patrz artykuł O Prawie, a także Prawo a piąte przykazanie (258), w których są rozpatrywane pytania rodziny i jej roli.

Proszę powiedzieć, czy moglibyście przebaczyć człowieka za naniesioną wam krzywdę, nawet go nie znając? Jednak przy tym dokładnie wiecie, że jest winny w najgorszych momentach waszego życia: na przykład ojciec, który kiedyż wad porzucił? Znam, że jedno z przykazań biblijnych mówi: "czcij ojca swego i matkę swoją". A jednak jak powinienem zachowywać się w tym przypadku jeżeli ojciec nie miał ani kropli powagi do swego dziecka?

Odpowiedź: róbcie dobro tym, kto was nienawidzi i niszczy. Przecież w biblii nic się nie mówi o miłości do tych, kto was kocha. Przebaczajcie tych, kto przychodzi do was i prosi przebaczenia. Przebaczajcie tych, kto publicznie przyznaje swoją winę, poskramiając swój honor dla pokuty, i pada dołu do waszych nóg, modląc o przebaczeniu. Właśnie tak robił Stefan i potem został ukamienowany na śmierć.

Moim zdaniem pobożny chrześcijanin nie będzie używać alkoholu wcale, nawet w małej ilości. Ponieważ ta wada może otworzyć drogę dla biesów, którzy chcą podporządkować ludzi. Nie cierpi mi się dowiedzieć, jaki jest punkt widzenia biblii na ten temat.

Odpowiedź: na pewno nasza odpowiedź wam się nie spodoba. Ludzi, co przestrzegali taki punkt widzenia osądzali Chrystusa jako pijaka. On razem z apostołami pił wino, ale w ten sam czas Biblia zabrania wykorzystywanie wina pod czas pomazania jako głównego sakramentu kościoła.

Dawajcie wspomnijmy, że właśnie abstynenci, pod czas tak zwanego "suchej ustawy" stworzyli warunki dla pojawienia i rozwoju organizowanego przestępstwa w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego chcę podać jeszcze jeden przykład. Narody, co żyją we Francji, Ameryce, a także Skandynawowie spożywają jednakowo ilość tłuszczu na osobę. Jednak Francuzi mają na 40% mniej chorób sercowych niż w Stanach Zjednoczonych. jedyne rozsądne objaśnienie tego faktu polega na tym, że we Francji spożywają o wieli więcej winy, niż w innych krajach. Patrz artykuły: Balans (209), Wino w Biblii (188). Artykuł Wegetarianizm a Biblia (183) także pomoże wam zrozumieć tą doktryną.

W nasze czasy w naszym społeczeństwie dzięki efektywniej i kolorowej reklamie wyrobów tytoniowych powstała pewna aureola romantyzmu wokół palenia. Niektórzy palacze nawet patrzą z pogardą na ludzi nie palących. Studiując Biblii nie spotkałem żadnych zakazów palenia. Ale nie zważając na to mój stosunek do palenia jest bardzo negatywny, ponieważ takie przyzwyczajenie szkodzi skórze i nanosi dużą szkodę zdrowiu. Napoje alkoholowe przynoszą tyle samo, a może o więcej szkody niż palenie, ale jego spożycie jest uważane normą. Oprócz tego alkohol jest nawet upominany w Biblii. Więc czy jest pryncypialna różnica między alkoholem a paleniem? Jeżeli tak, to na czym polega? Oprócz tego Bóg sam wymaga, żeby na jego cześć palili kadzidło i modlitwy świętych podnosili się do niego jako dym. Pan mówi, że dla niego to przyjemny aromat. Co możecie powiedzieć na ten temat?

Odpowiedź: nie możemy wam przyznać racje co do tego, że alkohol jest również szkodliwy jak i palenie. Wino jest produktem naturalnym i jest korzystna dla człowieka, szczególnie dla serca. Ono zbliża ludzi. Biblia mówi nam, że wino trzeba pić umiarkowanie. Biblijny zakaz picia wina to po prostu wymysł członków amerykańskiej spółki abstynencji. Wiadomo że zakaz sprzedaży napojów alkoholowych spowodował rozwój przestępstwa w USA i powstanie syndykatów przestępczych w tym kraju.

Palenie że nierzadko było powodem chorób sercowych i spółki, co zawarte w dymu tytoniowym przywodzą do chorób rakowych. w jakim stopniu jest to zależne od niekorzystnych spółek chemicznych, co są wykorzystywane w przemysłu tytoniowym, do dziś jest pytaniem spornym. Z historii znamy, że za czasów cara Dawida kwitł handel morski tytoniem i kokainą. Przynajmniej towary te byli szeroko rozpowszechnione w Egipcie około 1000 r. przed n.e. są dowody i na to, że w mumiach egipskich był zawarty pewien odsetek tytoniu. Odpowiednie badania, co do tego pytania zostali przeprowadzone tak w Brytanii jak i w Niemczech.

Wszystkie mumii, co zostali zbadane w niemieckim muzea również mieli w swych tkankach kokainę. Te wszystkie rzeczy zostali rozpowszechnione dzięki handlu między Izraelem a Finikią, która była prowadzona za wsparciem Dawida i Hirama. Pod czas niedawnych badań zostało ustalone, że tytoń i kokainą wykorzystywali "arystokraci" egipskie, t.z. przedstawicieli wyższych poziomów władzy. Dla potwierdzenia tego, że te substancji byli szeroko używane w dawni czasy byli nawet przeprowadzone dodatkowe badania ciał żyjących w te czasy izraelitów.

Pojawienie twierdzenia o zakazie użycia tytoniu jest spowodowane tym, że on niekorzystnie działa na organizm człowieka i takim czynem niszczy ciało, t.z świątynię Pana. palenie wywołuje choroby serca i rak. Długotrwale użycie tytoniu wywołuje przyzwyczajenie, i takim czynem można go zaliczyć do kategorii substancji, nadużycie którymi prowadzi do negatywnych skutków. Ale to samo możny powiedzieć o winie i jedzeniu. I temu Bóg dał nam Prawa jedzenia, przestrzegając które możemy uniknąć wielu chorób. Jednak tytoń często jest wykorzystywany w celach medycznych, a także w rolnictwie. Ale jednak trzeba przyznać, że on (tytoń) należy do substancji narkotycznych, a to znaczy - trzeba być bardzo ostrożnymi, i używać tytoń zgodnie celowemu wyznaczeniu. Patrz artykuł Prawa jedzenia (15).

Czy jest grzechem wydać czasem parę dolarów w loterię?

Odpowiedź: loteria jest rodzajem gier hazardowych. Większość kościołów chrześcijańskich zabraniają swoim wiernym grać w jakie by nie było gry hazardowe, motywując to tym, że odpowiednie przepisy istnieją w Biblii. Motywy podobnych zakazów są spowodowane tym, że jedni ludzi dorabiają się na nieszczęściu innych. Przegrywa wielu, a wygrywa jeden. Nierzadko w życiu można spotkać wypadki, kiedy jeden człowiek zostaje bogaty, kiedy wielu są zmuszeni żyć w ubóstwu. W życiu realnym gry hazardowe wprost przeczą ideom, które głosił Chrystus, próbując je donieść do szerokiej publiczności biznes gry jest całkiem skierowany na otrzymanie nabytku, ale jego błoga wieść jest przeznaczona dla innych, których oczekuje błogość na niebiosach. Czerwoną nicią Ewangelii jest myśl, że powinniśmy przynosić siebie w ofierze dla bliźniego swego, żeby zrobić swoją rodzinę i społeczeństwo w którym żyjemy - lepszym. Temu konsumpcyjny pogląd na życie i "myślenie pasożyta" zaprzeczają duchowemu stanowieniu ludzi, wierzących w sprawiedliwość swego wyboru. Ludzi, ślepo idących za Jezusem Chrystusem.

Czy powinien chrześcijanin dawać klątwę na wierność sądu? Czy jest zobowiązany dawać pokazania, będąc przysięgłym?

Odpowiedź: wspomnijcie takie słowa biblijne: czy nie znacie, że będziemy sądzić aniołów, czy nie więcej sprawy życiowe? (1Kor. 6:3). Takim czynem nie ma nic złego w tym, że mówicie o zwolnieniu od długa. Jak tylko prawdziwego chrześcijanina zaczną przesłuchiwać , jak już upewniliśmy się, większość adwokatów w sądzie zwolnią was od obowiązku dawać zeznania na tej czy innej podstawie.

Nasze społeczeństwo żyje i rozwija się według pewnych zasad i system sądowy jest gwarantem socjalnej jednolitości. Jak tylko zostanie wprowadzony zaproponowany OZN system światowej regulacji trybunału, która będzie dokonywać sąd na podstawie europejskiego i międzynarodowego prawa, od razu zostanie nam jasne, jaka jest prawdziwa wartość anglosaksońskiego prawa ogólnego, a także Habeus Corpus. Do tego czasu będziemy w niewoli z winy własnej obojętności do tych, kto nami rządzi. Patrz artykuł Klątwa boska (32).

Jeżeli prawidłowo rozumiem słowo sodomia, jak dowiadujemy się z biblii oznacza akt homoseksualny. Jednak określenie, które daje Webster w swym słowniku oznacza, że "sodomia - to akt oralnego seksu między ludźmi różnej płci. To jakie w rzeczywistości biblijne określenie terminu "sodomia"? i jeszcze, czy seks oralny jest grzechem?

Odpowiedź: oksfordzki słownik ogólny daje określenie sodomii jak nienaturalnego aktu płciowego, szczególnie homoseksualizm. Wychodząc z tego Weber używa ten wyraz i do seksu oralnego, przy czym taki typ seksu jest uważany jak nienaturalny akt płciowy. Rzymski kościół katolicki i protestancki zaliczają do tego pojęcia również masturbację. To powstaje z powodu utożsamienia takich pojęć jak masturbacja i onanizm. Z tych czasów u wielu zachowali się obrazy młodzieńców, co śpią w rękawicach bokserskich, żeby zostać czystymi. Podobne obrazy zostali stworzone kościołem, żeby ukryć prawdziwy grzech onanizmu, który sam kościół i dokonał. Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Grzech Onana (162).

Pod terminem sodomia w większości przypadków jest rozumiany akt współżycia mężczyzn. Ten, kto to robi jest nazywany sodomitą. A ten kto w tym odgrywa rolę kobiety jest nazywany "katamit", który jest partnerem sodomita. Odtąd pochodzą słowa gwary więźniów "koszka" i "sod"(skrót słowa sodomita). Biblia jednoznacznie zabrania podobną praktykę.

Relewantnym terminem dla oznaczenia pojęcia "seks oralny" trzeba uważać słowo "felacja". Potem tego, kto pełni oralną stymulację członka nazywają "aktywny irrymant" - a recypient, będąc równoprawnym uczestnikiem kontaktu nosi nazwę "pasywny irrumant". Ich działalność nosi nazwę "irrumacja", lub kunnilingus (działanie językiem i wargami na wulwę). Ten proces i jest zwany felacją. Jednak biblia nic nie mówi o orogenitalnych kontaktach między mężem a żoną. W kintekście Pisma świętego są uważani jednym ciałem. Ale w pogańskich kościołach Izraela seks był osądzamy. Rozpusta także była osądzana. Takim czynem rozpusta jest akt płciowy między nie mającymi ślubu mężczyzną i kobietą. w takim przypadku oni także grzeszą przed bogiem i temu poniosą karę za swoje grzechy. Za wszystkie opisane wyżej postępowanie jest przewidziana kara w granicach przepisów biblijnych, jednak w biblii nie ma nic, co by mogło mieć stosunek konkretnie do seksu oralnego lub masturbacji. Patrz artykuł Prawo a Siódme przykazanie (260).

Można powiedzieć, że główną funkcja seksu w tym, żeby począć dziecko. Jednak oni to robią i żeby dań sobie na wzajem rozkosz. Ale gdy oni uprawiają seks dla pieniędzy, to jest to prostytucja lub rozpusta, i termin ten może być używany jak do kobiet, tak i do mężczyzn. Wspomnijmy, że biblijny Judasz wziął do siebie nierządnicę, i po tym, jak zabrał synów, a Fomar sprytem zmusiła go zrobić dziecko według prawa lewitów. Patrz także artykuł Genealogia Mesjasza (119).

Czy trzeba uważać grzechem, jeżeli człowiek wykorzystuje medycynę nietradycyjną i używa takie środki jak zioła, lub sięga do leczenia akupunkturą? Trzeba li osądzać donorów i akceptorów krwi w przypadkach kiedy jeden człowiek ma przyjąć narząd od drugiego?

Odpowiedź: pytanie o "medycynie tradycyjnej" jest nadał otwarte. Moglibyśmy powiedzieć: nie ma w tym nic złego, jednak medycyna tradycyjna nie jest na tyle oczywistą, żeby jednoznacznie powiedzieć, na ile to źle lub dobrze. Nie ma nic złego w tym, że prosicie o pomóc kwalifikowanych pracowników medycyny. A medycyna nietradycyjna częściej jest przedstawiona znachorami i szarlatanami. Ale nie istnieje żadnej kontroli za tym, o każdy może objawić siebie znachorem, i temu często bywa bardzo niebezpieczne korzystać z usług takich "lekarzy". Taki stan rzeczy będzie do tych pór, aż w tej dziedzinie nie będą wprowadzona kontrola lub zasady pozwalające pracować w tej dziedzinie.

Niektórzy z tych, kto otrzymał konsultację takiego lekarza często potrzebują dalszego leczenia u specjalistów tradycyjnego kierunku. Wielu ludzi czemuś często przyjmują rady os ludzi. Których oni nie znają i odrzucają rady bliskich i pracowników medycznych w których nie mogą wątpić.

Kult znachorstwa jeszcze od czasów Eskulapa jest oddawaniem czci obcemu bogu i kapłanie tych kultów nierzadko używali hipnozę i inne metody wpływu na psychikę człowieka. Takim czynem różnica jest w tym, że szukacie pomocy u ludzi, którzy nie wymagają os was oddawać cześć innym bogom pod czas leczenia.

Nietradycyjna medycyna zawiera więcej elementów pogaństwa niż można spotkać we współczesnej medycynie tradycyjnej. Ewangelista Łukasz był lekarzem. Więc widzimy, że jedna z ksiąg Dziejów została napisana lekarzem.

W ciągu całej historii było wielu różnych lekarzy, wielu jest ich i teraz. tak ciało Jakuba zostało zabalsamowane dzięki lekarzom. Job także mówi o nich dobrze, jak i wielu innych.

Jest znano wielu przypadków. Kiedy ludzi umierali z powodu niekompetencji znachorów, co ich leczyli. Odbywało się to ponieważ nie zwracali się do lekarzy, lub byli ślepo przywiązane do doktryn kościelnych. Powodem tych błędów stało się nieprawidłowe pojmowanie historii i zniekształcenie biblijnych zasad leczenia poprzez fanatyzm religijny. Chcemy dań następną radę: warto uważnie słuchać, co mówią wam lekarzy o nie podejmować pośpiesznych decyzji. Szczególnie warto być ostrożnymi co do diety. i dobrze rozważcie przed pójściem do znachora. niebezpiecznym rodzajem znachorstwa, co rozpowszechniło się w wieku dwudziestym jest doktryna wegetarianizmu. Zakaz spożycia mięsa zaszkodził wielu ludziom. Patrz następne artykuły: Balans (209), Wegetarianizm a Biblia (183) i Prawa Jedzenia (15).

Przedstawimy następną sytuację: dziecko w tajemnicy od rodziców weszło do komputera i dowiedziało się informacji z Internatu. Czy można uważać grzechem to, że on będzie wykorzystywać tą informację, przecież otrzymał ją dzięki kłamstwu.

Odpowiedź: pytanie to jest bardziej skomplikowane. Niż wydaje się na pierwszy pogląd. Internat jest prawnym sposobem uczenia, a znaczy sieć globalna może być bardzo korzystną w obuczaniu, jeżeli chcecie znać więcej i wykorzystujecie możliwości internatu, to może to usprawiedliwiać wadze postępowanie.

A jeżeli wy po prostu nie chcieli robić to, co powiedzieli rodzice, to poruszacie piąte przykazanie, za co jest przewidziana kara. Patrz artykuł Prawo a Piąte przykazania (258), gdzie możecie dowiedzieć się, jaką odpowiedzialność ponoszą rodzice za wychowanie dzieci. Warto pamiętać, że nic nie pozostaje bezkarne. Kiesy trzeba nastąpi odpowiedzialność lub wszystko będzie zapomniano. Rodzice powinni przestrzegać srogą dyscyplinę.

Jeszcze w młodości, na ile siebie pamiętam, zawsze podzielałam poglądy chrześcijan. Ale gwałtownie przyszła mi myśl - pomyślałem o tym, że myśl o istnieniu Boga jest śmieszna. Rosłem w rodzinie, gdzie rodzice wierzyli i wychowywali dzieci w wierze. Od dzieciństwa uczyli mnie, że Bóg pomaga mi i kieruje moim postępowaniem. A teraz nie czuje więcej tej radości, co czułem wcześniej, kiedy miałem wiarę. Jest mi gorzko teraz i nienawidzę uczucie pustki. Próbowałem odnaleźć odpowiedź w księgach, zadawać pytania ludziom, ale nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, co męczy mnie. Rozumiem, że bez wiary w Boga moje życie nie ma sensu. Naprawdę chcę wierzyć, ale ciągle widzę sprzeczności logiczne, co powstają w mojej świadomości. Potrzebuje pomocy.

Odpowiedź: wielu ludzi odczuwali to samo. Wielu zaczynając czytać biblię widzieli sprzeczności między ich poprzednimi przekonaniami religijnymi i tymi postulatami, co zawiera biblia. Na przykład Dzień Odpoczynku, o którym mówi się w czwartym przykazaniu. Spróbujcie zadać ludziom takie pytanie: "Jaki dzień Bóg wyznaczył dla odpoczynku?" większość chrześcijan tradycyjnego (ogólnego) kierunku, oczywiście powiedzą, że to niedziela. Sprawiedliwie możecie zaprzeczyć, że to sobota, ponieważ jest to powiedziono w przykazaniach, które dał nam Pan. "Ale co z tego", powiedzą oni , "że Bóg dał nam Dziesięcioro przykazań, przecież możemy zamienić sobotę na niedzielę, a potem zabić każdego, kto przestrzega dzień, powiedziany Panem".

Więc czym w takim przypadku zajmuje się Bóg? Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba pamiętać, że Bóg nie sądzi świat teraz, nie sądzi ludzkie postępowanie, tych, kto żyje lub zmarł. Teraz światem rządzi szatan. Bóg ma "bezpośredni kontakt" tylko z niewielu wybrańcami, oni stanowią liczbę tych, kto będzie się uczył u Mesjasza, żeby okazywać pomóc w walce z biesami. Kapłanie tej planety są częścią systemu pseudo religijnego, oni umyślnie przedstawiają prawdziwą wiarę w błędnym świecie, ponieważ są zainteresowani w tym, żeby wszyscy ludzi żyli w niewiedzy.

Po uważnym przeczytaniu Biblii zapytajcie, czy powinien Bóg pokazywać siebie i sądzić świat według praw skierowanych przeciwko jednego konkretnego człowieka. Temu jak by nie było, biblia nam mówi, że wszystko w niej zawarte, jest powiedziano bogiem poprzez proroków, i temu wszystkie inne nauki po prostu nie biorą się pod uwagę, ponieważ zaprzeczają Pismu świętemu.

Jeżeli Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, o którym mówi się w biblii, to gdzieś powinni być ludzi, które dokładnie wiedzą to i próbują zrozumieć ważność tego, ci się odbywa. Potem nieodwołalnie pojawia się starsi i zacznie się chrzest. Pytajcie u Boga odpowiedzi na wszystkie wadze pytania i on da je, jeżeli przestrzegacie prawa Jego. Czym więcej słuchacie Pana tym głębiej rozumiecie naturę wszystkiego istniejącego i głębiej staje się wasza wiara.

Oprócz tego zawsze możecie podejść do tego pytania z punktu widzenia logiki. W artykule Stworzenie (B5) są dokładnie rozpatrywane pytania stworzenia z punktu nauki. Mowa idzie o przyczynowo - wynikowym stosunku wszystkiego istniejącego, które ma swój kierunek i długość w czasie; była wygłaszana teza o niemożliwości doskonałego stworzenia. Trzeba pamiętać, że dużą rolę przy badaniu danej argumentacji odgrywa rozumienia zasad termodynamiki i teomatyki. Jeżeli będziecie uporczywi przy poszukiwaniach prawdy, na pewno będziecie mogli odnaleźć odpowiedzi na wszystkie zapytania.

