Chrześcijańskie Kościoły Boga

[057]

Spis typowych pytań dotyczący tekstów Starego Testamentu [057]

(Wydanie 1.0 2000 06 30 2001 08 24)

 

 

Spis typowych pytań dotyczący tekstów Starego Testamentu jest podany niżej.

 

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 2000, 2001 Wade Cox)

(tł. 2001)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Jedyny Prawdziwy Bóg…Bóg istnieje - Dlaczego jest wieczny - ma mnóstwo imion, co oznacza istotę mnogą Eloach-Elohim - ile istnieje Elohimów - Jahwe Sonmu - wydanie SHD 3068/3069 - Dwie różne istoty - Pogląd Boga co do pojęcia "grzechu" - Bóg a Jego Prawo.

Stworzenie Ducha…Anioł Jahwe:

Czy jest Chrystus Jahwe - Oddawanie czci Synu - Wielki Anioł B3 - Kto rozmawiał z Abrahamem - Kogo widział Mojżesz - Kto rozmawiał z Mojżeszem i Aaronem.

Synowie Boga: Ile jest synów Boga w osobie istot niebiańskich - 24, tronu/ starszych -4, żywych istot - 4, rzeki /królestwa lwingłowego cherubina -4 - Co to jest Grono- Powód Powstania - Powstanie Cherubinów - Powstanie Cherubinów - Pokuta upadłego grona- jakiej płci anioły.

Szatan: Czy Szatan nadał może przysparzać nieprzyjemności Bogowi - Szatan nie zawsze oznacza zło.

Anioły: Awaddon/Apolion: Rola aniołów - Czy możemy zobaczyć aniołów - wznoszenie modlitw do aniołów.

Stworzenie w ciele… Niefilimy:

Ludzi przed i po życiu Adama - Niefilimy nie wstaną z martwych.

Adam i Ewa: Dlaczego był stworzony człowiek - Losy ludzkości - Adam osądza Ewę - Życie przed Adamem - Bajki dla dzieci - Jabłko - zabroniony owoc - Dyskryminacja rasowa - Co używać: mięso lub warzywa - Fizjologia wczesnych ludzi.

Noj: Powody światowego potopu, który przeżył Noj - Wiara Noja.

Abraham: błogosławienie Agari/Izmaila.

Prawo… Dwie tablicy- 6 i 4 lub 5 i 5 - Pierwsze Przykazanie - Sobota - Czytanie prawa.

Społeczeństwo: niecny czyn przed zachodem - Nie dotykajcie żon - Rodzenie dzieci i td. - Klątwa - Rzeź niewiniątek - Kara śmierci - tatuowanie - Nie miejcie długi - Gry hazardowe.

Prawa Jedzenia: Grzyby - Inne artykuły spożywcze - Wieprzowina a ryba - Spożywanie mięsa - Jedzenie a dziesięć Przykazań.

Dziesięcina a dary: 3 i 7 darów - Srebro odkupu - Nie kradnij Bożego.

Izrael…12 sędzi - Królowie - Odczyt pokoleń.

Mojżesz: Połamane tablicy - żona i dzieci - Wojsko faraona - Morze Czerwone - Wyprawa siedmiodniowa - Upadek Jerychona - Czerwone sznury - Krew na futrynie.

Idolowi i obrazy: Złoty idol - Dlaczego oddają cześć złotemu cielcu - Złote ciele/ złoty chrzest - pokolenia Izraela.

Jegoshua…życie Jegoshua - 12twierdz /12 apostołów - 2 zdrajcy

Sędzi… Sąd 9:7-21; Sędzi 19 - Gideon - 70 synów - Włosy Samsona - Zagadka dla 30

Rut…krewny Rut.

1 Królewska…1 Królewska 1:6, 1 Królewska 17:40 - Dawid.

3 Królewska…3 Królewska, rozdział 6

4 Królewska…4 Królewska, rozdział 2

Job…7 synów 3 córek-Job z księgi Rodzaju46:13

Psalmów…Psalmów 82, 187

Przysłów…Przysłów 8 i 9, 31

Eklezyjastes… Eklezyjastes 7:1 - Dni Narodzenia.

Prorocy

Izajasz…Iz. 19:23 - Post - Is. 65:1-6;-65; 17-25; -26:14;-43:17;-1-:29

Eremjasz…Eremjasz 4:15 i dalej

Jezechiel…Jezechiel 46:20; 26:21 - Świątynia Jezechiela - Jezeciel 20:37-38

Daniel…Daniel 12:1-2; 2:43; 7:9-10 - Daniel i3 w rowie lwa

Oseasz…Oseasz 2:15

Micheasz…Micheasz 6:4; 5:5

Zachariasz…Zachariasz 14:16-19

Kalendarz Boga…Czas Nowi ze zgubioną liczbą.

7 Jubileuszy: Co to jest Jubileusz - Zasady odczytu lat - Głos trąby w dniu oczyszczenia - 5 miesięcy w 50 ty lub 1 szy rok - Koniec Jubileuszu

Święta: skąd pochodzi jego imię - Zebrania w sławę Boga.

Pięćdziesiętnica: Szawuot

Trąby: Głos trąb - święto Szofara - Nowy Rok.

Oczyszczenie: Znaczenie - Danina w pół szekiela

Spis typowych pytań, dotyczących Starego Testamentu

Jedyny Prawdziwy Bóg

Dlaczego wierzycie w to, że Bóg istnieje?

Odpowiedź: Jest napisane - tylko głuptak szczerze wierzy, że Bóg nie istnieje. Wszystko istniejące przewiduje Boga, jego obecność: pochodzi to z zasady termodynamiki rozpowszechnienia przestrzeni wszechświatu i mechaniki kwantowej.

Z punktu widzenia filozofii związek powodowy-wnioskowy wszystkich rzeczy istniejących ma to samą naturę wchech istniejącego, a nie coś, co się zjawia jako nowe, w dopełnienie do już istniejących już rzeczy. Dlaczego uważacie, że Boga nie ma?

Jakie macie dowody, że Bóg jest wieczny? Ten fakt. Że Bóg nas stworzył wcale nie oznacza, że jest nieśmiertelny. możliwie, wasz Bóg posiada osobliwą siłę, żeby stworzyć cały świat, i możliwie długość jego życia jest bardzo dużą.

Odpowiedź: Bóg jest poza czasem i przestrzenią. W Biblii wyraźnie się mówi o tym, że istnieje tylko Jedyny Prawdziwy Bóg, którego nikt z ludzi nigdy nie zobaczy (Jan 1:18), i który znajduje się w niedostępnym świecie, jedyny, mający nieśmiertelność (1 Tym. 6:16).

Podtrzymujemy ogólnie przyjęte zdanie o tym, że "przestrzenny rozdzielenie wszechświatu" uważają liczbą, mnożoną na dziesięć w dziesiątej, w sto dwudziestym trzecim stopniu. Nie można to napisać w zwykłym systemie dziesiętnym odczytu, nawet jeżeli brać całą materię we wszechświecie. Innymi słowami istnieje punkt odczytu, jedyny początkowy punkt dla całego świata.

Teraz wiadomo z ogólnej teorii względności, a także z wyciekającej teorii mechaniki kwantowej, - podstawę materii składa to, co nazywamy "kwarkami".

Badając proces rozpadu "K-mezonów" dowiedzieliśmy o tym, że czas nie ma kierunku. Także wiadomo, że budowa materii w świecie przewiduje substancyjny kierunek w granicach którego Przestrzeń, Czas, Masa, Energia i Siła ciężkości ekwiwalentne wyrażają fundamentalnie jedyną istotę, i tą istotę nazywamy duchem. Ogólnie przyjętym zdaniem jest uważane, że Biblia uczy, o stworzeniu Bogiem tej jedynej istoty "ex nihilo" lub " z niczego". O tym też mówi nie włączone do Nowego Testamentu Najwcześniejszy twór " Pasterz Germa", zawiera tą samą doktrynę.

Z początku Bóg stworzył królestwo ducha, a potem królestwo ciała. Dokładniej o tym się mówi w artykułach Jak Bóg został rodziną (197), a także Cel stworzenia i ofiara Chrystusa (160). Natura stworzenia i logiczna konieczność jedynego przyczynowo-wynikowego związku i niemożliwość absolutnego stworzenia jest pokazana w pracy Stworzenie: Od antromorfnej teologii do antropologii teomorfnej (B 5).

Jak mi się wydaje, w liście do hebrajczyków jest mnóstwo słów, które się tłumaczą jako "Bóg". Czy oznaczają oni to samo? Dlaczego w liście do hebrajczyków używa się tak dużo słów ze znaczeniem "Bóg"?

Odpowiedź: Różne nazwy dla Boga spowodowane jego licznymi wcieleniami i tą rolą, którą odegrał w akcie stworzenia świata. Oprócz tego, istota, która należy do pocztu aniołów także może nosić imię (nazwę) "Bóg" lub "Jahwe", jeżeli działa w imieniu jedynego prawdziwego Boga. w ten sam czas "Eloach" - imię Boga w liczbie pojedynczej, a "Elochim" - Jego imię w liczbie mnogiej, które może się używać i do istot aniołów w liczbie pojedynczej. Imię Jahwe równocześnie jest używane w stosunku do wielu istot z pocztu aniołów, łącznie z Chrystusem, czego nie można powiedzieć o imieniu "Egowa". "Jahowik" oznacza "Egowa Pocztów", lub "elion". Wraz "Jestem tym kim jestem" źle przedstawi Tą ideję. W tekście Biblii dokładnie jest napisane "eyeh asher eyeh"lub "Będę tym, czym zostanę". Termin Jahwe oznacza "On wyznacza być" (patrz odsyłacz do księgi Wyjścia 3:14 w oksfordzkim standardowym wydaniu Biblii. imiona Boga w różnych formach leżą w gruncie artykułów Imiona Boga (116), a także Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

Nie zupełnie rozumiem zasadę wykorzystania różnych imion Boga w Biblii. Przeczytałem pańskie artykuły i to ma sens, ale w nich nie jest napisane, jakie imię ma każda istota. Tak na przykład jak z księgi Rodzaju 1:1 jest jasne, że ten Elohim jest jedynym Prawdziwym Bogiem w Duchu Świętym? W wierszu 26 mówi się: Stworzymy człowieka na nasze podobieństwo…Tutaj niewątpliwie idzie mowa o Elohimie w liczbie mnogiej, a nie o Jedynym Prawdziwym Bogu. Potem w wierszu 2:4 i dalej mówi się "Jahwe Elohim". Kim jest Elohim o którym idzie mowa w wierszu 1:1; a także, kim jest Jahwe Elohima z wierszu 2:4 i jak można ich odróżnić? W wierszu 2:4 mówi sią, że JAHWE Elohim stworzył Niebo i Ziemię. Czy byli oni (niebo i ziemia) stworzone Jahwe Elohimem poprzez Elohimów?

Odpowiedź: TAk, to jest bardzo ważne pytanie. Mamy główną zasadę, która mówi: "nikt z ludzi nigdy nie widział Boga, a także nie słyszał jego głosu, i nie zna jak wygląda". To zostaje jasne ze słów Chrystusa, a także z listów Piotra i Pawła. Takim czynem biblijnymi istotami Elohimami, których widzieli ludzi i do których dotykali, byli synami Boga, a nie Jedynym Prawdziwym Bogiem. Ten Jedyny Prawdziwy Bóg żyje w niedostępnym świecie, i nikt z ludzi nigdy nie widział i nie zobaczy go. Wszystkie świadectwa, które mamy z historii byli w rzeczywistości znamieniem Wielkiego Anioła Starego Testamentu, który dał prawo Mojżeszowi. Anioł ten potem wcielił sią w Jezusa Chrystusa i innych synów Boga. synowie jego byli przybliżone do niego i także nosili imię Boga. patrz artykuły Imiona Boga(116) i Przed istnienie Jezusa Chrystusa(243). Stąd wycieka, że Jedyny Prawdziwy Bóg Eloach stworzył wszystko istniejące według swojej woli i wszyscy żyjący zachowują się tak jak on chcę.

Więc czy będzie prawidłowym moje twierdzenie o tym, że nie znamy, o jakim Elohimie idzie mowa w księdze Rodzaju 1:1; w rzeczywistości to nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy Elohimy podlegają Eloachu? Uważacie, że idzie mowa właśnie o synach Eloacha, ponieważ wierszu 26 używa się liczba mnoga? Takim czynem wszystko było stworzone za pomocą elohimów dla Eloacha?

Odpowiedź: Słowo Bóg w księdze Rodzaju jest zwrócone do Eloacha; w tym czasie pierwszy etat stworzenia już został dokonany. Więc duch wszechobecny i jest Elohim. Bóg stwarza jak Elohimy, ponieważ samo pojęcie "elohim" oznacza liczbę mnogą.

Ta idea o różnych istotach Boga ma odbicie w księdze Jana38:4-7. On (Elohim) dokonał akt stworzenia, i synowie Boga zebrali się razem, a Gwiazda poranna zaśpiewała z radości, ponieważ czuła radość, że świat został stworzony. Więc wszyscy Elohimowie zachowywali się zgodnie woli Jedynego Prawdziwego Boga (Jan 17:3). Było by nieprawidłowo mówić o tym, kto miał zadanie stworzenia świata, ponieważ oznacza to próbę oddzielić Elohima od Eloacha. Zwróćcie uwagę na artykuły Jak Bóg został rodziną (187) i Władza Boga (174).

Czy nie możecie objaśnić i dać określenie hebrajskiemu pojęciu "Elohim", które jest spotykane w księdze list do hebrajczyków? Czy nie jest używane to słowo w liczbie mnogiej? Czy to oznacza, że zawiera i Ojca i Syna i Ducha Świętego?

Odpowiedź: Słowo Elohim pochodzi z języka hebrajskiego. Może oznaczać tak liczbą mnogą jak i pojedynczą w zależności od kontekstu. Słowo, używane dla nominacji Boga w liczbie pojedynczej brzmi "Eloacz". W j

W języku chaldejskim słowo tą wymawia się jako "Elahh". Słowo liczby mnogiej, używane dla nominacji Boga w języku chaldejskim - "Elahhin", oznacza to samo co i Elohim. Nazywają Boga również "Ha Elohim". Język arabski pochodzi od wschodnio aramejskiego lub chaldejskiego. właśnie dlatego słowo oznaczające w arabskim "Bóg" w liczbie pojedynczej brzmi jako Allah. Pojęcie "Elohim poszerza się na wszystkich synów Boga, składających radę Elohima i jego podstawę duchową. A w biblii pojęcie Elohim jest spotykane w liczbie mnogiej; w języku greckim pojęcie to wyrażane jest słowem "aggelos", w angielskim - "anioły". Tak na przykład w Psalmów 8:5 jest fragment dotyczący Mesjasza: "Nie dużo zmniejszyłeś go przed aniołami". Takie tłumaczenie z angielskiego wydania KJV; słowo "anioły" jest interpretacją terminu "aggelos" z Septuaginty (LXX). To samo możemy powiedzić i o Wulgacie, i o syryjskiej wersji Biblii. Takim czynem ogólnie przyjętym stało się zdanie o tym, że w ciągu trzystu lat przed i po Chrystusie "elohimowie byli "synami Boga", których nazywali "posłannikami Boga" lub "aniołami". W tekście listu do hebrajczyków 2:7, również jest użyte słowo "anioły". Anioł Starego Testamentu także jst Elohimem. Oprócz tego w psalmach 97:7 elohim jest wspominany jako władca. Jest to ważny i ciekawy moment, które się pomija się milczeniem stronnikami dogmatu Boga w Trójcy świętej jedynego (patrz artykuł Psalm 8 (14). Trzy osobność jest pogańskim systemem Boga, która została wprowadzona kapłaństwem rzymskim w czwartym wieku naszej ery. Zwróćcie uwagę na artykuły: Wybrańcy jako Elohim (1); Anioł Jahwe (24); p0rzed istnienie Jezusa Chrystusa (243); Stworzenie: Od antropomorfnej teologii do teomorfnej antropologii (B5), a także Doktryna Sokratesa o Dusze(B6).

W księdze Rodzaju 1:26 mówi się, że człowiek został stworzony na podobiznę Elohima. W wierszu 2:7 mówi się o tym, że Jahwe stworzył człowieka z prochów. W księdze Apokalipsa 27:17 jest fragment o mierze człowieka i o mierze anioła. Mam wrażenie, że mowa idzie o dwu różnych ludziach, i możliwie o dwu różnych Bogach. Czy w rzeczywistości słowa dawnych tekstów, dotyczących człowieka wszędzie znaczą to samo? Czy naprawdę idzie mowa o tych samych istotach?

Odpowiedź:

W biblii naprawdę idzie mowa o różnych Elohimach. Elohim jest władcą, jak znamy z księgi Psalmów i innych fragmentów Biblii. W księdze Apokalipsy mówi się o mierze człowieka jak o mierze anioła, i z tąd wychodzi, że wszyscy jesteśmy braćmi i stworzeni według podobizny Boga. pytanie to ma dużo aspektów, dotyczących pocztu aniołów. Powinniśmy wszyscy zostać braćmi i częścią Miasta Boga i przyjąć Boga jak wszystko istniejące. Zwróćcie uwagę na artykuł Miasto Boga (180).

Jahwe i Jahwe pocztu, czy to jedna osoba czy dwie inne?

Odpowiedź: Mowa idzie o różnych istotach. Jahwe lub dzyjehowe w angielskim (w żydowskim nie ma dźwięku "dzy") został dany Wszechmogącym we władzę Izrael (Powt. Prawa 32:8 wydanie RSV). A władca lub "Elion" jest Jahwe pocztu. Wszyscy ludzi i istoty niebiańskie, co postępują zgodnie woli Jahwe pocztu, noszą nazwę "jahowe". Chrystus był główną postacią Starego Testamentu, jak i wielki Anioł Jahwe, który nosił ten tytuł, ale byli i inni, co nosili tytuł "Jahwe". W księdze Rodzaju, rozdziały 18 i 19, widzimy już trzech Jahwe, którzy przychodzą, żeby zobaczyć Abrahama. Wierzchowy Jahwe został z Abrahamem, dwaj inne poszli do Sodoma do Lotta.

Zniszczyli Sodom, gdy wylali deszcz z siary na miasto i ogień pański. Takim czynem było czterej Jahwe i Jeden w niebie, ten który wylał deszcz na Sodom. Ten jeden i jest Jahwe Pocztu. Posłał Mesjasza w świat jako prawodawcę i obrońcę Izraela. Zwróćcie uwagę również na artykuły Imiona Boga (116); Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243); Anioł Jahwe (24), a także wczesna teologia Bóstwa (127). Stworzenie świata miało swój cel. A Chrystus miał swoje przeznaczenie w tym stworzeniu, którą mu wyznaczył Jahwe Pocztu, on że "Jahowi" (por. Cel stworzenia i Ofiara Chrystusa (160).

W swoich artykułach rozgraniczacie Jahowi (Jahwe) (wydanie SHD 3068) i Jahowi (wydanie SHD 3069). Twierdzicie, że Jahowi (3069) zajmuje wyższe stanowisko w stosunku do Jahwe (3068). Moim zdaniem rękopis oryginalny to po prostu tetragrama, która została przetłumaczona jako JXBX bez samogłosek. Jeżeli dobrze rozumiem, to w ten sposób tłumacz zrobił dwa różne wersji tego imienia. Potem na tej podstawie budują herarhię i stawiają jednego Jahwe nad innym ?

Odpowiedź: w tekście listu do żydów te rozbieżności są zachowane. Zamiana imienia Soferym "Jahwe" na "Adonaj" jest głównym argumentem, dotyczącym samogłosek w Adonaj. Patrz komentarze do Słownika terminów Stronga 3068 i 3069, spotykanych w liście do żydów. Tam możecie znaleźć te różnicy. W wydaniu 3068 jest używany termin "Adonaj", a w innym (3069) - "Elohim".

Czy nie możecie objaśnić tą różnicę? Kiedy czytałem artykuł 254 i Powtórnego Prawa 11:17, to mi się wydało, że w tym samym wierszu idzie mowa o dwu różnych istotach. Jest to błąd drukarski czy mówimy o dwu różnych istotach? Jeżeli tak, to proszę objaśnić różnicę. Oprócz tego, czy nie możecie objaśnić fragment listu do Koryntian 6:17-18.

Odpowiedź: Słowo, które się tłumaczy jako "Pan" w tekście Powtórnego Prawa oznacza się "Jahwe"(wydanie SHD 3068)(por. Dokładny poradnik Biblii Grina). W Septuaguntie nie robi się żadnych różnic co do używania słowa "Kurios" i jest tak samo tłumaczone.

W drugim liście do Koryntian, w wierszu 6:18 idzie mowa o "Panu Wszechmogącym" i nie podaje się żadnych różnic. Jest różnica między istotami, jak w księdze Zachariasza 2:8-11. Jahwe go posłał, żeby uratować Izrael i Erozolimę. właśnie "Jahwe Pocztu". Różnica ta zostaje widoczna po przeczytaniu Psalmów 45:6-7 i listu do Hebrajczyków 1:8-9 jako "Mesjasza".

Czy może Pan dopuścić do grzechu? Słyszałem kazanie, pod czas którego kapłan powiedział "Bóg nie może dopuścić do grzechu, dlatego Chrystus powiedział "Mój Boże, Mój Boże, dlaczego mnie zostawiłeś?", a przecież odkupił wszystkie grzechy świata. Ja nie mogę pokutować grzech. Czy jest to prawdą?

Odpowiedź: nie. Jest to mit, rozpowszechniany ludźmi, którzy nigdy uważnie nie czytali Psalmów. Chrystus mówił po aramejsku, język ten jest bliski do hebrajskiego. Słowa, które wyszli z ust Jezusa Chrystusa przedstawione w Psalmów 22:1. Tam że, wiersz 22:24 możemy przeczytać o tym, że Pan nie ukrywał od Jezusa swego oblicza.

Wszystkie wydarzenia, o których idzie mowa w Psalmów 22, dotyczą Mesjasza i jego ukrzyżowania. Wymysł ten rozpowszechnił się w związku z błędnym mniemaniem, że można odkupić grzechy bez rozumienia sensu Snopa Wznoszenia i jego przyjęcia. Również nie można otrzymać przebaczenie, nie przyjmując prawdziwego przeznaczenia Paschy żydowskiej. Ludzi, którzy nie przestrzegają praw i obchodzą święta pogańskie, nie rozumieją Biblii i Praw Boga. komentarze do księgi Psalmów 22, a także temat ukrzyżowania są dokładnie przedstawione w artykułach, podanych w Internecie pod adresem: www.ccg.org i www.logon.org.

W księdze Ezdrasza 9:15 znajduje się twierdzenie, że Bóg jest sprawiedliwy, a w księdze Psalmów 119:172 mówi się, że Prawo Boga również jest sprawiedliwe. Czy jest związek między Bogiem a jego Prawem?

Odpowiedź: Bóg jest święty, doskonały, sprawiedliwy, on niesie dobro, i on jest prawdą. Dokładną analizę tego tematu można odnaleźć w artykule Różnica w Prawie (96), a także Miłość i struktura Prawa (200).

Stworzenie Ducha

Anioł Jahwe

Jeżeli dobrze rozumiem, to Jahwe Pocztu jest Ojcem, a Królem trzeba uważać Chrystusa (Zach. 9:9), jednak w księdze Zachariasza 14:16 są słowa, co dotyczą nas wszystkich "będą przychodzili z roku do roku dla oddania czci Królowi, Panu Sawaofu". Czy Chrystus również nosi ten tytuł (imię) "Jahwe Pocztu" czy powinniśmy oddawać cześć tak Królowi, jak i Jahwe Pocztu?

Odpowiedź: Chrystus ma kilku imion. Jest on od Ojca i postępuje zgodnie z Jego wolą i pod Jego kierownictwem. Bóg jest król królów i Bóg Bogów, i jednak widzimy, jak Chrystus idzie jako Król królów i Bóg Bogów obok niego. dlatego trzeba oddawać cześć tylko Jahwe Pocztu i oddawać jemu cześć jako królowi. Ponieważ imię jest dane tak Chrystusowi jak i nam.

W ciągu całego swego pobytu na niebie i ziemi, Chrystus otrzymał nowe imię, które również zostanie napisane na naszych czołach. Odpokutował nasze grzechy żeby zostaliśmy krajem króli i kapłanów. W odpowiednim miejscu Biblii mówi się: "Będą przychodzić od roku do roku dla oddania czci Królowi, Panu Sawaofu" (por. Apokalipsa, rozd. 4 i5, w których idzie mowa o radzie, a także jest przedstawiony sens naszej roli i roli Mesjasza).

W księdze Daniela 2:45 czytamy o kamenie, który został wyrzeźbiony z góry; dalej w księdze Daniela 7:13-14 idzie mowa o tym, jak syn siadł na tron do Starych dniej. Zjawia się wrażenie, że Syn został Ojcem stworzony inaczej, niż reszta na ziemi. To wszystko wygląda jako klonowanie, które Ojciec zrobił z siebie samego. Jak możecie to skomentować? Jeżeli stworzenie Chrystusa różni się od stworzenia aniołów i wszystkiego żywego, to w takim przypadku dlaczego nie oddawać cześć Synu tak samo jak i Ojcu. W rzeczywistości on był by w Ojcu i Ojciec w nim.

Odpowiedź: Nie, nie możemy oddawać cześć Synowi jako Ojcu. W Biblii wyraźnie się mówi: "Ponieważ i uświęcony i uświęcający, wszyscy od Jedynego" (Do Heb. 2:11).

Nauka, według której Ojciec i Syn są jednym Bogiem, i jemu złożonemu w ofierze i trzeba oddawać cześć, jest doktryną Attisa. Została przyjęta na jednym z Soborów i weszła do Chrześcijaństwa w czwartym wieku. "Czy nie jeden Ojciec dla wszystkich? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? (Malachiasz 2:10)?

Chrystus został stworzony Najwyższym tak że, jak i inni Synowie Boga Panem. Ale Jezus został posłany na Ziemię w inny sposób, był on jedynorodnym Bogiem, (Jan 1:18).

Dokładną analizę Obrazów Daniela można znaleźć w artykułach, poświęconych naturze Boga: Program studiowania Biblii (B1) oraz Jak Bóg został rodziną (187).

Kim był Wielki Anioł, który był protektorem Izraela w Starym Testamencie?

Odpowiedź: W pierwszym i drugim wieku Kościół uważał, że był nim Chrystus. Tak Justyn Męczennik w liście do imperatora Rzymu (około 150 wieku n.e.) w swojej Pierwszej Apologii kategorycznie twierdzi, że według głębokiego przekonania Kościoła Chrześcijańskiego, Wielkim Aniołem Starego Testamentu, który dał Prawo Mojżeszowi, był Chrystus. Jest to twierdzenie Dawnego Kościoła światowego. Patrz również w internecie pod adresem: www. Originalcatholicchurch.org.

W ciągu wieków kapłanie wczesnego Kościoła, a także stronnicy Soboty faktycznie utożsamiali Chrystusa z archaniołem Micheaszem, ponieważ w Księdze Daniela mówiło się, że Micheasz był Wielkim Książem, który chronił Izrael, i do tego Micheasz był utożsamiany z Archaniołem. Twierdzenie to stało się podstawą nauki adwentystów Siódmego Dnia. Przestrzegali tą idee aż do 1978r., uważając, że Chrystus był aniołem Starego Testamentu. W niektórych gałęziach tej konfesji do tego czasu istnieje pogląd, że Anioł Starego Testamentu i Archanioł Micheasz są jedną istotą. W związku z tym zwróćcie uwagę na artykuły Anioł Jahwe (24); Wczesna teologia Bóstwa (127), Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

Kto rozmawiał z Abrahamem? Czy był to Jezus? Kto zniszczył miasta?

Odpowiedź: Był to anioł Jahwe, który później wcielił się w Chrystusa. Nazwali go Jahwe jak i dwóch innych aniołów, co z nim przyszli, żeby spotkać Abrahama, a potem ci dwoje poszli do Sadoma do Lotta. Po tym oni, (Jahwe) zniszczyli to miasto, wlewając z nieba siarę i ogień Pański. Podobnie anioły zrobili i z miastem Gomorą (Rodzaju 19:24). Tym Jahwe na Niebiosach, który posłał karę na Sodomę i Gomorę, był Jahwe Pocztu lub Jahowich. Pytania te są przedstawione w artykułach: Wybrańcy, jako Elohim (1), Anioł Jahwe (249; Imiona Boga (116); a także Przed istnienie Jezusa Chrystusa (2243).

Jeżeli, jak twierdzi Jan, nikt nie widział Boga, to kogo wtedy widział Mojżesz? Czy nie Boga?

Odpowiedź: Nie, Mojżesz nie widział Jedynego Prawdziwego Boga. przypomnijcie, że Chrystus powiedział, że żaden człowiek nie widział Jego oblicza, i nikt nie słyszał Jego głosy, to powtórzyli Jan i Paweł (jan 1:18, 1 Jan 5:20; 1Tym. 6:16). Zgodnie przedstawieniom wczesnego kościoła właśnie anioł Starego Testamentu przekazał Prawo Mojżeszowi. Patrz artykuły: Anioł Jahwe (24), Przed istnienie Jezusa Chrystusa (249, Wczesna teologia Bóstwa (127).

To kto nauczał Aarona i Mojżesza co do faraona w księdze Wyjścia (kiedy idzie mowa o wrzodach)?

Odpowiedź: Ta istota, co chroniła Izrael w pustynie, była twierdzą, to znaczy Chrystusem. On i był aniołem Starego Testamentu, który przekazał Prawo Mojżeszowi na górze Synaj. Zdanie to było podstawą nauki dawnego kościoła, i nie traci aktualności do dziś. (por. Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia). Patrz artykuły: Anioł Jahwe (24), Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243), Wczesna teologia Bóstwa (127).

Synowie Boga

Ile Synów ma Bóg, według Biblii?

Odpowiedź: O Synach Boga wspomina się w tekstach Starego Testamentu, jednak dokładna liczba nie jest podana. W księdze Powtórnego Prawa 32:8 mówi się o tym, że synom Boga została dana władza odpowiednio do ich liczby (w wydaniu MT zostali dokonane zmiany, ale w Standardowym Poprawionym wydaniu Biblii tekst jest prawidłowy). Tradycyjnie przedstawiają liczbę 70, jednak wiadomo, że w rzeczywistości jest ich więcej, ponieważ mówi o tym Obrazy proroka Eliasza. Job 1:6, 2:1, a także38:4-7 tylko wspomina o synach Boga i Gwiazdach Porannych.