W ostatnie czasy w środkach masowej informacji dość często można słyszeć o ogólnym pocieplaniu klimatu na naszej planecie. Oprócz tego są przedstawiani możliwe wyniki tego wydarzenia, t.z. jaki wpływ może to okazać na człowieka i nasze życie w całości. Czy mówi się coś w biblii o ogólnym pocieplaniu? Jeżeli tak, to czy nie możecie powiedzieć o tym dokładniej?

Odpowiedź: tak, niektóre wydarzenia na planecie wskazują na ogólne pocieplanie klimatu. Możemy widzieć stopniowe tajanie lodów, a ostatnio naukowcy doszli wniosku, że tempo topienia stałe rośnie. Patrz artykuł Ogólne pocieplanie i proroctwo biblijne (218). Który został napisany w 1997 roku. kiedy praca ta okazała się po raz pierwszy wielu ludzi pomyśleli, że autor specjalnie prowokuje panikę. Później do niego byli wprowadzone zmiany. Jednak i teraz autor nie zmienił swego zdania, i artykuł nadał pokazuje jego poglądy. W tym artykule są oświetlane pytania proroctw w biblii i ich związek z socjalne - historycznym kontekstem naszych dniej.

Czy można rozpalać ogień dla przygotowania jedzenia w sobotę?

Odpowiedź: to zatarty temat dla żartów. W tekście idzie mowa o ogniu dla celów technicznych, a nie dla przygotowania jedzenia. Istnieją specjalne przykazania, przestrzegając które nie możemy zapalać ogień i gotować jedzenie w sobotę. Takim czynem odpowiedź trzeba szukać w innym. Temat ten jest przedstawiony w artykule Dżuma'ah: Przygotowanie do soboty (285).

Co mówi biblia o tym, że po ślubie kobieta bierze nazwisko męża? Z punktu wodzenia Pisma, czy powinna ona to robić, czy to tylko obyczaj?

Odpowiedź: jest to dość ciekawe pytanie, ponieważ jest ciasno związane z ceremonią ślubu. Jak wiadomo po ślubie mężczyzna i kobieta zostają jednym ciałem. Takim czynem kobieta według praw biblijnych idzie do rodziny męża. Za pomocą tego jest podtrzymywana tradycja plemion i zabezpiecza się spadek.

Prawa Lewitów także w pełnej mierze pokazują ten aspekt. Pytania ślubu i prawa lewitów są rozpatrywane w następnych artykułach: Prawo i Piąte Przykazanie (258), Prawo a Siódme Przykazanie (260), Genealogia Mesjasza (119), a także Rut (27). W wielu krajach jest dozwolone prawem, żeby kobieta nie zmieniała swego nazwiska, jednak w Biblii jednoznacznie mówi się, że mężczyzna i kobieta są jednym ciałem, o kobieta idzie do rodziny męża.

Czasem po prostu nie wiem, jak pomóc ludziom, którzy proszą mnie dać im pracę lub jedzenie. Jak trzeba postępować w takich sytuacjach z punktu widzenia biblii?

Odpowiedź: w ciągu całego naszego życia często spotykamy się z tym problemem. Niestety nasze możliwości są ograniczone, mamy mnóstwo pierwszorzędnych wydatków i nieskończoną ilość potrzeb. Temu na to pytanie można odpowiedzieć następnie: możemy dysponować tym, co mamy . kiedy nauczamy, oddajemy od siebie to znaczy postępujemy według przepisów biblijnych, przecież Bóg nam powiedział: "kupuj prawdę i nie podawaj mądrości i nauki i rozsądku".

Jeżeli nasze bliźni odczuwają potrzebę w czymś, powinniśmy pomóc im tym, czym możemy. Jednak próbując pomóc innym czasem zajmujemy się tym, co nam nie po siłom. Oznacza to, że przed tym, jak zaczynać jakoś sprawę, trzeba upewnić się w tym, że realnie możecie pokonać to zadanie i zrobić tak, żeby wasza pomóc przyniosła ludziom korzyść. Biednych jest wielu: tak było zawsze i tak będzie. Róbcie wszystko, co możecie żeby wcielić w życie przykazania biblijne, postępujcie srogo e zgodności z prawem boga. reszta zależy os woli Boga. włóżcie na niego wszystkie wasze kłopoty i on zrobi wszystko możliwe, żeby Chrystus poznał każdą sytuację. Zawsze trzeba pamiętać "dużo może usilna modlitwa pobożnego".

Czy nie moglibyście mi powiedzieć, czy z punktu widzenia Biblii jest dozwolone robić transfuzje krwi. Jak wiadomo biblia zabrania spożywanie krwi. Czy nie dotyczy to również transfuzji? W końcu alkohol nanosi więcej szkody organizmu niż krew innego człowieka.

Odpowiedź: Biblia mówi, że nie możemy (jest nam zabronione) spożywać krew, ponieważ krew już sama po sobie jest życiem. Robimy transfuzje krwi tylko e tych przypadkach, kiedy naszemu życiu grozi niebezpieczeństwo. Przy tym nie spożywamy krwi. Argumenty przeciwko transfuzji krwi są tak samo niedorzeczne, jak i doktryna powrotu Mesjasza. Nie warto szukać w nich logikę, ponieważ jej nie ma. Podobne twierdzenia po prostu usprawiedliwiają błąd systemu, powstałego na początku tego wieku.

W tym przypadku mamy sprawę z tak sami głupią sytuacją, jak o kaszrut w judaizmie. Mleko będzie się gotować w żołądku razem z mięsem i bardzo możliwe, że zgrzeszymy, jeżeli wypijemy mleka razem z jej cielcem, chociaż w biblii jest zakaz na spożywanie mięsa koźląt i mleka kozy. Nie warto próbować zbyt pedantycznie podchodzić do analizy logicznej podanej argumentacji.

Nie zważając na to, że ludzi zostają ofiarami epidemii AIDS i wścieklizny krowiej oni nie zmienili swych głupich poglądów. Ale tutaj nie ma i być nie może miejsca głupim argumentom. Jedną niesprawiedliwą karą okazuje się to, że młodzi ludzi zostają opętanymi i muszą cierpień tylko temu, że ich rodzice nie znali, co to jest biblia i nie spełniali przykazania Boga.

Co znaczy być posłusznym? Powinniśmy przestrzegać tylko dziesięcioro przykazań, czy robić wszystko, czemu uczył nas Chrystus?

Odpowiedź: trzeba robić i to i drugie. Samuel mówił, że Bóg woli posłuszeństwa więcej od ofiary. W księdze Apokalipsy mówi się, że siemię "żony, co rodziła dziecko płci męskiej" oznacza tych ludzi, co przestrzegają Przykazania Boga i mają świadectwo lub wiarę Jezusa Chrystusa. Tutaj cierpliwość świętych, co przestrzegają prawa boże i wiarę w Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12). Patrz następne artykuły Prawo Boże (L1), a także szereg artykułów na ten temat, szczególnie Stosunek między zbawieniem łaską a prawem (82).

Tradycji pogan

Niedawno dowiedziałem się, że takie święto jak Wielkanoc sięga korzeniami w czasy tradycji pogańskich, moje pytanie następne: skąd w rzeczywistości pochodzi tradycja obchodzenia Wielkanocy? I jeszcze jak się zdarzyło, że święto to okazało się pogańskim od samego początku?

Odpowiedź: w rzeczywistości Wielkanoc jest dawnym świętem pogańskim, który kiedyż odnosił się di kultu słońca. Obchodzili go po zimniej równonocy, kiedy słońce zaczynało nabierać siłę z głębi zimy. Święto to głosiło o narodzeniu niezwyciężonego boga słońca. Ta tradycja jest bezpośrednio związana u luperkaliami i saturnaliami, co byli częścią dawnych obyczajów pogańskich. Tradycja zapalać świecy na Wielkanoc także ma stosunek do dawnego pogaństwa.

S początku Wielkanoc obchodzili tylko poganie, aż w 375 r.n.e. zwyczaj ten nie przyszedł do chrześcijaństwa dzięki Antyochu Syryjskiemu. Już nieco później, a właśnie w 386r. ta tradycja ukorzeniła się w Jerozolimie. Trzeba zaznaczyć, że Wielkanoc była wynikiem wymysłów pogańskich, z powodu których kulty słoneczne stali się częścią obrzędów chrześcijańskich. Wszystko zaczęło się os tego, żr w Rzymie w drugim wieku zostało prawnym niedzielne oddawanie czci. Później około 150 roku pogańskie święto paschy było zapożyczone rzymskim kościołem katolickim dzięki Aniketiju. Później według nakazu imperatora Wiktora w 190 -192 zaczęli poszerzać ten zwyczaj na terenach, podporządkowanych rzymskiemu kościołowi katolickiemu.

Temat pochodzenia Wielkanocy i Paschy jest dokładnie przedstawiony w artykule Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235). Także patrz następne artykuły Kwartodecymańskie spory (277), a także Doktryna grzechu pierwotnego, część pierwsza: Ogród edeński (246).

Jeżeli nie wierzycie w to, że Chrystus narodził się 25 grudnia, to kiedy mamy obchodzić dzień jego narodzenia?

Odpowiedź: prawdziwi chrześcijanie nie obchodzą dzień narodzenia Chrystusa. Tradycja obchodzić dzień narodzenia przyszła do nas z Babilonu, gdzie święto to było ciasno powiązane u kultami słonecznymi. Oprócz tego Babilończycy uważali, że człowieku nie obowiązkowo mieć władzę boską, żeby zostać bogiem. Patrz artykuł Dni narodzenia (287). Jednak jeżeli was interesuje dokładna data narodzenia Chrystusa, to mogę powiedzieć. Że widocznie Jezus Chrystus narodził się przed świętem namiotów. Bez żadnej wątpliwości grudzień nie może być uważany datą jego narodzenia. W Biblii specjalnie nie mówi się nic o dniu jego narodzenia. A jednak zobaczymy, co mówi sama biblia o dniu narodzenia. Jeżeli zobaczycie Eklizyastyka 7:1, to znajdziecie następne słowa: "dzień śmierci jest lepszy od dnia narodzenia". Z tego wynika, że Bóg dał nam święta, w których symbolicznie pokazany Zamysł Zbawienia. Oprócz tego przy odpowiednim rozumieniu symboliki świąt i religijnego znaczenie tych świąt możemy zrozumieć, jak Bóg będzie postępować z ludźmi dalej. Te wszystkie pytania są oświetlane w artykule Kalendarz Boga (156), a także Świąteczne dni Boga (97). Oprócz tego jest szereg artykułów, poświęconych świętom chrześcijańskim. Z nich będziecie mogli dowiedzieć się o tym, jakie znaczenie mają te święta.

Wydaje mi się, że bóg Attis był częścią kultów paschalnych chrześcijan. Jednak wcześniej myślałem, że był to bóg Mitra. Czy te kulty mają ciż wspólnego między sobą.

Odpowiedź: tak, są oni związane, ponieważ oba mają stosunek do misteria i kultów słonecznych dawnych pogan. Bóstwa te przyszli z dawnego wschodu. Kult Mitry zawierał obrzęd obowiązkowego zabicia byka, w podstawę którego byli położone doktryny kosmologiczne 2000 r.p.n.e. w tym kulcie "zamkniętego typu" brali udział tylko mężczyźni. Inną formą kultu "dla publiczności" można uważać obrzędowy system boga słońca Inwikta Elagabala lub elagabalizm. Oprócz tego obrzęd bierzmowania z wodą i chlebem przyszedł do chrześcijaństwa z kultu Mitry.

System kultu Mitry rozwinął się od swego poprzednika, obyczajowo -obrzędowego systemu równi słońca. Takim czynem jest nie trudne zauważyć, że Wielkanoc pochodzi właśnie od kultu Mitry, i rodzenie Niezwyciężonego słońca także było częścią tego kultu. Później wielu systemów pogańskich wykazali ciasny związek z tym dawnym kultem. Mamy możliwość porównać kulty sarurnalii, lurerkalii, kult ostatniego dnia maślanicy, a także karnawale z bachanaliami. Po takich porównaniach możemy widzieć, że system obrzędów paschalnych ma bezpośredni stosunek do Attisa na zachodzie i Adanisa na wschodzie.

Attis to umierający bóg, którego często rysowali razem z drzewem w łasie. Oprócz tego jego obrazy zdobili srebrem i zlotem, a także emblematami, co symbolizują śmierć i odrodzenie. Sześciokątna gwiazda ofiary także była częścią paschalnegp systemu Baala i kultowego systemu Atargisa. Patrz artykuły: Dawid i Holiaf (126), a także Pinata (276).

Dziecko w jaskinie, przyjście niemowlęcia - Chrystusa, a także słoneczne kulty pochodzą z Egiptu i pokazują inny obraz umierającego noga, co nie rzadko jest spotykana w misteriach i słonecznych kultach Izydy, Ozyrisa i Gora. Oprócz tego w ten sposób dawni obchodzili narodzenie słońca. W artykule Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235) możecie odnaleźć główne wiadomości o większości dawnych tradycjo, a także o pochodzeniu kultów.

Czy nie moglibyście mi powiedzieć, czemu niektórzy ludzi nazywają Wielkanoc "X-Mas" (żartobliwe słowo, wariacja "Christmas"; uwaga tłumacza)? Czy oni próbują zmniejszyć rolę Chrystusa?

Odpowiedź: pomniejszyć rolę Chrystusa w tym święcie nie jest możliwe, ponieważ nie ma żadnego stosunku do Wielkanocy. Wielkanoc jest świętem pogańskim, co przyszło do Chrześcijaństwo dzięki Antyochiju w 375r.n.e. później święto to ukorzeniło się w kościele w Jerozolimie, a nieco później w Rzymie. W ciągu tego okresu Wielkanoc zawsze miała bezpośredni stosunek do kultu boga Attisa.

Litera "X" w tym przypadku, widocznie etymologicznie jest związana z grecką literą "hi". Jednak korzenie pogańskie Wielkanocy byli dobrze znani przedstawicielami i działaczami naszego kościoła. Tak za czasów rządu króla Henricha VIII, w epokę Reformacji, święto Wielkanocy zostało objawione poza prawem. Zwyczaj ten został odnowiony pod czas rządu jego córki-katoliczki, Elżbiety, która pochodziła z dynastii Tudorów. Elżbieta nie objawiała to święto poza prawem, kiedy posiadła tron, zrobił to Kromwel. Od razu po jego przyjściu do władzy, Wielkanoc znów została objawiona świętem pogańskim. Jednak po śmierci Kromwela, rządząca dynastia Stuartów znów odnowiła ten zwyczaj.

Takim czynem litera "X" widocznie może oznaczać, że święto to nie miało i nie ma żadnego stosunku do Chrystusa i jego narodzenia. Patrz artykuł Pochodzenia Wielkanocy i Paschy (235).

Czemu zielony i czerwony stali się kolorami chrześcijan?

Odpowiedź: czerwony i zielony byli kolorami dawnych kultów. Kolory te symbolizowali jagody i liścia, które możemy widzieć jako wielkanocne ozdoby. Bluszcz, jemioła, gałęzi paschalne - te wszystkie rośliny mają bezpośredni stosunek do doktryny o Bogu w Trójce świętej jedynemu.

Kapłanie Boga Attisa uważali bluszcz rośliną świętą, oni nawet robili tatuaże za pomocą soku bluszczu (patrz artykuł Tatuaż). Sosna także była uważana świętym drzewem. Zbierali ją i zdobili taśmami i wyrobami z metalu, przy czym na wierzchołek drzewa mocowali przedmiot metaliczny, symbolizujący płodność. Ozdobę tą zachowywali w ciągu roku i spalali na następny rok. Patrz artykuł Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Czy znacie coś o jemiole, szczególnie jak się zdarzyło, że właśnie ta roślina ma stosunek do świąt chrześcijańskich?

Odpowiedź: druidzi i arianie uważali jemiole rośliną świętą. Temu jemioła razem z dębem od dawna była obiektem oddawania czci. W dawne czasy ludzi uważali, że jemioła została dana z niebios, i zamieniła się na drzewo, nie dotknąwszy ziemi.

Drzewo to było ścinane i krojone specjalnym złotym sierpem. Kult jemioły ma bezpośredni stosunek do składania w ofierze ludzi, ponieważ aspekt ten był ważną częścią kultu wielkanocnego. Dokładniej o tym można dowiedzieć się z artykułu Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Czy istnieje święty Mikołaj w rzeczywistości?

Odpowiedź: nie, w rzeczywistości święty Mikołaj nie istnieje. Mit ten jest bazowany na dawnych obyczajach pogańskich, a pociąg do zysku, właściwy Stanom Zjednoczonym, przekształcił ten mit za ostatnie sto pięćdziesiąt lat w bardzo popularny atrybut zabawy wielkanocnej. Korzenie bajki wielkanocnej i gorzka prawda, co stoi za obyczajem obchodzić to święto, jest ciasno związana z kultami pogan, co istnieli przed Jezusem. Tradycja obchodzić Wielkanoc sięga korzeniami do obyczajów barbarzyńskich. O prawdziwej etymologii tradycji obchodzić Wielkanoc można dowiedzieć się z artykułu Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Chciał bym jak najlepiej orientować się w pytaniu o narodzeniu Chrystusa. Temu zbieram różne wiadomości o Gwieździe Bitlehemskiej, co przywiodła mędrców ze wschodu do noworodka Mesjasza. Oprócz tego było by mi ciekawe dowiedzieć się, czy są w proroctwach Starego Testamentu odsyłacze na dzień narodzenia Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówić dokładniej, czy można w tym przypadku mówić o meteorycie, znanym zjawisku astronomicznym? I jeszcze, co jest znane nauce o możliwości powtórnego upadku meteorytów?

Odpowiedź: w tekstach Pisma mówi się o tym, że mędrcy zobaczyli gwiazdę na wschodzie. W rzeczywistości oni przyszli z północnego wschodu, i na ile możemy sądzić, ich droga szła z Izraela do królestwa Parafiańskiego. Ten przypadek trzeba rozpatrywać jak cudo, a znaczy nie możemy używać sądzenia logiczne dla analizy tego zjawiska. W proroctwach księgi Liczb 24:17-19 mówi się o tym, że Gwiazda wschodzi od Jakuba. To bezpośrednia wskazówka na Mesjasza. Jest on palcem, co powstaje z Izraelu. W danym fragmencie idzie mowa o Gwieździe Porannej planety. Po tym, jak nastąpi przyjście Chrystusa, On postawi swoje królestwo na miejsce Szatana, który teraz rządzi światem jako gwiazda poranna.

Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Nosiciel Światła i Gwiazda Poranna (trzeba tłumaczyć "Książe Światła i gwiazda poranna") (223). Według legendy do domu, gdzie rodził się Chrystus, przyszło trzech mędrców, jednak to nie jest potwierdzono w Biblii. Upominanie o trzech mędrcach nosi pośredni charakter. O tym, ile było mędrców możecie sądzić według liczby tych prezentów, co oni przynieśli. Pochodzenie liczby "trzy" w stosunku do mędrców jest spowodowane związkiem tej wersji z dawnym kultem Dymetry (patrz Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235)).

Jest uważane, że Chrystus się rodził we wrześniu/październieku w okresie z 8 po 5 r. przed n.e. ale bardzo możliwe, że jego narodzenie trzeba datować 12 r.p.n.e. jednak z tych dwóch wersji najbardziej możliwą jest ta, co wskazuje na 5 r.p.n.e. jednak można być absolutnie pewnym, że Jezus Chrystus rodził się nie później niż w 5 w.p.n.e. ponieważ car Irod zmarł między 1-13 miesiąca nisan 4 r.p.n.e. i napewno nie było to w Wielkanoc, ponieważ owce nie byli w póle w grudniu.

Jeżeli wychodzić z proroctwa Zacharjasza, to kronika czasów wojny między Abijem a Ierowoamem w świątyni mówi o tym, że wrzesień jest najbardziej możliwą datą rodzenia Chrystusa. Takim czynem, żeby odnaleźć jakie kolwiek konkretne dowody związku tego przypadku z kometą, trzeba wam będzie zrobić mapę ruchu wszystkich planet i gwiazd na wrzesień/ październik z 12 r.p.n.e. jak wcześniej mówiliśmy nie ma potrzeby podawać wszystkie nowe hipotezy, jeżeli rozpatrywać to zjawisko jako cudo.

Czy to prawda, że krzyż jest bardzo dawnym symbolem pogańskim, i że przedstawicieli wczesnego kościoła chrześcijańskiego nigdy nie wykorzystywali go jako swój znak? Nawet Druri (Słownik terminów w mistycyzmie i naukach okultnych) podaje określenie krzyża w taki sposób: "Dawny symbol przed chrześcijański, który zdaniem niektórych kabalistów, przedstawia męski falos (belkę pionową) i pochwę kobiety (belkę poziomą). Oprócz tego jest to symbolem czterech kierunków i potężniej zbroi przeciwko siłom zła". Więc jak się zdarzyło, że krzyż stał symbolem chrześcijaństwa?

Odpowiedź: tak, to prawda, że wymieniony słownik podaje właśnie takie określenie tego symbolu. Z historii możemy się dowiedzieć, że krzyż był wykorzystywany jeszcze długo przed chrześcijaństwem, i w dawne czasy ten przedmiot służył symbolem siły płciowej. W dawnym Rzymie był szeroko wykorzystywany symbol podniesionego do góry dęba, co przedstawiał męskość Rzymu. Swastyka jest rozpatrywana jako wersja tego symbolu. Krzyż był wykorzystywany w Egipcie w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, razem z muchą, którą uważają symbolem kultów Trójcy i Baala Zebuła, boga Ekrona; dawni nazywali go "pan much".

Dawny kościół chrześcijański nigdy nie wykorzystywał krzyż jako symbol chrześcijaństwa, przyszedł powoli. W rzeczywistości Chrystus został ukrzyżowany na słupie, a nie na krzyżu. Hipoteza o krzyżu pojawiła się pod wpływem łacińskiego słowa "crux", które na grecki jest tłumaczone jako "stauros". Później rzymianie praktykowali taki rodzaj kary jak ukrzyżowanie, ale wykorzystując belkę poprzeczną. Czasem do krzyża bali przywiązywani więźnie.

Pytanie o etymologii krzyża jako realia kultu jest dokładnie przedstawiona w artykule Krzyż, jego pochodzenie i znaczenie (39). Kapłanie umierającego boga Atisa zawsze robili swoje rzeźby z sosny. Właśnie temu krzyż był zawsze robiony z sosny, drzewa, poświęconego bogu Atisowi. Stąd pochodzenie choinki wielkanocnej. Patrz artykuł Pochodzenie Wielkanocy i paschy (225).

Chciał bym znać jak najwięcej o pochodzeniu krzyża. Przyjaciel mi powiedział, że wcześniej symbolem chrześcijaństwa była gwiazda Dawida, a krzyż kiedyś był symbolem religii Judejczyków. Czy nie moglibyście dać mi jakoś informację z tego pytania?

Odpowiedź: ani krzyż, ani Magan "Dawid" nie mają żadnego stosunku do wiary chrześcijan lub Judejczyków. Gwiazda Dawida jest destruktywnym symbolem, i ta kultowa realia etymologicznie pokazuje jedno z głównych pojęć dawnych misteria. Ma bezpośredni stosunek do kultów, gdzie byli praktykowane ofiary ludzkie. Jest bardzo możliwe, że w tekstach biblijnych, szczególnie w księdze Dziejów 7:43 idzie mowa o gwieździe boga Remfana.

Krzyż jest rozpatrywany jako dawny symbol, pochodzenie którego jest ciasno związane z kultami oddawanie czci słońcu i misteriom pogańskim. Symbol ten wykorzystywali Egipcjanie przy robieniu tatuażu w trzecim tysiącleciu przed n.e. dla tych samych celów był wykorzystywany i symbol muchy, którzy zgodnie rozpowszechnionemu zdaniu ma bezpośredni stosunek do Welzewula, boga Ekrona. Patrz artykuł O tatuażu (5).

Historia symboliki kultów i wszystko dotyczące tego tematu zostało tematem artykułu Krzyż: jego pochodzenie i znaczenie (39).

Czy jest pozwolono obchodzić "dzień matki", a także "dzień ojca"? czy to możliwe, że tradycja obchodzić te dni weszła do naszego życie od czasów kultów pogańskich?

Odpowiedź: kult ojca i matki pojawił się u rzymian; oprócz tego kult ten jest niezbędną częścią dogmatu Trójcy, jak już mówiłem w artykule Doktryna grzechu pierwotnego; część pierwsza - ogród edeński (246).

Rzuciło mi się w oczy mnóstwo ludzi, ubranych w białe szaty z czerwonymi pasami i szalikami, co biegli razem z sześciu bykami i jedenastoma młodymi wolami wzdłuż 825 metrów areny dla korridy. Setki i tysięcy obserwowali to w Pamplinie. Jakie jest pochodzenie tego, szczególnie korridy?

Odpowiedź: na ile znamy, bój byków (korrida) bierze początek na wyspie Kreta; zwyczaj ten wszedł do życia ludzi tak gwałtownie, jak i byki, co biegli po arenie. Symbol byka sięga korzeniami do dawnych kultów minotaura i złotego cielca.

Zwyczaj ofiarowania byków jst ciasno związany z kultem Mitry w Europie o Rzymie. W dawne czasy ten kult nabrał szerokiej popularności na terytorium Europy; z czasem ta tradycja stała się ważną częścią obrzędów aramejskich. Gry współczesne - to po prostu tysiącletnie odgłosy dawnych tradycji ofiarowania byków.

Czy można uważać ideę o tym, że Chrystus się rodził w noc z czternastego na piętnastego pierwszego miesiąca zapożyczoną? Ale w każdym przypadku chciał bym znać jakie jest pochodzenie tej koncepcji?

Odpowiedź: ta koncepcja o narodzeniu Chrystusa sięga korzeniami do kultów pogańskich, oddawania czci słońcu. 25 grudnia - to data, co została otrzymana w wyniku obliczenia dnia równi zimowej. Dawni uważali, że właśnie w ten dzień niewidoczne słońce zaczyna swe odrodzenie. Północne położenie tego ciała niebiańskiego wyznacza "kulminację" nocnego czasu doby, i po analogii, apogeum, t.e. najwyższy punkt roku. zgodnie z wiarą dawnych ludzi z tego momentu słońce zaczyna swoją drogę powrotną. Kult niemowlęta Chrystusa został zapożyczony z kultów mistycznych Egiptu, gdzie kapłanie dokonywali święty obrzęd wyjścia z jaskini. Biblia nie mówi nam nic o tym, kiedy narodził się Mesjasz, i temu nie znamy dokładnie dnia jego narodzenia. Jednak prawdopodobniej Chrystus rodził się we wrześniu, i nie później 5 r. przed n.e.

Pojawienie mitu nocnego jest spowodowane tym, że anioły, co przyszli powiedzieć o narodzeniu Zbawiciela, zjawili się przed pastuchami, co paśli swoje stado nocne. To najbardziej konkretna rzecz, co daje nam jakieś przedstawienie o tym, kiedy mógł narodzić się Chrystus. Stróża nocna na Paschę (żydówską) 15 dnia miesiąca abib mogła mieć bezpośredni stosunek do tej idei. Jednak wszystkie obyczaje i tradycji, które są ciasno związane z tym wydarzeniem (narodzeniem Chrystusa- uwaga tłumacza), tak czy inaczej mają stosunek do dawnych kultów pogańskich słonecznych. Patrz artykuł Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Ogólnie znanym jest to, że na noworodka Chrystusa przyszli popatrzeć trzy mędrca. Czy na prawdy w Biblii mówi się o tych ludziach?

Odpowiedź: Biblia nie mówi, ile starców było. W piśmie co do tego tylko wspomina się o trzech kategoriach prezentów: kadzidło, złoto i mira. Koncepcja o trzech mędrcach sięga jeszcze do dawnych obyczajów pogańskich płodności na cześć bogini Dymetry. Właśnie temu jednego z nich (boga) zawsze przedstawiali z szarym obliczem.

Ten umierający bóg z czarnym obliczem i bogini byli prototypami czarnego Mesjasza i czarnej Madonny. Czarna Madonna - to bogini Dymetra. Podobne wiary kultowe istnieli długo przed Jezusem, i istnieją i w nasze dni. Imiona trzech mędrców przechodzą poprzez całą historię Chrystusa, dokładniej o tym można przeczytać w artykule Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Moja babcia, co mieszkała na Filipinach, była uważana znachorką. Mówili, że może uzdrowić człowieka tylko dotykiem i modlitwami. Wielu ludzi uważali, że ona połknęła tak zwany kamień karla, co dał jej silę magiczną. Jeszcze mówili, że robiła się młodą kobietą i kontaktowała z duchami. Nie zważając na to babcia była bardzo oddaną katoliczką. Ale ludzi mówili, że w jej domu jest jakaś siła magiczna. A kiedy babcia zmarła, moja ciocia powiedziała, że do niej przesiedlił się duch babci. Jestem chrześcijaninem, a nie katolikiem. Nie wierzę w bałwanów, i nie chcę oddawać im cześć. A jednak wydaje mi się, że większość tych, tak zwanych cud, można objaśnić wtrącaniem diabła. W każdym przypadku chciał bym znać: czy mógł bóg dać mojej babci taką silę?

Odpowiedź: ludzi, co żyją na Filipinach, w Indonezji, Indii i innych częściach świata wyznają religię nazywaną animizmem. Zapożyczają zwyczaje i wiary innych regionów, jeżeli im się wydaje, że tamte bóstwo posiada większą władzę, niż ich własny idol. Dlatego rzymski kościół katolicki zaznał takiej popularności na Filipinach. A Indonezyjczycy przybrali wielu z idea islamu. Ale animizm nadał istnieje w Indonezji razem z innymi wiarami tego kraju.

Nikt z ludzi nie posiada daru uzdrawiać podobnych sobie, ale widocznie ich zdolności (dar)są spowodowane wiarą w duchów, która wypowiadają. Takim czynem ludzi mają swoje przekonania i wiary, a uzdrawiają niektórych ludzi w takich przypadkach biesy. To zjawisko, o którym dopiero mówiliśmy jest nazywane wróżbą lub szamanizmem, bazowanych na wiarach animistycznych. Kamień cudotwórcze w takim przypadku jest podstawową realia kultu. Wielu ludzi z powodu swojej głupoty często połykają zwykle kamieni, uważając, że oni mają nadprzyrodnią silę. Ale to wcale nie oznacza, że ci, kto wierzą w boga nie mogą leczyć ludzi. Ten przypadek, o którym mówicie, niestety nie ma żadnego stosunku do prawdziwej wiary w jedynego Boga.

Czy ma jakieś znaczenie symboliczne tradycja zapalania ognia olimpijskiego, który jest przenoszony z kraju do kraju i z miasta w miasto?

Odpowiedź: tradycja ta jest związana z religijnymi przekonaniami dawnych greków i rzymian, którzy uważali Olimp miejscem zamieszkania bogów. Ogień był zapalany na cześć gier sportowych, co byli prowadzone raz na cztery lata. Potem ogień był przenoszony z jednego miejsca w inne w granicach tego kraju, w którym byli prowadzone gry. Dawni grecy wierzyli, że duch biesów i bogów takim czynem osiedlał się w tym mieście, dokąd przynoszono ogień, zapalany na cześć olimpiady.

Właśnie temu poganie często są rozpatrywane w kontekście mitologii greckiej i rzymskiej. Jeden doświadczony czarodziej mówił o tym, jak duże znaczenie ma zwyczaj zapalania ogniu w dni gier olimpijskich. Uważał, że w Sidneju pod czas prowadzenia letniej olimpiady było zaplanowane inne, bardziej ważne wydarzenie, związane z czarodziejstwem.

Właśnie w tym roku (2002) dziewczynie australijskiej nie pozwolili nieść ogień olimpijski, i zamiast niej to zrobiła inna sportsmenka. Ale jednak gdy nastąpi czas, Słowo boże zniszczy kulty greckie i odbędzie się to w dni ostatnie. Oprócz tego powinniśmy pamiętać, że przyjdzie czas Izraela, kiedy zapalają ogień Boży i kaganiec świata. Patrz także artykuł Siła Gedeona i ostatnie dni (22).

Kiedy szukałem w słowniku znaczenie słowa "tysiąc", to coś odnalazłem w 505 wydaniu badań tekstów żydowskich Stronga. W tej prace jest to samo, co i w 504 wydaniu, t.z. głowa byka i pierwsza litera alfabetu; później kombinację tych symboli stali wykorzystywać dla oznaczenia liczby - tysiąca. W wydaniu 502 to samo słowo oznacza "rodzina", a także domowe krowy i byki. Uważam znaczącym to, że Mesjasz jest przedstawiony wokół tronu ze wschodniej strony (?) (west/bull position), a w księdze Joba 33:23-24 idzie mowa o Aniele- nauczycielu, " jeden z tysiąca, żeby pokazać człowieku prostą jego drogę-…". Proszę powiedzieć, kiedy zwracamy uwagę na szczegóły, czy warto takie zbieżności uważać wypadkowymi, spowodowanymi językiem żydowskim?

Odpowiedź: kult ofiarowania byka na cześć boga Mitry był ciasno powiązany zgwiazdozbórem Barana; wiar ta była rozpowszechniona w 2000 r. przed n.e. plejada Perseusza jest także rozpatrywana w kontekście mitów o Gorgone, która od dawna była związana z lwem. Meduza Gorgona jest częścią kultów lwa lub aeona.

Takim czynem mit o Perseusze ma stosunek do Aeona, kasując przy tym system kultów byka. Oprócz tego mitologia niszczy część systemu Aeona, składnikiem której jest głowa jednej z trzech gorgon. Z fabuł mitologicznych możemy dowiedzieć się o bitwach na niebiosach, gdzie Perseusz ze swą tarczą frygijską (egidą - uwaga tłumacza) i Aeon zaczynają walkę z bykiem. Oprócz tego możemy widzieć, że głowa lwa służy ważną częścią kultu byka. W granicach kultowego systemu babilońskiego nie rzadko można spotkać istotę z głową orła. Symbol ten służy pewnym wcieleniem wojny na niebie, częścią której był Jezus Chrystus. Szatan jako Perseucz, zabija Chrystusa i kasuje kultowy system byka. "Jeden z tysiącu" widocznie służy odsyłaczem do tego faktu. Chociaż widocznie tak i nie będziemy pewne, co do prawdziwego znaczenia symboli tego systemu kultowego.

W pewnym programie telewizyjnym usłyszałam, że gwiazda Dawida, złożona z siedmiu świec, i położonej pod nimi ryby - w dawne czasy służyło symbolem wczesnych chrześcijan. Czy to prawda?

Odpowiedź: muszę powiedzieć, że ta informacja nie jest wiarygodna. Tak zwany Magan Dawid, o którym idzie mowa - symbol pogański przerodzenia poprzez ofiarę. Oprócz tego ten symbol jest utożsamiany z kultem gwiazdy boga Himosza lub Refama, któremu składano w ofierze ludzi.

Ryba była świętym symbolem kultu Atargisa, szeroko rozpowszechnionego na Bliźnim Wschodzie. Ten kult mistyczny był praktykowany na cześć bóstwa, nazywanego Derceto lub Cato. Świecznik jako symbol także jest używany w gematrii (metoda przepowiedzenia przyszłości w kabale: uwaga tłumacza).

Dokładniej o systemie wiar pogańskich można dowiedzieć się z artykułów: Dawid a Goliat (136), Złote ciele (222), The Pinata (276),a także Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Porównując ofiarę Kaina i Abla, w Biblii mówi się o tym, że Bóg woli ofiary zwierząt, przyniesione Ablem, niż rośliny, co przyniósł Kain na ołtarz ofiarny. Rozumiem, że Chrystus złożył siebie w ofierze za wszystkie nasze grzechy teraz i na zawsze, jednak nadał składają ofiary, które niestety nie mają żadnego stosunku do odkupienia grzechów. To czemu wielu ludzi wierzą w to, że bogom trzeba przynosić kwiaty, jedzenie i inne rzeczy?

Odpowiedź: nie ma zadniej wątpliwości w tym, że ofiara krwawa była obowiązkowym warunkiem służenia Panu. Chrystus odkupił nas i przyjął na siebie wszystkie nasze grzechy raz i na zawsze. Rzeczywiście, czemu ludzi składają w ofierze owoce i warzywa już w nasze dni? Do chrześcijaństwa zwyczaj ten przyszedł z biblijnych świąt urodzaju. Później święta te ukorzenili się pod wpływem Pisma Świętego i posłużyli podstawą dla obyczajów chrześcijańskich. Te ofiary, o których idzie mowa w tym przypadku, nie mają nic współnego z chrześcijaństwem, a raczej mogą być odniesione do świąt na cześć umierającego boga, co przyszedł do chrześcijaństwa z paschalnego kultu Baala. Coś zostało zapożyczone ze źle zrozumianego przynoszenia dziesięciny. Dokładnej o tym można przeczytać w artykule Pochodzenia Wielkanocy i Paschy (235). Także w tym stosunku są ciekawe artykuły Cel stworzenia i ofiara Chrystusa (160); Doktryna grzechu pierworodnego, część pierwsza: Ogród Edeński (246); Oddanie dziesięciny (161), a także Wegetarianizm a Biblia (183).

Wiem, że symbol, mający kształt koła zębatego (koła słonecznego) jest utożsamiane z okultyzmem i astrologią. Zdanie to było właściwe kulturom dawnym (chociaż jest spotykane i w nasze dni). Kiedy Izrael odszedł od zasad swej wiary, ludzi zaczęli robić wozy na cześć boga słońca. Izraelici uważali, że ten bóg jechał na swym złotym wozie przez całe niebo. Właśnie stąd pochodzi etymologia przedmiotu kultu, co ma kształt koła słonecznego. To z jakich powodów symbol ten odnalazł tak szerokie rozpowszechnienie wśród katolików? Na przykład zwróćcie uwagę na płac świętego Piotra! W wielu kościołach katolickich można odnaleźć ten symbol, nie rzadko rysowany na oknach. Jakim czynem symbol ten trafił do chrześcijaństwa?

Odpowiedź: koło słoneczne, co przyszło do katolicyzmu z dawnych kultów słońca także warto rozpatrywać w kontekście idei o życiu po śmierci i ponownym wcieleniu. Do tego warto pamiętać, że kulty słoneczne i misteria składają podstawę większości kultowych i religijnych systemów świata. Za ostatnie 1700 lat zwolennicy podobnych nauk wykorzystywali chrześcijaństwo jako pośrednika, ponieważ morał chrześcijaństwa i ich zasady są całkowicie sprzeczni z ideami pogaństwa. Takim czynem rzymski katolicyzm zapożyczył ten symbol, nie będąc w stanie do końca przeciwdziałać wpływom pogańskim.

W ciągu wieków poganie nie raz narzucali swoje doktryny rzymskiemu kościołowi katolickiemu. Tak koło prze wcielenia bało zapożyczone z mitologii Celtów, gdzie służyło symbolem powtórnego wcielenia i życia po śmierci. Praktycznie wszystkie religii pogańskie są związane z doktryną o możliwości przesiedlenia duszy, t.z. reinkarnacji. Podobne kulty stworzyli jądro arianizmu, stronnicy którego, według niektórych źródeł, zagarnęli Indię (około 1000 r. przed n.e.). widocznie arianom nie zaszkodziło nawet to, że izraelici byli zjednoczonym państwem pod dowództwem cara Dawida.

Te wszystkie wielowiekowe wpływy nie przeszli darmo dla chrześcijaństwa. Nawet dziś zdaniem wielu ludzi ono (chrześcijaństwo) jest mieszanką kultów słonecznych i elementów mistycznych. Symboli słońca grają główną rolę w mistycyzmie tego systemu religijnego. Patrz artykuły: Złote cielę (222), Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235), Spory kwartodecymańskie (277), a także Mojżesz i bogi Egiptu (105).

Historia

Moje pytanie ma bezpośredni związek z wyprawami krzyżowymi. Kto był inicjatorem i organizatorem wypraw krzyżowych? Jaką rolę odegrali tę wyprawy w historii średniowiecza? A także jako wpływ w te czasy okazywał kościół na życie społeczeństwa, i jaką rolę grał w jego życiu?