W księdze Joba33:23 mówi się, że istniał system, zawierający tysiąc człowiek, którzy mogli odkupić grzechy innych ludzi. Stąd pochodzi termin "miriady", słowo to było stosowane do takich ludzi (co mogli odkupić cudze grzechy)(Apok. 19:14). Księga Apokalipsy nazywa liczbę 200 milionów jeźdźców, którzy jechali przed czteroma aniołami na rzece Eufrat. Mieli zamiar zniszczyć trzecią część ludzkości (Apok. (9:16). Istoty te (o których idzie mowa) mogli być zwykłymi ludźmi, a nie niebiańskimi istotami.

Takim czynem nie możemy być pewni tego, czy w rzeczywistości liczba ta jest wiarygodna. Więc liczba Synów Boga, którzy czasem są nazywani posłannikami, składa się, według tekstu z 2000 milionów. Czasem ta duża liczba liczy miliony. Możliwie, więcej ludzi po prostu nie było za czasów Adama. Dokładniej możemy się dowiedzieć o tym po przeczytaniu artykułu Miasto Boga (180). Niewątpliwym jest tylko to, że ci wszyscy ludzi tworzą żywy Kościół, Mieszkanie Pana i Baranka.

Czy nie moglibyście wytłumaczyć różnicę między wszystkimi istotami niebiańskimi? Synowie Boga, anioły, cherubiny? Czy wszyscy Synowie Boga są aniołami, a anieli - synami Boga?

Odpowiedź: Wszyscy, najeżający do pocztu niebios, są Synami Boga. a ci, co byli posłani do ludzi, są posłannikami Boga, nazywani aniołami. Mają swoją hierarchię: cherubini, serafini i gwiazdy poranne. Wszyscy są Synami Boga. Chrystus jeden z nich.

Niefilimy pochodzą od tych, kto należał do pocztu upadłych. Patrz artykuł Niefilimy (154). Dla nich nie istnieje zmartwychwstania. Demony- to synowie Boga, którzy zgrzeszyli. I my wszyscy zostaniemy synami Boga. Zwróćcie uwagę na artykuły: Jak Bóg został rodziną (187), Władza Boga (174), Wybrańcy jako Elohim (1).

Czy nie możecie objaśnić, co znaczą 24 tronu i 24 starca?

Odpowiedź: w "wewnętrznej radzie" elohimów biorą udział trzydzieści istot. Ci trzydzieści składają się z dwudziestu czterech starców, co podlegają Panu, który jest Mesjaszem. Czterej żywych Stworzenia są istotą cherubina obok tronu Pana. mają dwu starców, co tworzą jeden system, trzy systemy razem tworzą sześć większych jednostek hierarchicznych (legionów). Bóg siedzi w centrum na tronie. takim czynem razem jest trzydzieści osób.

Także są i inne istoty, które tworzą radę siedemdziesięciu. System ten znalazł swoje odbicie w Izraelu, a także w Namiotach i świątynie. Legion, zawierający dwadzieścia cztery kapłana i Najwyższego, tworzył radę starców. Siedemdziesiąt plus dwa tworzą "zewnętrzny organ rady". Izrael został podzielony na czterej części, każda z których zawierała dwanaście plemion, po trzy plemiona na część. Oprócz tego częścią Izraela było duchowieństwo lewitów w namiotach lub na tronie (patrz Liczb 10). Legiony duchowieństwa byli wyznaczone na czele plemion. Dokładniej o tam można się dowiedzieć z artykułu Władza Boga(174) i Jak Bóg został rodziną(187).

Czy nie moglibyście objaśnić termin "cztery żywych istoty" i jakie znaczenie te istoty mają?

Odpowiedź: Cztery Żywych Istoty - to pomazani cherubini, którzy stoją przed tronem. Dwoje z nich byli na arce, a dwoje innych patrzyli na nich. Patrz artykuł Arka Testamentu Pana (196), a także znaczenie obrazu Ezechiela (108). W artykule Władza Boga (174) jest objaśniana rola tych istot.

W rzeczywistości ci cherubini kierują światem; oprócz tego chronią tron Pana. szatan razem z dwoma upadłymi aniołami zrobili się buntownikami. Na ich miejsce wkrótce przyjdą dwoje innych elohimów, wyznaczonych Panem. Mają wygląd ludzi, ale główę lwa na ścianie Kościoła Ezechiela na innej stronie palmy, która jest Chrystusem. A dwoma elohimami, o których idzie mowa w Biblii, byli Abraham (Rod. 23:6) i Mojżesz (Wyj. 7:1). Zwróćcie uwagę na artykuł: Lucyfer: Nosiciel światła lub Gwiazda poranna (trzeba tłumaczyć Książe Zmroku lub Gwiazda Poranna (123)).ich podtrzymują Enoch i Eliasz. Patrz artykuł Świadkowie (135).

Czy rzeki, wyciekające z Edenu mają jakieś znaczenie symboliczne; czy są związane z czteroma cherubinami obok tronu Pana?

Odpowiedź: Tak, rzeki symboliczne służą wcieleniem czterech elementów stworzenia świata. Pytanie o roli cherubinów i stworzeniu świata jest rozpatrywany w szeregu artykułów: Władza Boga (174); Cel stworzenia i ofiara Chrystusa (160); Doktryna grzechu pierworodztwa, część 1:ogród Edenu (246), a także jak Bóg został rodziną (187).

Wspominaliście o systemie, do którego będzie wchodzić człowiek i istota z głową lwa; jaka jest rola i obowiązki tych istot?

Odpowiedź: Istoty te śledzą za tym, jak jest wypełniana wola Boga. Są pomazanymi cherubinami i w kościele Ezechiela są tacy. Księga Apokalipsy mówi o tym, że ci cherubiny znajdują się u tronu Pana i zajmują poważniejsze stanowisko niż dwadzieścia czterej starca. O tym możemy się dowiedzieć z księgi Ezechiela, roz. 1 itd., gdzie wspomniane istoty są utożsamiane z cherubinami. Ci dwoje nigdy nie zmieniają swego położenia, w zależności od tego, gdzie się znajduje tron. Wychodząc z tego możemy powiedzieć, że istoty-cherubiny mają wyraźnie określone obowiązki. Patrz artykuły: Znaczenie obrazu Ezechiela (108); Jak Bóg został rodziną (187); Władza Boga (174); Boże Miasto (180).

Czy nie moglibyście rozpowiedzieć o pocztach dokładniej. Kto do nich należy, jaka jest ich ilość, znaczenie i rola? Jest li Jezus częścią pocztu?

Odpowiedź: Poczt składa się z synów Boga. są nazywani posłannikami, ponieważ każdy ma misję, co dotyczy człowieka. Słowo anioł pochodzenia greckiego i znaczy posłannik. Analogicznie hebrajskie słowo "Malak" również znaczy posłannik, w języku arabskim zostało transformowane w "Malaikat", a potem przeszło do języków Indonezji i dalej. Znamy, że Poczt znajduje się obok tronu Boga i służy jemu. S początku i Chrystus był jednym z tych synów Boga. dokładniej o tym można przeczytać w artykułach: Jak Bóg został rodziną (187), Władza Boga (174), Wybrańcy jako Elohim (1).

Wszyscy zostaniemy synami Boga i Elohimami, jak to wychodzi z artykułu Wybrańcy jako Elohim (1). W artykule Znaczenie obrazu Ezechiela (108) również jest korzystna informacja, dotycząca cherubinów. O tym, jak wszyscy będziemy razem żyli jest napisane w artykule Miasto Boga (180).

Jaki był powód powstania Pocztu?

Odpowiedź: Jest uważane, że powodem powstania było niezadowolenie Pocztu tym, że Bóg stworzył świat. A w Koranie jest przedstawiony inny powód. Inicjator tego powstania Szatan w dzień i w nocy oskarża nas przed Ojcem naszym. Właśnie dlatego on jest tym, kto oskarża braci .patrz artykuły: Jak Bóg został rodziną (187); Władza Boga (174). Sąd nad demonami (80) jest ciekawy w tym stosunku.

Czy może cherubin robić coś wbrew woli Ojca niebios i stracić swoje miejsce w hierarchii niebios? Jeżeli tak, to co go czeka w takim przypadku?

Odpowiedź: tak, jeden Szatan i trzecia część Pocztu powstali obok tronu Pana. oni mogą wyrazić skruchę, jak i wszyscy synowie Boga. patrz artykuł Sąd nad demonami (80), a także Owca zabłąkana i Syn marnotrawny (199). Ponieważ znamy, że laska Boga bezgraniczna.

Trzecia część pocztu powstała, oprócz tego wiadomo, że w radzie wewnętrznej jest 30 istot. Więc wychodzi, że liczba powstałych jest 10. Czy nie jest to związane z tym, że mowa idzie o dziesięciu komponentach; siedem epok kościołów, dwoje świadków, a także Mesjasz, który powinien rozwiązać problem, winowajcami którego byli powstali aniołowie pocztu?

Odpowiedź: Tak, takie rozważania mają podstawę. Jednak sataniści nazywają inne cyfry. Oni mówią o "dwunastu". Składa się wrażenie, że nawet więcej niż trzeć rady wewnętrznej mogła brać udział w powstaniu. Ale ogólnie liczba powstańców dorównywała trzeci(od ilości pocztu). Możliwie mowa szła o dwu cherubinach i dziesięciu. Dokładną liczbę będziemy znali kiedy przyjdziemy do Jerozolimy, i Chrystus znów nam o tym powie.

Dziesięć przykazań Kościoła nie są związane z ludźmi, co otrzymali zbawienie od Mesjasza. liczba siedem dotyczy kościołów tylko w tym przypadku, jeżeli nie utożsamiamy siedem aniołów z siedmiu kościołami, i nie przyjmujemy do uwagi zmiany, które mogą odbyć się w poczcie. Także wyłączamy ludzi jako nowy, przyniesiony z zewnątrz, element.

Jeżeli upadły poczt aniołów (Demony) może wyrazić skruchę i znów zostać synami Boga, to możliwe wierzycie i w to, że demony, co nie wyrażą skruchę zginą na zawsze? To jaka wtedy różnica między nimi a nami? Może ludzi są jeszcze jednym produktem stworzenia, ale w rzeczywistości niczym się nie różnimy od upadłych aniołów?

Odpowiedź: Państwo sami dali odpowiedź na swoje pytanie. Stworzenie człowieka i rodziny miało na celu oddać ludzi w ręce aniołów, ale pod kierownictwem Boga. ale kiedy Szatan powstał, a za nimi trzecia część pocztu, anieli dostali polecenie nas chronić. Ale zostali oni oszczercami zamiast tego, żeby być naszymi rodzicami w duchu. Anioły próbowali zniszczyć zamiary Pana i powstrzymać nasze zbawienie. Po ostatnim powstaniu w końcu tysiąclecia demony przybiorą kształt fizyczny i zginą. Znaczy to, że zostaną zrzuceni do otchłani i umrą jak ludzi, jak widzimy z księgi Ezechiela 28, a także Izajasza 14. Dokładniej można się o tym dowiedzieć z artykułów: Upadek Egiptu (36), Lucyfer: nosiciel Światła i Gwiazda Poranna (223).

Upadłe anioły zostaną rozmieszczeni w czasie między cielesnym zmartwychwstaniem a Drugim lub ogólnym zmartwychwstaniem. Łatwo można przedstawić te trudności, z którymi się zetkną , kiedy dojdzie do Sądu, kiedy ich przestępstwa za ostatnie 6000 lat będą tematem rozglądania dla sił wyższych. Zostaną osądzeni i za te przestępstwa, które nie potrafili powstrzymać, już nie mówiąc o tych zbrodniach, które dokonali wśród ludzi.

Możliwe, w celu uniknąć odpowiedzialności, sprzyjali oni rozwoju teorii i doktryn kultów mistycznych, osobliwie orgficznych. Doktryny te zostały szeroko poszerzone wśród ludzi, mających stosunek do upadłego boga lub teosa. Szatan powinien przejść oczyszczenie, żeby znów wrócić na niebiosa. Próba ludzi, była możliwie reakcją i częścią wrócić do poprzedniego stanu i uniknąć drugiego zmartwychwstania, podlegając przy tym wybrańcom od pierwszego Zmartwychwstania.

Doktryna o dusze także jest wymysłem Sokratesa, wymysłem o "Psico", pewną reakcją na pojawienie się doktryn orficznych, w których wychodzi, że dusza jest nieśmiertelną. Zgodnie poglądów tej nauki, po śmierci ducha idzie na niebiosa gnostyków. Dusza wieczna- to jeszcze jedną kłamstwo, zbudowane na tym, że demony są nieśmiertelni i nie mogą przyjąć pokuty. Chrystus z elohima został sprowadzony do kształtu człowieka i zmarł na krzyżu, po czym zmartwychwstał i wzniósł się na niebiosa. Jeżeli on to zrobił, to każdy z demonów może na to liczyć. Bóg jest bezgraniczny w swojej twórczości. Patrz artykuły: Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243), Sąd nad demonami (80); Zmartwychwstanie (143; Dusza (92), Owca zabłąkana i syn marnotrawny (199), Doktryna Sokratesa o dusze (B6).

Uważnie przeczytałem artykuł pod nazwą Niefilimy (154). Z napisanego staje się jasnym to, że anioły, którzy zgrzeszyli, od których później poszli nefilimy, byli mężczyznami. Czy możemy, wychodząc z tego, zrobić wniosek o tym, że stworzenie ducha raczej dotyczy mężczyzn, niż kobiet. Czy istnieją oprócz tego istoty -duchy, które mogą być zaliczeni do płci żeńskiej?

Odpowiedź: Synowie Boga mają zdolność przyjmować kształt materialny. Jeżeli się zjawiają w wyglądzie mężczyzn, to znaczy mogą przybrać wygląd kobiety, co często i robią (wspomnijmy Fatimę). Czasem przychodzili w świat jak osioł Balaama. Tak Szatan jest nazywany źmijem, mógł on przestać przed kobietą w takim wyglądzie. Błędnie uważamy, że świat duchów jest tylko kopią świata w którym żyjemy. Patrzymy poprzez szkło w ciemnocie.

Świat duchów ma zdolność przechodzić przez czas i przestrzeń, bez żadnych ograniczeń, wstrzymujących nasze rozumienie. Masa, przestrzeń, czas energia są ekwiwalentnym przedstawieniem tej samej pierwszoprzyczyny, która i odbiera się nami jako duch. Niektóre nasze nauki robią błąd, przypuszczając istnienie immanentnego Boga według podstawy.

Wszyscy synowie zebrali się razem, kiedy świat został stworzony. Ich nauczycieli, gwiazdy poranne, śpiewali o radości. Szatan był wśród nich jako Gwiazda Poranna i pomazaniec Cherubin. Rola kobiety była w pomocy Bogu, produkować jego dzieci.

Demony zjawili się przed ludźmi w obliczu męskim z zamiarem przeszkodzić stworzeniu świata. Mogli by się zjawić w wyglądzie kobiet, ale w takim przypadku mieli by związek do stworzenia i wychowania swoich dzieci. Wiarygodnie nie mieli wystarczającedo doświadczenia duchowego, żeby brać na siebie taką odpowiedzialność bez udziału Ducha Świętego. Oprócz tego kobieta była w zakresie ich wpływu. stracili w sobie Ducha świętego, kiedy powstali i zostali wygnani z niebios. Później byli zmuszeni wymyślić inny sposób wejść do sfer niebiańskich. Takim czynem więcej nie byli jedynoistniejącymi. Patrz artykuł Jedyno istniejący Ojciec (81).

W momencie zmartwychwstania nie będą mieli płci. Drugie zmartwychwstanie też przewiduję brak płci. Patrz artykuł: Zmartwychwstanie (143), Tymczasowy wynik wieku (Chronologia wydarzeń wieka (272).

Czy są znane jakieś inny fragmenty Biblii oprócz Psalmów 8:5, w których idzie mowa o istotach duchowych (za wyjątkiem Ojca, a także tego, kto później został Chrystusem) Elohimach?

Odpowiedź: Tak, jest kilku podobnych tekstów. Tak w księdze Wyjścia 7:1 wspomina się a Mojżeszu. W oryginale tekstu hebrajskiego Księgi Rodzaju Abraham jest wspominany jako Elohim, co w angielskim by brzmiało jak Wielki Książe.

Oprócz tego w różnych tekstach Szatan jest nazywany elohimem lub teosem. Apostoł Paweł mówi, że istnieje wielu teosów (theoi polloi) lub Elohimów w Nowym testamencie. W księdze Zacharjusza 12:8 mówi się o tym, że dom Dawida będzie jako Elohm, jak anioł Jahwe przed nami. Jest napisane: "Powiedziałem, jesteście Bogami i nie możecie poruszać Biblii" (Jan 10:34-35). Patrz artykuł: Wybrańcy jako Elohim (1).

W Psalmów45:6-7 mówi się o tym, że Chrystus nasz elohim, został pomazany olejem świętym radości więcej od współuczestników. Takim czynem idzie mowa o radzie. W Psalmów 82 jest rozpatrywany ten aspekt. Inne odsyłacze na ten temat są podane w artykule. Oprócz tego patrz artykuł Anioł Jahwe (24).

Czy rzeczywiście 1000 ofiar, złożonych Salomonem w namiotach mają stosunek do rady, skład której wchodzą 1000 synów Boga? na przykład Joba 33:232-24 mówi się o 1000 i zbawieniu poprzez Mesjasza; w księdze Rodzaju 20:16 wspomina się o 1000 cyklach srebra, zapłaconych Abrahamowi za usprawiedliwienie Sary. Jednak że rada powinna była odnaleźć zgodne rozwiązanie problemu; lub Pieśń Pieśni, gdzie idzie mowa o 1000 tarcz (Efez. 6:16 tarcza wiary, którym możecie zgasić strzały diabła). Więc, czy są związane te wszystkie fragmenty Biblii z Radą Boga 1000?

Odpowiedź: Tak, istniejąca uwaga w księdze Rodzaju 20:16 jest ukojeniem między wierszami, które czytamy u Joba, gdzie szła mowa o odkupieniu jednego z tysiącu. Dołączymy do tego ironię Awimelecha, który wprowadził termin "brat", żeby wyrazić swoje męki. Jedyne, co wydaje się rzeczywistym jest to, że grzech - przestępstwo przeciwko Bogu. Dlatego za Chrystusa zostało zapłacono trzydzieści srebrników. Ponieważ to było przestępstwo przeciwko rady (do rady wchodzi 30 istot) i suma ta była sumą za niewolnika.

Lucyfer

Co znaczy tą imię?

Odpowiedź: Lucyfer dosłownie znaczy "nosiciel światła". Imię to jest bezpośrednio związane z jego "rodzajem działalności" - ponieważ był gwiazdą Poranną naszej planety. Do tego ż przyjście Chrystusa w końcu tego wieku, w bliskiej przyszłości zostanie oznaczone nie tylko dniem Sądu, ale i tysiącletnim jego rządzeniem. Zdarzenie to będzie również miało i charakter pouczający. Dokładniej o tym można się dowiedzieć z artykułu Lucyfer: Nosiciel światła i Gwiazda Poranna (223).

Powracając do tego, że Szatan przestał przed Bogiem razem z aniołami, jak jest powiedziane u Joba, jest ciekawe się dowiedzieć- czy nadał jest tak silny, czy stracił swoją moc. Oprócz tego, czy prawda, że może okazywać wpływ na aniołów?

Odpowiedź: tak, jest oszczercą naszych braci, i nadał ma wpływ na trzecią część pocztu, która jest pod jego rządem. Jednak jest uważane, że niektórzy z aniołów już wyrazili skruchę od czasów dziej wczesnego kościoła. Przypomnijcie, że Chrystus powiedział, że On widział Szatana spadającym z Niebios jako błyskawica. Zostanie zrzucony, i on zna, że jego czas już bliską. Księga Apokalipsy mówi o tym, że czas upadłego anioła niedługo przyjdzie, i to jest powodem jego gniewu przeciw kościoła. Ponieważ na pewno wie, że czas zapłaty jest już bliską, wie, że żyjemy w czasy, kiedy będzie musiał odpowiedzieć Najwyższemu za wszystkie swoje przestępstwa. Ale jednak do czasów niegodziwej w pustynie jeszcze minie 1260 lat. W tym związku Piąta Pieczęć nadał wisi nad nami i niegodziwa na zorze, piana od krwi świętych niedługo zostanie zniszczona. Patrz artykuł: Tymczasowy

wynik wieku (272), a także Rola Czwartego Przykazania w historii kościołów Boga (170).

Myślę, że Lucyfer i Szatan - ta sama istota. Powstaje pewien problem, ponieważ Szatan nie zawsze był zły? przypominam słowa Ezechiela 28:15, że Szatan był doskonały od dnia go stworzenia. Jest to podobne do prawdy. Czy można być lepszym niż sama doskonałość?

Odpowiedź: był Lucyfer pomazanym Cherubinem, i byli doskonałe jego drogi, odróżniał się od innych synów Boga. imię Lucyfer oznacza "nosiciel światła", ponieważ był on gwiazdą poranną naszej planety i nauczycielem pocztu. Patrz artykuł: Lucyfer: Nosiciel światła i Gwiazda Poranna (223).

Jednak kiedy Lucyfer i trzecia część pocztu powstali przeciwko Bogu, zostali monstrami. Chcieli zostać równymi z Bogiem i było to wielkim błędem. Upadli anioły nie przeszli próbę wiarą. Po stworzeniu Adama, powstali zostali oszczercami swoich braci. Ale Chrystus był zupełnie inny, nie chciał być równym z Bogiem, i nie chciał mieć to, co jemu nie należy. Wolał zarobić dar kierować ludźmi poprzez posłuszeństwo. Dlatego został człowiekiem i poniżył siebie, i był posłuszny do swej śmierci na krzyżu. (Fil. 2:5-7). Patrz artykuł Cel stworzenia i ofiara Chrystusa (160).

Jezus Chrystus odkrył się Synem Bożym w silę, w duchu świątyni poprzez zmartwychwstanie. (Rym. 1:4). Patrz artykuł Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243). Wszystkie stworzenia Pana są doskonale, ale możemy wnieść do nich duży nieład, i to już zrobiliśmy. Jego zamiary są doskonałe i mają zabezpieczenie, więc wszyscy dzięki temu otrzymamy doskonałość po przyjściu Mesjasza. Patrz artykuł: Tymczasowy wynik wieku (272).

Niektórzy z moich kolegów uważają, że ziemia jest miejscem wygnania dla aniołów, którzy zgrzeszyli. W ewangelii wg. Łukasza 8:31 odnalazłem miejsce, gdzie demony prosili o tym, żeby nie zrzucaną je do otchłani. Oprócz tego napisane w księdze Apokalipsy 9:11; 11:7; 17:8; 1 Piotra 3:19: 2Piotra 2:4 i Judasza 6 upewnia mnie, że ziemia jest czymś większym. Czy w rzeczywistości Abadon/Apolion jest królem uwięzionym dlatego, żeby później być wyzwolonym, lub on i Szatan - to różne istoty? Gdzie się znajduje to miejsce? Może ocean?

Odpowiedź: W Nowym Testamencie jest używany termin "Tartaros", który jest stosowany tylko do pocztu upadłych. słowo Abbadon lub Apolion - znaczy niszczyciel; oprócz tego jest używane w stosunku do Szatana i jego systemu. Znamy, że poczt upadłych lub demony panują nad ziemią i ludźmi wciągu 6000 lat. Ale po powrocie Mesjasza, Szatan i demony zostaną rzucone do więzienia na tysiąc lat.

Otchłań, której tak się boją demony oznacza śmierć, i teksty mówią o tym, że upadłym sądzono umrzeć, jak i każdemu człowieku. Czeka na nich drugie zmartwychwstanie, jak i na innych. Temat ten jest oglądany w artykułach: Sąd nad demonami (80), Owca Zabłąkana i Syn Marnotrawny (199). Chronologia głównych wydarzeń jest rozpatrywana w artykule: Tymczasowy wynik wieku (272).

Anioły

Kiedy powstaje pytanie o tym, jaka rola i miejsca aniołów, i kim są, najbardziej ogólną odpowiedzią jest twierdzenie że są tylko posłannikami. To znacz, że pełnią funkcje sług lub posłańców. Jednak to nie zupełnie tak. Tak rozd. 38 księgi Joba daje pojaśnianie co do tego, jak został stworzony świat i wszystko w nim. w wierszu 7 mówi się, że Synowie Boga krzyczeli o radości, kiedy Pan stworzył świat. Wydaje mi się, że termin "Synowie Boga" dotyczy w tym przypadku aniołów, takim czynem gdyby oni ju istnieli w momencie stworzenia ziemi, a znaczy przed stworzeniem człowieka, to czym się zajmowali (jakimi byli przed tym)?

Odpowiedź: właśnie tak. Słowo anioł jest greckiego pochodzenia i znaczy "posłannik", w Biblii tak nazywano wszystkie istoty niebiańskie. W Septuagincie słowo "aggellos" używa się dla nominacji różnych idei. To samo było używane dla tłumaczenia pojęcia "Synowie Boga" w Powtórnego Prawa 32:8. W ciągu po kościelnego okresu treść judejskich rękopisów została zmieniona. W zmienionej wersji zostało napisane "Synowie Izraela". Zostało to zrobione, żeby oznaczyć rolę Synów Izraela, ponieważ Chrystus był utożsamiany z Aniołem Jahwe, uważając go Synem Boga.

Rozdział IXX Izajasza 9:6 mówi "Anioł Doradza", słowa te dotyczą Mesjasza, który był Synem Boga. w księdze Joba 1:6 i 2:1 jest wykorzystany termin "Aggeloi", "anioły Boga" w znaczeniu "synowie Boga". to samo widzimy w księdze Joba 38:4-7 gdzie słowo "anioły" było użyte w znaczeniu "synowie Boga". niestety z upływem czasu pierwotne znaczenie tekstów hebrajskich gubi się w wiekach. tak w tekstach drukowanych tłumacze niewyraźnie przekazali ideię o Gwiazdach Porannych. W księdze Nejemjasza mówi się o tym, że w jego czasu było niezbędne donieść Biblie żydom jako większej ilości ludzi, ponieważ ludzi prości więcej nie rozumieli Biblię, ponieważ mówili w języku aramejskim.

W istocie Anioł i był posłańcem Boga. ale do stworzenia świata nie było nikogo, komu trzeba było przynosić posłania i byli po prostu synami Boga. kiedy bóg stworzył ludzi, anioły zaczęli pełnić funkcji posłańców, takim czynem, wszystkich, kto pełnił funkcji "głosicieli" Boga stali się nazywać aniołami. Patrz artykuły: Anioł Jahwe (24), Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243), a także Jak Bóg został rodziną (187). Bardziej dokładna chronologia planu przedstawiona w artykule Miasto Boga (180).

Czy bili ludzi, mające zdolność poznawać aniołów od razu? Jeżeli anioły zjawiali się w obliczu ludzi, to jak je odróżnić od nas

Odpowiedź: Patriarsi dawnego kościoła poznawali je, możemy o tym sądzić z napisanego w Biblii. Jest to "próba na utki". Jeżeli chodzi jak utka i kwarka jak utka- jest to utka. Czasem są wśród nas, a nie znamy tego. Takim czynem niespodziewanie stajemy się obiektem zabawy dla aniołów. Bóg obwieszcza świat o swoich zamiarach poprzez swoich aniołów.

Ludzi ci mówią w imieniu Boga. Więc Synowie Boga w jego poczcie odgrywają rolę posłańców Najwyższego, których nazywają aniołami. Patrz artykuł Synowie Boga, na przykład Anioł Jahwe (24), Jak Bóg został rodziną (187).

Mam wrażenie o wierszu 48:16 księgi Rodzaju, jak o drugorzędnym tekście, w którym mówi się o modlitwie do aniołów. Jak powinno rozumieć ten tekst?

Odpowiedź: Ten tekst, którego dotyczą komentarze Stefana, -jedyny w Biblii, gdzie modlitwy są skierowani wprost do Chrystusa. Mojżesz mówił z nim stojąc obok podobnie do Dawida, między nim a Izraelem. Kiedy Dawid w Psalmów 45:6-7 mówi: "Dlatego zastałeś pomazany olejkiem świętym radości więcej od souczesników twoich" - również zwraca się do Mesjasza. W każdym z wyższej opisanych wypadków, to brzmi jako prośba do Chrystusa, modlitwa o obronie Izraela. Patrz artykuł Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

W każdym z tych przypadków, zwrócenie się do Mesjasza mają charakter pouczający. W żaden sposób nie moglibyśmy się dowiedzieć, że anioł zbawienia był Elohimem Izraela, wyznaczony Bogiem, gdy by patriarchowie kościoła nie dali swoje świadectwa w Biblii. To wszystko jest dowodem tego, że prorocy mieli bezpośredni związek z Chrystusem. Dlatego się modlimy i oddajemy cześć Jedynemu Prawdziwemu Bogu.

Stworzenie ciała

Niefilimy

Czy istnieli ludzi na naszej planecie przed Adamem, i kiedy Adam został stworzony?

Odpowiedź: Zgodnie z chronologią, stworzoną episkopem Uszerem, Adam został stworzony w 4004 roku przed n.e. jednak z archeologii znamy o tym, że do "Homo sapiens" istnieli i inni ludzi.

Więc z napisanego wyżej możemy przypuścić, że przed Adamem było jeszcze jedno Stworzenie. z artykułu Niefilimy (154), i Doktryna pierworodnego grzechu, część 2, Potomkowie Adama (248) można otrzymać bardziej dokładną informacje o tym, co mówi Biblii na ten temat. Na początku piątego stulecia Augustyn z Giponu ujawnił swój pogląd na problem stworzenia człowieka. Sprowadził akt stworzenia tylko do stworzenia synów Syfa i Kaina. Takim czynem w wyniku tego, że Augustyn odmówił się od dawnego systemu poglądów, Chrześcijaństwo okazało się absolutnie nie gotowe do przyjęcia i pojmowania naukowej ważności współczesnych odkryć archeologicznych w ciągu dwu ostatnich wieków. Właśnie ta błędna doktryna Augustyna sprawiła przynieśli uszczerbek teorii o stworzeniu człowieka i otworzyła drogę do pojawienia się podobnej błędnej teorii ewolucji.

Czy coś wiadomo o wynikach porównań formuł DNK ludzi, co żyli przed Adamem, i tych, kto żył po nim? Czy są jakieś sprzeczności między badaniami archeologicznymi a tym, co jest napisane w Biblii?

Odpowiedź: Tak, niedawne badania DNK, prowadzone w Niderlandach pokazali, że humanoidy przed historyczni mieli inną strukturę DNK, co się składała z 27 nici, gdy u ludzi współczesnych jest tylko 8. Próbowaliśmy wziąć na analizę próbki Kro-Magnonskich znalezisk, żeby dokładnie wyjaśnić wszystkie różnicę między współczesnymi ludźmi a gumanoidani przed historycznymi. Jednak nikt nie spieszy rozwiązać to pytanie, ponieważ niektórzy ludzi się boją ucieczki informacji o wynikach takich badań. Jednak na ten moment mamy dane, na podstawie których można stwierdzić, że współczesne prymaty nie mają nic wspólnego z Neandertalcami. Tak badania gumanoidów, znalezionych w Austrii, na przykład, Arunków i Kowe Swamp, pokazali, że dywirgencja bardzo duża. Oprócz tego pobliżu jeziora Nizczi byli odnalezione gigantyczne resztki mężczyzny, porażających swymi rozmiarami. Dokładniej można o tym się dowiedzieć z artykułu Niefilimy (154).

Jeżeli dobrze rozumiem, ludzi, stworzeni przed Adamem znajdowali się na bardziej niskim poziomie rozwoju, i jak jest wskazane w księdze proroka Izajasza, nie będą brać udział w zmartwychwstaniu. Niefilimy nie zmartwychwstaną, ponieważ z punktu widzenia fizjologii, nie są pełnowartościowe i nie mogą przyjąć Ducha Świętego i być boskim wcieleniem Jego woli, czynie tak? Ale po przejściu 6000 lat panowania Szatana na naszej planecie, wielu przenośników infekcji (wirusy, traspozony i td.), zdolne okazywać pewien wpływ na nasze DNK, mogą i nas zamienić w istot, podobnych do Niefilimów. I jeszcze jedno, gdyby pocztu upadłych zostało dane więcej czasu, niż 6000 lat, to oni by mogli zejść do poziomu Niefilimów. Czy się zgadzacie z tym?

Odpowiedź: ponieważ człowiek został stworzony na podobiznę Boga, mógł on być nosicielem Ducha Świętego i przeobrażać swój świat duchowy. Rzeczywiście, w czasy dzisiejsze możemy widzieć degradacje człowieka. Dlatego jest możliwe, że okres życia człowieka jest ograniczony 6000 lat właśnie żeby uniknąć podobnej degradacji, zmiany struktur DNK i innych problemów. Skracania życia człowieka mówi o tym, że podobne problemy istnieją. Oprócz tego próby się wtrącić do formuły DNK człowieka za pomocą wiedz, otrzymanych drogą badań DNK niefilimów nabierają co raz bardziej widoczny charakter.

Bez żadnych wątpliwości genny skład neandertylców był w gruncie inny niż ten, co mamy teraz. Według zdania naukowców neandertalczycy mieli geny, co się składali z 27 nici, a geny współczesnych prymatów mają 8 nici. Niewątpliwym staje się fakt, że współczesny człowiek ma więcej wspólnego z DNK szympansa, niż z neandertalczyka. Dlatego możliwe, że nasz potencjał życiowy może być wyczerpany, jeżeli przekroczmy 6000 letni próg istnienia, co dał nam Bóg.

Słyszałem dużo opinii co do zmartwychwstania, i chciał bym znać pański punkt widzenia na niektóre aspekty tego pytania. Twierdzicie, że dla niefilimów nie będzie zmartwychwstania, ale nie zważając na to, Szatan i jego demony będą mieli możliwość wyrazić skruchę. Czynie moglibyście objaśnij prawidłowy stan rzeczy?

Odpowiedź: Poczet upadłych był częścią stworzonego po woli Boga, według Jego podobizny. Znaczy że mogą wyrazić skruchę i żyć dalej. A niefilimy nie byli części stworzonego Bogiem świata. Byli stworzeni upadłym pocztem. Do tegoż niefilimybyli stworzeni specjalnie dla tego, żeby zrujnować zamiary Najwyższego, i dlatego nie są podobizną Naszego Boga. takim czynem nie mają w sobie Ducha Świętego, a demony według swego pochodzenia mają tą zdolność.

Z punktu widzenia zdrowego rozsądku Pan powinien dać wszystkim swoim dzieciom możliwość wyrazić skruchę, ale to nie może się poszerzać na te istoty, do pojawienia których Bóg nie ma stosunku. Takim czynem da możliwość pokuty demonom, i będą sądzeni zgodnie Biblii (1 Kor. 6:3). I jednak Bóg powiedział, że zmartwychwstanie niefilimów nie wchodzi do jego zamiarów. A znaczy, i nie będzie dla nich zmartwychwstania. Patrz artykuły: Sąd nad demonami (80); Zmartwychwstanie (143) Zabłąkana owca i Syn Marnotrawny (199).

Bóg wybrał Noja, żeby uratować go pod czas potopu, ponieważ rod jego był doskonały. Na ile rozumiem znaczy to, że rod jego nie był związany z Niefilimami. Ponieważ wszyscy ludzi, co byli zbezczeszczeni niefilimami i zginęli pod czas potopu, zmartwychwstaną, czy tak jest? I jeszcze jedno, jeżeli nie wszyscy niefilimy zginęli pod czas potopu, czy będą ich potomkowie uczestniczyli w zmartwychwstaniu?

Odpowiedź: Nie, Niefilimx/Refaimy nie mogą liczyć na zmartwychwstanie, o tym możemy się dowiedzieć z księgi Izajasza 26:13. Pełny przegląd tematu o niefilimach, kim byli, a także co z nimi się stało, jest podany w artykule Niefilimy (154).

Adam i Ewa

Dlaczego Bogowi było potrzebne stworzyć słabego Człowieka, gdy już stworzył duchów-aniołów, co zostali synami Boga? Dlaczego zamiast tego nie zwiększył liczbę aniołów, co żyją w domu Jego? Oprócz tego na czym polegała różnica w sposobach wejścia do Jego rodziny?

Odpowiedź: Jest to chyba największe pytanie, dotyczące zamiaru zbawienia świata. I rzeczywiście Bóg mógł by stworzyć tyle Synów-duchów ile jest potrzebne. To dlaczego stworzył istoty, słabe fizycznie, które później otrzymali dar ducha Bożego?

Podobne pytanie można zadać i w stosunku ciała. Dlaczego Pan stworzył ludzi, skazanych na męki i śmierć? Dlaczego w końcu umierają? Dlaczego by nie stworzyć wszystkich ludzi razem i po prostu nie nauczać ich? Odpowiedź na tą pytanie jest skomplikowana i zarazem prosta. Gdyby Bóg stworzył ludzi nie słabymi, a silnymi w duchu, to wtedy by oni całkowicie jemu się podporządkowali i byli pełni wiary. Anioły pocztu oczekiwali wyznaczonego ludziom czasu i podtrzymywali w wierze, tak jak rodzice uczą dzieci swoje. Ludzi po prostu nie dowiedzieli by się wielu rzeczy, i dlatego wiara w nich jest silniejsza. a Szatan wykorzystywał ludzi w swoich celach, żeby przyciągnąć trzecią część pocztu na swoją stronę. Synom - powstałym został wyznaczony nadzór za stworzeniem rąk bożych, zostało powierzono wypróbowywać i sądzić tak demony jak i ludzi.

Kościół - to spółka, przeznaczona wypróbowywać i sądzić demony, ponieważ ich miara jest zupełnie inna niż u ludzi. W ciągu tysiąclecia będziemy robić to, co demonom wyznaczył Bóg, ponieważ chcieli stworzyć inną, pogańską religię. Więc widzimy, że cały system niebios służy wyrażeniem idei o tym, że tylko wybrańcy, co prawdziwie wierzą w Boga i są posłuszni jego woli, mogą być Synami Boga. właśnie oni będą sądzić innych po Zmartwychwstaniu.

Wszystkie synowie Boga powinni byli przejść wypróbowywania wiarą i własnymi czynami udowodnić swoją przydatność do działań Boga. takim czynem stworzony duch został wypróbowywany stworzonym ciałem, a razem oni idą do zbawienia. Patrz artykuły: Jak Bóg został rodziną (197), Sąd nad demonami (80); Cel stworzenia i ofiara Chrystusa(160), Miasto Boga (180).

To czego możemy w takim przypadku oczekiwać od przeszłości?

Odpowiedź: Cel stworzenia człowieka polega na tym, żeby mógł panować podobnie Bogu. Nazwa "Izrael" dokładnie oznacza "będzie panował jako Bóg". Zostaliśmy stworzeni, żeby podnieść się samym i podnieść synów Boga anielskiego pocztu do wysokości Najwyższego. To znaczy, że powinniśmy współpracować z synami Boga, ponieważ leży na nas równa odpowiedzialność. Poprzez zmartwychwstanie my i poczet powinniśmy wejść do Miasta Boga. patrz artykuły: Cel stworzenia i ofiara Chrystusa(160), Boże Miasto (180). W przeszłości będziemy panowali w niebie, a teraz możemy tylko przypuszczać o tym, co Bóg przygotował dla nas i części pocztu.

Jak uważacie, dlaczego Adam nie oskarżał Ewę za to, że spróbowała owoc zakazany z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Edeńskim, przecież i on mógł podążyć za nią?

Odpowiedź: oskarżyć Ewę oznacza wziąć na siebie dodatkową odpowiedzialność. Właśnie dlatego Adam nie zrobił tego. Z tamtych czasów wiele się zmieniło w naszych stosunkach z Bogiem. Ale już wtedy Bóg wiedział, że Adam ją osądzi, i w związku z tym wynikła niezbędność posłania Chrystusa na ziemię, żeby został królem, jako zabity baranek. Ponieważ jesteśmy zapisani w księdze Baranka, Księdze życia i Zmartwychwstania od stworzenia świata.

Takim czynem Panu z samego początku było wiadomo o przyszłych wydarzeniach, i na podstawie tej wiedzy, zamyślił globalny plan Zbawienia. Patrz artykuły: Doktryna grzechu pierwotnego, część 1"Ogród edeński" (246), a także Doktryna grzechu pierwotnego, część 2 "Potomkowie Adama" (248).

Jak państwo myślicie, dlaczego w większości historii dla dzieci o Adamie i Ewie mówi się tylko o tym, że popełnili grzech, kiedy zrobili opaskę z liści z drzewa figowego (Rod. 3:7)? Większość opowieści po prostu nie podają żadnej innej informacji o wydarzeniach w ogrodzie edeńskim…Tak autorzy podobnych wydań nie mówią o tym, jak Bóg pouczał Adama i Ewę, lub chociaż o tym, że Bóg dał Adamowi i jego żonie ubranie ze skóry.(Rod. 3:21).

Odpowiedź: podobna tendencja podawać materiał w takiej manierę była spowodowana szeregiem błędnych mniemań i pozycji. Po pierwsze ludzi próbowali ukryć fakt, że ubranie ludziom dał Bóg, a nie sami ludzi. Takim czynem akcent się przemieszcza na stronę człowieka, a nie Boga (por. Do rzymian 8:3).

Popularne przedstawienie faktów biblijnych także jest spowodowane szeregiem innych powodów. Tak gnostycy, co spowiadali ascetyzm i wegetarianizm, starali się ukryć ten fakt, że zwierzęta byli zabijane, a ich mięso spożywane jeszcze za czasów Adama. Patrz artykuł: Wegetarianizm w Biblii (183).

Oprócz tego liścia drzew także mają symboliczne oraz kultowe znaczenie. takim czynem o nich częściej wspominali autorzy popularnych wydań. Na przykład liścia dębu jak pierwowzór dawnych kultów, wyraźnie jest osądzany w Biblii. Tak kapłanie Attissa w Rzymie robili tatuaż za pomocą liści pluszczu, który był uważany świętym. Więc termin "liście" często jest używany w systemie symboli tego czasu, podobnie jak fallos (Aszera) lub koźlę.

Czy był owoc zakazany rzeczywiście jabłkiem? Nie widzę żadnych na to dowodów w biblii, czy nie można się dowiedzieć, gdzie konkretnie w biblii idzie o tym mowa, że Ewa zjadła właśnie jabłko?

Odpowiedź: w rzeczywistości myśl o jabłku niema nic wspólnego z Biblią. W tym są odgłosy mitów oraz misteria (kultów mistycznych) w których jabłko jest kojarzone z jabłkiem niezgody. Dokładnie można się o tym przeczytać w artykułach: Doktryna grzechu pierworodnego część 1 "Ogród Edeński" (246).

Wierzę w Boga, ale pewien moment wywołuje u mnie zdziwienie: jeżeli "Adam i Ewa" przypuszczalnie byli pierwszymi ludźmi na ziemi, skąd się zjawili różnicę rasowe?

Odpowiedź: Na ziemi jest tylko jedna rasa - ludzka. Ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi. Nasze języki zostali zmieszane w Babilonie. Ten proces trochę przypomina hodowlę bydła. Tak ciemna cera u jednych ludzi - cecha zdobyta w wyniku pigmentacji w ciągu wielu lat. A jasny kolor cery jest wynikiem tego, że nosili więcej ubrania. Jednak co do fizjologii, ludzi z różnym kolorem cery niczym się nie różnią. Grupy i typy krwi u ludzi są inne, w zależności od miejsca zamieszkania, jednak w gruncie rzeczy wszyscy ludzi mają to samą budowę fizyczną.

Jeżeli idzie mowa o zwierzach, to możemy powiedzieć, że niemiecki lub inny owczarek poszli od wilka, i to było nie tak dawno. I chociaż się różnią zewnętrznie, obaj należą do rodziny psich. Dokładny przegląd tematu, poświęcony stworzeniu świata można znaleźć w artykułach: Doktryna grzechu pierworodnego, część 1"Ogród Edeński" (246), Doktryna grzechu pierworodnego, część 2 "Potomkowie Adama (248). O ludziach, co żyli na ziemi do potopu można się dowiedzieć z artykułu Niefilimy (154).

Co dotyczy pochodzenia wszystkich ras, to można objaśnić, jeżeli zbadać różnicy pigmentów cery, a także ich podobieństwa. Pod czas prowadzenia prac wykopaliskowych w jaskiniach Shu Ku Tien w Chinach, zostali odnalezione resztki kilku rodzin, członkowie których mieli określone różnicy rasowe. Jednak ludzi te żyli w jednej wspólnocie rodowej.

Odkrycie to zostało obiektem badań antropologicznych. Artefakty byli rozpatrywane już w świetle istniejącego przedstawienia o gumanoidach, co żyli na ziemi w czasy do historyczne, i nie mieli nic wspólnego ze współczesnymi ludźmi. Niestety temat ten jest zbyt rozległy, żeby teraz rozglądać ją dokładniej. Żeby otrzymać bardziej dokładną informację co do tego pytania radzimy się zwrócić do artykułu Niefilimy (154). Oprócz tego pytania o różnicach rasowych są przedstawione w artykule Upadek Egiptu (36).

Bóg nas uczy, że stosunki płciowe między bratem a siostrą są incestem. W związku z tym powstaje pytanie, w jaki sposób powiększała się rodzina Adama i Ewy? Czy jest możliwe, żeby Bóg dodatkowe stworzył żony dla synów Adama podobnie do tego, jak stworzył żonę jemu samemu.

Odpowiedź: temat ten jest dokładnie przedstawiony w artykułach Rachil a Prawo (281), Doktryny grzechu pierworodnego, część 2 "Potomkowie Adama" (248). Jest to zabronione w innych wypadkach, ale Lot rodził Ammona i Moaba w związku ze swymi córkami przeciwko woli Boga. oni uważali, że to jest niezbędne, przypuszczając, że świat zginie w ogniu; uważali, że to na nich czeka.

W Biblii jest napisane: "I Kain poznał swoją żonę". Powstaje pytanie, czy nie była jego żoną? Jeżeli nie, to jak mogła żyć przed zamążpójściem sama, nie bojąc się dzikich zwierząt?

Odpowiedź: żoną Kaina mogła być lub jedna z jego sióstr, lub jedna z niefilimów. Bardzo możliwe, że była jego siostrą, ponieważ to jedyny dowód na to, że ród Adama został czysty. Patrz artykuły: Doktryna grzechu pierworodnego część1 "Ogród Edeński" (246), Doktryna grzechu pierworodnego część 2 "Potomkowie Adama" (248), a także Niefilimy (154).

Jak uważacie, co pierwsze zjadł człowiek, warzywa lub mięso?

Myślę, że warzywa, ponieważ łatwiej jest je znaleźć, czym polować na zwierze.

Odpowiedź: Na ten temat jest dużo nieporozumień. W przypadku z człowiekiem przed Adamem odpowiedź: pierwsze i drugie. Człowiek jadł wszystko: i owoce, i owadów, i warzywa. Przypuszczenie to jest potwierdzone wynikami badań australopiteków (na przykład Lusy), które pokazali, że wegetarianie mieli bardzo silny trakt trawienia.

Rod Adama jest dokładnie śledzony w Biblii. O tym można się dowiedzieć z artykułów: Doktryna grzechu pierworodnego część1 "Ogród Edeński" (246), Doktryna grzechu pierworodnego część 2 "Potomkowie Adama" (248), a także Wegetarianizm a Biblia (183).

Z artykułu Niefilimy (154) możecie wziąć parę ciekawych poglądów na to , co się odbywało w ciągu 140000 lat.

Jaki był stan fizyczny ludzi, którzy żyli w czasy wydarzeń, opisywanych w Biblii? Czy uprawiali sport? Co możecie powiedzieć o ich diecie ? jak się leczyli? Dlaczego zbyt często byli spotykane przypadki trądu i ślepoty? Podobnie nie mieli wiedzy o ziołach, masłach i innym?

Odpowiedź: odpowiadając na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że jeżeli wiek patriarchów może być przykładem, to można przypuszczać, że mieli bardziej racjonalny reżym odżywiania, co do genetyki, zajmowali bardziej wysoki poziom rozwoju, niż my teraz. Podobno, przeżyliśmy długą degradacje, ponieważ w nasze czasy nikt nie żyje sto dwadzieścia lat. średnia długość życia człowieka teraz jest siedemdziesiąt lat. I cyfra ta co raz się zniża, co jest spowodowane innymi problemami. O tym jak się odżywiali w tamte czasy można przeczytać w artykule Prawa Jedzenia(15).

Oprócz tego w czasy biblijne ludzi spożywali dobre gatunki zboża oraz roślin trawiastych, dzięki czemu nigdy nie odczuwali brak witamin i minerałów. Urodzaje, zbierane w nasze czasy są mniej korzystne. Do tegoż ludzi w dawne czasy wykonywali dużo pracy fizycznej, ponieważ wszędzie chodzili pieszo lub jeździli końmi, na wielbłądach lub osłach. Dobrze się znali na lekach. Nauka współczesna ma dowody na to, że za czasów cara Dawida (około 1000 r. n. e. )izraelici wwozili z Ameryki tabak i kokainę do krajów Bliźniego wschodu. Oprócz tego w tamte czasy byli szeroko wykorzystywani rośliny lekarskie oraz inne środki terapii.

Według niektórych danych historycznych dawni praktykowali nawet operacji chirurgicznie, na przykład trepanację. Jednak częste przypadki nie dotrzymania kwarantanny, stali się powodem szerokiego rozpowszechnienia trądu. Ślepota że była wynikiem chorób, spowodowanych zakażeniem pod czas porodu, co nie jest rzadkie i w nasze dni. Dawni ludzie byli dobrymi żeglarzami i prowadzili żwawy handel morski. W 1000 r. przed n. e. Ich szlaki targowe wychodzili daleko za granicy kraju finikijskiego. Czwarty wiek n. e. Był oznaczony globalnymi kataklizmami w świecie. Szósty wiek okazał się przełomowym etapem w rozwoju świata, co nie mogło się nie odbić na Kościele. Sytuacja społeczna i polityczna tego czasu miała takie komplikacji, jakich nie znała epoka mrocznego średniowiecza. Z tych czasów świat zgubił większą część swoich wiedz, i teraz możemy tylko odnowić małą część tego, co zostało beznadziejnie stracone.

Noj

W dawne czasy niektórzy kapłanie twierdzili, że jeden z synów Noja był żonaty z murzynką, drugi - z kobietą ze wschodu, a trzeci - z białą. Tak oni objaśniali pojawienie się trzech ras. Po potopie oni się rozsiedlili po całej ziemi. Uważam, że takie objaśnienie nie wygląda zbyt przekonywającym, i chciał bym znać prawdziwy powód powstania trzech ras. Czy rzeczywiście wszystkie różnicy rasowe powstali tylko pod wpływem środowiska, a my jesteśmy tylko potomkowie Adama i Ewy? W końcu dla porównania możemy widzieć wynik ewolucji różnych "gatunków" zwierzy, w zależności od tego, w jakiej części świata oni żyją, itd.

Odpowiedź: Pytanie to trzeba rozglądać w kontekście tych wydarzeń historycznych epoki, kiedy żył Adam (imię go oznacza "rumiany" lub "czerwony"). Oprócz tego jeszcze jedną wariacją na ten temat jest twierdzenie , że Adam miał zdolność wydawać na świat hybrydów. I właśnie dzięki tej zdolności jego potomkowie zostali czyści. w taki sposób większość kapłanów objaśnia etymologię różnic rasowych. Jednak znamy, że wszystkie gatunki psów mają swoim przodkiem wilka. W podobny sposób mogli się zmieniać dawni ludzi. Mniemanie to potwierdza się znaleziskami, zrobionymi archeologami w 1933 roku, w Wierchniej jaskini Szo KU Tiena (Chiny). Pod czas tych prac była odnaleziona grupa ludzi, składająca się z dwu dorosłych mężczyzn , dwu kobiet, jednego młodzieńca, jednego dziecka i niemowlęcia. Naukowcy byli bardzo zdziwieni z powodu różnic rasowych występujących u tej grupy. Czaszki kobiet przypominali formę melanezyjczyków i eskimoidów. Najstarszy z mężczyzn (około 60 lat) miał cechy fizyczne, przypominające kromanionców, znalezionych pobliżu Oberkasel. Jednak został odniesiony do grupy prymitywnych mongoloidów. Waidenraih (1939) zdecydował odnieść tych ludzi od razu do trzech ras (R.m. i S.X. berndt Aborygeni w Australii, 1965, str. 30).

Profesor Berndt miał zdanie, że współcześni Australijczycy są związane "krewnymi więziami" z dawnymi Egipcjanami" i drawidami, zasiedlającymi Indię. Twierdzenie to było bazowane na tym, że w niektórych częściach Australii zostali znalezione, przypuszczalnie, ślady Egipcjan. Oprócz tego w grobowcu Tutanhamona zostało odnaleziono wiele bumerangów, co znajdują się teraz w egipskim muzeum.

Dokładniej o tym można przeczytać w notatkach do pracy I. L. Ildresa Bębny Mera, wydanie pierwsze, co jest poświęcona pamiątkom kultury człowieka pierwotnego, znalezionych w jaskini Zogo Le.

Znaleziska pobliżu Szo Ku Tiena w jednej jaskinie mówią dużo. Wszystkie wspólnoty rodowe, co przesiedlili się do Chin posiadali zdolność genów chronić informację o trzech grupach rasowych wewnątrz jednej rodziny. niestety temat ten jeszcze nie odnalazł dostatniego rozpatrzenia z powodu oczywistych powodów.

W epicznym poemacie o Gilgamiesze mówi się, że Noj również wziął do statku rzemieślników i ich rodziny. Jeżeli wziąć pod uwagę tą informację, zobaczymy, że osiem osób byli głowami rodzin, i kobiet wśród nich nie było. To w gruncie zmienia rzeczy. Niefilimy byli podbici Ogiem, który widocznie przekradł się na rufę statku i Noj pozwolił jemu zostać. Patrz artykuł Niefilimy (154).

Więc staje się jasne, że pytanie o współczesnych różnicach rasowych było w końcu rozwiązane, powodem tych wszystkich różnic uważają pigmentację i faktory genealogiczne. Na przykład możemy powiedzieć, że ktoś z Manksu ma osobistą linię, co idzie od ucha do szczęki, która u nikogo nie jest spotykana w Brytanii. W istocie, pigmentacja jest tylko ochroną od promieni słonecznych. Potwierdza się to tym, że współczesne badania genoma i DNK pokazują, że my wszyscy pochodzimy od tych samych przodków, co żyli nie tak dawno. Pytanie tylko gdzie i kiedy oni żyli.

Czy był potop Noego światową katastrofą lub jego skutki ograniczyli się terenem morza Śródziemnego? Jeżeli to był potop na skalę światową, to w jaki sposób Noj potrafił wziąć wszystkie gatunki roślin i zwierząt na statek?

Odpowiedź: Biblia mówi, że potop miał skutki skali światowej. Miejscowe skutki potopu - to wymysły geologów i archeologów, którym trzeba było odnaleźć rozwiązanie swoich zadań i obliczyć wiek planety. Arka, w rzeczywistości stanowi dużą skrzynię, którą Bóg kazał zbudować Noemu. Budownictwo to trwało sto lat.

Potem Bóg zakał Noemu wziąć ze sobą wszystkich zwierząt, co żyli na ziemi do potopu, co Noj i zrobił. Takim czynem różnicy w gennej budowie zwierząt zostali w pierwotnym wyglądzie. A rośliny nie trzeba było zbierać, ponieważ ich nasiona mnożyli się i rośli w sposób naturalny, jeżeli byli dla tego dobre warunki.

Oprócz tego wiele nasion zbożowych i trawiastych zostało wzięto do statku jako zapasy żywności. Na przykład byli wzięte rośliny pustyni i eukaliptus. Ale dla hodowli nasion jest potrzebne ciepło. A drzewo może bardzo długo przechowywać się pod wodą, więc można przypuszczać, że wszystkie lasy zostali lub zniesione (podobnie jak na biegunie północnym kiedyś byli mamuty i drzewa), lub zostali w niektórych miejscach. Ale pierwszą zaczęła rosnąć trawa, od niej i poszło wszystko inne.

Teraz co raz więcej dowiadujemy się o sobie i o naszej planecie. Tak ostatnie badania genomu człowieka pokazali, że wszyscy ludzi mają podobną budowę fizjologiczną. Oprócz tego absolutnie wszyscy ludzi w ogólnej fizjologii mają 99,99 procentów podobizny, i to samo dotyczy wszystkich zwierząt. Staje się jasne, że i wszystkie ssaki pochodzą od jednego przodka. Z tego wynika, że na naszej planecie niema innej rasy, oprócz rasy ludzkiej, i większość zwierząt pochodzi od jednego przodka.

Jednak nie zważając nato znamy, że inaczej jest z DNK neandertalców. Ten gatunek ma inną formułę DNK. Struktura DNK niefilimów w gruncie różni się od analogicznej formuły człowieka i nawet od DNK szympansa, z którym ludzi mają więcej wspólnego. Patrz artykuł Niefilimy (154).

Jednego razu tematem jednego z kazań naszego pastora była wiara. W ten dzień on wygłosił taką wymowę: "Popatrzcie nato, jak wierzył Noj. Miłość do Pana była dla niego przede wszystko. Przecież Bóg kazał jemu budować arkę jeszcze przed tym, jak założył rodzinę (żona, troje synów i ich żony). I nie zważając na trudności, które miał pokonać w trakcie realizacji Bożego planu, jednak wykonał zadanie Najwyższego. Jeżeli zwrócicie uwagę na chronologie tych wydarzeń, to zobaczycie, że wszystko odbywało się właśnie w takiej kolejności". Czy nie moglibyście powiedzieć o tym dokładniej?

Odpowiedź: Jeżeli zwrócicie się do Biblii, to zobaczycie, że w księdze Rodzaju 6:10 mówi się:" rodził Noj Sima, Chama i Iafeta".

I tylko po tych wydarzeniach, Bóg powiedział Noemu (str. 14), że ziemia się wypełniła zbrodniami, i kazał mu budować arkę, żeby mógł ze swoją rodziną uratować się pod czas potopu. Właśnie synowie pomogli Noemu zbudować arkę. Inne wersji tego jak się odbywał potop potwierdzają ten punkt widzenia (porów. "Poemat o Gilgamesze").

Genealogia Noego aż do potopu jest rozpatrywana w artykule Doktrynagrzechu pierworodnego, część 2 "Potomkowie Adama" (248).genealogia Sima, młodszego syna Noego, jest opisana w artykule Melchizedek (128).

Wieża Babel

Jak uważacie, jakie celi prześladował Bóg, kiedy zmieszał wszystkie języki pod czas budownictwa wieży Babel?

Odpowiedź: Zmieszenie języków podczas budownictwa wieży Babel posłużyło aluzją na to, że ludzi nie zostaną podobnymi Elohimu według swojej woli, i prowadzeni Szatanem, nie zniszczą planetę wcześniej wyznaczonego czasu.

Szatanowi jest wyznaczono 6000 lat jako Gwiazdce Porannej naszej planety. Po skończeniu tego terminu Chrystus powróci i daruje nam zbawienie. Jeżeli że tego nie zrobi, to na ziemi zginą wszyscy, kto jest cielesny.

W następnych artykułach jest dokładnie rozpatrywany plan Zbawienia, nam wyznaczony, a także temat proroctwa. Patrz artykuły Tymczasowy wynik wieku (272); Lucyfer: nosiciel światła i gwiazda poranna (223); Tysiąclecie i Wzniesienie (95). Temat proroctwa jest rozpatrywany w wielu artykułach.

Co konkretnie zdarzyło się pod czas budownictwa wieży Babel, i czemu Pan był tak zmartwiony tym? Podejrzewam, że za tym powinno się kryć coś więcej niż budownictwo kościoła z wysoką wierzą, która by sięgała nieba.

Odpowiedź: tak, za tym wydarzeniem stoją rzeczy bardziej poważne. Zmieszenie języków pod czas budownictwa wieży Babel było zrobione w celu położyć koniec błędnej religii Babilończyków. Do tegoż było to zrobiono dlatego, żeby ludzi przestali tak szybko niszczyć planetę, i nie zginęli przedwcześnie, tzn. Przed zwolnieniem Szatana.

Gdyby wieża Babel została dobudowana, to ludzi by stali się podobni elohimu, jednak bez udziału Ducha Świętego zniszczyli by planetę i zniszczyli plan Boga. to, co teraz się odbywa mogło się zdarzyć dwa lub więcej tysiąca lat temu. W tym przypadku możliwe, że teraz nasza planeta już by nie istniała. Żeby odnaleźć w artykułach terminy "Babilon" oraz "wieża Babilon", wykorzystajcie system poszukiwania.

Abraham

Ciekawe jest się dowiedzieć, czy otrzymali Agar lub Izmail jakieś błogosławieństwa od Boga za to, co zrobili dla Abrahama?

Odpowiedź: rzeczywiście oni otrzymali błogosławieństwa od Pana. ponieważ Chrystus powiedział, że według woli Boga On błogosławi Izmaila i zostanie on przedłużeniem narodu wielkiego i silnego (Rod. 18:18).

Patrz kilku artykułów, w których idzie mowa o Abrahamie: Dlaczego Abrahama nazywali "Przyjaciel Pana" (35); Anioł i ofiara Abrahama (71); Abraham i Sodoma (91), oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na fragment księgi Rodzaju 22; Judaizm, islam i ofiara Izaaka (244).