Odpowiedź: ekspansja krajów europejskich na wschód odbywała się pod egidą oczyszczenia Ziemi Świętej, właśnie ten motyw był decydującym dla tych, kto stał na czele podobnych akcji. Jednak nie wszystkie wyprawy krzyżowe mieli jednakowe celę. Wielu z nich mieli celem tylko rozpowszechnienie wpływu politycznego krajów europejskich. Niektóre wyprawy, takie jak nieudana kompania Cidlsa, zakończyła się całkowitą porażką krzyżaków. Większość ludzi, co brali udział w wyprawach krzyżowych, byli ofiarami podżegaczy papiestwa i takim czynem stali się marionetkami w rękach Rzymu. Te wszystkie ludzi byli wykorzystywane Rzymem w celach politycznych.

Najbardziej nieudaną była wyprawa przeciwko Albigojców, przedsięwzięty chrześcijanami w trzynastym wieku. Cel tej wyprawy był bardzo konkretny: zniszczyć każdego chrześcijanina, co przestrzegał sobotę i tych wszystkich, kto nie zaliczał siebie do kościoła katolickiego we Francji i Hiszpanii. Wyprawa ta była początkiem epoki inkwizycji. Dokładniej temat wypraw krzyżowych jest podany w artykule Ogólne rozpowszechnienie kościołów, co przestrzegają Sobotę (122), a także Rola czwartego przykazania w historii Kościołów Boga, co przestrzegali Sobotę (170). Tamże możecie odnaleźć informację co do tego, jak kształtowała się inkwizycja.

Powody konfliktów, co powstali pod czas wypraw krzyżowych, w rzeczywistości zjawili się wcześniej, niż wyprawy krzyżowe. Temat ten dość dokładnie jest rozpatrywany w artykule Wojny między trynutarzami a unitarjami (268). W nim możecie odnaleźć informację etnograficzną - o pochodzeniu i rozsiedleniu, kulturze narodów Europy.

Jest bardzo dobry artykuł, poświęcony pytaniom, związanym z wyprawami krzyżowymi. Możecie go przeczytać w Encyklopedii religii i etyki, tom 4, str. 345-351.do tegoż głównym powodem niepowodzeń tych wypraw uważają powstanie Seldżuków (gałąź plemienni Turków-oguzów: uwaga tłumacza), i ten wpływ, co oni wywarli na islam. W dziewiątym i dziesiątym wieku rozłam, wśród muzułmanów, szczególnie między wschodnim i zachodnim kalifatem, nie stanowił żadnej zgrozy dla Konstantynopola. Jednak powstanie Seldżuków i ten fakt, że niewolnicy greki zrobili dla nich flotyllę, stanowił pewne niebezpieczeństwo dla Konstantynopola. Zwrócili się oni do łacinów ( nazwa ogólna dla obywateli Europy zachodniej w okresie wypraw krzyżowych - przeciwne "grekom", mieszkańcom Europy wschodniej: uwaga tłumacza) z prośbą o pomocy w1088r.podtwierdzeniem tego faktu jest list Aleksija Komnia, adresowane Robertowi Flandryjskiemu.

Myślenie średniowieczne było bardzo ograniczone, ludzi uważali, że wszystkie przedmioty fizyczne mają duch, stąd powstała potrzeba tworzenia bałwanów pogańskich. Nadawali wszystkim przedmiotom więcej znaczenia, niż w nasze dni. Takim czynem te poglądy spowodowali kultową potrzebę tworzyć święte miejsca i napełniać je obrazami , i niszczyć wszystko, co zaprzeczało ich pooglądam na wiarę. Takie poglądy porodzili inkwizycję, co istniała aż do dwudziestego wieku, a dokładniej do wydarzeń, związanych z Holokostem.

Jakie jest prawdziwe pochodzenie ojców pielgrzymów? Skąd przyszli, i co z nimi stało?

Odpowiedź: ojcowie pielgrzymi należeli do unitarjańskiego kościoła siódmego dnia (Soboty). Byli członkami sekty zwolenników Soboty. Których nazywali braunistami lub nonkonformostami. Pielgrzymi uciekli do Holandii i żyli na tej ziemi w ciągu wielu lat. Po śmierci wan Oldenbarnewelda ci ludzi, ze względów ekonomicznych zdecydowali się wyjechać do Ameryki. Jednak wyjechało nie wielu, większość została w Niderlandach.

Pielgrzymi wyjechali z Holandii na dwóch statkach: "Mayflower" i "Speedwell". S początku dotarli do Anglii, a stąd skierowali się do Ameryki. Jednak byli zmuszeni powrócić, ponieważ statek "Speedwell" zaczął przeciekać. Później byli wykryte pewne powody ekonomiczne, co zaszkodzili przesiedleniu ojców pielgrzymów. W ciągu następnych dwudziestu lat byli oni prześladowani nawet w swej własnej kolonii, więc byli zmuszeni przenieść ją do innej części Nowej Anglii.

Informacja historyczna na ten temat jest podana w artykule Duńskie korzenie ojców pielgrzymów (264). Wielu ludzi nie rozumieją historycznej roli ojców pielgrzymów. Pielgrzymi uważali purytanów, co przestrzegali niedzielę, ludźmi zabłąkanymi, co odeszli od swej wiary prawdziwej. Jak tylko ojcowie pielgrzymi zjawili się w Królestwie Zjednoczonym i w Ameryce, zaczęli ich strzaśnie prześladować purytanie, co przestrzegali niedzielę.

Czy to prawda, że wielu chrześcijan, co przestrzegali sobotę, zaznali surowych prześladowań, już nie mówiąc o żydach pod czas Holokostu?

Odpowiedź: tak, to prawda. W Rumunii Węgry, co przestrzegali sobotę, zostali wysłani jako żydzi i spalone żywcem w obozach nazistowskich. W tamte lata dość ostro stał problem narodowej segregacji. W niektórych krajach Europy wschodniej stronnicy soboty nie mogli odnaleźć sobie miejsca wśród innych religii. W wyniku wielu stronników soboty nazwali syjonistami, chociaż w rzeczywistości byli chrześcijanami, co przestrzegali sobotę. Pogląd na ten temat z punktu widzenia historii aż do ostatniego dziesięciolecia jest przedstawiony w przedmowie do pracy rabina Samuela Kona: Adepci soboty w Transylwanii (XCB Pabliszing, USA, 1998).

W obozach koncentracyjnych istniała specjalna kategoria ludzi, nazywanych "Bibelforscher" lub "uczeń Biblii". Ludzi ci nosili na ubraniu naszyty czerwony trójkąt, do tej kategorii odnosili wszystkich stronników soboty, wielu z których byli żydami, co uczyli biblię. Jednak represjo nie dotykali rzymskich katolików lub luteranów, którzy zdaniem Hitlera prezentowali dwie różne religii europejskie. Oprócz tego wielu z adeptów soboty także zostali zniszczeni, ponieważ zaliczyli ich do żydów. Ponieważ przestrzegali święta i prawa odżywiania.

Rozmach tej rzezi krwawej, co odbywała się w obozach po prostu straszny. Po całej Europie bało około 15 000 obozów i zakładów dla niszczenia ludzi. W niektórych krajach, takich hak Rumunia i Chorwacja ofiary byli spalane żywcem.

W Chorwacja po raz pierwszy w historii ludzkości byli stworzeni obozy, przeznaczone specjalnie dla niszczenia dzieci. Zgodnie z historycznymi danymi i zachowanymi do dziś dowodami, podanymi w 1997 roku komitetem Holokostu w New Jorku w tych obozach koncentracyjnych pracowali mniszki. W większych obozach przypuszczalnie pracowali siostry zakonu franciszkanów. Dalej będziemy mogli otrzymać bardziej pełne wrażenie o tym, co się odbywało pod czas Drugiej Wojny Narodowej. Zdjęcia z filmu o rzymską- katolickich episkopach można odnaleźć w pracę "Jazenowak: wcześniej i teraz: tajemnica milczenia", autorem której jest Wiliam Dorix. Praca została przedstawiona na pierwszej konferencji międzynarodowej i wystawie obozu koncentracyjnego Jazenowak 30-31 października 1997 roku (sponsorem tej akcji był Centrum Badania Następstw Holokostu przy Społecznym Coledgu w Kinsbery, C:U.N:Y., N.Y.). dokładniej o tym można dowiedzieć się na stronie internetowej www.holocaustrevealed.org.

Artykuł Rola czwartego przykazania w historii Kościołów Boga, co przestrzegali sobotę (170) także jest ciekawa dla tych, kto chcę znać więcej o prześladowaniach stronników soboty.

Czy nie moglibyście powiedzieć kim był Jan Bunyan i w jaki sposób był związany z chrześcijanami - męczennikami, co ucierpieli pod czas prześladowań? Co to był za człowiek? Co zrobił w ciągu swego życia? Jaką księgę radzicie przeczytać, żeby więcej się dowiedzieć o nim?

Odpowiedź: jest bardzo dobry artykuł poświęcony Janowu Bunyanowi, którą możecie odnaleźć w Encyklopedii Religii i etyki, to ", str. 897 i dalej. Człowiek ten narodził się w Elstow, pobliże Bedfordu w 1628r. Bunyan dostał od ojca rzemiosło blacharza. W 1654 poszedł do wojska, ponieważ życie jego zbiegło się z okresem wojen obywatelskich. Według Brauna (Życie, str. 49) Jan był stronnikiem parlamentu, i ta wersja wydaje się najbardziej wiarygodną. Jednak w pracach innych biografów są większe rozbieżności co do tego pytania.

Pierwsza żona Bunyana dala jemu pierwszą informację o bogu. Ale ona nie przyniosła mu żadnej korzyści, ponieważ nie znalazł odpowiedniego użycia tej wiedzy. Ale jednak dzięki swej pierwszej żonie Bunyan po raz pierwszy odczuł wiarę. Ich rodzina była bardzo biedna, jednak żona miała księgo Artura Denta "Droga prostego człowieka na niebiosa, gdzie każdy dokładnie się dowie, czy czeka na niego zbawienie, czy przeklęcie", a także praca Luisa Beili "Wiara Pieta i porady chrześcijanom, jak żyć pobożnie".

W swój czas Bunyanu pomógł Jan Gifford, były protestant, oficer armii króla, mający wolny styl życia. Później w 1650 r. Gifford został głosicielem kongregacji nonkonformistów w Bedfordzie. Po tym, jak w 1655 roku zmarła żona Jana, on przeniósł się do Bedfordu i został głosicielem. W 1666r. po kilku latach burzliwej działalności, Bunyan pisał: "Łaska, pomnożona do wierzchów niegodziwców". Według informacje podanej Braunem Bunyan wydał około 60 prac. Wśród nich i traktaty religijne.

Po tym, jak w Anglii wszystkie religii otrzymali równe prawa dla nonkonformistów nastali trudne czasy. Jak widzimy z kronik cerkiewnych, datowanych marcem 1658, Bunyan został oskarżony w tym, że głosił w Eatonie. Jednak nie zmienił swych poglądów i w 1660roku został zaaresztowany i rzucony za kraty. Jego pierwsze więzienie było w hrabstwie Gaol, wBetfordzie. Znajdował się w więzieniu dwanaście lat, gdzie otrzymał pewne przywileje, do liczby których odnosiło się pozwolenie znajdować się za granicami więzienia. Takim czynem pewien czas mógł się znajdować poza więzieniem. Drugi okres swej niewoli był w Taun Goal na Belford Bridg. Ten drugi okres trwał sześć miesięcy w 1675 roku.

Bunyan zaznał sławę i popularności po tym, jak trafił do więzienia po raz drugi. Wtedy trafił do więzienia za to, że na ulicach głosił ludziom, którzy zbierali się i słuchali go. Został znany jako episkop Bunyan, później często jeździł do Londynu. Jego praca ojcowie pielgrzymi została przetłumaczona na język holenderski w 1682 roku, na walijski w 1688. Pod koniec dziewiętnastego wieku praca ta została przetłumaczona na 112 języków i dialektów. Bunyan jest uważany jednym z wielkich ewangelistów, ponieważ jeszcze będąc neofitą potrafił otrzymać największe wyniki.

Słyszałem o jednym dokumencie, co został odnaleziony dość niedawno. Niektórzy uważają, że to ten samy Psałterz Ermy; czy nie możecie opowiedzieć więcej o tym utworze?

Odpowiedź: "Pasterz" Ermy to praca mężów, należących do wczesnego kościoła. Wielu ludzi zaliczają tą pracę do liczby prac kanonicznych Pisma Świętego. Twór ten był uważany wiarygodnym aż do czwartego wieku. Ireneusz i Tertulian (kiedy był katolikiem) podawali cytaty z "Psałterza" Ermy, uważając go częścią Pisma Świętego. Ale później będąc montanistem Tertulian krytykował Papieża Kallista, kiedy ten cytował "Pasterza" Ermy. Tertulian gorąco dyskutował ze swymi oponentami. Stał za to, żeby "Pasterz" Ermy był wyłączony z kanonicznego tekstu na soborze w Rzymie. Z tego czasu uzasadnienie jego dążeń staje się widoczną (S. E. Germa, tom VII, str. 268).

Powodem de kanonizacji (wyłączenia pracy z kanonu: uwaga tłumacza) podłużyła ta okoliczność, że twór ten był napisany przez unitarzy. Oznacza to, że twór "Pasterz" Ermy zawierał traktowanie Biblii, kościoła, Boga i t.d. bazowane na pojęciach i terminach, przyjętych w kołach unitarzy. Takim czynem pomniejszało to znaczenie tworu, i nie mogło ono znaleźć się obok innych tworów w kanonie. Kliment Aleksandryjski twierdzi, że autorem tego tworu trzeba uważać Ermę, o czym niby można sądzić z listu apostoła Pawła do Rzymian 16:14. Widocznie tak uważali Irynej i Tertulian, kiedy ostatni jeszcze był katolikiem, do tego jak dołączyć się do montanistów. Oprócz tego Irynej był uczniem Ppolikarpa ze Smirny, który należał do szkoły apostoła Jana. Właśnie to określiło dalszy rozwój i formowanie poglądów Iryneja, i odegrało dupą rolę przy napisaniu tworów.

Afanasjusz także wypowiadał się przeciwko kanonizacji tego tworu. Jednak mówił, że do tego tworu warto odnosić się z powagą. Gniewne zarzuty ze strony mintanistów na adres "Pasterza" Ermy mieli taki efekt w Afryce, że twór ten został zapomniany w ciągu całego życia Klementa Aleksandryjskiego, aż do czasów Kipriana. Ale wychodząc z tego, że Kiprian nie podaje cytat (odsyłaczy) z tego tworu, można zrobić wniosek o tym, że "Pasterz" Ermy nie był uważany częścią kanonu aż do pierwszej połowy trzeciego wieku. Jednak twór ten jest upominany w fałszywym tekście, autorstwo którego było przypisywane kiedyś Kiprianu. Oprócz tego twór ten stał się absolutnie nie modny na wschodzie. Stało się tam mniej popularne niż na zachodzie. Jak by nie było, ale "Pasterz" Ermy w europie zachodniej był uważany kanonicznym i w epokę średniowiecza, i w nasze dni. Twór ten można odnaleźć w "Codex Sinaiticus", w liście Barnaby, w końcu Nowego Testamentu. Próby postawić te twory w jeden szereg razem z Ermą, podejmowane bratem episkopu, w 185 roku zaznali klęskę. Zdarzyło się to temu, że Irynej pod czas swego pobytu w Lionie wygłosił, że nie uważa ten twór częścią Pisma. I Kliment Aleksandryjski miał rację w swych kronikach. Twór ten w rzeczywistości był napisany Ermą, o czym mówi się w liście do Rzymian 16:14. W jego tekście są wyraźnie widoczne motywy dawnych tworów okresu przed Objawieniem, podobne do stylu Pawła, Piotra, a także Jana. Takim czynem ten twór ma strukturę bardzo podobną w stosunku tekstu do tworów nowego testamentu. Temat ten będzie dokładnie podany w dalszych komentarzach do tekstu "Psałterza". Ogólnie biorąc modaliści, wcześni trynitarzy, greki i rzymianie, a także bibitarjancy w Afryce próbowali uwolnić się od "Psałterza", ponieważ twór ten nosił wyraźnie unitariański charakter.

Kościół

Jak możecie być pewni tego, że Bóg nie chcę naszej śmierci?

Odpowiedź: Chrystus nam powiedział, że jesteśmy żywi nie tylko chlebem, ale słowem bożym, z jego ust pochodzącym. Główna zasada jest taka: jeżeli Bóg kazał nam podtępować zgdnie z jego wolą, znaczy tak i powinniśmy postępować. Jeżeli powie nam, że powinniśmy przestrzegać trzy święta w roku, to będziemy same tak postępować. Jeżeli Pan mówi nam, że powinniśmy przynosić dziesięcinę, - tak i będziemy robić. Jeżeli powie nam, że powinniśmy zaczynać obchodzenie Paschy z 14 dnia miesiąca nisan i spożywać przaśniki w ciągu siedmiu dniej, zaczynając z piętnastego, to będziemy je jeść. Jeżeli mówi, że mamy przestrzegać Nowi i soboty - będzie na to jego wola. Jeżeli Najwyższy mówi, że powinniśmy obchodzić Pięćdziesiątnicę, dokonywać ofiarowanie snopa, obchodzić święto Trąb, Oczyszczenie, święto Namiotów, a także Ostatni Wielki Dzień - nie będzie Jego słowo naruszone. Przestrzegamy prawa Jedzenia, lubimy siebie nawzajem, jak mówił nam Pan.

Jeżeli On powie przestrzegać Dwa Wielkie Przykazania i inne przepisy, co mają bezpośredni stosunek do dziesięciu przykazań, prawu, a także proroctwom, to my to robimy. Jeżeli zrozumiemy, że zrobiliśmy coś nie tak, to naprawimy błąd, kierując się decyzją braci. Takie przypadki już byli w ciągu ostatnich pary lat. Pytania, o których mówiliśmy, mieli charakter administracyjny i dogmatyczny.

Dorośli, co przyjęli chrzest mogą być członkami naszego kościoła, otrzymują prawo podejmować decyzji, dotyczące wszystkich ważnych dla kościoła pytań - tak jak to robione w dawnym kościele. Jednocześnie ktoś powinien pełnić obowiązki kapłana. Dowódcy polityczni są wybierane losowaniem, ponieważ Bóg decyduje, kto jest głową kąta. Przykładem tego może służyć powieść biblijna o tym, jak Bóg wyznaczył głów dawnego kościoła izraelskiego. Wyznaczył kapłanów w kościele, a także arcykapłanów. W prawdziwie chrześcijańskich kościołach boga będziecie mogli omówić wszystkie aspekty Pisma w szerokim kole członków kościoła, lub w gronie rodziców i przyjaciół. Jest to jedną z najważniejszych zadań, które próbujemy rozwiązać, i ludzi są nam za to bardzo wdzięczni. Wiele z tych, kto przychodzi do nas na święto lub uczyć się wiary po raz pierwszy odczuwają duże przeżywania. Ponieważ mogą otrzymać odpowiedź na wszystkie pytania, co ich niepokoją. Oprócz tego ci ludzi mogą omawiać absolutnie wszystkie tematy. Dla tego wszystkiego istnieje tylko kilku zasad. Na przykład trzeba konkretnie określić temat dyskusji, a także powiedzieć innym, jakie miejsce w Biblii wywołuje niepokój lub uczucie niezgody. Jest to potrzebne dlatego, żeby inni ludzi, co biorą udział w dyskusji, mogli rozumieć istotę problemu, i po rozmyśleniu dać swoje komentarze na dane pytanie. Powaga i uczciwość - to główny element współdziałania członków naszego kościoła i tych wszystkich, kto do niego należy.

Młodzież czuje się też bardzo komfortownie w granicach naszej spółki, gdzie młodzi baz trudu mogą odnaleźć sobie przyjaciół i rozkoszować się ich towarzystwem pod czas świąt Boga. my również obchodzimy dwa święta rocznie, takie jak (żydowska) Pascha, święto Przaśników, a także Namioty- święto pierwszorzędnego znaczenia dla każdego człowieka. Mającego prawdziwą wiarę. Wszyscy spotykamy się pod czas tych świąt na tym miejscu, "gdzie Pan wyciągnął swoją rękę". kościół decyduje, gdzie konkretnie ma być miejsce zebrania wszystkich wiernych, ponieważ idzie mowa o odpowiednim miejscu. Jak na pewno już wiecie, Pięćdziesiątnica - to święto, które trwa dwa dni. Obchodzą go niewielkim towarzystwem w różnych terenach. Około trzydziestu lat temu faktycznie wszystkie spółki kościołów Boga obchodzili święta tak samo srogo, jak i przykazania biblijne.