Prawo

Czy ma jakiś sens to, że Prawo Boże zostało dane ludziom na dwu tablicach kamiennych?

Odpowiedź: tak, ten fakt ma określone znaczenie. Obie tablicy, dane Mojżeszowi byli nie duże i dlatego mógł wziąć je ze sobą, gdy schodził z góry Synaj. Jasne, że napisy byli na obu stronach tablic. Razem z tym tablicy byli zrobione w dwu egzemplarzach, służąc jakby podwójnym dowodem woli Boga. po wszystkim tablicy z napisanym na nich Prawem zostali przeniesione do Arki Przymierza (patrz artykuł Arka Przymierza106), a także Różnica w Prawie (96).

Sens Prawa danego Mojżeszowi jest pojaśniano w artykule Prawo Boga (L1). A idea napisania przykazań na kamieniu należy Panu, ponieważ jest twierdzą (skałą), z której wszyscy, i my, i Chrystus. i Najwyższy swoją wolą wciela Prawo w nasze serca. Zostaje wszystkim we wszystkim.

W Powtórnym Prawie 10 idzie mowa o testamencie (Wyj. 34:28), o tym samym, który się składa z dziesięciu przykazań, napisanych na dwóch tablicach. W 5 wierszu Powtórnego Prawa mówi się: "położył on tablicy do arki". Proszę objaśnić czy tutaj idzie mowa o Prawie, tzn. Nowym Testamencie, który jest napisany w umysłach i sercach wybrańców? Oprócz tego możliwie są jeszcze inne aspekty tego pytania, które moglibyście skomentować?

Odpowiedź: tak, arka i tablicę rzeczywiście mają pewne znaczenie symboliczne. Prawo Boga trzeba było pomieścić w sercach i umysłach wybrańców. Dokładniej o tym można przeczytać w artykułach: Różnica w Prawie (96); Arka Przymierza (196); Świątyni Pana (184), a także Prawo Boga (L1).

W jaki sposób kazania byli napisane na dwóch tablicach: 4 na jednej i 6 na drugiej, lub 5 i 5?

Odpowiedź: wszystkie przykazania Prawa są organicznie podzielone na dwie części, pierwsza z których zawiera czterej przykazania o miłości do Boga, a sześć następnych - o miłości do człowieka. W pierwszym Wielkim przykazaniu mówi się: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej". A drugie przykazanie pochodzi od pierwszego "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego". Czwarte przykazanie o Szabacie, dnie odpoczynku, wyraźnie wskazuje na obowiązkowe przestrzeganie kalendarza Boga. jest to niezbędny warunek przestrzegania pierwszego przykazania.

Piąte przykazanie o miłości do ojca i matki jest pierwszym przykazaniem z obietnicą. Dotyczy życia na tej ziemi i stworzeniu rodziny, tej podstawy, na której Bóg chcę budować społeczeństwo. Ponieważ rodzina jest modelem, który ma miejsce i na niebie, w Kościele, domu synów Boga. takim czynem tą przykazanie jest łącznikiem między pierwszymi czteroma a następnymi sześciu. W tym przypadku obje odpowiedzi są prawidłowe.

Takim czynem Prawo się dzieli na dwa wielkie przykazania: pierwsze cztery i sześć następnych, które jednoczy piąte przykazanie. Ostatnia zawiera model rodziny ziemskiej i niebiańskiej. Patrz artykuły Prawo Boga (L1), a także odsyłacze w niej.

Nie moglibyście dokładnie określić tekst pierwszego przykazania, a także wytłumaczyć ją?

Odpowiedź: pierwsze przykazanie jest w następnym fragmencie Biblii (Wyj. 20:2-3): "Jestem Pan Bóg twój, który wywiódł ciebie z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych Bogów przede mną

Plątaninę wnosi ta okoliczność, że katolicy rzymscy przyłączają drugie przykazanie do pierwszego, a dziesiątą dzielą na dwie. Możliwie powodem tej interpretacji jest tekst Powtórnego prawa 5.

Objaśniając to przykazanie trzeba powiedzieć, że słowa "Pan Bóg twój" w tym fragmencie znaczą nie tylko Jahwe. Trzeba je rozumieć jako "Jahwe Elohim", co znaczy Bóg w ogólnym i twórczym sensie. Gdyby to był Jahwe, to zdaniem Bulingiera, trzeba by było oskarżyć ten fakt, że sfera działalności Prawa nie była ograniczona tylko Izraelem.

Oprócz tego dwa pierwsze przykazania są głoszone w osobie pierwszej, a inne od trzeciej. Do tegoż Powtórnego Prawa ma podobną strukturę wewnętrzną, co i dwa pierwsze przykazania. W Powtórnym Prawie jest rozdział, o którym dawną toczą się gorące spory. Niektórzy twierdzą, że w tym rozdziale Mojżesz pojaśniał znaczenie oryginalnych dziesięciu przykazań, przedstawionych w księdze Wyjścia (patrz Komentarze Socino, Chumasz str. 458).

Przykazanie "Nie będziesz miał innych bogów przede mną" oznaczaq, że nikt inny z elohimów nie może być wyżej, niż Jedyny Prawdziwy Bóg, który w liczbie pojedynczej jest nazywany "Eloach" Bóg Świątyni, wprowadziwszy imię swoje w Jerozolimie. Patrz księgę Ezdrasza 4:24, 67: 26, gdzie oświetla się pytanie używania słów co do Kościoła i Prawa. Przykazanie to i jest prawem Eloacha.

Z Psalmów 30:4-5 dowiadujemy się, że Eloach ma syna. po tym staje się jasne, że Syn nie jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, Eloachem. Pierwsze Przykazanie, wykorzystanie Prawa i Prorocy - tematy, przedstawione w artykule Prawo i Pierwsze Przykazanie (253), napisanym specjalnie dla Czytania Prawa W Rok Szabatu 1998.

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego Prawdziwego Boga, oraz Tego, któregoś posłałeś, Jezusa Chrystusa (Jan 17:3). O znaczeniu imion Boga i miejscu (roli) Jezusa Chrystusa idzie mowa w artykułach Imiona Boga (116); Przejaw Boga rozdział 1 - Dawny monoteizm (G1), a także Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

W księdze Wyjścia 16 (jeszcze przed tym jak Mojżeszowi zostały dane dziesięć przykazań na tablicach) na str. 23 mówi się: "I On im powiedział: to powiedział Pan: jutro odpoczynek, święta sobota Pana". skąd już wtedy ludzi mogli znać o Sobocie, jeżeli jeszcze nie mieli Prawa? Czy jest możliwe, że znali o tym z opowiadań, przekazywanych od człowieka do człowieka od czasów Adama i do Mojżesza. Oprócz tego w tej samej księdze Wyjścia na str. 28 jest powiedziano: "I powiedział Pan Mojżeszowi: czy długo będziecie uchylać się od przestrzegania praw Moich i przykazań Moich?" i jeszcze jeden cytat z tej samej strony: "Pan (w przeszłym czasie) dał tobie Sobotę…". Proszę objaśnić, kiedy w takim przypadku dał Pan Sobotę ludziom?

Odpowiedź: Prawo zostało dane Bogiem jeszcze Adamowi przy stworzeniu świata.

I jeszcze wtedy była ustalona nie tylko Sobota, ale i zasady ofiarowania, a także kalendarz. W potwierdzenie temu możemy powiedzieć, że już wtedy ofiara Abla była bardziej miła Panu, niż ofiara Kaina, ponieważ była to krwawa ofiara, a Abel był bardziej pobożny.

Z powiedzianego wyżej wynika, że doktryna wegetarianizmu, którą przestrzegali ludzi przed potopem, jest błędna, ponieważ Prawo zostało im dopiero dane na górze Synaj. Patrz artykuł Wegetarianizm a Biblia (183); a także Rachil a Prawo (281). Razem z tym zwyczaj przestrzegać paschę żydowską był wprowadzony długo przed wydarzeniami na Górze Synaj i Nowi. Kalendarz że był ustałony w pierwszym tygodniu po stworzeniu. W związku z tym staje się jasne, że wszystko istniejące przed potopem zostało zniszczone właśnie z tego powodu, że ludzi znieważyli Prawo Boga. patrz artykuł Niefilimy (154).

A także artykuły: Kalendarz Boga (156), Doktryna grzechu pierworodnego, część pierwsza "Ogród Edeński" (246) oraz Doktryna grzechu pierworodnego, część druga "Potomkowie Adama" (248).

Jeżeli dobrze zanalizować tekst Biblii, to możemy zauważyć, że o przykazaniach było wiadomo jeszcze wtedy, kiedy Abraham przyszedł do Egiptu. Patrz artykuł Abraham i Sodoma (91), a także Doktryna i proroctwo Balaama (204). Fakt ten potwierdza i to, że Abraham przynosił dziesięcinę Melchizedekowi więcej niż cztery wieki przed tym, jak na górze Synaj Prawo zostało dane Mojżeszowi. patrz artykuł Melchizedek (128).

W czwartym przykazaniu Prawa jest jasno powiedziano o obowiązkach przed Bogiem i o tym, że po przyjściu Mesjasza my wszyscy będziemy musieli dać odpowiedź Najwyższemu. Patrz artykuł Prawo a Czwarte Przykazanie (256). Wtedy od miesiąca do miesiąca, i od soboty do soboty każde ciało będzie stawać przed obliczem Pana (Wyj. 66:23). I będą przestrzegane święta, i posłannicy wszystkich narodów będą corocznie przybywać do Jerozolimy. A inaczej nie będą mieli ani deszczu porannego, ani deszczu późniejszego, i dżuma egipska ogarnie je. Ponieważ taka jest Biblia i nie wolną ją naruszać.

Czytanie Prawa

W Powtórnym prawie 31:9-12 dowiadujemy się o tym, że trzeba nam czytać Prawo każdego Roku Szabatu, pod czas święta namiotów. więc na jaki dzień święta trzeba to robić? Judejczycy mają mniemanie o tym, że trzeba to robić w jeden z dni tego święta, i czytają oni prawo w Ostatnim Wielkim Dniu.

Odpowiedź: Dawni ludzi czytali Prawo wciągu całego święta Namiotów na siódmy rok. Dlatego, żeby prawidłowo, zgodnie z przepisami Boga przeczytać Prawo, świadectwa i księgi wszystkich proroków, a potem prawidłowo objaśnić, co oznacza ten lub inny fragment, trzeba było stracić cały period, kiedy się obchodziło święto Namiotów.

Właśnie dlatego Bóg wymaga, żebyśmy czytali Prawo każde siedem lat. W tym okresie trzeba odłożyć wszystkie sprawy, i przeczytać Prawo jak trzeba, żeby Izrael nie zapomniał praw Boga. patrz artykuły: Czytanie Prawa z Ezdraszem i Niejemjaszem (250), a także szereg artykułów o Prawie, na przykład Prawo Boga (L1), specjalnie przygotowanych do ostatniego czytania w 1998 r.

Społeczeństwo

Jaki stosunek do dnia dzisiejszego ma "kalanie przed świtem" i obrzęd oczyszczenia? Czy można przypuścić, że kiedyś w przyszłości lub nawet teraz, Bóg będzie przeciwko temu, żebyśmy spali ze swoimi żonami? Jeżeli tak, to kiedy to może się zdarzyć, i jaki jest tego powód?

Odpowiedź: rzeczywiście, cały proces oczyszczenia w siódmym i pierwszym miesiącach, a także dziesiąty dzień siódmego miesiąca wymaga powstrzymania się od wielu rzeczy, w tym i od życia płciowego.

Okres wstrzemięźliwości od kontaktu cielesnego z naszymi żonami będzie się ciągnął aż do postu Wielkanocnego. Kapłani zawsze byli z daleka od swoich żon, kiedy wchodzili do kościoła w dni święte. jeżeli ktoś z nich poruszał zasady służenia w dni święte, to tacy natychmiast przestawali prowadzić odprawienia rytuałów. Zawsze powinniśmy srogo przestrzegać obrzęd oczyszczenia dlatego, żeby przygotować się do życia w Chrystusie.

Nie moglibyście wytłumaczyć niektóre fragmenty co do dniej, kiedy trzeba przestrzegać obrzęd oczyszczenia? Jeżeli można zwróćcie uwagę na to, kiedy trzeba powstrzymywać się od kontaktu ze swoimi żonami? Przypuszczam, że jest to związane z drugim przyjściem Jezusa Chrystusa, ale nie do końca jestem tego pewien.

Odpowiedź: sens obrzędu oczyszczenia przewiduje oczyszczenie wybrańców. Według prawa mężczyzna okalał siebie, jeżeli ronił siemię przed wschodem słońca. Sens tego zakazu jest w tym, żeby dać ludziom do zrozumienia, że poczet Izraela został oczyszczony w ten dzień, kiedy Pan powinien był do nich przyjść.

Pytanie o oczyszczeniu Izraela jest dokładnie rozpatrywany w artykułach Oczyszczenie Świątyni Boga (241), a także Oczyszczenie Prostodusznego i Zabłąkanego (291).

Jeżeli dokładnie zbadać kalendarz Sobót, Nowi i Świąt staje się jasne, że cały period kalendarzowy i oczyszczenie, które odbywa się w rymach Bożego zamysłu, służy globalnym odsyłaczem na Przyjście Mesjasza i odnowienie planety. Zwróćcie uwagę na artykuły Kalendarz Boga (156), Prawo a Czwarte Przykazanie (256).

Jesteśmy świątynią Boga i Prawo Boga będzie żyć w naszych sercach. Poniesiemy go od kościoła do narodów świata, ponieważ są świątynią Bożą i zostaną jego Miastem. Zwróćcie uwagę na artykuły Święte dla Boga rzeczy (184); Miara Świątyni (137). Oprócz tego w tym stosunku przedstawia interes artykuł Miasto Boga (180).

Dlaczego kobieta była uważana nieczystą w ciągu czterdziestu dniej po urodzeniu chłopczyka i osiemdziesiąt po urodzeniu dziewczynki?

Odpowiedź: istnieje szereg bardzo skomplikowanych pytań w granicach Prawa, dotyczących oczyszczenia kobiety (patrz Oczyszczenie i obrzezanie (251). Badając powody zatrucia organizmu człowieka szkodliwymi substancjami, naukowcy dokładnie zbadali zawartość artykułów spożywczych; w tym osobliwie byli rozpatrzone pytania fizjologii, trawienia i wartości spożywczej produktów. W wyniku badań zaczyna ujawniać się przedstawienie o tym, jaką była racja dawnych ludzi. Nie wątpliwe, że i teraz jest szereg artykułów spożywczych, które i teraz śmiało możemy uważać "czystymi", ale inne nie są takie, i dlatego są wzbronione Prawem dla spożywania. Dokładniej temat ten jest rozpatrywany w artykule Prawa jedzenia (15). Jednak nie zważając na brak naukowych danych, w ciągu wielu pokoleń przestrzegaliśmy przepisania co do racji spożywania, tylko dlatego , że zostali dane Bogiem. Dobrze rozumiemy, że Pan dał nam swoje Prawa, żebyśmy mogli prowadzić życie zdrowe, umiarkowane. Jednak niestety szczegóły racji spożywania dla kobiet nie byli jeszcze dokładnie zbadane, dlatego naukowcy mają jeszcze dużo pracy w związku z tym. Osobliwie jeżeli wziąć pod uwagę, że Bóg kazał nam surowo przestrzegać dane im przepisy, to powinniśmy rozumieć, że jest to w naszych interesach. Wszystkie pytania dotyczące Prawa o jedzeniu są ciasno związane z naszym duchowym "fundamentem", i to wszystko trzeba znać i przestrzegać, ponieważ nasze dzieje i postępowania w życiu okażą wpływ na nasz los dalszy, to znaczy nasze przyszłe życie w Chrystusie.

Takie słowa, jak "nieczysta kobieta" mogą wzburzyć wiele ludzi. Na pierwszy rzut oka może się wydać, że jest to coś ohydne, jednak tak nie jest. Mowa po prostu idzie o określonym okresie izolacji, ponieważ kobieta potrzebuje odpoczynku i zrozumienia ze strony otoczenia. Powinniśmy zrozumieć, że słowo "nieczysty" w tym przypadku nie jest synonimem słowa "grzeszny". Z naukowego punktu widzenia takie oczyszczenie oznacza okres fizjologicznego odnowienia, które trwa siedem dniej. Jest to naturalny proces fizjologiczny, kiedy odbywa się oderwanie spułchniętych tkanek ścianek macicy pod czas menstruacji. Odbywa się to w związku z tym, że dojrzała komórka jajowa nie jes zapłodniona po owulacji. Z reguła proces ten trwa siedem dniej, a jego częstotliwość składa 28-30 dniej. Sensem oczyszczenia jest zakaz na przedłużenie rodu ludzkiego, ponieważ tylko Bóg może błogosławić rodzenie wszystkiego istniejącego, i dotyczy to nie tylko ludzi. Wola Boga jest Jego Prawem, i możemy widzieć, co się mówi o przedłużeniu rodu w Prawie Boga, jeżeli przeczytamy w Księdze Rodzaju wierz : Człowiek powinien spełniać Prawo Boga tak, żeby każdy przeżyty dzień był dniem służenia Panu. Powinniśmy zrozumień, że Prawo Boga jest świątynią, dokonywana w imię oczyszczenia ciała i ducha (2 Kor. 7:1).

W tekście księgi Kapłańskiej 12:4 czytamy takie zdanie, co dotyczy kobiety: nie powinna dotykać świętych rzeczy". W tych słowach widzimy system paralelnych symbolów, który służy dla odosobnienia wybrańców pod czas oczyszczenia. Wybrańcy byli uważani pozbawionymi cielesnego brudu aż do pojawienia Chrystusa. W te czasy istniała teoria, zgodnie której kobieta pod czas menstruacji może zabrudzić świątynię. Jednak sama świątynia miała zdolność oczyszczać i pozbawiać kogokolwiek od zła. Przykładem może służyć przypadek kiedy kobieta pod czas upływu jej nieczystości, i która potrzebowała leczenia została oczyszczona, gdy dotknęła ubrania Chrystusa. Chrystus nie zabrudził się przy tym, a kobieta szybciej wypełniła się Duchem Świętym i pozbawiła się zła.

Mateusz 9:20-22

(20) Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza.

(21) Bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.

(22) Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Z przedstawionego fragmentu Biblii trzeba zrobić dwa wnioski. Pierwsze, że Chrystus był nowym arcykapłanem (Wyj. 28:33-34; 39:25-26). Opasek że na jego czole jest świętość przed Bogiem (Wyj. 28:36; 39:30). Drugi wniosek polega na tym, że chorzy i słabi mogą się oczyścić wiarą w Ducha Świętego. O tym znów jest mówione w Ewangelii wg. Mateusza, takim czynem widzimy, że Jezus Chrystus był rządzą prawa Bożego, prorokiem, lekarzem chorych i słabych, a także darującym oczyszczenie nieczystym. Więc według Prawa świątynia jest nietykalną, i nie można ją okalać. Pytanie to było zadane arcykapłanom, i była dana konkretna odpowiedź. W ten sam czas jeżeli uważnie przeczytać Prawo Boga i proroctwa, to niewątpliwie zwrócimy uwagę na to, jak Pan napełnił Duchem każde ciało i uświęcił go. W taki sposób Bóg spełnił swoje Prawo i napisał go w każdym sercu. Mesjasz że zakończył etap spełnienia woli Boga w granicach Jego Prawa.

Z powiedzianego wyżej wynika, że każde ciało zostało uświęcone i wypełnione ducha świętego. A sam Mesjasz dokonał oczyszczenie poprzez Ducha Świętego. Prawo Boga zawiera idee o oczyszczeniu matki ludzi, cerkwi Izraelskiej, Niewiasty Chrystusowej, matki nowego narodu. Z tego punktu widzenia staje się jasne, że matka dokonała oczyszczenie. Więc od teraz może uczestniczyć w Wieczerze Pana i Pasce Żydowskiej; została jedną z wybrańców, ponieważ otrzymała oczyszczenie w duchu świętym.

Załóżmy, że Chrześcijanie powinni srogo przestrzegać prawa jedzenia starego testamentu. A co możecie powiedzieć o innych prawach Starego Testamentu, na przykład: zakaz noszenia ubrania z wełny i lnu? Czy jest potrzebna kwarantanna, kiedy kobieta ma okres menstrualny. Czy powinni chrześcijanie i teraz przestrzegać tych wszystkich przypisań?

Odpowiedź: tak, i w nasze dni chrześcijanie powinni srogo przestrzegać te wszystkie prawa. Niektóre dane, dotyczące tego pytania można odnaleźć w artykule Oczyszczenie i obrzezanie (251). W tym związku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przestrzeganie kwarantanny miało ogromne znaczenie dla zapobiegania chorób zakaźnych, jednak to jest teraz lekceważone. Czterdzieści lat temu w Australii gruźlica zostali zniszczona tylko dzięki wspólnemu działaniu wszystkich obywateli. Jednak nie tak dawno ludzie niepomyślnie zaczęli lekceważyć zasady przestrzegania kwarantanny, i znów zjawia się niebezpieczeństwo gruźlicy, a najgorzej, że rezistętność wirusa zrosła.

Kiedy człowiek daje świadczenia w sądzie, to powinien dać "klątwę". Jednak Biblia nie uchwała klątwy, a mówi: "nie przyrzekajcie". Jak powinniśmy się zachowywać w takim przypadku?

Odpowiedź: w Biblii możemy odnaleźć przykłady tego jak Izrael dawał klątwy Bogowi. W prawie jest napisane:

Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! (Kapłańska 19:12). Razem z tym możemy odnaleźć wielu wzmiankowań o tym, jak Izrael przyrzekał na wierność prawdzie. Dawid także dawał klątwę Jonofanowi (1 Król. 20:12).cały Izrael i Lewici spełnili nakaz Ezdrasza i dali klątwę (Ezdrasz 9:5). W proroctwach Isajasza 65:16 mówi się, że ziemia przyrzeknie prawdzie bożej i napisane w Biblii nie zostanie naruszone.

Mniemanie chrześcijan o tym, że dawać przysięgę jest grzech, pochodzi od Mateusza 5:34-36. Tak w Ewangelii od Mateusza Chrystus powiedział: "A ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stop Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym."

Słowa przedstawione wyżej, byli pojmowane przez ludzi w ten sposób, że przysięgać nie trzeba wcale i nawet grzesznie. Z tego powodu w sądach zostało dozwolone dawać uroczyste przyrzeczenie. A Chrystus powiedział: "Da będzie wasza odpowiedź tak, tak, nie, nie". Poganie źle rozumieli słowa Mesjasza i nierzadko przyrzekali mogiłami swoich matek; również mieli przyzwyczajenie dawać dziwne i wydoskonalone klątwy. Klątwa, co brzmi w sądzie jest taka: czy przyrzekacie Bogiem mówić prawdę, tylko prawdę i nic oprócz prawdy? Będzie z wami Bóg! " sens tego zdania pokazuje sens powiedzianego w tekście Izajasza. Z czasem słowo przysięgać poniosło zmianę i stało używać się w znaczeniu "potwierdzać".

Oprócz tego już później wyraz "Bóg Najwyższy" przestali używać w klątwie. Słowo przysięgać straciło swój pierwotny sens dlatego, że ateiści i poganie zniekształczyli go, jednak to zdanie pomogło wierzącym uniknąć błędów, co byli wynikiemzłego tłumaczenia słów Chrystusa w Ewangelii wg. mateusza 5:34-37. Takim czynem Chrystus zrobił przeszkodę, na którą niezmiennie natykali się ludzie próbując prawidłowo wytłumaczyć teksty w księgach Wyjścia 20:7; Liczb 30:2; Powtórnego Prawa 23:21. Wychodząc z tego możemy wnioskować, że Judasz zaprowadził obyczaj dawać klątwy w granicach prawa, chociaż w rzeczywistości było to sprzeczne z Prawem i Duchem Bożym. Patrz artykuły Prawo i dziewiąte przykazanie (262), Prawo i trzecie przykazanie (255), a także Klątwa Boga (32).

Jak uważacie, w jaki sposób powinni być karani przestępcy, co dokonali zbrodnię w stosunku do niewinnych ludzi?

Odpowiedź: temat kary jest wystarczająco oświetlona w artykule Prawo Boga (L1.) Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na następne artykuły: Prawo a szóste przykazanie (259); Prawo a siódme przykazanie (260); Prawo a ósme przykazanie (261); Prawo a dziewiąte przykazanie (262).

Wszyscy dobrze znamy, że w drugim zmartwychwstaniu czeka nas rozplata za zło, dokonane w stosunku niewinnych ludzi. Wszystkie ludzi będą wskrzeszone i odrodzone w duchu świętym. Zwróćcie osobliwą uwagę na to , w jaki sposób zostanie wyzwolony Szatan. W końcu tysiąclecia Bóg każe uwolnić Szatana z więzienia, żeby prowadzić sąd nad planetą. W ten sam czas Pan pozwolił mu przebywać u władzy w ciągu sześciu tysięcy lat, a przecież Bóg może ograniczyć pełnomocnictwa Szatana. Jednak Bóg uwięził diabła na tysiąc lat.

Wydaje się że w tej sprawie Bóg jest razem ze złymi siłami tego świata. Trzeba zaznaczyć, że w pewnym sensie on ponosi odpowiedzialność za to, że zło jest na ziemi. Ale czy możemy oskarżać Boga? na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: w żadnym przypadku. Stworzony świat jest tylko próbą stworzenia, i w końcu nic nie tracimy. Będziemy przestrzegać prawa Boga i lubić siebie nawzajem, ponieważ znamy, co będzie, jeżeli nie będziemy postępować według woli Boga. celem tej kary jest rehabilitacja i obrony wszystkich ludzi, co chcą otrzymać życie wieczne i zbawienie.

Jaki stosunek macie do kary śmierci? Czy ta miara jest zgodna z biblijnymi przepisami? Jeżeli tak, to czy trzeba dokonywać wyroki śmierci?

Odpowiedź: Tak, każde z dziesięciu przykazań powoduje karę śmierci w przypadku nie spełnienia. stosowanie kary śmierci jest tematem artykułu Prawo a szóste przykazani (259), a także Prawo a piąte przykazanie (258).

Czy w księdze Kapłańskiej 19:28 i Powtórnego Prawa 14:2 mówi się o tatuażu?

Odpowiedź: tatuaż, lub naniesienie na skórę rysunków jest dawnym obyczajem, który Pan zabronił. Początki tej tradycji można odnaleźć w dawnych kulturach. W rzeczywistości słowo "tat" pochodzi z Polinezji i oznacza "nanosić cios często". Najwcześniejsze tatuaże w dawnym Egipcie mieli kształt owadów (podobnie to było związane z kultem Boga Ekrona), a także w wyglądzie krzyża (swastyki). Niektóre dane o etnologicznych historycznych osobliwościach cywilizacji Dawnego Egiptu i Mezopotamii można odnaleźć w artykule O tatuażu (5).

Jest mi bardzo bliskim w duchu następne pouczenie biblijne "nie bądźcie dłużnikami w niczym przed nikim". Czytam o siedmiorocznym cyklu i o ostatnim roku tego cyklu. Jednak mi się wydaje, że trzeba być dłużnym przynajmniej jeden raz, inaczej jak może się zdarzyć, że sześcioletni dług został przebaczony na siódmy rok? W ciągu tego okresu, sześciu lat, nie możemy kupić ziemię lub dom. Jak możemy wyżyć w takiej sytuacji ekonomicznej, nie naruszając prawa?

Odpowiedź: w Biblii wyraźnie się mówi o tym, że brać odsetki z pożyczonego - nie boża sprawa. Niestety świat jest urządzony w ten sposób, że dzieci i biedni zostają niewolnikami. Zgodnie z Prawem na siódmy rok człowiek powinien wybaczać wszystkie długi, bez różnicy. W ten sam czas my nie powinniśmy być dłużni nikomu. Powinniśmy rozliczać się z naszymi wierzycielami, chociaż to i jest dość ciężkie w tym świecie. Ludzi żyjące w nasze czasy po prostu się okazali w zależności od sytuacji ekonomicznej. W ciągu długiego czasu próbujemy się rozliczyć z długami i zrobić życie lepszym. I dla wszystkich jest to trudne, a naszym dzieciom będzie jeszcze gorzej. Żydzi tłumaczą ten problem inaczej, oni twierdzą, że wszystkie ciężary spadli na nich, ale oni jedni z dwunastu pokoleń. Nasze domy nie są warci tych pieniędzy, co za nich chcą. Nasi ludzi giną dlatego, że nie wiedzą, co im robić, a ci, co przestrzegają Prawo Boga, robią z siebie ofiary. Patrz artykuły: Prawo Boga (L1), Prawo i ósme przykazanie (261).

Jakie jest Pana mniemanie o grach hazardowych? Przecież jest to strata pieniędzy, zarobionych własnym trudem, w celu zarobić jeszcze więcej?

Odpowiedź: ludzi, którzy przestrzegają prawo nie mają problem z pieniędzmi. Zarabiać pieniędzy kosztem innych ludzi jest absolutnie niemoralnie według Prawa bożego. Jednak Rzymski Kościół Katolicki pobłaża temu, i istocie sama gra w gry hazardowe. Biznes gry w Ameryce i Australii szubko poszerza się i maszyny dla gry w poker są ustawione prawie wszędzie. Wyniki takich szybkich tempo rozwoju po prostu zaskakują. Gry hazardowe stali się jedną z chorób człowieka współczesnego. Tak niedawno zostaliśmy świadkami rozprawy sądowej, gdzie w roli oskarżonej była matka, która zostawiła swoje dziecko umierać, w ten czas kiedy ona z zapałem kontynuowała grę hazardową. W nasze czasy problem ten jest typowym.

U graczy pojawia się osobliwy sposób myślenia, ich umysł działa inaczej, niż u innych ludzi. Myśl o zysku zmusza ich mózg pracować bardziej intensywnie. oni nic nie mogą z sobą zrobić. Dla nich zadowoleniem jest to, żeby postawić na kartę wszystko, i w końcu lub wszystko zgubić, lub zyskać dużo. Potrafią przestać tylko przegrawszy wszystko, co mieli. Razem z tym wydatki społeczeństwa na domy gry i ich urządzenie po prostu przerażają. jednak w przyszłości tego biznesu nie będzie.

Prawa jedzenia (zakazy na spożywanie)

Wszyscy chrześcijanie naszej parafii srogo przestrzegają Prawa Jedzenia. Mam przyjaciela, który nie je grzybów, ponieważ mają spory, a on uważa, że zarodniki i nasiona to nie to samo. Proszę wytłumaczyć, jeżeli spożywam grzyby, czy jest to naruszenie Prawa?