Możecie znaleźć wielu nowych znajomych i przyjaciel. Więcej, nauczy cię żyć zgodnie przykazaniom Pana i wcielać jego przepisy w swym życiu codziennym. Nauczycie się przyjmować Świadectwo wiary Jezusa Chrystusa, którego On posłał dla odkupienia naszych grzechów.

W polu pszenicznym jest więcej pszenicy niż plewy, jednak w świecie jest o wiele więcej fałszywych chrześcijan, niż tych, kto ma prawdziwą wiarę. Czy to nie podobieństwo do tego, co było za czasów Chrystusa? Jakim czynem możecie oddzielić ziarno od plew?

Odpowiedź: jeżeli ludzi ci mówią wbrew słowu bożemu i Prawu Pana naszego, a także świadectwu Jezusa Chrystusa, to nie mają oni światła (Iz. 8:20). Świętymi mogą być tylko ci, kto przestrzega Prawa Boże, i mają wiarę w Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12). Jednak czasem bywa trudno powiedzieć na pewno, czy ma człowiek dar uczyć innych wierze i głosić chrześcijanizm. W kościele takie ludzi będą mogli siebie pokazać. Jak by nie było, ale na pewno dowiedziemy się o prawdziwych zamiarach ludzi w samym końcu, kiedy Chrystus przyjdzie, żeby sądzić każdego według jego uczynków. A do tych pór, na nas łeży odpowiedzialność pracować z oddzielnymi ludźmi i sądzić ich. I próbujemy być jak najwięcej miłosiernymi w stosunku do nich. Postępujcie tak, jak polecał wam Pan w swych przykazaniach, a już On będzie sądzić innych w wyznaczony czas.

Na czym polega różnica między pastorem, kapłanem i wielebnym kapłanem?

Odpowiedź: są szereg różnic, spowodowanych tradycją. Według legend o zabiciu byka kruk, lew i ojciec byli symbolicznymi "rangami" kapłanów słonecznego kultu Mitry.

To samo można powiedzieć o "wielebnych" kapłanach. Ranga ta nie jest upominana w Biblii. Ranga "wielebny" była używana do tych kapłanów, co dokonywali świętą służbę. Takim czynem w wielu kościołach nie używają termin "wielebny" lub "ojciec". A w Biblii jest wspominane tylko o dwu rangach: starszy i diakon. Starszy - to kapłan, wyznaczony, żeby dokonywać tajemnicy kościelne. Diakonie (służące według Biblii: uwaga tłumacza) także mogą dokonywać te tajemnicy, ale pod nadzorem starszych. A starsi, co dokonują tajemnicy kościelne są nazywane episkopami.

Główne różnicy funkcjonalne między rangami podane w Biblii są w tym, że starsi mogą poświęcać w rangę duchową jak diakonów, tak i starszych, a tak że dokonywać obrzędy w kościele. Tytuł apostoła, pasterza, ewangelisty i nauczyciela rozumie pełnienie obowiązków, które mogą pełnić i diakonie i starsi (por. Efez. 4:11). Diakonie pełnią służbę świętą, i temu starsi nie dokonują obrzędy święte. Jednak często starsi nie mają tej swobody, którą by chcieli mieć.

Starsi według tytułu kapłanie pełnią te funkcję sami. Mają pełnomocnictwo wyznaczać ewangelistów, apostołów i pasterz według swej woli.

Ciekawym jest to, że apostoł Piotr nazywał siebie starszym Kościoła Boga.

Jak by tam nie było, ale prawdziwe pełnomocnictwa ma tylko Święty Duch, który obdarza kościoły darem bożym i pomaga kościołowi zobaczyć tego, kto naprawdę ma powołanie i prawdziwy dar uczyć ludzi wierze i głosić wiarę. Jednak nie ma nic dziwnego w tym, że Kościół może popełniać błąd w stosunku swych autorytetów. Możliwie, że nie od razu poznaje tych, kto otrzymał błogosławieństwo boże, żeby być nauczycielem. Kapłanów jest wielu, a Bóg - jeden. W życiu realnym obowiązki tych kapłanów często są złe rozumiane. Prości, nie poświęcone ludzi często upraszczają istotę długu osób duchowych i nie doceniają ich rolę. Czasem kościół staje się okrutnym systemem Hierarchicznym, w którym obowiązki są podzielone inaczej niż jest przepisano w Biblii. W wielu kościołach stało się zwyczajną sprawą poświęcać w różne rangi, o których w Biblii nie ma żadnych upominani; są nawet takie, na które Biblia nakłada zakaz. Jednym z takich nowości trzeba uważać tytuł duchowy znany jako "ojciec".

Czy nie moglibyście mi objaśnić sens zdania "być uświęconym" w stosunku do dzieci? Czy można to używać do małych dzieci, zy tylko do dzieci określonego wieku?

Odpowiedź: w tekście, na które posyłacie się mają na myśli, że dzieci jeszcze nie byli chrzczeni; oni nie mogą otrzymać statut "uświęconych" według własnej woli, podobnie do wybranych - przecież oni uświęcone w Duchu Świętym od samego chrztu. dokładniej temat ten jest przedstawiony w artykułach: Pokuta i chrzest (52); Jedyny Ojciec (81).

Dzieci są uświęcone w swych rodzicach do tych pór, aż nie dojdą do wieku, w którym mogą być chrzczone lub wybrać swą drogę, przemyśleć swe priorytety w dojrzałym wieku. Według Prawa bożego wiek, odpowiedni dla chrztu - dwadzieścia lat. Oprócz tego, kiedy człowiek ma dwadzieścia lat on ma przyjąć chrzest. Niektórzy mogą przyjęć chrzest wcześniej,. Zależy to od niezwykłych okoliczności, do których może człowiek trafić. A jednak w każdym bądź razie, dwadzieścia lat- odpowiedni wiek dla mężczyzny, żeby pójść do armii Pana (artykuł Powtórne Prawo 20 (201)). We wczesnym kościele nigdy nie byli chrzczeni ludzi we wczesnym wieku. Patrz także Oczyszczenie i obrzezanie (251).

Co byście poradzili tym ludziom, co chcą zostać prawdziwymi chrześcijanami?

Odpowiedź: 1. Słuchać…do żydów 11:6 i do rzymian 10:17; 2. Wierzyć… Mark 16:16 i Dziejów 16:31; 3. Pokutować… Łukasz 13:3, Dzieje 2:38. 4. Wyspowiadać się… Mateusz 10:32-33, 16:16 i Dziejów 8:37-38.

Te cztery główne kroki są określające dla tego, żebyście mogli stać na drogę wiary chrześcijańskiej. Tylko po tym jak zejdzie na was łaska ducha świętego możecie zrozumieć niezbędność chronić łaskę Boga poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa (patrz artykuł Cel stworzenia i ofiara Jezusa Chrystusa (160).powinniście pamiętać, że spowiadać się trzeba tylko Bogu. Spowiedź w swych grzechach wcale nie oznacza, że wasza spowiedź zostanie przedmiotem omawiania innych ludzi. Także nie oznacza to, że powinniście prosić rady u mądrych kapłanów. 5. Byś chrzczonym… Mark 16:15-16, Dziejów 2:38 i 1 Piotra 3:19-22.

W tym wieku, kiedy będziecie mogli oceniać swe postępowanie, powinniście przyjąć chrzest wodą. Obrzęd ten symbolicznie pokazuje omówienie, t.z. zmywacie byłą istotę i otrzymujecie nowe życie, ponownie narodzicie się w Chrystusie i wejdziecie do Jego rodziny. Iść na służbę do Jego armii trzeba w wieku, który jest przepisany prawem Bożym. takim czynem dwadzieścia lat - to wiek w którym człowiek powinien wstąpić do armii Boga. patrz artykuł Powtórne Prawo 20 (201). 6. Żyć z wiarą w to, o czym nas On uczył… II Piotra1:4-11 i 1 do Koryntian 10:12-13.

Wszyscy znamy o tym, że człowiek nie jest doskonały, a jednak próbujemy przeżyć nasze życie jak to zrobił Chrystus. Tutaj trzeba pogłębić się w przedmiot omawiania, ponieważ wielu ludzi po prostu nie rozumieją o czym idzie mowa. Każdy człowiek ma swe przeznaczenie od Boga. nie trzeba to rozumieć tak, że Chrystus wybrał tylko tych, kogo uważał potrzebnymi. Tych wszystkich wyznaczył mu Bóg, i Chrystus zachował ich. A kogo On przewidział, te i zostali powołani, a kto został powolany, te i usprawiedliwione, a kto został usprawiedliwiony, ci byli sławni (Rzym. 8:29:30).

Nasza szansa otrzymać "wyrok uniewinniający" będzie całkowicie zależeć od naszej obowiązkowości i akuratności w przestrzeganiu Praw Boga. kryterium wierności Bogu jest głównym. Ponieważ w tym jest wszystko dla człowieka: "przykazania Jego przestrzegaj" (Ekkl. 12:13). Oprócz tego jest bardzo ważne rozumieć wiarę. Patrz artykuły: Dusza (92), Zmartwychwstanie (143). Obowiązkowo powinniście przyjęć chrzest od starszych. Obrzęd ten może dokonać także i diakon, poświęcony w tajemnicy kościoła. Ale nigdy nie może to zrobić ten, kto należy do innej sekty. Przepisy biblijne całkowicie zakazują udział kapłanów innych spółek religijnych w obrzędzie chrztu. Jeżeli stanęliście na długą i ciężką drogę wiary, powinniście postępować tak jak postępowali Chrystus i apostole. Powinniście przestrzegać te zasady, co stali się powodem śmierci wielu chrześcijan w ciągu ostatnich czternastu wieków. Patrz artykuł Rola czwartego przykazania w historii kościołów Boga, co przestrzegali sobotę (170).

Droga, która prowadzi do Pana naszego jest prosta, ale brama królestwa bożego są bardzo wąskie. Temu wielu ludzi po prostu nie mogą je znaleźć. Kościół Boga wyzywa jednego z miasta i dwóch z rodziny. Wyzywa tych, kto przestrzega przykazania Pana i wierzy w Świadectwo Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12). Postępujcie tak, jak przepisuje wam biblia, przestrzegajcie przykazania i obowiązkowo znajdziecie waszą drogę. Pamiętajcie, że na tej drodze nie będziecie czuć się samotne. Waszą drogę będą dzielić wasze przyjaciele, bracia i siostry, co zostaną dobrymi przyjacielmi i chrześcijanami. Przede wszystkim bądźcie posłuszni Bogu i przestrzegajcie przepisy, które nam daje Biblia.

Nigdy nie czytałem Biblię i złe znam się na pytaniach wiary. Ale wierzę, że Bóg jest jedyny, nie zależnie do jakiej wiary należycie, Pan usłyszy wasze modlitwy do niego, i powinniśmy zawsze modlić się i dziękować Jemu. Bóg lubi nas wszystkich tak samo, nie zależnie od tego, czy jesteśmy dobre czy źli, bogaci lub biedni. Każdy ma prawo wyboru i na każdego czeka los, od którego nie można uciec. Uważam, że w ciągu życia powinniśmy mieć tylko jednego partnera seksualnego. Powinien to być człowiek, którego kochamy z całego serca. Jeszcze jest bardzo ważne nikogo nie osądzać za błędy które oni popełnili, ponieważ jest to pytanie sumienia. Żadne dziecko nie powinno przyjść na świat, jeżeli go nie chcą lub jeżeli zostanie skazany tęsknić po opiece rodziców, temu uważam, że nie można być kategorycznym w stosunku abortów i kontracepcji. Wierze, że Bóg jest ten, kto nas wszystkich stworzył. Tak jaka wiara jest prawdziwą?

Odpowiedź: widocznie stworzyliście sobie system wiar i przekonań w granicach której czujecie się pewni. To jest dobrze, że przyjmujecie istnienie Boga. Ale jeżeli przypuszczamy, że Bóg istnieje, to wychodząc z tego można pójść nieco dalej w naszych rozmyślaniach, co do wiary. Tak jeżeli zostaliśmy stworzeni panem, znaczy ma On przed nami obowiązek, który jest w tym, żeby donieść do nas swą wolę. Jeżeli ustalił normy według których będziemy sądzeni, znaczy Najwyższy ma odpowiedzialność moralną przed nami, i powinien dać znać wszystkim ludziom te zasady, które powinni przestrzegać, żeby otrzymać szansę na zbawienie.

Powinniście wyraźnie zapamiętać, że istnieje tylko jedna księga, która od początku do końca zawiera w sobie zasady prawdziwej wiary. I księga ta - to Biblia. Koran jest tylko komentarzem do Pisma Świętego. Jeżeli wierzycie w Boga, to powinniście zgodzić się z tym, że nie mógł on zmienić prawa, dane od stworzenia, ponieważ było by to niesprawiedliwe.

Profesor Rassel kiedyś powiedział, że Prawo nie może być ustalane tylko kaprysem. W podstawie prawa powinno być coś inne, odróżniające się od nakazów Boga. z tego powodu Rassel nie może być uważany chrześcijaninem. Nie rozumiał on, że Prawo pochodzi od samej istoty Jedynego Prawdziwego Boga, którego nikt nigdy nie widział, i widzieć nie może. Bóg jest niezmienny, Pan przekazuje nam swoje Prawo poprzez pośredników, t.z. swych proroków.

Każdy z nas ma dług, który polega na dążeniu zrozumieć czym jest Bóg, czemu buduje z nami stosunki. Więc ze wszystkiego wyżej powiedzianego wynika, że powinniśmy studiować biblię i starać się zrozumieć prawdziwy sens Pisma Świętego. Jednak jest możliwe, że nie słyszycie głosu Pana. teraz Bóg nie sądzi świat i nie kara nas. Tylko woła do ludzi i wkłada do ich dusz Duch Święty. Tylko potem zacznie sądzić ludzi, każdego w swój czas.

Właśnie temu Biblia jest nam dana w wyglądzie przypowieści. Takim czynem ludzi nie będą mogli zrozumieć prawdziwy sens Słowa Bożego i otrzymać zbawienie wcześniej wyznaczonego terminu. Na naszej stronie internetowej możecie odnaleźć informację o tym, jak trzeba rozumieć i tłumaczyć biblię, jak rozumieć Zamysł Boga. jeżeli interesują was pytania wiary, przeczytajcie wszystkie artykuły, zaczynając od Położenia wiary chrześcijańskiej (A1). Także patrz artykuł Prawo Boże (L1) i inne artykuły tej serii. W tych artykułach również możecie przeczytać o tym, czemu aborty są dozwolone. Przede wszystkim trzeba mieć biblię i zacząć czytać ją i dokładnie studiować. Jak tylko zaczniecie tłumaczyć ją dosłownie, to jak ktoś powiedział ściągniecie na siebie przekleństwo.

Kiedy byłem dzieckiem i chodziłem, do kościoła z rodzicami, pamiętam, że co tygodnia ludzi robili ofiarowania. Czy jest to prawidłowo z punktu widzenia biblii? Jak sprawy ze sprawozdaniem finansowym, który kościół wydał, żeby pokazać, ile pieniędzy dała każda rodzina. Moim względem to także nie jest zgodne z tym, co napisane w biblii. Czy nie tak?

Odpowiedź: rzeczywiście, przecież jest napisane: "U ciebie, kiedy dajesz jałmużną, nich lewa ręka nie zna, co robi prawa". W stanach zjednoczonych obowiązkowym jest otrzymać kwit za ofiarowanie. Jest to robione dla służby podatkowej. Ale i w Piśmie Świętym jest powiedziano, że wszyscy mężczyźni mają stać przed obliczem Pana trzy razy na rok. Oprócz tego nie powinni przychodzić do Pana z pustymi rękoma. Ludzi powinni oddawać dziesięcinę kościołowi, a kościół powinien płacić dziesięcinę od dziesięciny państwu.

Więc ofiarowania mają być robione trzy razy w roku a nie pięćdziesiąt dwa. Oddanie dziesięciny jest przepisane biblią. Raz na siedem lat trzeba oddawać drugą dziesięcinę, co jest przeznaczona dla biednych ludzi. Apostoł Paweł ustalił ofiarowania w pierwszym dniu tygodnia, żeby pomóc kościołowi w Jerozolimie. Moment ten stał się powodem rozbieżności wśród następnych kapłanów, a znaczy i powodem powstania różnych herezji o służbach niedzielnych i ofiarowaniu co tygodnia.

Dokładnie pytanie o ofiarowaniu i dziesięcinie jest rozpatrywane w artykule pod nazwą Dziesięcina (161). Jeżeli ludzi powinni dawać sprawozdanie dla służby podatkowej, to Kościół po prostu musi z punktu widzenia moralności nie ogłaszać władzom szczegóły, związane z ofiarowaniem.

Dlaczego ludzi stworzyli boga i po co im potrzebny religia?

Odpowiedź: to pytanie nie jest taktowne. Przewiduje ponieważ, że człowiek stworzył Boga i religię, a tak nie jest. Dawni nie mieli wątpliwości w istnieniu boga.

Możliwie, gdyby was wyprowadzili z Egiptu do morza czerwonego, zjawiło by u was trochę wiary. Przecież mamy przed oczyma dowód tego, że nawet po Wyjściu Izraelici znów popełnili grzech u góry Synaj. Adam znał o tym, że jest on tworem pana. jednak mówił z pocztem w ogrodzie edeńskim i także grzeszył.

Zasady termodynamiki także przewidują obowiązkowe istnienie tego, kto stworzył wszystko istniejące. Fakt stworzenia ogłasza istnienie Boga. nie mamy żadnych poważnych dowodów istnienia ewolucji, ponieważ obraz naukowy, stworzony w wyniku wymysłów ewolucjonistów jest niekonsekwentną. Obszar przestrzeni fazowej wszechświatu przewiduje istnienie jednego punktu obliczenia. Innego punktu być nie może. Czym więcej znamy, tym więcej wierzymy w silę Stworzenia Bożego.

Jak już wspominaliśmy historia kościoła chrześcijańskiego, znanego pod nazwą katolickiego, liczy dwa tysiąca lat, co można również powiedzieć o tych doktrynach, co leżą w podstawie nauki kościelnej. Doktryny te byli niezmienne w ciągu tego czasu. Czytałem, że przy rozkopywaniu ruin niektórych kościołów katolickich zostali znalezione pojemności, co kiedyś byli wykorzystywane pod czas obrzędów chrztu. Więc możemy zrobić wniosek o tym, że w dawnych kościołach było praktykowane chrzest wodą. Czy nie możecie powiedzieć, czy to prawda?

Odpowiedź: bez żadnych wątpliwości w dawne czady kapłanie praktykowali chrzest wodą w dojrzałym wieku. Znamy to na pewno, ponieważ mamy świadectwo Justyna Męczennika, z którego możemy brać informację charakteru historycznego. Duży baptysterium pobliżu Rawenny został zbudowany około szóstego wieku, jednak w nasze czasy są prowadzone spory, co do tego, czy bał ten zabytek zbudowany Gotami -unitarjuszamu. W każdym bądź przypadku unitarzy zagarnęli Włochy i Rzym przed szóstym wiekiem, więc nie możemy powiedzieć na pewno. Za czasów wczesnego kościoła niemowlęta nie byli chrzczone. Patrz artykuł Oczyszczenie i obrzezanie (251).

Poważnie rozmyślam o wstąpieniu do jakiejś organizacji. Wielu łudzi radzą kościół unitarny lub kościół życia Wszechświatu. Czy nie możecie mi objaśnić, czym jest kościół unitarny (jaką doktrynę spowiada)?

Odpowiedź: unitarze mogą być podzielone na dwie grupy. dawni unutarze - to ci, co wierzą w jedynego Prawdziwego Boga, co posłał Jezusa Chrystusa, żeby objawić ludziom Jego. Byliście wołane w te rzędy. My spowiadamy te same doktryny, co i dawny kościół Boga, jak radził Chrystus i Jego apostoli, przekonacie się w tym, że dawny kościół katolicki także przestrzega dogmaty unitaryzmu. Takim był do drugiego wieku. Patrz stronę www.originalcatholicchurch.org.