Odpowiedź: nie, nie jest. Można spożywać grzyby. Jest to błąd co do roślin, które mnożą się zarodnikami z dawną historią. Kiedy ludzi się dowiedzieli, że można spożywać nasiona roślin i mięso czystego bydła, a także wszystkie rośliny, co mnożą się zarodnikami, to nie mieli jasnego przedstawienia o tym, jakie oni są.

Gdyby Prawo zabraniało spożywać rośliny, które mnożą się zarodnikami byli byś my w bardzo ciężkim stanowisku. W takim przypadku ludzi nie mogli by jeść przaśniki i inne wyroby piekarnicze, dla przygotowania których używają drożdże. Ponieważ wszystkie grzyby i rośliny, z których robi się drożdże mnożą się zarodnikami. Oprócz tego ofiary pod czas pięćdzesiątnicy byli by dziwnym zaprzeczeniem Prawa, ponieważ do ciasta, z którego wypiekają chleb, także dodają drożdże. Dlatego wyglądało by na to, że Bóg przepisuje nam poruszać im dane prawa.

Trzeba zaznaczyć, że drożdże znaleźli szerokie rozpowszechnienie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Tak bez drożdży nie można by było przygotować piwo, i wino, które jest rezultatem fermentacji składników drożdży. Oprócz tego dzikie drobne rośliny zarodnikowe są przenoszone powietrzem i takim czynem przy oddychaniu popadają do naszego organizmu. Praktycznie we wszystkich artykułach spożywczych w tej lub innej mierze są zawarte produkty zarodnikowe. Jednak Bóg mówi nam, że nie możemy jeść tylko drożdże w ciągu wszystkich siedmiu dniej. Było by za dużo. ludzi, którzy twierdzą, że rośliny, którzy mnożą się zarodnikami nie można spożywać, próbują naśladować to, o czym mają błędne rozumienie. Ten błąd jest szeroko rozpowszechniony wśród niektórych alternatywnych chrześcijańskich spółek, które przestrzegają Prawa Jedzenia.

Kilku lat temu jeden z akademików Oksfordu lub Kembridżu wydał książkę o Chrystusie, w której porównał dogmaty Biblii co do jedzenia i kultu grzybów. W tej książce jego argumentacja jest bazowana wyłącznie na bujnej wyobraźni. Kościół Boga powinien odróżniać ten błąd.

Znamy, że Prawa Jedzenia przewidują pełnowartościową racje. Jednak jeżeli człowieku są potrzebne dodatkowe składniki lub mikroelementy? Dotyczy to tych składników, które nie są spożywane, na przykład wapń. Gdzie trzeba je brać: z czystego bydła lub roślin? Czy ma znaczenie, skąd będziemy je otrzymywali?

Odpowiedź: jest to bardzo ciekawe pytanie. W większości przypadków brak niektórych mikroelementów jest spowodowany wegetarianizmem, który jest zniekształceniem biblijnych przepisów. Jeżeli przestrzegać Prawa Jedzenia i spożywać mięso czystego bydła, to potrzeba konieczność dodatkowych mikroelementów znacznie się zniży. Oprócz tego prawidłowo zbalansowana racja kosztem włączenia różnych warzyw, pozwała uniknąć sytuacji o której dopiero mówiliśmy. W przypadku z insuliną, ten produkt można otrzymać z czystego bydła. Takim czynem Prawa Jedzenia zrobione tak, żeby ochronić planetę i środowisko. Patrz artykuły: Prawa Jedzenia (15); Wegetarianizm a Biblia (183); Wino w Biblii (188), a także Balans (209).

Niektórzy z moich znajomych odmawiają spożywanie świniny i niektórych gatunków ryby. Waszym zdaniem, czy oni po prostu fanatycznie naśladują jakieś przepisy czy jest jakiś poważny powód? Przecież w naszym wieku lodówka nie jest problemem?

Odpowiedź: podobne zachowanie tych ludzi ma swój powód. Prawa Jedzenia są podane w Biblii, i znamy, że Bóg nic nie robi bez powodu. Niektórzy antropolodzy, tacy jak Mery Duglas, odrzucili Prawa Jedzenia, nazywając je tabu. Jednak doktorzy Nandży iFrench pokazali w swoich badaniach, że spożywanie świniny często powodowało marskość wątroby. W artykule Prawa Jedzenia (15) jest podany szereg innych powodów naukowych, według których trzeba wyłączyć świninę ze swej racji.

Oprócz wyżej napisanego istnieje szereg poważnych powodów innego rodzaju, według których trzeba odmówić się spożywania nieczystych produktów. Jest to związane z tym, że zakaz na podobne produkty jest obowiązkowym warunkiem przestrzegania prawa (Kapłańska 11 i Powtórnego Prawa 14). Oprócz tego Prawa Jedzenia nie byli skasowane w Nowym Testamencie. Na przykład w Dziejach 10 kiedy idzie mowa o nawróceniu pogan jest epizod o Piotrze, który wolał jeść tylko czyste jedzenie. Patrz następne artykuły: Balans (209), Wegetarianizm a Biblia (183), a także Wino w Biblii (188).

Czy rzeczywiście Biblia zabrania spożywanie mięsa? Czy może zakaz dotyczy tylko niektórych gatunków świniny?

Odpowiedź: rzeczywiście Prawa Jedzenia zabraniają spożywanie niektórych gatunków mięsa, takich jak świnina. Jednak wszystkie przeżuwające zwierze i parzystokopytne są czyści, i ich mięso może być swobodnie spożywane. Z tego wynika, że w mięsie żyrafy więcej korzyści niż w świninie. Jak pokazali ostatnie badania, świnina może spowodować marskość wątroby. Powodem tego jest składnik chemiczny, zawarty w miękkich tkankach mięsa. Oprócz tego nie można się go pozbyć. Takim czynem możemy się upewnić, że Prawa Jedzenia są poparte dowodami naukowymi, co zabezpiecza sens i korzyść przepisom biblijnym.

Przydatna do jedzenia ryba obowiązkowo powinna mieć płetwę i łuskę. Powód tego przepisu jest ciasno związany z tą okolicznością, że ryba bez łuski nie może przeciwdziałać przeniknięciu do swego ciała ciężkich metalów i toksynów. A to z kolei robi rybę absolutnie nie przydatną do spożywania. Więc tuńczyk może być spożywany, a rekin - nie. Powodem nieprzydatności jest to, że tuńczyk ma łuskę, a rekin - nie. Podobno ten fakt jest jedynym objaśnieniem specyficznej spółki rtęci i selenu, które możemy widzieć przy badaniu organizmu rekina. Właśnie obecność w organizmie rekina szkodliwych spółek robi go, w odróżnieniu od tuńczyka nieprzydatną do spożywania. W organizmie człowieka selen reaguje z arsenatami, których staje się za mało dla normalnej perystaltyki. Oprócz tego krewetki i im podobne produkty morza zawierają wysoki odsetek metali ciężkich. Muszle powodują różne choroby jelit, a także zostają powodem ich recydyw. Zwróćcie uwagę na artykuł Prawa Jedzenia (15).

W księdze Kapłańskiej 11 i Powtórnego Prawa 14 daje się zakaz na spożywanie określonego rodzaju produktów. Czy te prawa jedzenia mają jakiś stosunek do dziesięciu przykazań?

Odpowiedź: wszystkie przez was wymienione prawa biorą początek od Dwóch Wielkich Przykazań i proroków. Oto oni:

  1. będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swej.
  2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

A dziesięć Przykazań służą poszerzonym tłumaczeniem tych dwu. Pierwsze czterej Przykazania pochodzą od Pierwszego Wielkiego Przykazania, a sześć następnych dotyczą Drugiego Wielkiego Przykazania. Piąte przykazanie jest łącznikiem między dwoma wielkimi przykazaniami. W nich idzie mowa o szeregu aspektów, dotyczących środowiska i konkretnie człowieka. Powinniśmy rozumieć, że dobrobyt planety w znacznej mierze zależy od przestrzegania lub nie Praw Jedzenia. Dokładnie o tym można przeczytać w artykule Prawa Jedzenia (15).

O tym, co przedstawia Prawo można się dowiedzieć z szeregu artykułów, napisanych specjalnie na ten temat Prawo Boga (L1), Prawo a Piąte Przykazanie (258); Prawo a Szóste Przykazanie (259).

Wszystkie prawa Boga są przedstawione w Dziesięciu Przykazaniach i prorocy dają rozszerzone tłumaczenie wszystkich przykazań Bożych. Nowy Testament przedstawia szereg komentarzy. właśnie dlatego dziwnie brzmi twierdzenie o tym, że Mesjasz w jakiś sposób skasował Dziesięcioro Przykazań. Właśnie dlatego powinniśmy czytać Prawo każdy siódmy rok; jest to niezbędne, żeby do końca zrozumieć strukturę Prawa i określić jego prawną uzasadnienie. Całe Prawo Boga wychodzi z głębi Bożej i odtwarza Jego Boską istotę.

Dziesięcina i ofiarowania

Kilka czasu temu chodziłem do kościoła, w której byli praktykowane osobliwe ofiarowania, przynoszone w dniu święta, siedem raz na rok. Oprócz tego w Powtórnym Prawie 16 i księdze Wyjścia 23 przeczytałem o tym, że było trzy święta i ofiarowania się odbywali w dni tych świąt. Czy nie lepiej Bogu gdy ofiarują mu siedem raz na rok zamiast trzech?

Odpowiedź: gdyby Bóg chciał, żeby w jego cześć było siedem ofiarowań zamiast trzech, to powiedział by to zupełnie wyraźnie. Gdyby zachciał, żeby ofiarowania odbywali się co tygodnia, to w Biblii było by to napisane. jednak On zatwierdził system dziesięciny i trzy ofiarowania na rok, pod czas trzech świąt. O tym ,co w istocie przedstawia sobą system oddania dziesięciny i ofiarowania, można dowiedzieć się z artykułu Zbór dziesięciny (161), a także Prawo a Czwarte Przykazanie (256).

Dokładnie przeczytałem pański artykuł Zbór dziesięciny (161), i zrobiłem wniosek, że trzeba dokonywać ofiarowania trzy razy na rok, a nie siedem. Jestem z tym zgodny. Oprócz tego wspominaliśmy o tym, że robienie odkupu jako ofiarowania jest srogo wzbroniono. Czy nie moglibyście mi powiedzieć, gdzie konkretnie w Biblii jest to napisane?

Odpowiedź: jeden z aspektów Prawa (co do wykupu) jest oświetlany w księdze Wyjścia 30:15: "bogaty nie więcej, a biedny nie mniej niż pół sikła powinni ofiarować Panu, dla odkupu waszych dusz". Pierwotnie ten odkup płacili wszyscy, i Izrael nie był wyjątkiem. teraz ten odkup Chrystus zapłacił za nas, więc i poganie mogą liczyć na zmartwychwstanie, które przyjdzie. Mogą wejść do Izraela i otrzymać łaskę Bożą, jako jego Synowie.

Myśl ta otrzymała rozwój w księdze Dziejów 10:34; do R6ym. 3:22, 23; 10:12. Dar oznacza wznoszenie (jako termin biblijny). Bulinger także to rozumiał, on robi odpowiedni komentarze w "Biblii dla wszystkich" do Wyjścia 30:15. Ale kiedy dar jest dawany jako odkup, to wprost naruszenie Prawa, co świadczy o odmowie od dokonanego Chrystusem odkupienia i oddalenia pogan od Zbawienia.

Mój pastor mówi, że jeżeli wierzący nie przynosi dziesięcinę, to on kradnie u Pana, i znaczy jest złodziejem, a złodzieje nie mogą trafić na niebiosa. Czy prawidłowe są jego słowa według Biblii?

Odpowiedź: wasz pastor miał na myśli tekst Malachiasza 3:7-12. Rzeczywiście, gdy nie przynosicie dziesięcinę, to kradniecie u Boga. o tym możny przeczytać w artykule Zbiór dziesięciny (161).kiedy człowiek przynosi dziesięcinę, to znaczy to, że wraca do kościoła. Jednak przynosić dziesięcinę trzeba właśnie tak, jak uczy nas Biblia, i wasz pastor powinien dokładnie to przestrzegać. to samo dotyczy świąt. Dziesięciny i dary są związane ze świętami Boga. patrz artykuł Prawo i Czwarte Przykazanie (256). Dość często kapłanie zwracając się do Prawa co do zbioru dziesięciny, jednak ignorują inne jego aspekty. W tym stosunku są bardzo interesujące artykuł Prawo Boga (L1).

Oprócz tego nikt nie trafia na niebiosa. W dawne czasy było to próby wiarą. Jeżeli ktoś nazywał się chrześcijaninem, i mówił, że po śmierci trafi na niebiosa, to tacy nie byli uważani prawdziwymi chrześcijanami. Było to wypróbowywanie dla chrześcijan i gnostyków. każdy, kto twierdził, że trafi do raju po śmierci, tym samym pokazywał, że jest gnostykiem, a nie prawdziwym chrześcijaninem (patrz Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia). O tym można przeczytać w artykulach Dusza (92); Zmartwychwstanie (143).

Izrael

Czy w rzeczywistości w Izraelu było dwanaście sędzi? Czy to jakoś zależy od dwunastu pokoleń Izraela?

Odpowiedź: dwanaście sędziów Izraela mają bezpośredni stosunek do jego dwunastu kolan. Nawet więcej, sędziowie wyszli z tych kolan. Apostołowie stoją na czele tych dwunastu kolan i 144,000 jest przeznaczone każdemu z nich. Dwanaście apostołów i dwanaście sędzi służą ujawnieniem dwudziestu czterech starców rady wewnętrznej i dwudziestu czterech arcykapłanów. Takim czynem symbolizm ilościowy odgrywa w Biblii Kościoła poważną rolę. Patrz artykuły Miasto Boga (180), Samson i Sędziowie (73).

Czy wiadomo ile sędzi było w Izraelu, zaczynając z Saula i aż do tego czasu, kiedy musieli zostawić kraj pod naciskiem Asyryjczyków?

Odpowiedź: w dodatku 50 do "Biblii do wszystkich" przedstawiona lista króli Izraelskich, jednak ta chronologia jest błędną. Królami zjednoczonego królestwa Izraelskiego i Judejskiego byli Saul, Dawid i Salomon.

Potem Jerowoam rządził Izraelem od momentu rozłamu, a Rowoam rządził Judeiej. Zaczynając od tego czasu carami Izraela byli: Nadaw, Waasa, Ela, Zimri (siedem dniej), Amwrij, Ahaw, Ohozia, Ioram, Iuj, Ohozia, Ioas, Ierowoam II, Zacharjasz, Sellum (1 miesiąc), Menaim, Fakia, syn Menaima, Fakiej, syn Remakii i Oseasza. W 722r. przed naszą erą Samarja upadła pod naciskiem Asyrii, i Izrael był wzięty do niewoli. Więc: Izraelem rządziło 22 cara.

Żeby dokładnie zbadać pytanie o kolanach Izraela trzeba skupić uwagę na tym, ile ich było. Istnieje mniemanie o tym, że liczba kolan jest 13, w tym dwa półkolana Efrema i Menasii są rozpatrywane oddzielnie. Jednak jeżeli rozpatrywać je jako jedno kolano, to liczba ogólna Kolan Izraela jest dwanaście. Jednak w księdze Rodzaju 49 Efrem i Menasja są uważane jednym kolanem. A w księdze Jezekiela 48 dwa pół kolana Izraela składają trzynaście. Ale jakbyś my nie liczyli, kolano Dana się nie liczy. Jaki jest powód, że kolano Dana nie liczy się w 144,000?

Odpowiedź: dając odpowiedź na to pytanie trzeba zaznaczyć, że istnieje wielu powodów, co doprowadzili do tej sytuacji. Tak, prawo przedłużenia rodu należało do Jozefa, ponieważ Rufin zgubił go, po dokonaniu nierządu z jedną kobietą. A Lewij był kapłanem i takim czynem zaczął należeć do trzynastego kolana. Jednak nie brał udziału w błogosławieństwie Izraela poprzez oddanie dziesięciny, która została oddana Izraelu jako skinii. Józef, posiadając prawo przedłużać rod otrzymał podwójne blogoslowieństwo w granicach prawa. Efrem korzystał z przywilejów pierwszeństwa, a Manasjasz grał rolę drugorzędną. Patrz artykuły Prawo a piąte przykazanie (258), Prawo Boga (L1) oraz szereg artykułów na ten temat.

Dalej w księdze Liczb 10idzie mowa o tym, jak się odbywała bitwa między plemionami Izraelu. Na wschodzie to byli plemiona Judasza, Issahara i Zawulona; na południu: Rufima, Sineona i Gada ; na zachodzie: Efrema, Manasei i Beniamana; na północy: dana, Assira i Niefalima. Jeżeli wychodzić z księgi Jezechiela 48, to jest możliwe, że na czele tych plemion stali inni liderzy. To wszystko jest związane z dziejami proroków, ponieważ te wszystkie wydarzenia wyciekają w określony system tysiąclecia. W granicach tego systemu, Józef wraca do swoich pełnomocnictw, a Dan ponawia ich porządek. Rufin idzie na północ razem z judaszem - pierwszym, ale teraz widzimy zwrotny kolej bitw plemion pierwotnych. Oprócz tego nie traciło swej aktualności i pytanie terytorialne, które tutaj nie jest rozpatrywane. ponieważ ziemie Izraela będą się ciągnęli aż do rzeki Eufrat.

Tekst w księdze Apokalipsy 7 dotyczy duchowieństwa, pełnomocników Chrystusa, liczba których 144,000. Zostali wybrani jako żywe ofiary rady 72 w rok czterdziestu jubileuszy kościoła w pustynie. 72 na 2000 składa 144,000. Dokładne pojaśnianie jest w artykule Urodzaje Boga, Ofiary Nowego Księżyca i 144,000 (120). Główna zasługa Lewiego jako kapłana polega na tym, że członkowie plemienni odnowili swoje obyczaje i otrzymali swoją dolę duchowieństwa od 144,000.

Żeby otrzymać to, co powinni mieć, ludzie plemienni Dana, którzy mają prawo przedłużać ród, obiecali zebrać owoce, które są częścią ich spadku. Sprawa komplikuje się tym, że ten spadek z kolei dzieli się między plemionami Efrema i Dana, tak że oni dzielą się z 112,000 od Józefa. Takim czynem to plemię (Dana) zawsze przedstawia sobą mieszankę innych plemion. Jednak właśnie Manaseasz bierze według prawa 12,000. Trzeba zaznaczyć, że ten fakt potrzebuje osobliwej uwagi. Później Dan otrzymuje swoje prawo przedłużenia rodu i zajmuje post sędzi Izraela, jak o tym się mówi w księdze Rodzaju 49.28. właśnie dlatego ten wiersz brzmi następująco: "Na twoją pomóc nadzieję się Panie!". I tylko po powrocie Dan zajmuje stanowisko Sędzi Izraela. Da nie będzie naruszona Biblia.

Teraz przyszedł czas, kiedy spełnia się, to co rzekł prorok Jezehiel, i Dan zajmuje swój post u bramy wschodniej razem z Józefem i Beniaminem, dziećmi Raheli. Jest to miejsce wejścia Mesjasza, a znaczy i miejsce Sędzi. oprócz tego, jest jeszcze jeden moment w prawie pierworodztwa, który i do dziś zostaje bez uwagi, a właśnie to, że ludzie usłyszeli wezwanie Jerozolimy. W związku z tym, z prawa pierworodztwa skorzystali Issachar i Zawulon (Powt. Prawa 33:18-19). Zwróćcie uwagę na artykuły Zawołanie narodów do Jerozolimy (238). Żadne z tych trzech plemion jeszcze nie wzięło na siebie prawo pierworodztwa; Biblia da nie zostanie naruszona. Słowa Pana zawsze wypełnieni prawdą.

Czy są w Biblii jakieś wspomnienia co do tego, jak byli rozmieszczeni wojska dla bitw (jak mówiliście, posyłając się na Liczb 10), a także granicę (o czym napisane w Jezechiela 48)? W jaki sposób Lewij, który nie stał w szyku (z Efremem i Manasijej, synami Izraela) okazuje się u kraju (granicy)(z Efremem i Manassiem, zamiast których był Józef)?

Odpowiedź: Lewij był w szyku, jak o tym się mówi w księdze Liczb 10;: niósł on Arkę Przymierza i Kościoła, jednak w tym celu został odprowadzony do innego miejsca. Patrz artykuł Arka Przymierza (196).

Jesteśmy kościołem Pana i jego świątynią. Jesteśmy Arką Przymierza i dlatego Jeremjaszowi zostało nakazano schować go (arkę), co i zrobił. Gdyby został znaleziony tam, gdzie go schowali, trzeba by było posłać ludzi i schować go w innym miejscu. teraz na zmianę duchowieństwa Melchizedeka przeszedł nowy zakon, do składu którego wchodził Lewij. Takim czynem Lewij został jednym z arcykapłanów systemu tysiąclecia i zajął miejsce u bramy, podobnie jak apostołowie rządzą dwanaście plemionami. Patrz artykuł Melchizedek (128), a także Święte dla Pana rzeczy (184). Po położeniu bramy, o którym idzie mowa w księdze Iezekiela, można powiedzieć o położeniu bramy w Mieście Boga. więc znając miejsce osiedlenia apostołów możemy sądzić o tym, jak oni będą rządzić powierzonymi im plemionami. Jednak jest to temat innego artykułu. Patrz artykuł Miasto Boga (180).

Uważamy, że położenie plemion u bramy pokazuje kontur linii granicznej. Na ile jest to znane, Mesjasz wejdzie do miasta poprzez wschodnią bramę, właśnie dlatego są ona teraz zamurowana w ścianie u podnóża Świątyni w Jerozolimie. Świadkowie widocznie zrujnują tą bramę, kiedy tam przyjdą, zostanie to przedwcześnie zrobione dla Mesjasza, lub już wtedy gdy On przyjdzie. i wtedy rozłamie się góra Eleońska i odbędzie się pierwsze Zmartwychwstanie. Patrz artykuł Świadkowie (135). Ponieważ Dan jest sędzią, wydarzenia będą się odbywali u wschodniej bramy, z udziałem kolan, co mają prawo pierworodztwa. Ale także Dan poprowadzi synów Racheli i kolano Józefa z prawem pierworodztwa (tak jak Efrem, Manaseja i syn Beniamin, co dał przysięgę). Takim czynem Dan zostaje pierwszym, a nie ostatnim. Judasz zamiast Dana stoi w ariergardzie, Mesjasz jest naszym tyłem i obroną, która chroni nas. Te wszystkie wydarzenia będą się odbywali w ciągu tysiąclecia.jest napisane w Biblii: manaseasz pomnoży kolano Efrema, a Efrem pomnoży kolano Manaseasza (co możemy teraz widzieć)później obaj kolana pomnożą kolano Judasza. I znów Pismo Swięte da nie zostanie naruszone. Patrz także artykuł Rachel a Prawo (281). Stąd również można wywnioskować, że prawo pierworodztwa powoli przechodzi z zachodu na wschód.

Znamy, że Jordan otrzymali w spadku trzy kolana, które byli na pół z kolan Manaseasza, Ruwima i Gada. Niektórzy przedstawicieli kolan Eframa i Dana także się dołączyli do nich na górze Galaad. Później kolano Dano rozpadło się na dwie części. Izrael i Asyria odejdą od Europy i razem wejdą do Bliźniego Wschodu, żeby znów go zająć. Co dotyczy naszych plemion, to oni przenieśli się do Europy w drugim wieku naszej ery, kiedy upadło królestwo parfiańskie, a potem się dokończyło do koalicji wschodnio europejskiej, do składu której weszli izraelici, checi i finikijczycy. Ten alians został stworzony na terenie współczesnej Brytanii. Buntownicy na cele z Bara Kohby przenieśli się z Judei do Ameryki w drugim wieku, po tym jak ich powstanie skończyło się porażką. Patrz artykuł wojna między trynitarzami a unitarzami (268).

W pracach Alena pod nazwą Berło Judasza i Prawo pierworodztwa Józefa, jest nieprawidłowo przedstawione wydarzenia historyczne, związane z przeniesieniem plemion. W tym związku istota tego pytania została sprowadzona do mniemań obywatelskich. Do tegoż praca "Stany zjednoczone i Kolumbia Brytyjska w proroctwach", wydana światowym kościołem Boga, tylko zwiększyła plątaninę, wziąwszy idei Allena. Jednak jak i było przepowiedziane, ludzi zaczną zostawiać Europę po skończeniu wojen Piątej i Szóstej trąb. Te ostatnie wojny carów Północy i Południa już niedługo się zaczną. Również zwróćcie uwagę na artykuły Siedem pieczęci (140), Siedem trąb (141). Oprócz tego w bliskiej przyszłości z powodu potopu zacznie się przemieszczanie się narodów w Niderlandach i innych krajach, położonych w nizinie (patrz artykuł Globalne pocieplanie i proroctwo biblijne (218)).

Pytanie to dotyczy "obowiązków" 24 starców. Wiem, że u tronu Pana znajdują się 4 cherubina. Takim czynem wychodzi cztery czwartych lub "tereny odpowiedzialności". Więc podzieliłem 24 na 4 i otrzymałem 6 starszych, każdy z których odpowiada przed cherubinem. Oprócz tego mamy 12 sędzi, 12 apostołów, każdy z których ponosi odpowiedzialność przed cherubinem. Oprócz tego w każdym rozdzielę jest wyznaczono 3 sędzi i 3 apostola. Czy są sprawiedliwe moje myśli?

Odpowiedź: tak, wasze myśli są prawidłowe. Izrael został podzielony podobno dwóm kolanom. Takim czynem na każdą czwierć wypada trzy kolana. W tym stosunku system zodiakalny przedstawia sobą zniekształconą imitację podziału władzy, przedstawicielami której są kolana (plemiona). Tak wschód i pierwsza część pod znakiem Lwa, to znaczy, że Judea leży pod władzą kolan Judasza, Issachara i Zawulona. Są pierwsi w linii pogranicznej Izraela. Drudzy są kolana południa, lub syny Ruwima, Simeona i Gada. Trzecimi zostaną kolana zachodu, symbolem których służy głowa byka. do nich należą kolana Efrema, Manaseasza i Beniamina. Czwarte i ostatnie - kolana północy, symbolem których jest orzeł. są przedstawione znakami zodiaku skorpiona oraz wagi. Do tych kolan należą Dan, Asir, Nefilim.

Te wszystkie kolana stanowią tył Izraela. Właśnie stąd poszedł obraz żądła w ogonie i symbol drogi żmija. Trzeba również zaznaczyć, że Skinia i duchowieństwo znajdują się między Pierwszą a Drugą ćwierciami. Jednak trzeba pamiętać, że po drugim przejściu Mesjasza, te wszystkie elementy zostaną Miastem Boga. patrz artykuł Miasto Boga (180).

Również położenie arki zostało przedmiotem rozglądania w artykule Arka Przymierza (196). Oprócz tego w tym stosunku jest interesującym artykuł Znaczenie obrazu Ezechiela (108); Władza Boga (174).

Mojżesz

W księdze Wyjścia, wiersz 32:19, idzie mowa o tym, że Mojżesz złamał dwie tablicy. Potem musiał wrócić, żeby znów je napisać. Czyjego postępowanie miało jakiś sens? Czy za tym stoi coś więcej, niż jego gniew?

Odpowiedź: tak, wspomniana okoliczność ma duże znaczenie. Postępując w ten sposób Mojżesz wyraził symbolicznie myśl o tym, że Izrael naruszy prawo, ale nie potrafi dalej rzyć w grzechu, a znaczy daleko od Boga. A drugi Mojżesz, co przyszedł jako Jezus Chrystus i wzniesiony na niebiosa na górę niebiańską, wrócił do nas jako Duch Święty, co schował Prawo Boga w naszych sercach.

Właśnie dlatego po tym, jak był wzniesiony do tronu Pana na snopie Wznoszenia, na następny ranek po jego zmartwychwstaniu, o 9 rano. Wrócił w ten sam dzień, i napełnił swoich uczniów Duchem Świętym, powiedział: "Przyjmujcie Ducha Świętego" (Jan 20:22).

Przeczytałem księgę Wyjścia, ale nadal jest dla mnie niejasny pewien moment, a właśnie, czy na prawdę żona Mojżesza i dwoje jego synów poszli za nim, kiedy wracał do Egiptu, żeby wyprowadzić Naród Boży z niewoli? Wychodząc z tego, co jest napisane w księdze Wyjścia 4:20, możemy wywnioskować, że rodzina Mojżesza była razem z nim pod czas jego podróży, ale w rozdziale 18:1-5, tej samej księgi mówi się o tym, że Jofor przyprowadził żonę i dzieci Mojżesza do niego.

Odpowiedź: na prawdy, żona Mojżesza (Sipfora) poszła razem z nim i dwoma synami do Egiptu, jak jest napisane w księdze Wyjścia 4. jak się okazało, próbowali powstrzymać obrzezanie Elizara, i w związku z tym, trochę nie stali się powodem jego śmierci. Potem Sipfora dokonała ten obrzęd sama, żeby uratować życie Elizara, i zaczęła oskarżać Mojżesza. stal tej opowieści przewiduje ton oskarżenia. Sipfora sama była potomkiem Abrahama i córką Hettury, i widocznie lepiej wiedziała, jak trzeba postępować w takim przypadku.

Oprócz tego w księdze Wyjścia 18:2, mówi się o tym, że Mojżesz kazał żonie wracać. Widocznie mowa idzie właśnie o tym epizodzie w księdze Wyjścia 4:26, kiedy odesłał ją do ojca Jofora z namiotu, i tak wyszło, że nie poszła z nim do Egiptu. A spotkanie Aarona i Mojżesza, o której idzie mowa w następnym wierszu (Wyj. 4:27)odbyła się widocznie bez Sipfory i synów, ponieważ nikt o nich nie wspominał. Do tego wszystkiego trzeba dołączyć, że gdyby ludzi nie wierzyli w Boga z całego serca, i z całej duszy, to nigdy by nie wyszli z Egiptu.

W księdze Wyjścia 14 idzie mowa o wojsku faraona. Kim oni byli i czy mają jakieś znaczenie symboliczne?

Odpowiedź: główna linia opowiadań o Mojżeszu i Wyjściu jest związaną z narodem żydowskim, a także pocztem upadłych, któremu zaczął oddawać cześć cały naród. Dokładniej o symbolizmie tego opowiadania można się dowiedzieć z artykułu, poświęconego Wyjściu. Nazywa się ona Mojżesz i Bogi Egiptu (105).

Trzeba zaznaczyć, że kompozycyjna struktura Biblii jest alegoryczną, to samo można powiedzieć i o przysłowiach, w których są zawarte aluzję o zamysłu Zbawienia. W tym stosunku duży interes przedstawia artykuł pod nazwą Pięćdziesiątnica na Synaju (115), w której jest prowadzone porównanie między samym Wyjściem i Górą Synajską, a także wydarzeniami, które towarzyszyli przekazaniu prawa. Jeszcze jeden ciekawy w tym sensie artykuł nazywa się Złote ciele (222). Takim czynem możemy widzieć, że w danym przypadku idzie mowa o poczcie duchowym i cielesnym, który Bóg chciał uratować za pomocą Chrystusa. Patrz także artykuł Przed istnienie Jezusa Chrystusa (243).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo chciał bym się dowiedzieć dokładniej o tym, jakim czynem Morze Czerwone rozeszło się i przed ludźmi. Kiedyś słyszałem opinię człowieka, który próbował rozwiązać ten problem z punktu widzenia nauki. Każde potwierdzenie tego w Biblii było by dla mnie pocieszeniem.

Odpowiedź: długi czas naukowcy i inni ludzi próbowali dać objaśnienie cudom, które odbywali się w Izraelu, a także wydarzeniom Wyjścia, szczególnie przejściu poprzez Morze Czerwone. Niektórzy lingwiści próbują udowodnić prawdziwość wersji "the Red Sea" - "Trzcinowe Morze" (sprawa w tym, że słowa "red" ang. - "czerwony" i "reed" -"trzcina" w języku angielskim są bardzo podobne-uwaga tłumacza). Niektórzy naukowcy twierdzą, że służy to aluzją na graniczę (podział) pobliżu kanału Sueskiego. Możliwe, że izraelici szli poprzez morze trzcinowe, a rydwany egipskie zatonęli. W każdym przypadku biblia inaczej opisuje te wydarzenia.

Razem z tym istnieje i inna wersja, zgodnie której możliwym miejscem wydarzeń można uważać miasto Pi Ha Hirot u zalewa Ahaba. Według zdania niektórych specjalistów pustoty z obu stron góry pozwalali deszczom zmywać do morza duże warstwy ziemi, ale z drugiej strony jest mniemanie, że pod wodą w tym regionie jest zjednanie, położone na głębi około 45 metrów. Takim czynem morze napełniło wodą tylko przestrzeń na zewnątrz mostu, i izraelici mogli spokojnie przejść po lądzie i wyjść około miasta Jebel el Los, co w Arabii Saudyckiej. Nazwa miasta w przełożeniu z arabskiego brzmi "Góra Prawa". Są takie zdjęcia, które niby byli robione w tym miejscu. jednak nie możemy potwierdzić ich oryginalność. Ostatnie wyniki co do tej wersji można będzie zrobić po tym, jak na miejsce opisywanych wydarzeń zostanie skierowana ekspedycja.

W jaki dzień pierwszego miesiąca izraelici zaczęli swoją siedmiodniową wyprawę około ścian Eryhonu?

Odpowiedź: Izraelici pod dowództwem Jezusa Nawina, dotarli do ziemi Obiecanej na dziesiąty dzień Pierwszego miesiąca i zatrzymali się, ponieważ był to dzień obrzezania. Czekali cztery dni, i czternasty dzień Pierwszego miesiąca obchodzili Paschę i jedli owoce tej ziemi, suszone ziarna Hannana w Pierwszy dzień Swięta Przaśników (naw. 5:11 9. Do tegoż ponieważ Raaw przeciągnęła nić, dzięki której dwaj szpiegi mogli uciec, to zbawienie znów zostało darowane poganom. Dalej w księdze Jezusa Nawina 5:13 mówi się: "Jezus będąc około Jeryhonu popatrzył i widzi, stoi przed nim człowiek i trzyma w ręku miecz".

Takim czynem możemy widzieć, że Jezus Nawin otrzymał rozkaz od Chrystusa, Głowy Pocztu Bożego, kiedy się nachodził pobliżu od Erychonu. Jest uważane, że opisane wyżej wydarzenia odbywali się pomiędzy 15-ym a 21-ym dniem Pierwszego miesiąca. Takim czynem możemy przypuścić, że uważali dzień 15 świętym, jak i kazał im Bóg. Jednak historia ta jest bardzo zaplątaną. Teraz spróbujemy przypuścić, że on rozmawiał z Chrystusem na 14-ty dzień, a wydarzenia, o których idzie mowa zaczęli się piętnastego dnia miesiąca nisan i trwali siedem dniej. Siedem dni trwali święta i ściany spadły na ziemię, a dzieci Izraela obchodzili ostatnie święto przaśników. Święto to ma znaczenie symboliczne oczyszczenia od grzechów i złości, które są wśród nas. Oprócz tego religijna kultowa działalność, co odbywa się w ten okres, symbolizuje upadek Jerychonu. W rzeczywistości obie wersji mają prawo istnieć. Ponieważ główny problem polega na tym, że bitwa w istocie odbyła się w dniu święta.

Takim czynem możemy zrobić następny wniosek. Było to zrobione dlatego, żeby pokazać, że zwycięstwo pocztu było możliwe tylko pod warunkiem pokory Bogowi i przestrzegania wszystkich Jego Świąt. W światłe wyżej powiedzianego przypadek ten jest charakterystyczny. Jednak s drugiej strony możemy powiedzieć, że historia się kontynuuje; i że wszystkie wydarzenia odbywali się pod czas Święta i Ostatniego dnia, a także na następny po świętu dzień. w tym przypadku odrzucamy kontrargumenty, ale tracimy pełność symbolizmu bitwy i znaczenie święta Przaśników.

Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Upadek Jerychonu (142). Jednak temat ten i w tym artykule nie jest przedstawiony wyczerpująco. Siedem dni pewnie byli siedmiu dniami Święta Przaśników, które się ciągnęło od 15 do 21 dnia Abib. Takim czynem bitwa i zwycięstwo byli pod koniec święta. W końcu pierwszym był 15 dzień Abib, jednak nie jest wykluczone, że mógł to być i 16 dzień. Naukowcy przy rozpatrywaniu tego pytania wskazują błędną datę - około 21dnia. Wychodząc z tego widzimy, że cały symbolizm wydarzenia, które się odbyło w miesiącu Abib jest stracony.

Jest niewątpliwe tylko to, że Chrystus objawiał się i Jezusowi Nawinu, ponieważ był on jednym z głównych uczestników 14 dnia Abib.

"Upadek Jerychonu" trochę podobny do tego miejsca w księdze Apokalipsy, gdzie idzie mowa o tym, jak ludzi kroczyli po miastu w ciągu siedmiu dniej, robiąc to samo siedem razy na siódmy raz. Jest to zbieżność przypadkowa czy jakiś związek?

Odpowiedź: wydarzenia, o których idzie mowa w Nowym Testamencie, wyrażają ogólną ideę Nowego Testamentu i to, jaką rolę w tym odgrywa kościół. Cała czterdziestoletnia historia wędrówek żydów po pustynie i w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej symbolizuje czterdzieści jubileuszy w pustynie Kościoła.

Chrystus spotkał się z Jezusem, synem Nawina Efrema, na równinie Jerychonu, dowódcy armii Boga, i znów przyjdzie do Izraela, żeby ich uratować i dać im spadek. W artykule Upadek Jerychonu (142) są rozpatrywane te zbieżności, o których mówiliście.

Czy jest ukryty symbolizm w purpurowej nici, którą Raaw spuściła z okna swego domu, żeby Izraelici nie przyśłi i nie zabili mieszkańców jej domu?

Odpowiedź: w tamte czasy nici purpurowe byli symbolem krwi baranka; nić ta wisiała nad drzwiami lub oknem w Izraelu lub Egipcie. Takim czynem Raaw umyślnie zrobiła siebie przyczetną do ciała Izraela. Dlatego została symbolem zbawienia pogan. Oprócz tego znamy, że do Izraelczyków dołączyło się dużo ludzi, kiedy oni wyśli z Egiptu.

Raaw bała pod ochroną baranka tutaj, jak to było i w Egipcie. przecież znamy, że Baranek przyszedł tutaj jako Dowódca armii Pana. on także dał prawo Mojżeszowi. On powiedział Jezusowi Nawinu to samo, co i Mojżeszowi: "Zdejmij swoi buty, ponieważ miejsce, na którym stoisz jest ziemia święta." Patrz artykuł Upadek Jerychonu (142).

Znaczy właśnie dlatego symbol krwi został pomieszczony na drzwiach domów izraelskich już w pierwszą paschę?

Odpowiedź: niektórzy tak uważali. Gdyby Judasz to rozumiał, to oni wszyscy by nawrócili. Dlatego powinniśmy przestrzegać Wieczerzę Pana na 14 dzień Abib i Noc Czuwania na 15 dzień Abib. Właśnie z tego powodu, pierwsze, co zrobili poganie, skasowali Paschę Żydowską, i zamienili ją Paschą Prawosławną. Było to działem rąk episkopów rzymskich, zaczynając od Anicetija, który wydał odpowiedni rozkaz w 152r. i do Wiktora, okres "owocowej" działalności którego padał na 190-192r. jak tylko episkopie znieważyli wszystko, co było zostawione w spadku Panem, Kościół Rzymski zgubił Chrystusa, a reszta została bez doglądu. Artykuły Spory kwartodecymian (277), Wieczerza Pana (103), Pascha żydowska (98) i Oświecenie Świątyni Boga (241) bardzo dokładnie rozpatrują te pytania.

Bałwany i obrazy

Moim względem w historii ze złotym bałwanem lub bałwanami, co byli zrobione Aaronem, lub z jego zgody pod czas tego, jak Mojżesz był na górze Synaj, są niektóre sprzeczności. A właśnie: w księdze wyjścia32:4 i mówi się, że po tym, jak cielec lub cielcy zostali zrobione, Aaron powiedział: "To jest twój bóg, o Izrael, który wywiódł ciebie z ziemi egipskiej". Jednak w księdze Nehemjasza 9:18 jest napisane, że stworzyli sobie cielca, który w istocie jest idolem. Czy nie możecie objaśnić różnicę?

Odpowiedź: tak, to jeszcze jedna sprzeczność w Biblii, która zasługuję na uwagę. Słowa Aarona brzmią następująco: "Oto Bogi twoi, o Izrael", a Nehemjasz mówi inaczej, "To jest twój Bóg, Izrael". W rzeczywistości Aaron mówi o kolczykach, które zostali użyte na zrobienia cielca; ponieważ wtedy same kolczyki pełnili funkcje amuletów. zostali zebrane i posłużyli materiałem dla zrobienia cielca.

Nehemjasz w swojej rozmowie używa słowo "bóg" w liczbie pojedynczej, żeby pokazać, że był tylko jeden bałwan, zrobiony z mnóstwa amuletów, co należeli ludziom. Cielec został stworzony jako przykład dlatego, żeby duchowieństwo zlikwidowało bałwanów. Oprócz tego cały naród został oczyszczony od swoich amuletów. Pytanie o oddaniu czci bałwanom, noszeniu dziur w uszach i innych częściach ciała jest rozpatrywany w artykule Pochodzenie tradycji nosić kolczyki i kosztowności w dawne czasy (197). Historia o cielcu i aspekty teologiczne, które stoją za nim, są przedstawione w artykule Złote ciele (222).

Czytając o tym, że Izrael stworzył sobie bałwana, w ten czas, kiedy Mojżesz był na górze, powstaje pytanie, dlaczego zdecydowali się na robienie cielca, a nie powiedźmy lwa lub niedźwiedzia, lub innego zwierza? Czy jest temu objaśnienie?

Odpowiedź: cielec był symbolem boga księżyca, Sina. Rogi, które byli symbolicznie przedstawione w wyglądzie pół księżyca czasem byli utożsamiane z palcem bóstwa Aszyrat. To jeszcze jedna nazwa żeńskiego bóstwa Isztar. Rogi cielca w Egipcie byli asocjowane z Haforem, symbolem urodzajności. Była przedstawiana jako kobieta w ciąży z rogami. Jako bogini- matka była utożsamiana z Isis, a także Nut. A Isis była żoną Osyrysa i matką- kochanką Gora. Wychodzi to, co możemy widzieć i w Pasce (także Isztar lub Asztoret) systemu Waala. Te wszystkie warunki mają bezpośredni stosunek do dawnych kultów słońca.

W religii pogańskiej Moabitów i amonitów (wyspa Kreta), Minotawr był, jeżeli można tak powiedzieć ekwiwalentem boga Czemosza i Milkoma (stąd pochodzi imię Malkolm). Wśród ofiar, co byli składane na cześć tego bóstwa byli i ludzi a czasem ludzi gotowali wewnątrz statui i w ten sposób dokonywali rytuał ofiarowania. Właśnie stąd bierze początek tradycja spalania dzieci na cześć Molocha. Oprócz tego w piątym wieku Złotemu Cielcu oddawali cześć Irlandzkie Celtowie. Trzeba zaznaczyć, że wśród narodów co żyli na terenie współczesnej Francji i Szkocji w tym samym wieku był praktykowany kanibalizm, o czym można się dowiedzieć z artykułów Złote ciele (222) i Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

W Ewangelii wg. Jana 3:14 przeczytałem fragment, w którym idzie mowa o bałwanach:" I jak Mojżesz podniósł żmiję w pustynie, tak powinni być wzniesiono i Synu Człowieka". Również były przedstawione argumenty na korzyść tego, że Chrystus nie zabraniał stwarzać i wznosić miedzianego żmija, który wyleczył izraelitów w pustynie, i że jest to symbol jego samego, wzniesionego na krzyżu. Jestem pewien, że Chrystus nigdy by nie pochwalił bałwochwalstwa, ale wtedy jak trzeba rozumieć tekst?

Odpowiedź: Mojżesz wykorzystywał żmija miedzianego jak symbol Izraela, jak symbol władzy nad żmijami. Obraz ten służył psychologicznym wsparciem ludziom, które zostali ukąszeni. (Liczb 21:9). Jednak nikt nie oddawał cześć temu żmija i nie modlił się do niego. W tym momencie przed Mojżeszem stał problem nawrócić do wiary ludzi nie wykształconych. Tutaj warto wspomnieć o proroctwie w księdze Rodzaju. W nim Bóg powiedział, że siemię kobiety będzie porażać w głowę żmija, a on będzie ukąszać go w nogę. Także trzeba pamiętać o bitwie między Chrystusem głową Izraela i Kościoła a Szatanem. Wszystko szło do rozpłaty człowieka za ukrzyżowanie Chrystusa, zmarłego za nas. W związku z tym są ciekawe następujące artykuły: Mojżesz a Bogowie Egiptu (105); Pięćdziesiątnica na Synaju (115), a także Chrzest, jego pochodzenie i znaczenie (39).

Na ile rozumiem wydarzenia na górze Synaj służą znakiem przyszłości aż do końca stworzenia ziemnego. Jak uważacie, czy możliwe, że Złote Ciele przedstawia złoty krzyż baranka, który został ofiarowany? "On długo nie wracał z góry, więc oni stworzyli złoty krzyż baranka". I jeszcze jedno, czy nazwa góry Synaj ma jakieś znaczenie?

Odpowiedź: krzyż służył dawnym symbolem Egiptu; był często wykorzystywany dla tatuażu, a także znakach, co więczali michę, owada - symbol Waala-Zewula lub właściciela much, boga Ekrona. A Złoty Ciele służyło symbolem Boga-księżyca Sina.a co dotyczy słowa "Synaj", to nazwa ta również jest związana z korzeniem "Sin".

Starożytni uważali cielca nieodłączną częścią kultu Waala. Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że symbol ten był wzięty z dawnych kultów babilońskich ofiarowania ludzi. Można go spotkać pod nazwami Czemosz (Hemosz), Milkom, Minotawr i mnóstwem innych imion, zależnych od systemu kultu. Oprócz tego od dawne egipskiego kultowego systemu Trójcy (Osyris, Isis i Choras), pochodzi idea w trójcy jedynego boga. podobne systemy religijne jeszcze można było spotkać w Palestynie (Waal, Asztoret i Gwiazda Poranna jako trzeci element); w Rzymie rolę trójcy odgrywali Jupiter, Junona i Minerwa, która była panną niewinnego poczęcia. Te wszystkie elementy pogańskie byli wniesione do chrześcijaństwa w piątym- szóstym wieku . oprócz tego słowo Pascha pochodzi od "Isztar", "Osztar" lub "Osztara". patrz artykuł Złote Ciele (222), a także Pochodzenie Wielkanocy i Pasczy (235).

Jezus Nawin

Przygotowuję referat o człowieku na imię Jezus Nawin. Mam kilka pytań, ale nie wiem, gdzie odnaleźć odpowiedzi. Chcę znać biografię Jezusa w całości, a także coś o nim, jako o osobie historycznej. Czy nie moglibyście mi pomóc?

Odpowiedź: o biografii Chrystusa Nawina, a także o symbolizmie i znaczeniu jego działalności pod czas Wyjścia, można się dowiedzieć z artykułów Pascha żydowska (98); Mojżesz i bogowie Egiptu (105); Pięśdziesiątnica na Synaju (115), Złote Cielę (222) oraz Upadek Jerychonu (142).

Jezus był synem Nawina i należał do plemienni Efrema. Jego in'mię znaczy "Zbawienie boga"(Jegoszua)pochodzi od słowa "cierpliwość" (Nawin). To samo imię nosił i Mesjasz. "Jezus" jest słowiańską interpretacją greckiego imienni "Joszua". W języku angielskim jest dobrze przekazany słowem "Joshua" (patrz artykuł Jegoszua, Mesjasz, Syn Boga (134).

Jezus Nawin był młodym człowiekiem, który żył w Egipcie, i wyszedł z niewoli razem z Mojżeszem. Był jednym z dwunastu śpiegów, i jedynym z dwunastu, kto wyszedł razem z Chalewem z kolana Judaszy, którzy weszli na ziemią Obiecaną. Później Jezus otrzymał posadę dowódcy Izraelskiego i został wybrany sędzią Izraela w Ziemi Obiecanej. On wziął Jerychon, a potem i miasta, o których idzie mowa w Biblii. Oprócz tego Jezus Nawin żył do 110lat. Został pochowany w Famnaf-Sarai, co na górze Efremowej, na północ od góry Gaasza. W Septuagincie, w wierszu 24:30 także mówi się i o tym, że do grobu zostali położone mieczy kamienne, które używał dla obrzezania w Galgale.

Dokładniej o życiu i dziejach Jezusa Nawina z biblijnej księgi z to samo nazwą "Nawin", ponieważ jest tam przedstawiony pełny życiorys tego człowieka. Także dane o jego życiu można odnałeźć w słownikach biblijnych, które są w bibliotekach. Słownik tłumacza biblii, a także Standardowe Międzynarodowe Bibliograficzne Opisanie Biblii na pewno będzie korzystne w tym celu.

Czytając księgę Jezusa Nawina rzucili mi się w oczy niektóre fragmenty, które wydają się interesujące. Tak, kiedy przeprawiał ludzi przez Jordan do kraju, który ukazał Bóg, jeden z jego kapłanów wszedł do rzeki, i ona się rozstąpiła się, tak że ludzi mogli przejść po jej dnu. Czy nie jest to pro obraz Jana Chrzciciela? Podobnie oni musieli dokonać obrzezania wszystkim mężczyznom, ponieważ wędrowali po pustynie czterdzieści lat. To dlaczego nie zostali obrzezani na ósmy dzień po narodzeniu? Oprócz tego Jezusowi było powiedziane wziąć dwanaście kamieni i wznieść pomnik. Czy możliwe, żeby te dwanaście kamieni symbolizowali dwanaście apostołów?

Odpowiedź: niewątpliwe, że księga Jezusa Nawina jest bardzo interesującą. W tym stosunku jest bardzo symbolicznym opowiadanie o tym, jak Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej. Wydarzenia, opisane w księdze Jezusa Nawina czasem przypominają to, co zdarzyło się z synami Izraela podczas Wyjścia. Dzięki temu, że Izraelici przestrzegali Paschę Żydowską, potrafili wyjść z Egiptu. Widzimy tu symbol Chrystusa, który był paschalnym barankiem. Izraelici mogli by wejść do ziemi Obiecanej wcześniej, jeszcze wtedy, gdy dwanaście szpiegów byli posłane po to, żeby się dowiedzieć o niej. Ale tylko dwoje, Jezus i Chalew, byli oddani sprawie do końca. I dlatego zostali symbolami Izraela i Judei.

Potem naród żydowski musiał wędrować po pustynie czterdzieści lat, i tylko potem Pan pozwolił im wejść do niej. Z punktu widzenia symboliki, jest to to samo, co i Czterdzieści Jubileuszy Kościoła w pustynie. Mężczyźni, co zostali urodzone w pustynie, nie byli obrzezani, dlatego, żeby padła przepaść różnicy między starym pokoleniem, co odmówiło przyjęcia swego spadku, a młodszym, co się rodziło w pustynie. Pokolenie to symbolizuje kościół.

Ale i w nasze czasy Kościołowi i Izraelu trzeba znów się podgotować do przyjścia Mesjasza. Kapłanie, co weszli wtedy do Jordanu, zostali symbolami chrztu. Ludzi przeszli przez rzekę, a potem zrobiwszy obrzezanie, weszli do Izraela i Testamentu. Obrzezanie tutaj symbolizuje odrzucenie grzechu od pogan i narodu Izraelskiego. Oprócz tego pośród Jordanu było dwanaście kamieni, które posłużyli granicą i symbolem obdzielenia Izraela i świata. Właśnie dlatego w Galgale był postawiony ołtarz także z dwunastu kamieni.

Więc mamy dwie kupy kamieni, w każdej po dwanaście kamieni, razem dwadzieścia cztery. Obie grupy symbolizują dwa wcielenia duchowieństwa - apostołów i sędzi. symbolizm tych wydarzeń, a także związek tych zdarzeń z Planem Zbawienia Pana i Przyjściem Mesjasza, został obiektem rozpatrywania w artykule Upadek Jerychonu (142).

Jaką rolę (symboliczną) odegrali dwa szpiega, którzy trzy dni chowali się w górnym kraju (Nawin 2:1-24)? "Trzy dni można dość często spotkać w Biblii: znak Jonasza itd.

Odpowiedź: to jeszcze jeden przykład obrazu symbolicznego dwóch świadków. Możemy się upewnić w tym na przykładzie Jonasza i Mesjasza. Oprócz tego u nas będzie możliwość znów to zobaczyć, kiedy świadkowie do nas przyjdą. Sens tego obrazu w tym, że dwoje świadków działają przeciw świata, w który byli posłani jako szpiegi. W dni ostateczne dwoje będą stali 1260 dniej, po czym świat je zabije. Będą leżeli na ulicach 3,5 dnia i zmartwychwstaną. Patrz artykuły Upadek Jerychonu (142), a także Świadkowie (135).

Sędzi

Nie moglibyście dać objaśnienie fragmentu (Sędziów 9:7-21) co do czterech różnych rodzajów drzew, o których wspomina się w tym odcinku?

Odpowiedź: drzewa, o których idzie mowa W księdze Sędzi 9:7-21 symbolizuje drzewa władzy Izraela i czwartej władzy Antychrysta, który będzie u władzy, ale w końcu ją zniszczy.

Mówiąc obrazowo drzewa te dali pędy w liście do żydów i poszli w gorę rozłożystą koroną przewidzeń (por. Biblia dla wszystkich, zauw. Do strony 8). Pierwszym drzewem było drzewo oliwkowe, które symbolizowało przywilei religijne i silę Izraela (por. Rzym 11 i Zacharjasza upom. o oliwkach). Razem z tym oliwki także symbolizują władzę świadka narodu Izraelskiego. Naród czci Boga. innymi słowami, siła świadka była wykorzystywana, żeby wsławić Boga. jednak duch, wcieleniem którego byli drzewa, próbował zrobić go częścią samo wywyższania.

Poprosili oni drzewo figowe, symbol przywilejów Izraela (Mat. 21:19-20; Mark 11:13, 20, 21; Łukasz 13:6-9). Mowa idzie o prawie przedłużenia rodu. Figa napołegała na swoim prawie przedłużenia rodu przy kuszeniu pocztu, który chciał ją skusić, żeby zlikwidować to prawo.

Łoza winogron symbolizowała duchową wyższość Izraela. Ponieważ winnica Pana Sawoafa jest dom Izraela (por. Izajasz, roz. 5, także Jan, gł. 15). Słowo "zostawiać" w st. 13 znaczy "rzucać jak w st. 11 9. Tutaj sens jest w odmowie od władzy Ducha Świętego, który można było otrzymać, poprzez kuszenie pocztu i jego błędnego systemu religijnego. Tutaj słowo "wino" brzmi jako "tirosz" lub "nowe wino", które bawi i Boga i ludzi. Jest to wino Wieczerzy Pana i Paschy Żydowskiej świętych Pana.

A tarnina jest błędnym drzewem antychrysta, symbol błędnej drogi i oddawania czci, który pożrę Izrael. Ponieważ naród padnie od rąk upadłego pocztu, misteria babilońskich i kultów słońca. Takim czynem mowa idzie o zniszczeniu upadłych pod Antychrystem. Również dużo korzystnego można się dowiedzieć z historii o Gedeonie. Patrz artykSiła Gedeona i Ostatnie Dni (22).

W księdze Sędzi 19 jest fragment, w którym idzie mowa o nałożnice lewita, która poszła do swego ojca, gdzie zostawała w ciągu czterech miesięcy, jednak Lewita przyszedł tam, żeby ją wrócić. Cała ta historia przypomina opowiadanie o Locie. Ludzi rozpustni sponiewierzyli kobietę i zabili ją. Potem mąż rozdzielił jej ciało na dwanaście kawałków i rozesłał do wszystkich przedziałów Izraela. Czy jest tutaj jakiś ukryty system symbolów? Oprócz tego, dlaczego gospodarz bez przeszkód wywiódł kobietę na ulicę, przecież Lot też chciał oddać swoje córki?

Odpowiedź: tak, niewątpliwie w tych historiach jest dwie linii paralelne. Można zrobić wynik, że Lewita jest symbolicznym wcieleniem Chrystusa, elohima Izraela. W podanym fragmencie nałożnica z Betlejem Judejskiego (judejka z klanu Mesjasza), która była niewierną, służy wcieleniem Izraela, który został kościołem i wyraził skruchę. przecież w te czasy Betlejem Judejski należał również i poganom, o czym idzie mowa w księdze Rut.

W tym związku istnieje dwa odcinki długością cztery pełnych miesiąca, które liczą 120 dniej proroków. taki system służył do lepszego rozumienia listu do plemion. Kolano Beniamina było samym młodym i "synem ślubu". Saul także był rodem z Giwy. Plemię to było praktycznie wyniszczone, jednak później odnowione dzięki córkom kolan (Izraela).

Synowie Izraela zbezcześcili kościół i pogubili go. Izrael zdecydował osądzić Beniamina, ale za dwa dnia zginęło 40 000 człowiek. Jednak Beniamin zginął i z jego plemienni zostało 600 człowiek, którzy stanowili podstawę jego kolana. Prawdziwy list mówił, że Izrael zapłacił za Kościół, i że synowie ślubu także zostali zniszczone, a potem znów będą odrodzone kosztem wszystkich.

Gedeon

Czy nie moglibyście objaśnić, ile synów miał Gedeon (Sęd. 8:30) 70 lub 72. Przecież Awimelex i Iofam także byli jego synami i nie byli uważani martwymi w księdze Sędzi 9:5? Jaka jest rola tych liczb i regularnością?

Odpowiedź: tak, nazwane liczby mają znaczenie symboliczne. Tak liczba siedemdziesiąt służy wcieleniem starszych Izraela i rady Kościoła. Do Synedrynu zawsze wchodziło siedemdziesiąt członków, jednak zawsze pod tą liczbą było rozumiane siedemdziesiąt plus dwa. Te dwoje zawsze symbolizowali radę Boga. ich typowym wcieleniem służą dwa męża w stanie Mojżesza, jeden z których ma imię Eldad, a drugi Modad. Do tegoż Mojżesz i Aaron to też dwoje, którzy są symbolami Chrystusa i Boga nad radą Siedemdziesięciu.

Taki sam układ można widzieć i w synedrynie za czasów Chrystusa. Rada siedemdziesięciu podlegała arcykapłanowi i jego zastępcy (za czasów chrystusa nimi byli Anna i Kaiaf). A później Nazi lub Książu arcykapłana. W Ewangelii wg. Łukasza możemy widzieć, że siedemdziesiąt byli poświęcone do tytułu duchownego Chrystusem. W tekście greckim jest napisane "hebdomekonta" (dio) lub siedemdziesiąt dwa.

W tym stosunku historia Gedeona jest charakterystyczną; ona pokazuje historię kościoła ostatnich dniej. Patrz artykuł Siła Gedeona i dni ostatnie (22).

Samson

Czy naprawdę siła Samsona była w jego włosach, czy on tylko tak uważał?

Odpowiedź: jego włosy byłi wcieleniem Ducha świętego. Aż do czasów Mesjasza najbardziej przybliżony do wybrańców człowiek mógł zostać nazoreem, o czym Samson i dawał klątwę. Takim czynem jego włosy zostawali nietknięte.

Oprócz tego Pan dawał siłę oddzielnym ludziom. wśród nich byli ludzi wybitni: prorocy, królowie, tacy jak Dawid lub starsi Izraelu, a także sędzi. A teraz, w nasze dni, każdy człowiek może nablizić się do Boga poprzez Chrystusa. Postępowanie ludzi określa ich los przy pierwszym Zmartwychwstaniu.

Bóg wola do siebie tego, kogo wybiera i wyznacza. Takich ludzi nazywają powołanymi (do Rzymian 8:29-30) i są usprawiedliwieni w Bogu i w Nim wsławione. jednak wołają wielu, a tylko niektórym udaję się być wybrańcami. Patrz artykuł Samson i sędzi (73), w której podaje się dokładne objaśnienie tego, jak działa Duch Święty w cyklach. Oprócz tego w tym artykule jest tłumaczenie przysłów, co mają główne znaczenie dla rozumienia Biblii.

Samson zadaje swoim trzydziestu przyjacielem zagadkę (sędzi 14:12-14). Potem żona Samsona powiedziała im odpowiedź, po czym on w porywie gniewu poszedł do miasta (Askalon) i zabił tam trzydzieści ludzi, zdjął z nich ubranie i oddał tym, kto odgadnął zagadkę. Oto moje pytanie: czy jest jakiś ukryty sens lub symbolika w tej historii?

Odpowiedź: ta historia pokazuje wewnętrzny układ rady Bożej; oprócz tego są tutaj aluzje na zbawienie pogan. Już znamy, że Rada składa się z siedemdziesięciu plus dwa. Ale rada wewnętrzna składa się z dwudziestu czterech nauczycieli lub starszych, którzy podlegają czterem cherubinom, co ocieniają po podziałom dwóch od dwunastu arcykapłanów; potem po sześć w ćwierciach w trzech podziałach, jak jest zwykłe u kolan Izraela. Izrael został podzielony na ćwierci po trzy, co dawało w sumie dwanaście kolan (patrz Liczb 10).