Inną gałąź unitarzy nazywamy radykalną spółką unitarzy (konfesją). Konfesja ta zaprzecza przed historię Chrystusa. Forma ta także zjawiła się w Islamie po religijnej działalności Mochameda i czterech sprawiedliwych kalifów. Islam uznaje obie wersji o których bało mówiono wyżej, jednak zaprzecza herezję o Bogu w trójce świętej jedynemu. Takim czynem idea islamu także przewidują unitaryzm (wiarę monoteistyczną).

W epokę reformacji te grupy, co spowiadali unitaryzm radykalny także dołączyli się do waldensów. Dołączyli się do gałęzi protestantów, co przestrzegali niedzielę. Takim czynem te dwa kierunki bardzo się różnią. Dokładniej o tym można się dowiedzieć z pracy rabina Kona Adeoci soboty w Transylwanii (XCB Pabliszing, 1998r.)

Nie tak dawno stronnicy uniwersalizmu dołączyli suę do radykalnych unitarzy i stworzyli spółkę uniwersalistów unitarzy. Oni nie mają nic wspólnego z tymi unatarzami, co przestrzegali sobotę.

Sens dwu punktów widzenia na wiarę jest wyraźnie podany w następnych artykułach: Socjanizm, Arianizm o Unitaryzm (185). Jeżeli chcecie otrzymać bardziej dokładną informację o naturze Chrystusa patrz artykuł Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

Różnicę między doktrynami tych konfesji są bardzo duże. Jeden kościół pełni przepisy biblijne i idzie drogą dawnego kościoła, który został sformowany jeszcze w pierwszym wieku naszej ery. Inna że przeciwnie ignoruje Pismo Święte i nie przestrzega Prawo Boże- jeżeli chcecie znać wszystko o innym kościele (konfesji), to wprowadzicie zdanie "uniwersaliści unitarzy" w pole poszuka każdego systemu poszukiwania i na ekranie zjawi się wielu adresów kościołów i spółek. Niektórzy z tych kościołów mogą znajdować się pobliżu od was, jeżeli chcecie czcić Boga i przestrzegać Jego Prawa, to będziemy próbowali wam pomóc.

Czy naprawdę dwa kościoła spowiadają różne wiary o tym, że każdy szuka swą drogę do Boga i prawdy? Czy może mówią o tym, że Bóg - nie dla wszystkich i że jest tylko jedna droga do niego, i tylko jedna prawda? Chrystus powiedział, że jest tylko jedna droga i jedne wąskie drwi, co prowadzą do zbawienia i królestwa bożego i tylko niewielu mogą ją odnaleźć.

Czy na prawdę Bóg uzdrawia ludzi, czy robi to Jezus Chrystus? Czy Będziemy mogli wyzdrowieć?

Odpowiedź: nie rzadko zdarzają się przypadki, kiedy Bóg nad uzdrawia. On wybiera, kto ma bać uleczony. Paweł mógł uzdrawiać innych, ale nie siebie samego. Nie oznacza to wcale, że żyjemy w wiecznym grzechu ponieważ nas nie uzdrawiają. Koncepcja o tym. Że choroby to grzech, pochodzi os biesów. Choroby w tym społeczeństwie zbierają się ponieważ ludzi lekceważą prawa boga. czasem nie możemy oskarżać w tym konkretnych ludzi tak samo jak i uleczyć je od choroby na którą cierpią.

Czasem gdy choruje ktoś z członków Kościoła Biga można to objaśnić nie dostatnio poważnym stosunkiem do obchodzenia Paschy (żydowskiej). Czasem taki stosunek może być powodem śmierci. Jednak powinniśmy bronić się takich translacji telewizyjnych, w których są praktykowane masowe "uzdrowienia". Możemy widzieć takie programy prawie codziennie. Nigdy nie zapamiętujcie o bogu, powinniście odnosić do takich translacji (show) z niedowiarą. Wielu ludzi myślą, że otrzymali zbawienie i często to bywa bodźcem, co daje ludziom siłę żyć i dawać radę z codziennymi problemami. Jednak jest dróga strona tego. Przejawia się w tym, że uczestnicy podobnych translacji przyjmowali to "leczenie", które nie powinni przyjmować, tym samym szkodzą swemu uzdrowieniu. Są jednak ludzi, które w taki sposób próbują demonstrować swoją świętość, i swymi niby z nią związanymi zdolnościami.

Pobożni i święci zostali pomazani i zmarli. Grzesznicy przyjęli pomazanie i wyzdrowieli. Ubrania z olejkiem i mirą byli odsalane w najdalsze kąty i ludzi wyzdrowiali jeszcze przed tym jak ubranie było łożone do skrytki pocztowej. Mężczyźni i kobiety w Indii otrzymywali oczyszczenie od ukąszeń żmij i innych niebezpiecznych chorób, który na pierwszy rzut oka wydają się nieuleczalni. Byli także ludzi, co na głos mówili o swym uzdrowieniu, żeby zmusić innych ludzi uwierzyć w to, co z nimi się zdarzyło.

Istnieje wielu różnych powodów i sposobów widzieć, jakim czynem boskie wtrąca się do waszego życia. Czasem Bóg pozwała ludziom umrzeć od razu, nie kontynuując chorobę. Czasem Pan po prostu nie ma sprawy z ludźmi, co trafili do ciężkiej sytuacji, a zostawia je na wolę boga tego świata. Większość przykładów o których mówicie po prostu pokazują histerię charyzmatyczną.

Oprócz wszystkiego innego istnieje wielu wykrętów widowiskowych, forteli i tricków, które są wykorzystywane w tego rodzaju programach rozrywkowych. Ważnym jest to, że powinniśmy wierzyć, modlić się i wierzyć bogu, a nie szarlatanom. Szukajcie prawdę, idźcie dalej w swych drogach.

Ewsewij Kesaryjski w swej "Historii Kościoła" próbował przedstawić ważne argumenty na korzyść istnienia Jezusa Chrystusa. W związku z tym w księdze 1, rozdział 12:3 podaje niewielki urywek o Jezusie, który wziął z księgi Józefa Flawija "starożytności". I dalej on twierdzi następne:

"Kiedy historyk z samych Judejczyków przedstawił własną pracę i kronikę o Janie Chrzcicielu i Zbawicielu naszym, dokument prawie współczesny im, czy można odnaleźć usprawiedliwienie tym, kto nie rzuca anatemę na tych, kto stworzył fałszywą MEMOTANDA i oczernił te wszystkie świadectwa…?"

było by mi ciekawe dowiedzieć się, co Ewsewiusz rozumiał pod słowem "Memoranda"? możliwie idzie mowa o jakiejś księdze czy rękopisu? Czy znacie coś o tym, co to za dokument i kto mógł być jego autorem?

Odpowiedź: ta kopia "Historii kościoła", którą wykorzystujecie ma swoje wady, do których należą błędy tłumaczy a także niepoprawna numeracja. Ten tekst o którym wspomnieliście, w rzeczywistości jest w księdze !, rozdział 11, w samym końce.

W podanym urywku jest mówiono następujące:

"ponieważ historyk, sam będąc Judejczykiem, podał w swej prace tą informację o Janie Chrzcicielu i naszym Zbawicielu, to czemu my nie powinni osądzać bezwstyd tych, kto przypisuje im błędne uczynki ale może wystarczy o tym?"

trzeba od razu powiedzieć, że sfałszowanie, o którym mówimy nie było dziełem Piłata. W dodatkach do rozdziałów 8 i 9 mówi się o tym, że Ewsewiusz w tym przypadku ma na uwadze nie "Dzieje Piłata", napisane chrześcijanami (twór ten zachował się do dziś, por. Ks. II, roz. 2, uw.1).on głównie rozpatruje te utwory, co posłużyli powodem dla stworzenia "sobowtórów", t.z. fałszywych prac. Takie fałszywe księgi byli robione za imperatora Maksymiliana (patrz niżej ks. IX, rozd. 5).

Takim czynem słowo "Memoranda" oznacza "dzieje", słowo to jak stało wiadomi ma bezpośredni stosunek do sfałszowania za czasów rządu imperatora Maksymiliana. Oprócz tego istnieje jeszcze jedna uwaga, co dotyczy do tekstu w dodatku 12 do rozdziału 11.

Wierzę w Boga i Jezusa Chrystusa, ale nie rozumiem różnicę między Judejczykami i chrześcijanami, tym bardziej między różnymi gałęziami kościoła chrześcijańskiego: katolikami, świadkami Jehowy i in. proszę powiedzieć, według jakiej zasady trzeba wybierać kościół i przyjmować chrzest? Na prawdę nie widzę różnicy między tymi prądami religijnymi i temu nie wiem dokąd mam pójść.

Odpowiedź: przede wszystkim powinniście zrozumieć, że istnieje tylko jedna prawda i Jedyny Prawdziwy Bóg. Wszyscy kiedyś mieliśmy problem wyboru. I odpowiedź trzeba szukać w biblijnej prawdzie i dawnym kościele, ponieważ przestrzegał on wiarę i trzymał się praw prawdziwej wiary. Dlatego, żeby otrzymać pewne przedstawienie o tym, co to jest wiara, radzę przeczytać artykuł Położenia wiary chrześcijańskiej (A1). W tej prace dokładnie są przedstawione pytania jak czytać biblię, są podane odsyłacze na różne źródła i teksty, mające stosunek do pytania o wiarygodności Pisma Świętego. po przeczytaniu tego artykułu postawcie sobie zadanie odnaleźć odpowiedź na pytanie: "Czym jest Bóg?", "Jakie prawa dał nam?". oprócz tego w artykule pod nazwą Program studiowania Biblii (B1)znajdziecie odsyłacze na te artykuły, w których jest dokładna informacja na wszystkie interesujące was pytania.

Czy słyszeliście kiedyś o ludziach, który nazywają siebie "ludzi księgi"?

Odpowiedź: taka nazwa jak "ludzi księgi" lub "ludzi Pisma" jest używana do unitarzy, t.z. ludzi, co przestrzegają sobotę. Należą do kościoła chrześcijańskiego na Bliźnim Wschodzie. Unitarzy otrzymali uznanie Proroka i Koranu jak Dawny Kościół Wiary. Takim czynem ta konfesja otrzymała wsparcie islamu, i często sięgała za pomocą do muzułmanów. Za czasów wczesnego islamu byli nazywane pawlikianami. Tak pawlikianie wstąpili do związku z islamistami i w ciągu wieków mieli wsparcie z ich strony. Ordy parfiańskie zostawili Bliźni Wschód przed tym. Jak muzułmanizm zaczął nabierać silę. Trzeba zaznaczyć, że do liczby tamtejszych mahometan wchodzili i unitarzy chrześcijańskie, a także wandale.

Wandale byli obrazoburcami - właśnie temu oni zniszczyli wszystkie idole na terenach, gdzie zostało wygłoszone Drugie przykazanie.

Niektórzy wierzą w to, że tajemnicę Boże trzeba przyjmować na wiarę i nie rozmyślać. Czy to prawidłowo z punktu widzenia Pisma?

Odpowiedź: takie poglądy są właściwe tym gałęziom religijnym, które nie rozumieją istoty doktryn, co wygłosił kościół w czwartym wieku. Prowadzone przelotnymi prądami swego czasu oni złożyli swoją wiarę na ołtarz dawnego boga w trójce jedynego, kult którego był szczególne popularny w Rzymie. Doktryny tych konfesji stanowią niejasny, niekonsekwentny w logicznym stosunku obraz. W związku z tym w podstawie ich argumentacjo była teza o tajemnicach (misteria, mistycznym elemencie - uwaga tłum.). to samo można powiedzieć i o piętnastu rzędnych modlitwach, co byli rozpowszechnione pod nazwą "Tajemnicy modlitwy".

W pierwszym liście do Koryntian 4:1 wyraźnie się mówi o tym, że kościoły trzeba rozumieć jak budowników tajemnic bożych. Oznacza to, że powinniśmy rozumieć sens tego, co odbywa się w kościele i uczyć temu innych. Jednak są takie rzeczy, które trzeba przyjmować na wiarę. Wiara jest nadzieją na to, że obiecane zdarzy się. Ale to nie ślepe posłuszeństwo i poskramianie umysłu pod ciężarem alogicznej dokumentacji. Tak znamy, że widoczne jest stworzone z niewidocznego. Nie musimy mieć dupą wiedzę w mechanikę kwantowej, żeby przyjąć maksymę o stworzeniu bożym. Biblia nam mówi: "To życie jest życiem wiecznym, niech znają Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i posłanego Tobą Jezusa Chrystusa"(Jan 17:3). Oznacza to, że Jedyny Prawdziwy Bóg, a także Jezus Chrystus, którego nam posłał są poznawalne. Ale wcale to nie oznacza, że można go pokazać w trzech obrazach i nazwać tą doktrynę bezsensownym terminem "tajemnica (misteria).

Możliwe kiedyś będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy będą twierdzić, że natura boga nie jest poznawalną, argumentując to dowodami "ponieważ jest tajemna i t.d." lub "sakramenty boże nie mają stosunku do kościoła…"jest bardzo możliwe, że znajdziecie to, że ci ludzi mają zamiar trafić do raju, a ich oponentom wyznaczona jedna droga w piekła na wieczne męki. Takim przekonaniom można przeciwstawić ten fakt, że w drugim wieku n.e. dawny kościół katolicki zwrócił się do imperatora z prośbą nie zaliczać do chrześcijan tych, kto mówi o wyznaczonym mu życiu w raju po śmierci, ponieważ tacy ludzi nie są chrześcijanami. Patrz artykuły Dusza (92) a także zmartwychwstanie (143).

Tak samo błędną w swej istocie trzeba uważać i doktrynę gnostyków, co twierdzą, że wszystko istniejące - to tajemnica, ponieważ prawie zniszczyli wszelką zdolność wierzyć, i tym samym zakryli sobie drogę do argumentacji teologicznej. kierując się głupimi tłumaczeniami Augustyna, ci ludzi powrócili naukę w inną stronę, tak, że ona stała się sprzeczna z dogmatami biblijnymi. Krótko mówiąc mistyka występuje tam, gdzie istnieje ignorancja gnostyków, powodujących zdania antynomiczne. Patrz następne artykuły Wegetarianizm a Biblia (183), Nikolaici (202), a także Boże sakramenty (131).

Modlitwy i posty

Komu mam się modlić: Bogu, Jezusowi, komuś ze świętych czy Marii?

Odpowiedź: Chrystus mówił nam modlić się Ojcu w imieniu Jego. Nie znam nic innego, co można powiedzieć na ten temat. Z punktu widzenia kosmologii biblijnej jest nam zabronione modlić się Marii (Mariam) lub innym świętym, ponieważ oni wszyscy oczekują w mogile zmartwychwstania. Zwróćcie uwagę na artykuł Zmartwychwstanie (143). W Biblii wyraźnie jest przedstawione pytanie o "tęczowych perspektywach po śmierci". Nikt nie wschodził na niebo, tylko zszedł z niebios Syn Człowieczy, istniejący w niebiosach (Jsn 3:13). Jeżeli wszyscy święci są martwi, to jaki sens wznosić do nich modlitwy. Możemy wyraźnie zobaczyć w Apokalipsie, rozdziały 4 i 5, że modlitwy, wznoszone do Boga, są zbierane w złote "kubki, pełne kadzidła, które są modlitwami świętych". Patrz artykuł Naucz nas się modlić (111).

Słyszałem, że Pismo Święte kiedyś było wykorzystywane, żeby "bić im siebie w pierś" pod czas modlitwy; jakie jest prawdziwe znaczenie tego tekstu? Nie raz widziałem, jak ludzi bili siebie w pierś pod czas modlitwy ale nie rozumiałem po co to robią.

Odpowiedź: podane zdanie ma stosunek do tych chrześcijan, którzy niby się wypełniają z wewnątrz modlitwą i tak głęboka pokuta razem z gniewem nie rzadko może być wyrażana podobną reakcją fizyczną. Naśladując to wielu ludzi zaczynają zachowywać się podobnie, niby głęboko przeżywają "Mea Culpa" (uczucie winy - uwaga tłumacza), stało się to modną tendencją. Większość ludzi nic nie wyrażają takim zachowaniem. Chrystus mówił o prawdziwej pokucie grzeszników, porównując z pokutą niby wierzących faryzeuszy.

Znam niektórych ludzi, którzy uważają, że najlepszym miejscem dla modlitw jest Kościół. Motywują ten punkt widzenia tym, że "w kościele żyje Bóg, temu słyszy wszystkie, wznoszone do niego modlitwy". Czy jest to prawidłowo z punktu widzenia Biblii?

Odpowiedź: tak uważają ludzi, którzy myślą, że kościół i świątynia - to przede wszystkim budynek, a nie wierni. Ale Chrystus nam mówi: "ponieważ. Gdzie zebrano dwoje lub troje w imię Moje, tam jestem wśród nich". Także powiedział, żeby zebraliśmy się w domach naszych i modlili się tam w samotności. Nie chodźcie i nie modlicie się otwarcie. Pierwotnie zebranie kościoła było prowadzone w synagogach, gdzie oni tradycyjnie omawiali Prawo Boże i słowa proroków Jego. W Rzymie chrześcijanie zbierali się w domach. potem w katakumbach, żeby uniknąć prześladowania. Żeby modlić się wcale nie trzeba budować kocioł.

Czy słyszy Nóg modlitwy innowierców, czy odpowiada na nie? Oprócz tego jak ludzi mają modlić się Bogu, jeżeli jeszcze nie nawrócili? Za co mają modlić się?

Odpowiedź: Poganie także mogą być zbawieni. Każdy z żyjących teraz i kiedykolwiek może zwrócić się do Jedynego Prawdziwego Boga, o On usłyszy modlitwy i odpowie temu, kto prosi, jeżeli człowiek rzeczywiście czeka Boga i chcę być Jemu posłuszny (Dzieje 1347; Heb 5:9.

Jednak jeżeli człowiek oddaje cześć idolom, Pan nie usłyszy jego modlitwy. Istnieje wielu tekstów, gdzie mówi się o tym, jak Bóg odmówił poganom, którzy go bardzo prosili. Możemy widzieć jak wielu ludzi, kto nazywa Chrystusa Bogiem, nie przestrzegają przykazania Boże. A świętami trzeba uważać tych, kto przestrzega prawa boże i i prawdziwie wierzy w świadectwo Jezusa Chrystusa (Apok. 12:17; 14:12). Zawsze powinniśmy pamiętać, że Pan wymaga posłuszeństwa więcej, niż ofiary.

Czy powinni kobiety i dziewczyny zakładać kapelusz lub inne pokrycie głowy pod czas modlitwy?

Odpowiedź: główna idea jest w tym, żeby pokazać stosunek tego świata do stworzenia bożego. Mężczyzna nie musi pokrywać głowę pod czas modlitwy, ponieważ głowa człowieka - Chrystus, a głowa Chrystusa Bóg. Kobieta powinna mieć długie włosy ponieważ to symbol przywiązania do ojca i męża. Włosy symbolizują aniołów.

Przypomnijcie, anioły wynikli z powodu powstania pocztu upadłego (por. Artykuł Niefilimy (154)). Włosy kobiety to jej sława i honor. Tak jeżeli kobieta ma postrzeżone włosy, to pod czas modlitwy powinna ją pokrywać, jeżeli nie, to może być z niepokrytą głową.

Mężczyzna powinien modlić się z niepokrytą głową, w tym stosunku długie włosy u mężczyzna - to wstyd. To wyzwanie naturze męskiej, do tegoż to robi wątpliwym stosunek tego mężczyzna z Bogiem i Chrystusem. Mężczyzna, który nosi długie włosy lub kapelusz pod czas modlitwy, robi przeszkodę między sobą a Bogiem, a to jest naruszeniem prawa. Kobieta, która ma długie włosy, należy swemu mężowi, a już potem Bogowi poprzez Chrystusa. Mężczyzna z długimi włosami, lub kobieta, co ostrzygła włosy, hańbią swą głowę.

Dane pytanie jest jednym z ważniejszych momentów, który dotyczy stosunku między członkami kościoła i Prawem Bożym. Patrz także artykuł Prawo a Piąte przykazanie (258); Prawo a siódme przykazanie (260); Oczyszczenie i obrzezanie (251).

Kiedyż odpowiadając na pytania powiedzieliście, że chrześcijanin powinien modlić się trzy razy dziennie. Czy jest to prawidłowo? Czy powinniśmy padać na kolana? Czy można tworzyć modlitwę "na szybko", czy jest to pobożne?

Odpowiedź: dla człowieka, który się modli nie ma żadnych ograniczeń, co do miejsca, czy czasu. Możecie się modlić pod czas spaceru w parku, na plaży, można modlić się jeżeli jesteście w biedzie, najczęściej używaną metodą jest wejść do pokoje i modlić się Ojcu w imię Syna, i wasze modlitwy zostaną usłyszeli. pod warunkiem, że modlitwa ta nie zaprzecza interesom innych ludzi, a także zamysłu boga. oprócz tego powinniście należeć do grona wybrańców. Wszyscy mogą stać przed Bogiem i prosić ducha świętego, i da im Królestwo Niebios. Jednak będziecie musieli działać zgodnie z tymi przepisami, co dał nam Bóg. Patrz artykuł Naucz nas się modlić (111).

Wydaje mi się, że na pewno powinna być jakaś symbolika, dotycząca postów i popiołu. Jeżeli taka symbolika istnieje, to jaki jest w niej sens alegoryczny?

Odpowiedź: sens alegoryczny podobnego zjawiska jest taki, żeby zrobić przedstawienie publiczną z waszych męki, jak to było za czasów kultów egipskich Ozyrusa, Arusa, Adonisa lub matki - bogini w kultowym systemie Paschy (patrz Pochodzenia Wielkanocy i Paschy (235)). Popiół na łbie - symbol Ash Wednesdej (środa w pierwszym tygodniu wielkiego postu: uwaga tłumacza).

Kultowa etymologia tego symbolu idzie od obyczaju obchodzić dzień smutku (wtorek w tygodniu maślanicy; ostatni dzień maślanicy: uwaga tłum.) w granicach świąt pogańskich. Bóg z ohydą patrzy na podobne posty i wystawy publiczne. O tym jak trzeba pościć się można dowiedzieć się z księgi proroka Izajasza, rozdz. 58. Patrz artykuł Oczyszczenie (138).

Słyszałem od innych ludzi, że pod czas postu powinniśmy dawać jedzenie biednym, ponieważ tal jest napisane w księdze Izajasz 58:7. Czy prawidłowo rozumiem sens tego, co jest napisane w tym wierszu?

Odpowiedź: bez wątpienia tak myślą drobiazgowi bankierzy.

Rzeczywiście musicie oddawać część chleba waszego biednym. Jeżeli w tym przypadku macie na uwadze ten chleb, który pod czas postu zostawiacie biednym - prawidłowo. Jednak także to oznacza, że dobrobyt biednych jest waszą troską. Powinniście się pościć, tym samym przynosząc korzyść otoczeniu i rozbijając więzi grzechu i inne więzi, co was związują.

Z tego punktu widzenia było ba bardzo wygodnie mobilizować środki dla celów dobroczynnych, ponieważ pieniędzy nie wydane na jedzenie mogą być użyte na potrzeby biednych.

Prawa boże przewidują opiekę nad biednymi. I opieka ta nie ogranicza się tylko ofiarowaniem pod czas postu. Patrz artykuł Dziesięcina (161).

Duch(y)

Czy jest możliwa sytuacja, kiedy człowiek jest wypełniony Duchem Świętym i jednocześnie opętany demonami?

Odpowiedź: tak to może się zdarzyć przy pewnych okolicznościach. Jeden z takich przypadków może być pod czas nawrócenia. bies czyje zgrozę wygnania, a Duch Święty już wchodzi w człowieka. W niektórych przypadkach demon może wyrazić skruchę, i takie przypadki już nie raz zdarzali się w naszym kościele. W dawne czasy chrześcijanie w jednych miastach byli przyjmowane, a z innych wyganiane. Stąd można wywnioskować, że te miasta z których było nas wyganiano, byli zasiedlone demonami.

Opisana przez was sytuacja może powstać w tym przypadku, kiedy bies istnieje sam po sobie, a Duch Święty proponuje mu wyrazić skruchę. Ale z reguły Ducha Świętego nie ma tym, gdzie jest zło. Duch zostawia to miejsce, gdzie żyją biesy.

Potępiać w sobie Duch Święty znaczy dawać miejsce demonom. Często to nie jest tak łatwo zrozumieć. Ludzi cały czas odczuwają pokusę, i nie jest dziwne, że pozwalamy demonom kierować naszą świadomością. Ale nie warto zapominać o tym, że Poczt upadłych składał się z tylko z synów Boga- wszyscy upadli anioły czekają na sąd i zostaną sądzeni pod czas Drugiego Zmartwychwstania. Patrz artykuł Jak Bóh został rodziną (187); Sąd nad demonami (80) i Owca zabłąkana i Syn marnotrawny (199).

Co będzie z człowiekiem, jeżeli w jego duszę znajdą miejsce oba ducha i demon nie wyrazi skruchę ? przecież mieć w sobie dwa dycha (zła i dobra) nie jest normalne i nawet niebezpiecznie - ponieważ człowiek zostaje padołem zła. I jeszcze, kto wyznacza "duchowe napełnienie" - człowiekiem, demonem, czy kimś innym?

Odpowiedź: na wszystko jest wola Ducha Świętego. Zwykłe nie bywa razem z siłami zła. Jednak Bóg robi wszystko według swej woli i Jego postępowanie jest bazowane tylko na tym, co zna tylko On jedyny. Najwyższy mógł by wyciągnąć swoją rękę i nałożyć pokutę na demony, co osiedlili się w człowieku. Oni nie mogą przynieść krzywdę człowieku, a później on przyjmie wiarę bez przeszkód. Wcześni kapłanie wierzyli w to, że demony również mogą być nawróceni. A ten fakt, że kościół może sądzić ludzi, potwierdza to twierdzenie (por. 1 Do Koryntian 6:3).

Jeżeli człowiek raptem zrozumie, że to właśnie ten przypadek, to pod czas chrztu, poproszą go wyrzec się biesów. Jednak może dość długo nie odczuwać w sobie biesów. W takim przypadku człowiek powinien modlić się o tym, żeby Bóg nawrócił demony. Według prośby tego, który się modli i należy do wybrańców Bóg nawróci demony. Powinniśmy dobrze rozumieć, o czym prosimy Boga. oprócz tego powinniśmy uświadamiać swe postępowanie, ponieważ wybrańcy to ci, kto przestrzega prawa Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa. Mają silę, która może zniszczyć wszystkie przeszkody. Patrz artykuł Sąd nad demonami (80), a także Owca zabłąkana i syn marnotrawny (199).

Niedawno usłyszałem zdanie o tym, że Szatan jest duchem. A z tego wynika, że jest nieśmiertelny. Widocznie Szatan i demony zostaną w piekle na zawsze. I jeszcze, czy naprawdę duchy są nieśmiertelne?

Odpowiedź: powinniśmy stale pamiętać, że Bóg jest wszechmogący. Oznacza to, że może zrobić wszystko. Ponad wszystko jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, nieśmiertelnym (1 Tym 6:16). Oznacza to, że Bóg jest jedyny, kto nie może umrzeć. Stworzył poczet boski: wszyscy, kto wchodzi do niego mogą umrzeć. Chrystus zważał, że jest formą istnienia boskiego i nie chciał zostać równym Bogu. Wyczerpał tą formę i został człowiekiem, posłusznym Panu i przyjął śmierć na krzyżu (Fil. 2:5-8).

Takim czynem Chrystus mógł umrzeć jak każdy, i to sami, jak mówi Biblia mogło się zdarzyć z pocztem upadłych. Upadli anioły zostaną rzuceni do piekła, podobnie do synów człowieczych. O tym mówi się w księdze proroka Izajasza, rozd. 14, a także księdze proroka Jezechiela, rozd. 28. Bóg może dać życie przedmiotom martwym i odebrać u tego, u kogo zachce.

Ale także swą władzą i laską on da życie wieczne wszystkim wybranym synom bożym tak samo, jak postąpił z Jezusem Chrystusem poprzez zmartwychwstanie (rzym. 1:4).

Kalendarz

Jeżeli nie przyznajecie Wielkanoc, Paschę i inne święta, to co możecie powiedzieć o nazwach dniej tygodnia lub miesięcy? Przecież większość nazw pochodzi od imion bogów pogańskich? Czy ni odczuwacie winę, że wykorzystujecie taki kalendarz? Co możecie powiedzieć na temat tego, że sobota jest nazwana po imieniu boga Saturna? Takich nazw nie powinni być w takim kościele jak wasz!

Odpowiedź: zdrowy rozsądek powie wam odpowiedź. W Położeniach Wiary, które można odnaleźć w Internecie (A2), mówi się, że kościół używa kalendarz święty, w którym dni zaczynają się od pierwszego dnia miesiąca abib lub nisan, i struktury państwowe wyznają za nami prawo tak postępować.

Wszystkie miesięcy mają swoje numery, i co miesiąca obchodzimy Nów. jednak nazwy dniej tygodnia rzeczywiście pochodzą od imion bogów pogańskich. Ale to nas nie dotyczy. Jednak mają swoje numery kolejne o jednego do siedmiu. Sobota Sabhath - przyjęta u wczesnych chrześcijan nazwa sobotniego dnia odpoczynku: uwaga tłumacza) popada na siódmy dzień tygodnia, który tak że jest nazywany sobotą (Saturday tradycyjna nazwa szóstego dnia tygodnia, etymologia tego słowa sięga korzeniami do dawnych kultów na cześć bogów pogańskich, po imieniu których i byli później nazwani dni tygodnia: uwaga tłum.). jednak nazywamy ten dzień "Sabath". To w czym jest sprzeczność?

Kiedy Chrystus przyjdzie kalendarz pogański zostanie całkowicie skasowany, i powrócimy do prawdziwego kalendarza Kościoła. Patrz artykuły: Kalendarz Boga (156), Księżyc a Nowy rok (213); Prawo a czwarte przykazanie (256). My wszyscy musimy żyć w świecie, gdzie rządzi księże ciemności i duch nie pokory, ale to nie na długo.

Jak stoją sprawy z granicą czasu dobowego? Myślę, że sobota, nowi, święta, a znaczy i każdy dzień powinni zaczynać się zorzą wieczorowo w Jerozolimie; moment ten i służy początkiem dnia w całym świecie. Czy na prawdę do ludzi, co żyją na wschodzie od Jerozolimy, nowy dzień, a znaczy i święta przychodzą wcześniej? Od jakiego czasu doby było odliczano początek dnia jeszcze przed tym, jak ustalili granicę czasu dobowego?

Odpowiedź: w Australii obchodzimy Nowi, Soboty (Sabbath), i święta wcześniej za innych, ponieważ jesteśmy położeni na wschód od Jerozolimy. Bez wątpliwości prawo to pochodzi z Jerozolimy wszystkie obliczenia astronomiczne trzeba robić tak, żeby właśnie Jerozolima była punktem odczytu.

Możliwe, że pod czas drugiego przyjścia Mesjasz wyznaczy nową granicę czasu dobowego, ale dotąd system istniejący jest dość wygodny, ponieważ optymalny dla wszystkich ludzi. Wychodząc z charakteru waszego pytania uczycie Biblię, więc warto wam przeczytać jeszcze parę artykułów: Kalendarz Boga (156), Księżyc a nowy rok (213).

Gdzieś czytałem, że zdanie "nikt nie zna dnia i godziny" jest idiomem żydowskim, która oznacza !święto trąb". Czy z tego wynika, że nie możemy konkretnie ustalić pierwszy dzień siódmego miesiąca? Czy jest to prawdą?

Odpowiedź: nie, jest to absolutny bezsens. Podobny obraz obliczenia nie jest zgodny nawet z systemem Hilelia. Widocznie to wymysł karaimów, którym trzeba było w jakiś sposób stworzyć dobrze zbudowany system swych spostrzeżeń.

Ludzi obliczali zbieżności astronomiczne jeszcze za czasów Noego, a w Chinach do dziś zachowali się zapisy, co świadczą o dawnych obserwacjach astronomicznych. Tak astronomiczne obserwacji byli dokonywane jeszcze za 2000 lat przed tym, jak żył Meton (dawno grecki astronom i matematyk: uwaga tłumacza). A za czasów Noego ludzi nie tylko znali, jak dokonywać obliczenia astronomiczne, ale regularnie składali tablicy ruchu ciał niebiańskich. Według kronik niektórzy astronomowie chińskie w 2158 roku przed n.e. nie potrafili dokładnie przewidzieć, kiedy będzie zaćmienie i imperator posłał książę Tina, żeby ukarać je. Według pewnych informacji żółty imperator Hwong Ti robią bardzo dokładne obliczenia dziewiętnastoletniego cyklu księżyca o zbieżności trajektorii ruchu słońca i księżyca jep w2698 roku przed n.e. widocznie to było jeszcze przed tym, jak zdarzył się światowy potop. O tym, jak rzeczywiście trzeba obliczać czas można dowiedzieć się z artykułu pod nazwą "Mistycyzm", która jest w Internecie pod adresem: www.ccg.org/english/s/B78.html.

Błędna doktryna

Niedawno dowiedziałem się w czym sens doktryny o trzecim zmartwychwstaniu. Skąd w Biblii pojawiła się ta idea? Możliwe istnieje jakiś świadectwo w kronikach historycznych, na podstawie którego inne kościoły rozwinęli naukę o trzecim zmartwychwstaniu? I jeszcze w czym jest prawdziwy sens trzeciego zmartwychwstania?

Odpowiedź: doktryna o trzecim zmartwychwstaniu jest podstawą podstępnej i błędniej nauki Gerberta W. Armstronga i jego duchowieństwa. Nauka ta została rozpowszechniona dzięki działalności duchowieństwa w swych korzystnych celach i interesach. rozwój tej doktryny miał celem trzymać w uździe swych podwładnych, t.z. kontrolować działalność członków kościoła. Główna idea tej nauki jest taka: "Tylko wtedy, kiedy jesteście razem z kościołem po chrztu, możecie liczyć na to, co otrzymacie królestwo niebiańskie". Podobna koncepcja daje całkowite usprawiedliwienie duchowieństwu Światowego Kościoła Boga (MCB) i całej ich działalności. Jeżeli tylko powiedzieliście coś sprzeczne z ich doktryną, lub to, co może rzucić cień na reputacje kapłanów - oni od razu was wyrzucą. Jednak to o wiele lepiej niż odejście od kościoła, ponieważ w tym przypadku popadacie do liczby tych, kto będzie w drugim zmartwychwstaniu.

Najgorszym było ba odejść, ponieważ to by oznaczało w świetle podanej kościołem doktryny, że na pewno traficie do trzeciego zmartwychwstania. Ta błędna nauka - ohydny wymysł, który został przepisany do pomysłów bożych, był skierowany na to, żeby wskrzesić tych, kto nie chciał pogodzić się z głupimi wymysłami kapłanów i nie "zostawał, modlił się i płacił" jak niedawno pisał jeden z byłych ewangelistów kościoła Armstronga. Twórcy i stronnicy tego błędne j nauki zostaną wskrzeszeni, żeby być rzuceni do gehenna ognistej. Innymi słowami Pan chciał wskrzesić tych ludzi z tym, żeby zabić ich. Trudno przedstaw na ile człowiek ma być zepsuty i korzystny, żeby robić taki gwałt nad tysiącami, wierzących mu wiernych. Wymysły duchowieństwa Armstronga byli tylko mitem, na którym się bazowała ich błędna doktryna.

W księdze Apokalipsy, rozdział 20 widzimy, że istnieje dwa Zmartwychwstania. Pierwsze będzie na początku tysiąclecia po powrocie Mesjasza. I kościół nie może pozostawać w stronie od tego faktu. Wszyscy, kto nie nalepy do liczby świętych, ale przestrzegają Przykazania Pana i Świadectwa Jezusa Chrystusa będą wskrzeszeni pod czas Drugiego Zmartwychwstania po zakończeniu tysiąclecia zwolnienia Szatana. Potem będzie ostatnia wojna końca. Więc pierwsze zmartwychwstanie będzie po uwięzieniu Szatana, o czym możemy dowiedzieć się z księgi Apokalipsy 20:3. Potem z Apokalipsy 20:7 mówi się o tym, że kiedy przejdzie tysiąc lat, to Szatan zostanie zwolniony z więzienia. Z wiersza 8dowuadujemy się, że in wyjdzie, żeby okłamywać narody w czterech czwartych ziemi. Po powstaniu odbędzie się drugie zmartwychwstanie o duch diabła i zwierza- pseudo proroka zostanie rzucony do Jeziora Ognia. W księdze Apokalipsy 20:11-14 idzie mowa o tym, co będzie odbywać się pod czas zmartwychwstania i Dnia Sądu.

Więc Armstrong wymyślił swą doktrynę o trzecim zmartwychwstaniu wbrew temu, co jest napisane w księdze Apokalipsy 20:13, a także 20:11 i 12. Stronnicy tej doktryny uważają, że słowa "Wtedy morze oddało martwych, co w nim byli, i zostanie sądzony każdy zgodnie swemu postępowaniu" oznaczają, że mowa idzie o następnym, późniejszym zmartwychwstaniu. Takim czynem jest oczywista absurdalność wniosku o należności wszystkich zmarłych do trzeciego zmartwychwstania nie sprawdziła nadziej Armstronga i jego stronników. Tą błędną teorię naśladowała połowa kapłanów, odpowiednio druga była przeciwko idei o tym, żeby trzymać członków kościoła w uździe. Jak by tam nie było, ale to pobudziło faryzeuszy grań w grę "poznaj laodykijcę" (ponieważ nauczono ich, że ci byli filadejfijczykami). Doktryna o trzecim zmartwychwstaniu miała na celu psychologicznie stłumić tych, kto nie zostawił kościoła i takim czynem, zmusić ich pozostać w szeregach członków tej organizacji. Takie ludzi byli zastraszane perspektywą spalenia w Jeziorze Ognistym bez szansy na zbawienie. I jak pokazała praktyka, taki system kontroli umysłów był bardzo efektywny.

System był tak dobry, że tylko człowiek z bardzo silną wolą mogą jemu przeciwdziałać, i zobaczyć w groźbie kapłanów głupią doktrynę, co była jądrem tej wiary. Nadał istnieje dużo świetnych w MCB, którzy nie wierzą ani jednemu słowu trynitarzy, ale pozostają w tym kościele tylko temu, że byli tutaj chrzczeni. Oprócz tego ci ludzi nie chcą, żeby ich imię zostało skazane na anatemę i spalone w gehennie ognistej. Władza tych kapłanów była tak wielka, że usprawiedliwiali każde przeciwko prawne postępowanie Armstronga, każde jego zdanie w artykułach, które w istocie znieksztalczyli sens kazań apostolskich. Więc argumentacja człowieka, który chcę usprawiedliwić haniebny, oczywisty dla każdego, kto choć trochę za doktryny MBC, plagiat, otrzymała rozwój w granicach pracy Alena pod nazwą Berło Judasza i prawo pierworodztwa Józefa. Dziś te prace są bardzo krytykowane. Pod wpływem publiczności Armstrong i Alen poprosili przebaczenia za kradzież praca G.G. Rupperta. Przyznali plagiat i podanie fałszywych dokumentów Armstronga, które zrobili jego wspólnicy, dobrze znając, że te dokumenty są sfałszowane. Armstrong po prostu ukradł kościół u swych podległych i wykorzystał ją, w ten czas kiedy ludzi nie mogli zrozumieć co odbywa się. Oni siedzieli podobnie niemym psom. I temu nie mogli być przeklęci w trzecim zmartwychwstaniu w przypadku, gdyby zostawili kościół. Lepsze na co mogli oczekiwać ci nieszczęśni, w przypadku wygnania z kościoła, to było by drugie zmartwychwstanie. oczywiście, że przeżyliście wszystko i nawet więcej. Dokładna analiza tej doktryny jest podana w artykule pod nazwą Błędy trzeciego zmartwychwstania (166); Zmartwychwstanie (143), a także dusza (92).

Niedawno widziałem film o Djebel-el-Loze/Dje-el-Muse. Ale po przeglądzie zostało mi nie jasne, gdzie jednak znajduje się Bezpieczne Miejsce? Na razie jestem pewny, że to ono i jest, a Pietra - sfałszowanie.