Baranek i Pan siedzą na tronie przed wewnętrzną radą trzydziestu. Oprócz tego znamy, że Szatan został wyrzucony z tej rady i na jego miejsce przyjdzie inny. Trzydzieści zmian ubrania symbolizują obowiązki przed Duchem Świętym w sile, a także możliwość zbawienia dla pogan. Gdyby oni odeszli do Boga, On powiedział by im, że w trupie lwa rój pszczół i miód Ducha Świętego.

Słowo "Essene" znaczy "pszczoły". Symbol ten jest ciasno związany z dawną religią Asyryjczyków, która istniała aż do przyjścia Chrystusa. Ważnymi cechami tego kultu byli celibaty kapłanów, co służyli Baalu i obchodzili jego Paschę. Zamiast tego oni pachali koniem Samsona, i on zabił ich i zabrał ich ubranie. Oprócz tego to- poprzedzenie pocztu demonów. Patrz artykuł Samson i demony (73); Sąd nad demonami (80); Dawid i Goliaf (126); Pienata (276).

Rut

W księdze Rut Wooz służy wcieleniem Chrystusa, a Rut - wcieleniem kościoła. to kogo w takim przypadku przedstawia krewny Rut, który nie spełnił swego obowiązku i nie żenił się na niej. Może być to Szatan lub ktoś inny?

Odpowiedź: odpowiadając na to pytanie trzeba zaznaczyć ,że Lewi i Judasz tworzą całość, oni wygnali pogan, ponieważ mieli nienawiść do wszystkiego cudzego (ksenofobia). Do tegoż oni odrzucili Szatana Poczt upadłych, które odpowiadali za pogan, jednak oni nie potrafili wziąć ich do Królestwa Niebios jako niewiast Chrystusa.

Starszymi krewnymi w tym przypadku są Lewi i Judasz, a także pomazaniec Cherubin ocieniający, którym był Lucyfer. Patrz artykuł Rut (27); Lucyfer: nosiciel Światła i Gwiazda Poranna (223); Owca zabłąkana i Syn Marnotrawny (199).

1 Królewska

Czy nie moglibyście skomentować treść 1-ej księgi Królew. 6. Znów zauważyłem, że spotyka się tym cyfra pięć. Skąd tesalończycy mieli przedstawienie o wszech spalaniu? Czy jest tutaj jakiś symboliczny podtekst co do miast i ich religie? Czy arka została zwrócona do Pięćdziesiątnicy, ponieważ był czas żniw?

Odpowiedź: w pierwszej księdze Królewskiej 6 widzimy, że arka otrzymała swoją boskie imię "Arka Jahwe". Tablicy byli pomieszczone wewnątrz tej arki, a Prawo zeszło od Jahwe Pocztu do całego Pocztu poprzez Ducha Świętego.

Arka został zdjętą po Światach Siódmego miesiąca; siedem miesięcy on był u tesałoniczan. Symbolizm tego epizodu jest w tym, że Izrael powinien był przestrzegać Prawo Boga i bronić to prawo, czcić go jako Święte, Doskonałe, Sprawiedliwe i Prawdziwe. To wszystko i jest Bóg.

Takim czynem, kiedy arka została dana poganom, którzy nie żyli według praw Bożych, to przekleństwa i dżuma egipska zeszli na nich jako kara niebios. Innymi słowami, oni dostali hemoroidy, wrzody i inne choroby, a także dżumę. Dlatego żeby się zbawić od tych nieszczęść poganie złożyli w ofierze złote narosty i złotych myszy, które wcielali dżumę egipską.

Jednak znamy, że pięć miast tesaloniczan zostali porażone dżumą i ciągnęło się to aż do Paschy Żydowskiej, potem druga Pascha przyszła się na okres odczytu gomorów i dniej Pięćdziesiątnicy, to znaczy żniw chleba.

Więc staje widocznym, że tesaloniczanie otrzymali możliwość otrzymać zbawienie. Było im przygotowano pięć miesięcy łaski, od Ostatniego Wielkiego Dnia do dnia Przygotowania do uświęcenia Kościoła i Paschy Żydowskiej, którą oni nie przestrzegali. Takim czynem naruszając prawo oni ściągnęli na siebie przekleństwa i nieszczęścia, o których idzie mowa w księdze Powtórnego Prawa 28. Patrz artykuł Błogosławieństwa i Przekleństwa (75).

Tesaloniczanie nie wyrazili skruchę i nie przyjęli Pierwszą Paschę Żydowską, a potem i drugą; oni naruszyli prawo. Patrz artykuł Prawo a czwarte Przykazanie (256). Oni nie ocenili tej możliwości, która została udzielona poganom dla przestrzegania prawa Boga kiedy otrzymali do dyspozycji Arkę.

Pięć miast tesaloniczan porównują z pięciu narodami, które w dalszym ciągu rozsiedlili się na terenie Samarii i Galilei. Pięć - to symbol łaski. ponieważ w łasce swojej Pan darował zbawienie poganom.

Tesaloniczanie naruszyli prawa Boga i dlatego ściągnęli na siebie karę niebios. Oni po prostu odrzucili Prawo Boga i Arkę, wcielenie Ducha Świętego, pochodzącego od Boga. dlatego ten naród i powinien był zwrócić to, co jemu nie należało. Takim czynem jakikolwiek poganin, wchodzący do kościoła, każdy, kto nie żyje zgodnie przykazaniom Pana, zostanie odrzucony od oblicza Pana i nie będzie mógł wejść do Królestwa Boga. jeżeli oni nie mówią, jak to słowo (idzie mowa o prorokach), to nie ma w nich światła (Iz. 8:20).

Duch Święty przekazał kapłanom tesaloniczan nakaz Balaama. Patrz artykuł Doktryna a proroctwo Balaama (204). Takim czynem Tesaloniczanie znali, jaką religię spowiadali izraelici i w ciągu stolec mogli się w tym przekonać.

Jednak w tej historii są bardzo ciekawe następne dzieje Izraelitów. Oni poprosili dać znak, żeby mogli zrozumieć, że to właśnie Pan Sawoaf ukarał ich tą dżumą. Po tym nieszczęścia i biedy przeszli przez dom Słońca, co stoi na granicę ziem kolana Judasza i Dana.

Jest to jeszcze jednym wyrzutem w stronę Izraela, ponieważ byli odstępcami; były czasy, kiedy Izraelici odeszli od prawdziwej wiary i praktykowali kulty słoneczne, tysiąclecia przestrzegając Paschę Baala. Ale niestety oni już nigdy się nie zmienią. Przecież i dziś możemy widzieć ślady pogaństwa w Izraelu. naród izraelski jest niesforny i skłony do buntu, co można powiedzieć i o całym domu Izraela.

Wóz przyszedł na pole Jezusa Wefsamitianina (imię to później zostało dane Mesjaszu)…I rozebrali wóz na drwa i przynieśli w spalaniu Panu. Te wszystkie wydarzenia odbyli się w miejscu, nazywanym Domem Słońca Wefsamisa.

Lewici zdjęli arkę Pana i postawili na dużym kamieniu w Awele-Bef-Maahe. Była to apelacja do kościoła, początek której był położony jeszcze za czasów Adama. I pierwszą ofiarą był pobożny Abel. Po tym Duch Święty wszedł w patriarchów, a Kościół został zbudowany na skali, którą był Pan; a arka jest symbolem Ducha Świętego. Na tym kamieniu Pan zbudował swój kościół poprzez Ducha Świętego i naznaczenie apostołów i kamienia węgielnego, którym został Jezus, Mesjasz, Syn Boży. Patrz artykuły Arka Przymierza (196); Doktryna grzechu Pierworodnego, część druga "Potomkowie Adama" (248), Jegoszua (Jezus), Masjysz, Syn Boga (134).

W księdze 1 Król. 17:40, w tym miejscu, gdzie opowiada się o tym, jak Dawid zabił Goliata, mówi się o tym, że wybrał sobie pięć gładkich kamieni z rzeki (jednym z których on i zabił Goliata). Jak myślicie, jeżeli cyfra pięć ma jakiś ukryty symbolizm, to dlaczego było właśnie pięć kamieni, a nie cztery lub sześć?

Odpowiedź: tak tutaj znów jest symbolika biblijna. Pięć kamieni w danym przypadku znaczą pięć kościołów, które składają Królestwo Niebios. O tym możecie się dowiedzieć z księgi Apokalipsa, roz. 2 i3. Dwa kościoła jeszcze nie królestwo Boga. jedynym wyjątkiem kiedyś byli tylko Sardis i Laodikea, które stali samo wystarczającymi instytutami, co podtrzymują wiarę.

I jeden z tych kościołów został instrumentem Mesjasza. w rozpatrywanym przypadku Dawid służy uosabia Zbawiciela; symboliczność jego zwycięstwa nad Goliatem polega na tym, że kościół jest powołany porazić niewierzącego olbrzyma w czoło, na którym leży pieczęć Szatana. W ostatnie dni przed drugim przejściem Mesjasza, prawda i "kamień Dawida, co osiągnął swój cel", Pomazańca Królestwa Izraelskiego, na tronie swoim, zniszczy system niewiary. Dokładniej o tym, co przedstawiał w rzeczywistości system symbolów religijnych system świata, a także o stosunkach tesaloniczan z tymi religiami, można się dowiedzieć z artykułu Dawid a Goliat (126).

Jakie są zasługi cara Dawida? W czym jest ważność jego działalności? I w jaki sposób Bóg zostawił ślad na jego drodze życiowej?

Odpowiedź: Dawid został wyznaczony Bogiem carem izraelskim. Oprócz tego on przyjął w siebie Ducha Świętego i otrzymał świętość. Przeszedł wielu prób i spełniał najróżniejsze poruczenia Pana, żeby donieść Jego Słowo do nas wszystkich. Dawid pełnił wolę Boga i przynosił ją z serca Pana do nas.

Oprócz tego ten car dokonał przygotowania do Świątyni Pana. Dawid dokonał te przygotowania, a potem Salomon wznios Kościół. Może to służyć przykładem tego, jak został stworzony świat, a także ilustracją Zamysłu Boga o Zbawieniu. Dawidowi sądzono zostać carem Izraela pod dowództwem Mesjasza jako Elohimu; ponieważ jest wybrańcem, jak o tym się mówi w księdze proroka Zacharjasza 12:8.

Historia walki z Goliatem, a także teologiczne znaczenie tego wydarzenia jest rozpatrywane w artykule Dawid i Goliat (126).

Miejsce Dawida w granicach zamysłu Pana stało się tematem dla rozpatrywania w artykule rządzenie króli (282). O tym, jako była go rola ogólnie historyczna, a także o jego wejściu do Jerozolimy, można się dowiedzieć z artykułu Tymczasowy wynik wieku (272).

3 Królewska

W księdze Wyjścia 20:3 Bóg nakazuje nam, żebyśmy nie stworzyli sobie bałwanów. Kiedy czytałem 3 Królewską 6, konkretnie wiersz 23 i dalej zauważyłem, że Salomon zrobił dwóch cherubinów z drzewa oliwkowego. Jak to rozumieć? I jeszcze: jaka jest rola i znaczenie cherubinów, palm i kwiatów rozwiniętych?

Odpowiedź: tłumaczenie Drugiego Przykazania ma dwie wersji. Pierwszy polega na tym, że robić bałwany jest zabronione w żaden sposób. Jednak druga wersja tłumaczy to jako zakaz na tworzenie wszystkiego, czemu można oddawać cześć. To znaczy, "nie oddawaj cześć bogom i nie służ im", co oznacza zakaz na strwożenie jakiegokolwiek bałwana.

Możliwe, właśnie w drugim tłumaczeniu i jest sens symboliczny tego przykazania. Inaczej nakazy co do budowa Arki Przymierza byli by bardzo sprzeczne co do Drugiego Przykazania i dziejów Salomona w tym przypadku, zarówno jak i przy budowie Świątyni, są stałym naruszeniem przykazania. Oprócz tego widzimy, że i kościół Jezekiela także jest sprzeczny z Prawem.

Izrael nigdy nie oddawał cześć bałwanom, lub innym przedmiotom, i cherubini nie byli wyjątkiem. Właśnie w księdze Jezekiela możemy widzieć cechy wyróżniające i cel Pomazańca Cherubina. Takich pomazańców było cztery. W Biblii są przedstawione jako symbole z głową lwa, byka, orla i człowieka. Wszyscy się znajdują u trony Pana.

Dwoje z tych cherubinów widocznie byli wśród powstańców. Przynajmniej choć jeden z nich na pewno był powstańcem, a dokładniej Szatan. Dawne ludzi uważali, że Aeon, lub istota z głową lwa również tam był. Ponieważ Aeon i cherubin z głową człowieka stali na ścianie świątyni Iezekiela. Obaj są po obie strony palmy, którą jest Mesjasz, jak znamy z nauk w pustynie pod Meriwo. Znamy, że liczba powstańców składała trzecią część pocztu. Jednak ćwierć jest ćwiercią, i takim czynem, jedna trzeć drugiej ćwierć także powinna brać udział w powstaniu ze swoim cherubinem. Jednak to już problemy powstańców.

Patrz artykuły: Znaczenie widma Jezechiela (174); Pięćdziesiątnica na Synaju (115).

2 Królewska

w drugiej księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, mówi się: przed tym, jak Eliasz oddał laskę swoją Eliseu i wzniósł się żywy do Pana, razem poszli z Galgala do Bitlejemu, a potem do Eryhonu, i w końcu do Iordanu. Tam że Eliasz powiedział Eliseu, żeby ten czekał na niego? Proszę powiedzieć, czy jest jakiś symbolizm w tych wydarzeniach?

Odpowiedź: w tym przypadku, Galgal - to nie to znane miasto Galgal, co obok Eryhonu, a miasto,co leży między Tybnechem a Silohem (por. ¤:38). Tutaj idzie mowa o kole. Rady byli dlaElisea próbą na oddanie i zdolność rządzić. Było mu wyznaczone, od jego pomazania, iść za Iliaszem i razić tych, kogo nie poraził Iuj. Oddanie Eliasza mówi o jego duchowym kształtowaniu się i samostanowieniu. Dużo rolę odgrywa to, że władza została mu dana po tym, jak przyjął on Iliasza w wozu Pańskim. Na każdym odcinku spotykali Eliseasza prorocy, i mówili mu, że nauczyciel przyjdzie w tn dzień. W wyniku tego wszystkiego, Iliasz utwierdził się w oczach innych proroków, i sam został głównym prorokiem Bożym.

Nie moglibyście objaśnić, dlaczego w księgach "Król. 25:8 i Jeremjasza 52:12 jest opisany ten sam przypadek, jednak są wskazane inne daty? Podobne pytanie powstaje, kiedy w tej samej księdze Król. 25:27 i Jerem. 52:31 do tego miejsca, kiedy Jehomia wypuścili z więzienia.

Odpowiedź: w księdze Królewskiej jest konkretnie wyznaczone, że on "odbył" do Jerozolimy na siódmy dzień miesiąca. On podpalił miasto. Jeremjasz mówi, że on "wszedł" do Jerozolimy. Wydarzenia te przypominają ten epizod, kiedy w grudniu Anglicy i Australijce atakowali Jerozolimę. ataka zaczęła się na siódmy dzień, jednak trwała i na dzień następny, ponieważ Alinbi nie mógł wejść do miasta do tych pór, dopóki australijscy trzymali obronę. W tym przypadku wojska przybyli na miejsce dziej bojowych także na siódmy dzień miesiąca. Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Rzeczy, święte dla Boga (184).

W przypadku wyjścia Ehonii z więzienia, nakaz podobno był oddany na dwudziesty piąty dzień, ale dokonany tylko na dwudziesty siódmy. Co dotyczy drugiej części pytania, to w tekstach 2 Król. 25:27 w Septuaginie i syryjskim wydaniu Biblii mówi się: "i wywiódł go z więzienia". A w tekście księgi Jeremjasza tego się nie mówi. Takim czynem możemy zrobić wynik, że był oddany nakaz o zwolnieniu Jehonii, i że on dwa dnia nie zjawiał się u stołu Pana. możliwe, że to było powodem do jego reabiłitacji.

Ester

Czy rzeczywiście fragment Estery 9:13 stanowi proroctwo o dziesięciu ludziach, które zostali powieszone po Nurnbergskim procesie?

Odpowiedź: księga Ezdry w rzeczywistości jest nie tylko historią o Judasze, co żył dwa i pół tysiąca lat temu. A Aman był amalikitianinem. Agaga został zabity Samuelem na oczach u Saula, ponieważ Saul pozwolił mu zostać żywym. Właśnie to i było wspomniane w proroctwie.

Wojny amalikitian doprowadzili do skończenia czterdziestu jubileuszy w pustynie. Przecież proroctwo o wojnach spełniło się akurat przed tym, jak izraelici weszli do ziemi obiecanej. Izraelici byli czterdzieści lat w pustynie, a potem prowadzili wojnę przeciwko amalikitian. W tym przypadku Izrael symbolizuje czterdzieści jubileuszy w pustynie, a wojny ujawniają przyszłe wydarzenia dwudziestego wieku. Jednak czekają na nas jeszcze wojny piątej i szóstej trąby. Patrz artykuł Siedem pieczęci (140).

Trzeba zaznaczyć, że wciągu ostatniego okresu, z 1914 i do dnia dzisiejszego, możemy widzieć tendencje do zniszczenia Judei i Izraela. Oprócz tego na rozpowszechniony błąd trzeba znać, że Judejczycy i izraelici - to nie to samo. To dwa różne narody. Judei - to tylko jedno kolano Izraela, a synowie Lewiego- jeszcze jedno. Jednak nie wszystkie synowie Lewiego należą do kolana Judasza. Trzeba zaznaczyć, że Holokost był częścią przewidywań Ezdry, a wydarzenia w Nurynbergu zostali częścią przepowiedzianej historii, która trwała w ciągu dziesięcioleć.

Oprócz tego wojny z arabami także stanowili część proroctw. Mesjasz przyjdzie, żeby zbawić oczekujących go. Judasz zostanie nawrócony w ostatni dni świata. Dokładne tłumaczenie historii Ezdry można odnaleźć w artykule Komentarze do księgi Ezdry (63).

Job

Nie moglibyście objaśnić, jakie jest znaczenie tego faktu, że Job miał siedem synów i trzy córki. Cyfry te są powtarzane i przy przeliczeniu jego majątku. W odpowiednim fragmencie mówi się o tym, że miał on7000 tysięcy owiec i 3000włbłądów, 5000 wołów i 5000 oślic. Czy jest w tym jakiś ukryty sens?

Odpowiedź: od dawna istnieje mniemanie o tym, że cyfry 5, 3 i 7 znaczą doskonałość i dobrobyt zgodnie Daatu Mikre (por. Sonchino, dok. Do księgi Joba). Okoliczność ta ma duże znaczenie w kontekście symbolów kościelnych. Siedem duchów bożych i siedem aniołów siedmiu kościołów są związane z trzema świecznikami Mesjasza i dwoma świadkami, co stanowi dziesięć.

Z siedmiu kościołów tylko pięć są uważane godnymi, takim czynem pięć- to liczba łaski. cały system symbolów odtwarza dobrobyt zgodnie z zamiarem Boga, jednak upadłe anioły pocztu zostali zniszczeni Szatanem, ponieważ zgrzeszyli. Patrz artykuły Symbolizm w cyfrach (7), Dni urodzenia (287).

Po tym doskonałość została stracona, ponieważ popadła w grzech i została w nim rozpuszczona. Dzieci od urodzenia są oświecone w swoich rodzicach, ale ich śmiertelny czas przychodzi w grzechu. Bóg tak postępuje, żeby wypróbować ludzi w wierze i oddać każdemu według ich dziej. Właśnie dlatego Job nie mógł uratować swoich dzieci, ponieważ już byli dorosłe i wciągnięte do systemu stosunków w granicach błędnej religii. I Job to znał; znał o wszystkich grzechach swoich dzieci; stąd i pochodzą ofiary.

I kościół i naród w całości powinni przyjąć to naukę i zrobić wnioski. Naród jest bezbronny w pierworodztwie poprzez bałwochwalstwo. A kościół bezbronny w grzechu. Ale tą ciężką strata może być wyrównana dzięki wierze i oddaniu. Ponieważ zaginięcie 5000 odbywa się poprzez pobożność. Pięść mądrych i pięć nierozumnych pan także mogą służyć przykładem niezbędności i celowości wiary, lub jaskrawym przykładem tego, jak ludzi gubią szansę na zbawienie.

Czy nie moglibyście zrobić niewielki przegląd księgi Joba? W tej księdze mowa idzie o tym samym Jobie, o którym mówi się w księdze Rodzaju 46:13?

Odpowiedź: tak idzie mowa o tym samym człowieku. Ogólnie przyjętym jest zdanie o tym, że Job - syn Issahara, o którym możemy przeczytać w księdze Rodzaju 46:13. Oprócz tego jest także możliwe, że Job nachodził się w ziemi Midiamskiej i przyjaciele go byli, widocznie, midinitianami. Podobnie pracazostała dana Mojżeszowi i napisana im w ten czas, kiedy on był w ziemi Midiamskiej; praca ta posłużyła przygotowawczą częścią dla księgi Wyjścia i napisania Pięcioksięża. Więc można przypuścić, że była to pierwsza księga biblijna.

Psalmy

Czy nie moglibyście wytłumaczyć, co jest napisane w księdze Psalmów 82? Czy rzeczywiście w Psalmach idzie mowa o poczcie aniołów lub tam mówi się o wybranych synach ludzkości?

Odpowiedź: w tekście Psalmów mówi się o wszystkich synach bożych, i o ludzkich, i o niebiańskich. Powiedział, że on był synem Boga, i on powtarza ten psalm w Ewangelii wg. Jana 10:34-35. On powiedział: "Nie będzie naruszane Pismo Święte". Powinniśmy pamiętać, że wszyscy zostaniemy Elohimami (por. Także księga Zacharjasza 12:8), to znaczy synami Boga, jako elohimy lub bogi. Oprócz tego w tekście psalmów także mówi się o poczcie upadłych, który dokonuje sąd niesprawiedliwy (biedni tutaj nie odnajdują sprawiedliwości). Ale w ten sam czasmożemyzobaczyć we fragmencie 82:7: "ale umrzecie, jako ludzi, i upadniecie, jako każdy z księży". Więc ci z elohimów, które nie są sprawiedliwe, zostano rzuceni do otchłani, i umrą jako ludzi. Ten lejbmotyw możne znaleźć i w księdze proroka Jezechiela 28 i dalej, a także w księdze Izajasza 12.

W tym tekście mówimy o Mesjaszu, który jest sędzią wśród wiernych elohima. W fragmencie 82:8 mówi się: !Wstań, Boże, dokonaj sąd nad ziemią, ponieważ naśladujesz wszystkim narodom". W tym miejscu idzie mowa o Mesjaszu; w oryginalnej wersji Powtórzonego Prawa 32:8 (poprawione wydanie standardowe Biblii) mówi się o tym, że Izrael należy Jahwe jak jego spadek, w ten czas, gdy narody zostali poruczone synom bożym. Jednak wszystkie narody - część spadku, takim czynem widzimy, że wszystkie narody przyjdą do Izraela i będą pod władzą Mesjasza. Takim czynem i cały poczet będzie pod władzą Mesjasza, sędzi i cara. Patrz także artykuł Miasto Boga (180).

W księdze Psalmów 137 mówi się o tym, że zaborcy Izraela wymagali, żeby pokonani śpiewali "jedną z pieśni Sionu". Jest to dość dziwna prośba, jeżeli wziąć pod uwagę, że zaborcy zwykle każą niewolnikom śpiewać ich pieśni i pamiętać słowa tych pieśni. Jak możecie objaśnić sens takiej prośby ze strony zaborców?

Odpowiedź: kiedyś Izrael był zdobyty przez Assyryjczyków, kiedy rządził Salmanassara w 772 r. przed n. e. Babilończycy ciężko ich gniecili. Przypomnijcie, że Pieśni Syonu - to pieśni Psalmy Boga. w nich dość wyraźnie widać ideę, którą można wyrazić słowami "jesteś bezbronny bez twego Boga. gdzie on teraz? Zaśpiewaj, i niech pieśń leci do Niego". Staje zrozumiałym, że celem niewoli było nawrócić nas do pokuty, a także zapoznać z nauką Boga Wszechmogącego Pocztu. Trzeba pamiętać, że co razu, kiedy trafiamy do sieci pogaństwa, trafiamy do niewoli i może to się zdarzyć dość skoro.

Przysłowia

Mam pytanie odnośnie księgi Przysłów, konkretniej rozdziałów 8 i 9. Słyszałem od niektórych ludzi o tym, że mądrość tej księgi należy Chrystusowi. Czy to prawda? Oprócz tego zawsze wierzyłem w to, że tutaj idzie mowa o Duchu Świętym lub jednym przejawie tego ducha. Ale niektórzy ludzi na podstawie tego tekstu próbują udowodnić wieczne istnienie Chrystusa. To jaka odpowiedź będzie prawidłową?

Odpowiedź: sprawa w tym, że słowo "mądrość" w tym tekście jest przetłumaczone w rodzaju żeńskim, ponieważ jest pod nim rozumiane greckie słowo "Sofia", które ma akurat takie znaczenie. A Duch Święty jest przejawem lub władzą Boga, która potwierdza mądrość. Carowie (i książę) rządzą w modrości dzięki tej władze, o czym idzie mowa w wierszach 15 i 16. Ale Najwyższy miał mądrość jeszcze w samym początku, przed tym, jak On stworzył świat. W tekście Pisma mówi się : "od wieku jestem pomazany, od początku, przed byciem ziemi".

Stronnicy dogmatu Boga w trójcy świętej jedynego nie mogą wykorzystywać tą okoliczność w tekście, ponieważ przeczy twierdzeniu o odwiecznym istnieniu Chrystusa. Przecież w tekście się mówi, że mądrość była pomazana od wieku, od początku. Takim czynem mądrość była tworem Pana nie zależnie od tego, komu została dana: Chrystusowi lub Duchu Świętemu.

Jednak w wierszu 30 jest fragment, który ma stosunek do Chrystusa: "Wtedy byłam przy nim plastyczką, i byłam radosna każdego dnia, bawiąc się przed jego obliczem cały czas. Bawiąc się na jego ziemskim kole" (Do Heb. Tebel arez i tr. Ziemia w wydaniu KJV: patrz Bullingera dop. Do art. 31 Biblia dlawszystkich).

Powinniśmy znać, że każdy, kto nachodzi mądrość, tym samym znajduje życie i łaskę od Pana. to Duch Święty, o którym idzie mowa, ponieważ kosmologia Boga zależy od jego siły, który zjednoczył wszystkich synów Bożych od ich stworzenia.

Więc dla tego, żeby dorównać Jedynemu Prawdziwemu Bogu, Chrystus potrzebował Ducha Świętego, który był stworzony wcześniej, niż spółka Pocztu. Bezspornym faktem jest to, że powstali synowie Boga stracili duch w sobie, i ta okoliczność jeszcze raz potwierdza pierwotność Ducha Świętego.

Zwróćcie uwagę na to, że w komentarzach do rozdziału 9 mądrość jest rozpatrywana w wyglądzie kobiety, która buduje swój dom. Ona wyrąbała siedem opór. Ona zabiła swoje bydło, zmieszała swoje wino i wysłała swoich służących. Ona jest kościół. Z tego wynika, że Duch Święty jest Kościół, ponieważ bez niej Świątynia Boga nie może istnieć. My wszyscy jesteśmy tym Kościołem. Jesteśmy tym domem żywych kamieni, który jest nazywany Świątynią Bożą. A kościół jest niewiastą Chrystusa. Jej służące są wybrańcami dla Wieczerzy ślubnej. Siedem opór - to anioły Siedmiu Kościołów i siedem duchów Bożych.

Ktoś może powiedzieć, że zaproszenie " przyjdź, i jedz mój chleb i moje wino, które przygotowałem" dotyczy Chrystusa. Jednak wspomnimy, że Jan jasno mówi o tym, że Chrystus odszedł do Ojca Swego i Ojca naszego, jego Boga i naszego Boga. a kiedy wrócił do apostołów, i mógł natchnąć w nich Ducha Świętego - wtedy powiedział: "Przyjmijcie Ducha Świętego" (Jan 20:22). Tekst ten mówi sam za siebie.

Strach boży jest początkiem mądrości, a rozumienie Ducha Świętego jest rozumienie, "ponieważ poprzez mnie mnożą się dni twoje, i dodaje się tobie lat życia". Oprócz tego w księdze Przysłów 9:13, także widzimy przykład nierozumnej kobiety, która służy wcieleniem pseudo kościoła, która kieruje się błędnym duchem lub "pseudologon", co otrzymał pomazanie poprzez upadły Poczet i Szatana. O tym nie raz się mówiło w Nowym Testamencie, jednak nieprawidłowe tłumaczenie ukrywa ten fakt.

Bez wątpliwości mówimy tutaj o dwu kobietach, i jedna z nich była z Bogiem od samego początku; ta kobieta symbolizuje kościół. Dokładniej o tym można przeczytać w artykułach Duch Święty (117); Ojciec Jedyny ((1); Rozwój modeli neoplatonizmu (17); Jak Bóg został rodziną (187), a także Miasto Boga (180).

Kiedyś należałem do kościoła, gdzie było spowiadane twierdzenie, że główny sens księgi Przysłów 31 jest w tym, że kobiety powinni podlegać swoim mężom. Jednak wydaje mi się, że za tym kryje się coś więcej. Jaka, waszym zdaniem, jest główna treść tego tekstu?

Odpowiedź: królem jest Chrystus, a kobieta- to kościół. kościół składa się z mężczyzn, głów rodzin, i kobiet, które zostają kobietami. sens listu w tym, że kościół powinien we wszystkie czasy działać, jak nakazał Bóg, o czym mówi się w księdze Przysłów 31. Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Przysłów 31 (114). Tekst ten często używają kapłanie dlatego, żeby zmusić kobiety milczeć i zrzucić jarzmo własnych obowiązków.

Eklezjastyk

W księdze Eklezjastyk 7:1 jest twierdzenie o tym, że dobre imię lepiej od drogiej maści i dzień śmierci lepiej od dnia narodzenia? Przecież to przeczy temu, w co wierzy większość ludzi?