Odpowiedź: Pietra - to nie pustynia. To jeszcze jedna nazwa miasta Edoma. Trzeba być zupełnie dyletantem, żeby się kupić na ten trik. Bezpieczne miejsce znajduje się w ręce bożej. Ewangelia mówi, że nie zdążymy obejść miast Izraelu jak przyjdzie syn człowieczy (Mateusz 10:23). Z tego wynika, że kościół będzie prześladowany w ciągu dłuższego czasu. Bardziej dokładną informację z tego pytania można przeczytać w artykule Bezpieczne miejsce (194). W 1970 roku MBC postanowiła, że Mijscem Zbawienia była Pietra. A wcześniej tym miejscem była uważana miejscowość w Kanadzie. Jednak i dziś istnieje szereg kościołów, którzy uczą, że tym miejscem była Pietra. Podobny bezład powstał także i z terminami "Selah" w Starym Testamencie.

Narody

Czy nie moglibyście mi powiedzieć, jaki naród może być utożsamiany z narodem, o którym udzie mowa w proroctwie o Edomie?

Odpowiedź: po spustoszeniu Edoma idumejczycy rozeszli się po całym świecie. Edom przeżywał czas rozkwitu z 13 po 8 wiek przed n.e. był ziemią, która płaciła daninę Judei i wszystkim swym wrogom. Kiedy Judea trafiła do niewoli babilońskiej Edom odszedł do Południowej Judei. Stolicą tego kraju stało miasto Hewron, które i zostało w dni następne.

Pod czad rządu cara Iroda i jego dynastii idumejczycy niedostrzegalnie rozpłynęli się w etnicznej przestrzeni Judei. Wielu z nich wyżyli i rozsiedlili się wśród nabatejów (Nabateans). Z czasów makkawejów Jana Girkańskiego (Hyrkanus) (okolo 120 r.) idunejczycy uciekali do innych ziem i przyjęli tam judaizm przeciwko swej woli (Jozef A JJXIII, IX,1; VII,9).zwraca na siebie uwagę ten fakt, że na ostatnim odcinku upadku świątyni i Jerozolimy, ci idumejczycy, którzy sześćset lat temu cieszyli się z upadku kościoła, teraz najbardziej fanatycznie występowali za niego (słownik tłumacza Biblii, Edom, tom 2, atr.26).

Naród ten może być rozpatrywany jak podstawa tradycyjnego judaizmu w okresie po kościelnym. Oprócz tego wieku idumejów naszli schronisko w ziemiach Arawii Saudowskij. Ich rola w finikijskim aliansie handlowym bez wątpliwości posłuży tematem dla dalszych badań naukowych w tym związku.

Nie moglibyście przeliczyć dokumenty, co świadczą o przemieszczeniu (drogach wędrówki) zgubionych kolan Izraelu (wtedy, gdy migrowali na wyspy)? Teraz rozumiem wasze zainteresowanie, zrozumiałem powód, z jakiego zadali pytanie o znalezionych w Stanach Zjednoczonych szczątkach izraelitów. Znalezione rzeczy mogą być datowane drugim wiekiem widocznie naszej ety: uwaga tłumacza). Nie daje mi spokoju myśl o migracji zgubionych kolan, tym bardziej, że pytanie tp ma bezpośredni związek z korzeniami waszego kościoła, związek z judaizmem i dawnym chrześcijaństwem.

Odpowiedź: to pytanie nie jest proste. Bóg budzi nas, kiedy jest na to jego wola. Migracja kolan Izraela odbywała się w trzy etaty. Widocznie tak samo było i z Judejczykami, którzy należeli do kolana Beniamina, t.z. - ci, których teraz nazywamy Judejczykami. Pierwsi zostawili ziemię ludzi kolana Gada, Ruwina i połowa kolana Manasina. ich wyjście poprzedzało główną fazę historyczną deportacji, co była w 772r., t.z. pod czas niewoli asyryjskiej. poszli oni na północ od Araksu i osiedlili się pobliżu od ziem kaukaskich. Od tego momentu ich osiedlenia ciągnęli się do stepów południowych.

Hettei (Haty lub kalty) odeszli z tych ziem jeszcze wcześniej. Za czasów cara Dawida byli w związku u Izraelem, tak samo jak amorejanie i inne plemiona sąsiednie. Dawid odszedł do stepów razem z Fuwalem i Meszechem gdzieś między 1000 rokiem przed n.e. i powstaniem. Widocznie wziął ze sobą hettów, ponieważ w Scysji była zgroza zetknięć z Celtami. Ta duża, dobrze uzbrojona armia arian wkrótce zaczęła dokonywać najazdy na ziemi indyjskie. Jest bardzo możliwe, że ta armia później stworzyła jądro wojska europejskiego.

Uczestnicy aliansu finikijskiego Dawid i Hiram także zostawili swe ziemi i poszli w kierunku morza. Dotarli do Elatu na wschodzie, Tyra i Sidona na zachodzie. Karfagen został zbudowany dlatego, żeby także wejść do tego aliansu, tak że wyspy bali wypełnione ludźmi, mówiącymi na hebrajskim i kartagińskim narzeczu. Na tym polega podobieństwo między bretońskim a punicznym narzeczem z jednej strony, a anglosaksońskim i hebrajskim - z drugiej. i to nie zważając na to, że wielu jednostek strukturalnych tych języków mają etymologię asyryjską. Szkoci dołączyli się do milezijców w Irlandii po tym, jak Galowie ponieśli fiasko przy próbie wtrącenia do Brytanii. Poszli do Szkocji w 501 r. n.e. Celcie w Brytanii byli nazywani Celtami - hiperborejami. Od momentu upadku królestwa północnego możemy widzieć migrację Celtów na zachód, w górę rzeki Dunaj w kierunku do Europy od ich miejsca na północy Asyrii.

Amorei, co wchodzili do aliansu izraelskiego odeszli razem z Celtami i osiedlili się w Amoryce, którą w nasze czasy nazywamy Brytanią. Milezejczycy tradycyjnie byli monoteistami. Wołchowie, plemię medytów, nawrócili je do religii Złotego Cielca. później oni ponieśli tą otrute po całej Europie, więc grecy musieli rozwinąć naukę filozoficzną, żeby walczyć z tą błędną doktryną.

Po rozkwicie kultury babilońskiej Asyryjczycy migrowali do europy, i później zostali pierwszymi tewtończykami. Izraelici na północy Araksa zostawali tam i za czasów Jezusa. Później założyli królestwo parafiańskie. Ich krewni w Brytanii zachodniej byli nazywani Brytyjczykami (Brithisz). Etymonem tej nazwy trzeba uważać kombinację dwóch żydowskich słów "biriz" lub "testament", i "isz", co oznacza "człowiek". Parthia" oznacza to samo, co i "kraj testamentu" - Perithia". "Ain" także znaczy "ziemia". Takim czynem oni są krewnymi. Thye zaznali porażkę od Persów w drugim wieku, przed tym zadali im ciosu rzymianie. Wtedy plemiona złożyli cały swój skarb i poszli do Europy zachodniej, poprzedziwszy germańców. Ostatni mogli tylko szukać sposobu wyżyć obok imperium rzymskiego, wkrótce te plemiona podzielili się na kilka innych. Podział terytorium Europy stał się cechą odróżniającą tego czasu. Patrz artykuły Wojna między unitarzami i trynitarzami (268). Bardziej dokładną informację z tego pytania można odnaleźć w pracę www.Abrahams-Legacy.org

Kryteria moralne Izraelczyków zakazywali żenić się lub wiązać się innymi więziami z innymi plemionami (rasami). Biorąc pod uwagę ten fakt, że Bóg wybrał tylko jeden naród, czy możemy twierdzić, że jest rasistą? Nam mówią, że dążenie żenić się lub wychodzić za mąż za osobę tej samej narodowości - to rasizm. To jak wyglądają sprawy w tym przypadku? Czy nie moglibyście dać swoje komentarze z tego powodu?

Odpowiedź: narody i rasy - to dwa różnych pojęcia. Istnieje tylko jedna rada. Co odrodziła się po niefilimach. To ludzka rasa (patrz artykuł Niefilimy (154). Prawo pierworodztwa kolana Jozefa w Efremie i Manasei pochodzi os Egipcjan. Zakaz ślubu z poganami był jednym z warunkiem religii. Główna idea była taka, że synowie boże nie powinni nieść na sobie jedno jarzmo razem z innowiercami. Istniej plemiona (narody), o których Biblia mówi, że znikną oni z oblicza ziemi. Niektórzy narody byli połknięci Izraelem, na niektóre to czeka.

Bóg ustalił swój zamysł zbawienia, zgodnie którego wszystkie narody wejdą do rodziny Pan poprzez Izrael i Mesjasza. Po powrocie Mesjasza On ustali królestwo na rej planecie, które zostanie zbudowane według Prawa Bożego. Izrael zostanie centrum tego królestwa i narody będą przestrzegać święta Pana. to trwa tysiąc lat.

Po tym, jak nastąpi drugie Zmartwychwstanie zobaczymy, że wszyscy ludzi wstaną z mogił i będą nauczane. Wszyscy zostaną nawróceni, nawrócenie będzie trwać do tych pór, póki wszyscy bez wyjątku zostaną synami Boga w Duchu Jezusa Chrystusa. Potem Pan ustali swoje królestwo na ziemi i zostanie wszystkim we wszystkim (Ef. 4:6). Obcych nie będzie. Każdy, kto uświęca, i każdy, kto jest uświęcony, pochodzą od obrazu i podobizna Pana i zostaną odtworzeni według podobizny Boga. patrz artykuły: Zmartwychwstanie (143); Ojciec jedyny (81); Tymczasowy wynik wieku (272), a także Miasto Boga (180).

Jakie znaczenie ma miejsce Sichema? Podobnie tam zdarzyło się wieku wydarzeń.

Odpowiedź: sichem oznacza "szyja". Kiedyś słowo to było używane w sensie "wzwałić ciężar na plecy, ta, żeby była między ramionami". Dom Izraela będąc w niewoli u fałszywych rządców, bierze na swe plecy jarzmo niewiary. Reszta narodów tylko pogarsza sytuację.

Nie moglibyście objaśnić istotę chronologii (430 lat) i, szczególnie objaśnić, jaki stosunek ma ta chronologia do wyjścia i drugiego przyjścia Chrystusa? Co zdarzy się w TEN SYN DZIEŃ?

Odpowiedź: Izrael został włączony do Egiptu z dwóch powodów. Niewola była karą, ale z początku niewola izraelitów była zamyślana jako sposób nie dać Izraelu zginąć pod ciężarem tych problemów, które mieli. Próbę zniszczyć Izraelczyków, zniszczywszy pierwiastka, później odnieśli do spraw Egipcjan, pierwiastek Izraela był pełny świętości dla Boga.

Bóg wyprowadził Izrael z niewoli, i synowie Izraela wędrowali w ciągu czterdziestu lat po pustynie. Wyraźnie widzimy tutaj prawidłowość liczb, która w istocie jest symboliczną, ale jednak pokazuje zamysł boży. Naród był w niewoli u Egipcjan, ponieważ oni wpadli w grzech. Jednak z woli Pana On wyprowadził je i usunął z niewoli na czterdzieści lat. Czterysta lat można utożsamić z czterema tysiącami lat od momentu Stworzenia i do przyjścia Chrystusa.

Nie byli to łatwe czasy, jednak że czterdzieści lat w pustynie byli okresem wypróbowania. Liczba czterdzieści zawsze jest utożsamiana z ciężką próbą (patrz artykuł Symbolika w liczbach (7). Razem biorąc mamy swa tysiąca lat lub czterdzieści jubileuszy kościoła w pustynie od Mesjasza.

W końcu trzydziestu lat, pod czas których zostaną zrzuceni książę, kapłanie i prorocy są utożsamiane z trzydziestu dniami płaczu po Mojżeszowi po zakończeniu okresu czterdziestu lat. Mesjasz przyjdzie w najbliższej przyszłości i ustali nowe tysiąclecie. Po tym, jak skończy się bitwa Armagedonu narody zostaną odrodzeni (odnowieni) i pójdą do Jerozolimy, jak czytamy w księdze proroka Izajasza 66.

To wyjście będzie jeszcze większe, niż pierwsze. Będą w nim brać udział więcej ludzi i więcej narodów. Patrz artykuły: Miara kościoła (137), Tysiąclecie i wzniesienie na niebiosa (85), Tymczasowy wynik wieku (272), a także Dzień Pana i ostatnie dni (192).

Czy przyjdzie taki czas, kiedy napominania o nieuniknionej zagładzie planety i straszny Dzień Pana zajmą główne miasto przed kazaniem Ewangelia królestwa bożego? Jeżeli to kiedyś zdarzy się, to czy nie moglibyście powiedzieć, kiedy to będzie?

Odpowiedź: Bóg nie robi nic bez poprzedzenia ludzi poprzez swych sług o proroków. Takim czynem powinien On poprzedzić ludzi o przyjściu Mesjasza, a Pismo Święte mówi, że o tym ogłosi głos Dana/Efrena, jak widzimy z tekstu Jeremjasza 4:15. Aspekt ten znalazł rozpatrywanie w artykułach Poprzedzenie ostatnich dniej (44), a także Ogień z nieba (28).

W ten sam czas istnieje dług głosić ewangelie królestwa bożego. W istocie to pierwsze posłanie Anioła, o którym mówi się w Apokalipsie 14. W tekście jest cztery listy. Te listy są powiązane między sobą. Kościół powinien donieść do ludzi pirwszy list Aniołów. Głosi ten list, póki sam świadek, a za nim i sam kościół nie staną na obronę proroctwa i nie dadzą jemu naruszyć się.

Prorok Jeremjasz 4:15 bez żadnej wątpliwości jest częścią kościoła w dni ostatnie. Może zostać pełnym kościołem w swym prawie. Będzie spełniać proroctwa Apokalipsy 14 i siły Gedeona. Inne aspekty stali się tematem rozpatrywania w artykułach: Siła Gideona i ostatnie dni (22), List Objawienia14 (270).

Jaka jest przyszłość chrześcijaństwa?

Odpowiedź: Chrześcijaństwo jako wiara będzie ubożeć, ale kiedy przyjdzie Jezus Chrystus odrodzi się i stanie jedyną religią w świecie. Będzie to trwać 1000 lat. To co dzisiaj nazywają chrześcijaństwem zostanie zlikwidowane, ponieważ jest to błędna wiara.

Judaizm, islam i chrześcijaństwo połączą się - odbędzie się przerodzenie tych religii w jedyną prawdziwą wiarę. Ona i zostanie światową religią. Przed tym, jak to się zdarzy chrześcijańskie kościoły trynitarzy będą próbować pojednać się i stworzyć jedyny system, nie zważając na Nowy Porządek w świecie. Islam stanie się powodem ostatnich wojen między carami północy i południa. Teraz możemy widzieć przeciwstawnie tych dwóch światowych systemów. Carowie wschodu będą okazywać opór siłom zachodu. Więcej tego okażą wsparcie islamskim fundamentalistom, którzy produkują naftę.

Bardzo uporczywe będą próby islamistów zagarnąć Europę. Ze swej strony Europa stałe będzie odpowiadać ciosami, skierowanymi na zniszczenie przeciwnika. Europejczycy będą wdzierać się na Bliźni Wschód i Jerozolimy Będzie sztabem tych, kto prowadzi dzieje bojowe. Potem miejsce dziej bojowych przeniesie się do stepów ruskich i poszerzy się do Iraku. Potem w wyniku wojen piątej i szóstej trąb jedna trzecia ludności planety zostanie zniszczona.

W ciągu trzech i pół łat świadkowi będą stać w Jerozolimie, po czym zostaną zniszczeni. Będą wskrzeszone po trzech i pół dniach i wzniosą się na niebiosa, żeby witać Mesjasza. Od tego czasu Mesjasz zacznie niszczyć systemy pseudo religijne na planecie, tłumić narody i niszczyć ich potencjał wojenny pod czas bitwy w Armagedonie.

Większa część świata powstanie przeciwko Chrystusowi, ponieważ kapłanie błędnych religii tego świata ogłoszą go antychrystem. Podstawą takiego oskarżenia będzie to, że on na siłę wprowadza Prawo Boże, które dał Mojżeszowi. Główna część (jądro) prawa zostanie odnowiona.

Ludzi po prostu powinni być chrześcijanami i przestrzegać przykazania boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, kiedy On będzie wzywać do naszej planety przyjąć prawdziwą wiarę. Szatan i jego błędny system logicznych sprzeczności zostanie zrzucony do bezdennej otchłani na tysiąc lat. To i będzie Dzień Pana i tysiąclecia Boga.

Patrz artykuły: Tysiąclecie i wzniesienie na niebiosa (95); Tymczasowy wynik wieku (272), Siedem pieczęci (140), Siedem Trąb (141), Dzień Pana i dni ostatnie (192), Zmartwychwstanie (143),a także Trąby (136).

Czy nie moglibyście mi objaśnić, co oznacza zdanie "czas pagonów"? czy w rzeczywistości idzie mowa o trzech i pół latach żalu?

Odpowiedź: czas pagonów następuje stopniowo. Pierwszą fazę tego okresu bało zmieszenie języków pod czas budowy baszty babilońskiej. Jednak najważniejszym okresem można uważać ten czas, kiedy odbywali się wydarzenia, związane z złotą głową Nawuchodonosora w Karhemizie. Następny okres jest wyznaczony dwoma etapami w czterdzieści lat odprawienia cara Nawuchodonosora i aż do upadku Egiptu pod czas rządu Cambyses w 525 roku n.e., a potem siedem razy lub 2 520lat i zakończyło się w 1997 roku.

Był to koniec czasów pagonów lub Narodów. W ciągu następnych trzydziestu lat światem będzie rządzić system zwierza, który podniesie się, żeby rządzić światem jeden czas. I wtedy świat zazna katastrofę globalną. Do 2027 roku okres zostanie skończony i Mesjasz zacznie kierować z Jerozolimy w ciągu tysiąca lat. Patrz następne artykuły: Tymczasowy wynik wieku (272), Upadek Egiptu (36), List Apokalipsy 14 (270); Znak Jonasza i historia odnowienia kościoła (13), a także Miara kościoła (137).

Nie moglibyście dać mi niektórą informację o testamentach, zaczynając od Starego i do Nowego; na przykład: czym testamenty się różnią? Jaki są związane z dawnymi blisko wschodnimi testamentami? Jakie przedstawienie o testamentach mają teraz ludzi z punktu widzenia przyjęcia biblii żydowskiej?

Odpowiedź: testament został stworzony Noem i jego synami. Kontynuował to Abraham. Jest przedstawiony dwoma świętymi słowami: jedno zostało przekazane poprzez Isaaka i Jakuba, a inne poprzez Izmaila. Z oboma słowami są związane dwanaście kolan Izraela. Statut oficjalny Prawo otrzymało dzięki Mojżeszowi; i nie temu, że było nowe, ale temu, że przewidywał minimalną zależność od właścicieli niewolników w Egipcie.

Idea o Starym i Nowym (znów stworzonym) zebraniu praw nie jest poprawna. Ją korzenie leżą w próbach gnostyków, co chcą rozwinąć idei agnostycyzmu, i twierdzące, że Chrystus skasował Prawo. Równie mogą zaprzeczać, że właśnie Chrystus sał Prawo Mojżeszowi. wczesny kościół tak nie uważał.

W podstawie testamentu łapy święte słowo boże, przekazane poprzez Anioła testamentu lub boga. testament został stworzony Bogiem i Anioł testamentu, który dostał w spadku Izrael, przekazał słowo to ludziom. Tym aniołem, był Jezus Chrystus. Patrz artykuł Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

Prawo, które bóg ustalił i przepowiedział nam poprzez Izrael i Chrystusa jest wieczny i nie naruszalny. Dokładniej o prawie możecie dowiedzieć się z artykułu Testament boży (152). Termin "Nowy Testament" zaprowadza ludzi w błąd, ponieważ ludzi myślą, że idzie mowa o nowym zebraniu reguł i praw. Jednak tak nie jest. Stary testament spełnił się, to znaczy spełniło się proroctwo o ofierze, którą został Mesjasz. Właśnie on położył kres jakiemukolwiek ofiarowaniu w imię Pana. te proroctwa, o których dowiedzieli się Abraham, Izaak i Job także spełnili się. Jednak dla pełnego spełnienia proroctwa było potrzebne kilku wieków. To samo można powiedzieć i o Izmaile. O tym, czym się zakończyło to proroctwo możecie się dowiedzieć z artykułu Miasto Boga (180).