Odpowiedź: obchodzenie dniej urodzin weszło do naszego życia jako obyczaj pogański, przyjęty od Babilończyków. Patrz artykuł Dni urodzin (287). Tą samą idee spowiadają sataniści i obserwatorzy gwiazd, którzy wykorzystają ją jako możliwość dowiedzieć się o przyszłości, i podnieść człowieka nad Chrystusem i zrobić go Bogiem. Biblia zabrania podobne poglądy. Nasze prawdziwe przeznaczenie polega na tym, żeby zostać synami Boga. oczekujemy Zmartwychwstania, żeby w końcu zostać synami Boga we władzy Ducha Swiątego, i w końcu Bóg zostanie wszystkim we wszystkim (Efez. 4:6). Patrz artykuły Dusza (92), Zmartwychwstanie (143).

Więc twierdzicie, że dzień śmierci jest lepszy od dnia urodzin, ponieważ naubliżamy się do ostatniego etapu istnienia ludzkości, to znaczy, że naubliżamy dzień, kiedy zostaniemy synami bożymi w sile i władze Jego, kiedy Bóg zostanie wszystkim we wszystkim? Ciekawie, jak Szatan potrafił okłamać większą część świata i zrobić tak, żeby ci wszyscy okłamani obchodzili urodziny.

Odpowiedź: tak, doktryna o dusze i wielkie kłamstwo Raju i Ada stali się częścią kłamstwa, który popełnili przedstawicieli sił pseudo religijnych, które działają pod kierownictwem Szatana.

Prorocy

Izajasz

Czy faraon jest symbolem przyszłego wyjścia?

Odpowiedź: Sodoma i Gomora - to nazwy narodów, które niosą na sobie pieczęć demonów. W tym sensie faraon - to jeszcze jedno imię Szatana, jak Tyr u Babilończyków. W przyszłym wyjściu demony razem z Szatanem zostaną związane. W Biblii się mówi, że izraelici wyjdą z północy, bok o bok z Assyrią, i będzie w ten dzień z Egiptu do Assyrii wielka droga, która będzie się ciągnęła z północy na Jerozolimie, a już stąd z Egiptu do Asyrii (Izajasz 19:23). Będą wszyscy służyć razem, a Izrael zostanie trzecim wśród nich. oni wszyscy otrzymają błogosławieństwo od Pana, i będą służyć Panu w Jerozolimie.

Izajasz był nagi i bosy, i szedł trzy lata, ponieważ był znamieniem Egiptu i Etiopii. I znamiennie to przepowiadało niewolę narodów i ziem; i będą ludzie uciekać z tych krajów nagimi i bosymi, obnażone dla hańbę Asyrii (Iz. 20:3-6). Na zakończenie narody otrzymają zbawienie i będą służyć Panu razem w Jerozolimie. Patrz artykuł Tymczasowy wynik wieku (272); trąby (136); Dzień Pana i dni Ostatnie (192); Siedem trąb (141), a także Tysiąclecie i Wzniesienie (95).

Modlitwa i post - pierwsze kroki na drodze pokuty. Nie moglibyście objaśnić sens postów, bazując się na zasadach biblijnych?

Odpowiedź: cel postu jest przedstawiona w wierszu 58 księgi proroka Izajasza. Przestrzegamy post, żeby zwolnić się od więzi grzechu i zwolnić gnębionych. Pościmy się, żeby zrzucić z siebie każde jarzmo. W Biblii są dwa posty, które trzeba obowiązkowo przestrzegać: jeden w dzień Oczyszczenia na dziesiąty dzień siódmego miesiąca, a drugi - w dzień Oczyszczenia Prostodusznego i Zabłąkanego na siódmy dzień miesiąca Abib. Temat ten jest dokładnie rozglądano w artykułach Oczyszczenie (138); Uświęcenie Świątyni Boga (241); a także Uświęcenie Prostodusznego i Zabłąkanego (291).

O kim idzie mowa w następnych wierszach księgi proroka Izajasza?

Izajasz 65:1-6

(1) Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: " Oto jestem, jestem! " do narodu, który nie wzywał mego imienia. (2) Codziennie wyciągałem ręce do ludu buntowniczego i niesfornego, który postępował drogą zła, ze swoimi zachciankami. (3) To lud, co Mnie pobudzał do gniewu bez ustanku a bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło na cegłach, (4) przebywając w grobowcach i spędzając noce w zakamarkach, jedząc wieprzowe mięso i nieczyste potrawy z sosem w swych misach. (5) To lud, który mówił: "Odejdź, nie przystępuj do mnie, bo uczyniłbym cię poświęconym". To [wywołuje] dym w moich nozdrzach, ogień płonący przez cały dzień. (6) Oto mam przed sobą zapisane [wszystko]. Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę, <a odpłacę im pełną miarą>

odpowiedź: istnieje dwie grupy, p których idzie mowa w tym odcinku. Pierwsza grupy - to poganie kościoła, którzy szukają Boga i przestrzegają jego przykazania. Druga przedstawia naród izraelski i tych, kto powiązuje siebie z nim - tych, kto zna Boga, ale je świninę i ohydne warzywo w naczyniach swych i spala kadzidło i przynosi ofiary w gaju, wbrew prawu Boga.

ta druga grupa - nie pobożni kapłanie, którzy naruszają przykazania Boga i wprowadzają ludzi w błąd. Przedstawiają siebie jako świętych i uważają osobliwymi i odróżniającymi się od innych ludzi, których prowadzą za sobą. Pan mówi, że ci ludzi - to ohyda przed Jego oczyma, dym w jego nozdrzach. Żeby do końca zrozumieć sens tego tekstu, trzeba znać, gdzie właśnie się znajdują dziesięć plemion Izraela. Izrael - to nie to samo, co żydzi, jednak Judejczycy - jedno z dwunastu kolan Izraela. Nie zważając na nic niektórzy Judejczycy w istocie też są faryzeuszami. Oddzielne zasady i elementy myślenia weszli do rabinackiego judaizmu od Izraela.

Ruch plemion i ich rozmieszczenie posłużyło tematem dla napisania artykułu Wojny między trynitarzami a unitaryjcami (268). O tym, kim są pseudo kapłanie i co będzie z nimi, możecie się dowiedzieć z artykułu Istota Apokalipsy 14 (270).

W niektórych fragmentach Pisma Świętego (por. Izajasz 65: 17-25) jest zawarte twierdzenie o tym, że "Lew i jagnię będą obok" i że przyjdzie czas, kiedy nie będzie ni chorób, ni łez. W danym przypadku idzie mowa o pierwszym czy drugim Zmartwychwstaniu? I jeszcze jedno, jeżeli rodzice są chrzczone, co nie mogą przyjąć chrztu, mieć ochronę poprzez nich?

Odpowiedź: tekst księgi Izajasza dotyczy Syjonu w ręce Mesjasza pod czas Jego królowania. Rodzice są uświęceni w rodzicach. Kiedy zostają dorosłymi, osiągając 20 lat, potrafią rozważyć nad wszystkim sami i przyjąć decyzję, czy warto przyjąć chrzest lub nie. Jeżeli nie byli oni chrzczeni, ale żyją w domu, mogą być uświęceni w rodzicach.

Jeżeli przekroczyli 20 lat i żyją sami, to więcej oni nie są uświęceni.

Niektórzy ludzi twierdzą na podstawie słów Izajasza 26:14; 43:17 i Jeremjasza 51:57, że wielu nie będzie wskrzeszone z martwych. O czym naprawdę idzie mowa w tych wierszach? Na pewno tutaj jest wyraźna chronologia?

Odpowiedź: w tekście księgi proroka Izajasza 26:13-14 idzie mowa o refaimach, którzy nie mają zmartwychwstania. W księdze Rodzaju 6:4 są oni nazywani nefilimami. Dokladniej o tym, kim oni są można się dowiedzieć z artykułu Niefilimy (154). W księdze Jeremjasza 51:57 idzie mowa o upadku Babilonu i śmierci aniołów pocztu, którzy z nim. to nie to samo, co refaimy w księdze Izajasza. Ci ludzi zasnęli i są martwi. Jednak są niektórzy aspekty, o których możecie się dowiedzieć z artykułu Sąd nad demonami (80), a także Zmartwychwstanie (143).

Co jest rozumiane pod oczyszczeniem w gajach? Dlaczego znów wspomina się świnina? Na czym polega symbolizm myszy?

Odpowiedź: obiektem kultów mistycznych był Aszerach, co często oznaczało drzewo dębowe. Izajasz 1:29 mówi o tym teraz i kontynuuje mowę o tym w tekstach 57:5; 65:3i 66:17. W opowiadaniu te obrazy są wymieniane: dąb, gaj, dąb, gaj itd. Te wszystkie miejsca byli miejscem dokonania kultów mistycznych. W wierszu 1:30 opadły list dębu - to symbol niewiary, obiekt nagany. Aszrech był przedstawiany w wyglądzie symbolu falicznego, właśnie w takim wygłądzie najczęściej go wykorzystywali w odprawach kultów i dziejach rytualnych.

Kawałki jemioły i inny atrybuty, co dotyczą kultu słońca, byli częścią tego święta. Od tego później poszli Pascha i Wielkanoc. Na freskach, gdzie dawni grecy przedstawiali sceny świąt mistycznych, często było rysowane koźlęcia. Widocznie jest to biblijny zakaz na to, żeby gotować koźlę w mleku własnej matki. Symboli falliczni również mieli miejsce na dawnych freskach, właśnie dlatego kulty mistyczni byli tak popularne wśród kobiet. Kulty urodzaju, wprost związane z wyżej wspomnianymi rytuałami doszli do nas jak święta Wielkanocy i Janusa. dalsze obchodzenie święta było oznaczane karnawałem i maślanym tygodniem, środą w pierwszym tygodniu wielkiego postu, potem był post wielki; końcowym etapem wszystkich świąt była Pascha. Nikt z tych, kto obchodził te święta, nie był chrześcijaninem, - przecież właśnie to Pan i osądza w Biblii. Patrz artykuł Pochodzenie Wielkanocy i Paschy (235).

Mysz lub akbar (w wydaniu SHD 5909 napiecz. akbawr) napada i dlatego mysz oznacza zniszczenie. Rodzina Muride w Palestynie liczy dwadzieścia trzy członka, i dokładnie nie znamy, do jakiego rodzaju należą. Kiedyś istniał zwyczaj składać w ofierze myszy polowe i zjadać je, a Maimonid (filozof żydowski) uważa, że ta tradycja zachowała się u charanijców. Haran był centrum babilońskiego kultu księżyca, który był praktykowany z 2000 roku przed n.e. i takim czynem miasto zostało centrum kultu; był oplotem pogaństwa księżycowego aż do pojawienia się chrześcijaństwa. Por. Słownik tłumacza Biblii, tom 2, str. 524). Oddawali cześć Bogu- Księżycu, Sinu. Spowiadali trzyjedyny system matki- bogini, Paschę i system kultów słonecznych. System ten później przeniknął do chrześcijaństwa. Patrz także artykuł Złote ciele (222).

Główny problem jest w tym, że Izrael nie wykaże skruchy za to zło. Narody anglojęzyczne, a także europejscy arijcy są związane między sobą ciasnymi więziami bezprawia i świąt pogańskich.

Kalendarz, przyjęty w Stanach Zjednoczonych, bazuje się na dniach pogańskiego ofiarowania ludzi. Bardzo możliwe, że to tylko zbieg okoliczności. Najwyższy eszelon administracji rządu niesie na sobie ślad pogaństwa i czarnej magii. Niedługo staną przed sądem bożym.

Jeremjasz

W księdze Jeremjasza 4:15 i dalej, widać, że prorok poprzedza nas o końcu dla wszystkich narodów; osądza błędne religii itd. Jak możemy poznać proroka wśród nas? czy można jakoś określić chronologię wydarzeń tego proroka?

Odpowiedź: w tekście się mówi o głosie Dana, który wyraża biedą z góry Efremowej. Poprzedza narody, że "On" przyjdzie, a z dalekiego kraju idą anioły. Słowo, użyte w tym tekście nie oznacza "anioły", a znaczy może się mówić i nie o poczcie niebiańskim.

W niektórych wydaniach Biblii ten fragment został zniekształcony, ponieważ nie wszystkim odpowiadał prawdziwa tekst księgi Eremjasza. Jego głos wcale nie oznacza, że idzie mowa tylko o jednym proroku, ale raczej to - poprzedzenie o dniach ostatnich co do przyjścia Mesjasza. Możliwe, że dotyczy to wielu ludzi w kościele. Jednak poprzedzenie to ma osobliwy sens. Pytanie to jest rozpatrywane w artykule Poprzedzenie ostatnich dniej (44).

Ezechiel

Wydaje się, że w księdze Ezechiela 46:20 idzie mowa o tym, że w królestwie bydło będzie ofiarowane? Czy jest to możliwe?

Odpowiedź: tak, to jest możliwe, i ofiarowania będą istnieli. Bydło będzie składane w ofierze na cześć świąt, Sobót i Nowi. Z księgi Zachariasza 14:16-21 możemy wyraźnie widzieć, że w Jerozolimie będzie się gotowało mięso w kotłach Pana Sawoafa, i wszystkie kotle w Jerozolimie i Judei będą świątynią. Właśnie dlatego Adwentyści Siódmego Dnia rozpowszechnili mit o boskim nie biblijnym tysiącleciu; z którego niby pochodzi wegetarianizm, chociaż w rzeczywistości jest to wielki błąd. Patrz artykuły Tysiąclecie i Wzniesienie (95); Wegetarianizm a Biblia (183), Prawo i Czwarte Przykazanie (256).

W księdze Ezechiela, rozdział 26 czytamy o zburzeniu Tira Nawuchodonosorem. W wierszu 21 widzimy, że Tyr zniknie na zawsze. Jednak w księdze Ewangelia wg. Mateusza 15:21 widzimy, że Jezus idzie go Tyru. Jak to mogło się zdarzyć?

Odpowiedź: Tyr został podbity Nawuchodonosorem po osadzie, która trwała trzynaście dniej (Is. 23:1; Jozef A of J, x, 11, 1, Contr Apion i, 20). Od tego momentu proroctwo zaczęło się spełniać. Okres jego spełnienia jest długi, ono ma charakter totalny.

Wiara mieszkańców Sidona była inną. Tyr był zburzony i został pół wyspą w morze i gołą skałą. Słupy i kolony nawet teraz można widzieć w morze. Ten region był znany za czasów Chrystusa i w wspomnianym wami tekście mówi się o tym, że pojechał w regiony Tyra i Sidona. W wydaniu KJV daje się tłumaczenie "brzegu". Tekst księgi Ezechiela także ma stosunek do upadłego pocztu, a Tyr przedstawia Szatana, to staje się widoczne w miarę tego, jak czytamy tekst księgi Ezechila 28. W tekście rozdziału 29 dalej idzie mowa o Egipcie i jego upadku. Patrz artykuł Upadek Egiptu (36); Proroctwo złamanych rąk faraona.

Czym można objaśnić, że w świątynie Ezechiela z jednej strony do palmy jest zwrócone oblicze człowieka, a z drugiej - lwa?

Odpowiedź: to ma powód. Istoty z głową lwa i człowieka - to dwa żywe cherubiny u trona Pana. palma przedstawia Mesjasza; On był drzewem, którym Mojżesz oczyścił wodę Meriwy, u której kłócili się synowie Izraela z Bogiem po drodze do góry Syjon. Innymi słowami, nie możemy przyjąć ducha świętego bez Mesjasza.

W powstaniu brała udział trzecia część pocztu, ale jeden przedział - tylko ćwierć, takim czynem w powstaniu powinno było brać udział dwie ćwierci. To system, do którego człowiek z głową człowieka i wieczność. te dwie istoty będą musieli odejść, a na ich miejsce przyjdzie Mesjasz, elohim, jak napisane w Biblii. dwie istoty- dwa człowieka: Mojżesz i Abraham. Tekst w którym mówiło się o tym, że Abraham jest elohimem, był źle przetłumaczony, takim czynem, odnaleźć prawdę jest praktycznie niemożliwe. Wersja oryginalna zachowała się tylko w oryginale żydowskim. Patrz artykuły Władza Boga (174); Jak Bóg został rodziną (187); Testament Boga (152).

Większość ludzi, którzy dołączyli się do Izraela, nie przestrzegają Prawo Boga. jak rozumiecie następne wierszy Pisma:

Ezechiela 20:37-38

(37) Przeprowadzę was pod rózgą i sprawię, że zostaniecie nieliczni. (38) Oddzielę was od opornych, tych, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że Ja jestem Pan.

Odpowiedź: Judejczycy stanowili jedyną część Izraela. Są narody, do których należą dziesięć kolan, jednak nikt nie zna, kim oni są. Jednak ci kolana są bardziej wielkie niż żydzi. W dni ostatnie odbędzie się drugie Wyjście. Pod czas tego Wyjścia będzie oddzielono pierwszymi tych, kto biedny. O tym wspomina się w księdze Izajasza 66:18-23).

Okres ten jest zaznaczony Pierwszym Zmartwychwstaniem, a potem - upadkiem narodów w Armagedonie. Po tym wydarzeniu, narody odwrócą się od synów Izraela, którzy są wśród nich i wrócą pod berło, jak i Izrael pod czas pierwszego Wyjścia.

Z tych, kto nie przestrzega Przykazania Boga, święta i Nowi, Soboty, nikt nie zostanie żywy. Ci narody, co nie przestrzegają prawa i nie będą posyłać swoich przedstawicieli do Jerozolimy co roku na święto Namiotów, nie otrzymają deszczy w odpowiedni czas. A jeżeli jakieś plemię spróbuję obejść prawo drogą irygacji, jak na przykład plemię egipskie, będą porażeni porażeniem Pana (Zach. 14:16-19).

Ludzi, którzy spierają się, że Prawo było przybite do krzyża "stauros", o czym mówi się w liście do kolosan 2:14, po prostu zginą. Nikt nie będzie z nimi rozmawiać. Takie jest Pismo Święte, i nie może ono być naruszone. Patrz artykuły Miara Świątyni (137), Prawo a Czwarte Przykazanie (256).

Daniel

Nie moglibyście dać komentarze do fragmentu księgi proroka Daniela 7:23-27?

Odpowiedź: czwarte królestwo jest "nogi stalowe" z rozdziału drugiego. Ten imperium był imperium rzymski. Ona skusiła się złotem Babilonu i srebrem medów i persów, a także miedzią greków i kultem elinów. To wszystko weszło do żelaznych i glinianych nóg "bałwana".

"nogi" mieli stosunek do Świętego imperium rzymskiego, założonego w 590 r. przed n. e. I która istniała aż do wydarzeń rewolucyjnych 1848 r. , koniec których był w 1850 r. więc wszystko się skończyło w 1870 r. dziesięć króli powstali i stworzyli część swego systemu. Oni prześladowali świętych w ciągu 1260 lat istnienia imperium. Po raz pierwszy oni podbili dziesięć kolan drogą kłamstwa i zdrady, zdarzyło się to po upadku imperium parfiańskiego, po czym poszli do Europy (patrz artykuł Wojny między trynityrzymi a utitarjami (268)).

Na nogach też było dziesięć palców, które stworzyli jądro alkwińskich bliźniąt lub "ziarno" Europy: parlament arian. W dni ostatnie ten związek stanie się zwierzem. Cały ten system jest przytułkiem i dzieckiem Antychrysta, nie zważając na to, że ona wygłasza o swojej należności do Boga i wykorzystuje swoje pełnomocnictwa przeciwko innym. system ten wyczerpał Świętych Wszechmogącego za 1260 lat. Mnóstwo kłopotów przysparzał im system zwierza w dwudziestym wieku od pierwszej wojny światowej i Holokostu do końca Drugiej wojny światowej i śmierci Stalina.

Zmieniały się czasy i prawa systemu dla następców zwierza. "trzy i pół" czasu od 1260 lat jest to samo, co i w księdze Apokalipsa 12.dragon prześladuje kościół, który chcę zniszczyć siemię kobiety. Ale ziemia pomogła jej i połknęła Kościół, więc władza dragona poszerzyła się dalej; błędna religia zgubiła ziemię.

W końcu ten system ustali imperium na godzinę, w ciągu której będzie rządzić światem, a potem na nią spadnie nieszczęście. Królestwo zostanie oddane świętym w ciągu wojen końca świata. Niedługo Chrystus przyjdzie, żeby uratować tych, kto czeka na niego.

W księdze Daniela 12:1-2 Bóg mówi o czasie, kiedy Michał podejmie się i to położy początek nieszczęściom i katastrofom, jakich jeszcze nie było. Dalej w Biblii mówi się: "i wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzą się, jedni dla życia wiecznego, inni na wieczną hańbę ". o jakim zmartwychwstaniu tutaj się mówi, i co konkretnie oznacza "obudzić się dla wiecznej hańby"?

Odpowiedź: okres ten dotyczy dnia Boga, idzie mowa o zmartwychwstaniu jako takim. Życie wieczne znaczy tutaj odnowienie i rozwój duchowy jako synów Bożych. Słowo "wieczny" tutaj w wydaniu SHD 5769są przetłumaczone jako "owlam" i oznaczają "czas, który się nie poddaje zrozumieniu" lub "do punktu zniknięcia" od momentu stworzenia.

Hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone jako "hańba" w rzeczywistości składa się z dwóch słów, żadne z których nie oznacza tylko hańba. Pierwsze słowo w wydaniu SHD 2781 "cherpah", które oznacza "zarzut, wstyd". Drugie słowo w wydaniu SHD 1860 "deraown", które oznacza "wstręt", i w tym znaczeniu można go używać jak "hańba".

Sens tego zdania jest w tym, że na ludzi czeka sąd. Uczucie wstrętu i wyrzutu, które się zjawia po dokonaniu grzechu, jak wiadomo, odgrywa dużą rolę na percepcji człowieka. Otrzymamy zbawienie w lasce Pana. nie oznacza to, że nie odczuwamy wstydu za to, co robimy sami. Jednak wielu wytrzymają ciężar tego znania jako anioły, i inni anioły także poznają ich grzech.

Właśnie dlatego przebaczenie ma takie duże znaczenie dla miłości Boga. jeżeli sami nie potrafimy przebaczać innych, to jak w takim przypadku możemy liczyć na to, żeby otrzymać przebaczenie, i co jest bardzo ważne, jak damy rady ze wstydem, który pochodzi od doskonałego znania aniołów? Dokładniej o tym można przeczytać w artykułach: Dusza (92); Zmartwychwstanie (143), Miasto Boga (180).

W księdze proroka Daniela 2:43 jest twierdzenie: "mieszają się poprzez siemię człowieka, ale nie zleją się jeden z drugim, jak żelazo nie miesza się z gliną". Moje pytanie jest takie: o kim idzie mowa w tym fragmencie proroctwa, kto tacy "oni", a także, co znaczy "nie zmieszanie" poprzez siemię człowieka?

Odpowiedź: Dziesięć króli także służą wcieleniem duchowych sił synów Bożych, jak jest napisane w Powtórnym Prawie 32:8, każdemu z których zostało powierzono rządzić narodem zgodnie z liczbą synów Boga. Oprócz tego trzeba wspomnieć o dwóch cherubinach - Szatanie i Azonie (wieczność), a dziesięć innych wchodzą do liczby wewnętrznych (niebiańskich) dwunastu elohimów upadłego pocztu. W oryginale jednak upomina się liczba siedemdziesiąt.

W tym jest powód tego, że treść księgi Powtórzonego Prawa 32:8 doznało zmian po upadku kościoła i w żydowskim wydaniu MT tłumaczenie jest błędne. Jednym z niewielu wydań biblijnych, w którym tekst Powtórzonego Prawa jest zachowany jak w oryginale, stało wydanie RSV. Jeszcze jednym takim wydaniem jest Nowa Rzymska katoliczka amerykańska Biblia. Takim czynem siły Antychrysta zrobili dużo pod czas swego istnienia. mowa idzie o obrazie zwierza Świętego imperium Rzymskiego, a potem o zjednaniu Europy w ostatnie dni. Ten alians narodów otrzyma władzę nad całym światem i Chrystus znów przyjdzie, żeby zniszczyć europejski alians.

Demonom nie jest pozwolono mieszać się z siemieniem człowieka, jak to robili do potopu. Ciąg wydarzeń jest srogo przesądzony znamieniem Jonasza i czterdziestym jubileuszem. "Ich dni" oznacza koniec czasu piątej i szóstej władzy. Patrz także artykuł Chronologia wydarzeń wieku (272).

Podobnie w księdze Daniela 7:9-10 wspomina się o ognie, co palił się u tronu Boga. co znaczy symbolizm ognia? Dużo rzeczy przychodzi do głowy: pałające krzaki, słup ognia, wędrówki po rozżarzonych węglach itd.

Odpowiedź: Ogień wciela siłę duchową, która pochodzi od Tronu Boga. jak stary dniami On żyję w niedostępnym świecie. Żaden człowiek go nie widział i widzieć nie może. Tylko On jest nieśmiertelny (1 Tym. 6:16). Z tego punktu widzenia będąc Jedynym Prawdziwym Bogiem i Stwórczą, Jego uważają Sędzią Wszechświatu. On dał Chrystusowi władzę sądzić.

Ogień jest wykorzystywany dlatego, żeby przedstawić duchów, siłą Bożą, a także demonów, które zgubili łaskę przed tym tronem. Dlatego ogień jest tak ważny w kontekście symbolizmu nieczystej siły, osobliwie na tronach władzy, na przykład w Rzymie, świątynie Wiesty, a także w kurii.

W Księdze Daniela czytamy o trzech przyjaciołach Daniela, którzy zostali rzuceni do pieczy. Czy jest tutaj jakiś ukryty symbolizm? Jeżeli tak, to czy nie moglibyście go wytłumaczyć? Oprócz tego, dlaczego tych ludzi było trzech, a nie powiedźmy siedem lub dwanaście?

Odpowiedź: Babilońskie pochodzenie imion tych ludzi, ich znaczenie, jest rozpatrywane w odpowiedzi na pytanie, który był zadany w stosunku do Daniela. Zostali wybrani razem z Danielem, żeby zostać zwiastunami niewoli Izraela i dalszego zwolnienia od niewoli.

Oprócz tego jest tutaj aluzja na temat w Trójce Świętej jedynego Boga, która wyraża się liczbą trzy. Tych trzech wcieli do niewoli Babilończycy; zostali im dane imiona babilońskie, i ci troje w swój sposób przedstawiają wybrańców, powołanych pod obroną Boga. Syn człowieczy był posłany, żeby chronić ich. Kiedy Chrystus pójdzie z tymi trzema do piecu, on pójdzie z nami. Żar piecu stał się nieścieprny i od niego zginęli obrońcy, znaczy w dni ostatnie także zginie system mających władze. A kiedy to się zdarzy? Kiedy roztopi się lód.

W Piśmie dość często są wspominane lwy. Jak uważacie, dlaczego Daniel został rzucony właśnie do lwów? Dlaczego nie dali mu innego wypróbowania?

Odpowiedź: lwy byli największymi drapieżnikami, o których słyszeli w Mezopotamii. Dawni rzymianie wykorzystywali lwy dla dokonania kary. Lwy specjalnie nie byli karmione, żeby oni mogli rozerwać ofiarę na kawałki i zjeść. Wielu ludzi bożych przeszli takie wypróbowanie i zostali rozerwani dzikimi zwierzami. Daniel nie mógł znać, czy chroni go Pan, czy nie. To samo można powiedzieć i o piecu ognistym. Oni powiedzieli: "Nie znamy, czy uratuje nas Pan, czy nie, ale nie będziemy tobie oddawać cześć". W takim przypadku car powiedział następne: "Twój Bóg, któremu od dawna służysz, On cię uratuje". W tym przypadku Pan zrobił to, żeby udowodnić swoją władze carowi.

Car został schwycony na swoich własnych prawach. Jego nakaz nie mógł być zmieniony, chociaż on wyraźnie uświadamiał swoją należność do zmowy o zabójstwie Daniela. Ten fakt, że Car Astiag przeprowadził noc w poście, mówi o szacunku, i Bóg usłyszał modlitwy cara. Ludzi, co chcieli zabić Daniela, zrobili wypróbowanie.

Pozycja Biblii polega na następnym: "Ten, kto kopię jamę dla drugiego, sam do niej i trafi, i będzie w taki sposób we własnej pułapce i będzie musiał szukać wyjście z niej". Ludzi ci zostali później zabici, i ich zjedli lwy, za pomocą których oni chcieli zabić Daniela, również zostali zabici ich żony i dzieci. Posłużyło to nauką. Dokładniej o pouczającym aspekcie tego fragmentu można przeczytać w artykule Prawa Boga (L1).

Ozeasz

Co oznacza "Przeddzień nadziei" i dolina Ahor w księdze Ozeasza 2:15?

Odpowiedź: "Ahor" oznacza "bieda". Przeddzień nadziei jest Chrystus, który jest drzwi zbawienia.

Doliny biedy zostaje przedsionkiem zbawienia. Tekst ten trzeba porównać z księgą Nawina 7:24-26. Izrael poniósł karę za bałwochwalstwo niektórych jego mieszkańców, a jeden z nich, Ahan, został ukamienowany na śmierć. gniew Pana zmniejszył się w ten dzień, i dolina Ahor stała się także doliną nadziei tych, któ wierzył w Boga poprzez Mesjasza. Patrz także artykuł Upadek Jeryhonu (142).

Ozeasz proponuje chronologiczne opowiadanie wydarzeń życia Jezusa Nawina aż do ostatnich jego dniej. Oprócz tego mówi się tutaj o bałwochwalstwie, które przeniknęło do Izraelu poprzez system obyczajów i obrzędów paschalnych Baala i o tym, że cały system upadnie w określony czas. Izrael zostanie odnowiony, i zawolają ludzie Boga Jahwe, ale nie "Iszy" lub "Baal". Ponieważ zlikwidował imiona bogów pogańskich.

Joel

Czy nie moglibyście mi wytłumaczyć fragment księgi Joela 2:23. W niektórych wydaniach Biblii widzimy, że "wczesny deszcz" jest tłumaczone jak "nauczyciel sprawiedliwości". Czy ta alegoria ma stosunek do Jezusa czy do kogoś innego?

Odpowiedź: Joel 2:23 -to proroctwo, które dotyczy całego szeregu aspektów co do Mesjasza i Ducha Świętego. Deszcz Izraela był słaby, a ludzi pomieszczeni do Hanaan, tak, żeby znajdowali się przed obliczem Boga. błogosławieństwo deszczem służy wyraźnym przykładem stosunków między Bogiem a Jego ludźmi. Pozycja Boga była zupełnie inną w stosunku do tamtejszych mieszkańców, ponieważ oni wykorzystywali system oroszenia, próbując obejść Prawo Boga, i nie zależeć od deszczów, ponieważ określona ilość wilgoci sprzyja rozwoju systemu korzeni. Ostatni deszcz osobliwie niezbędny dlatego, żeby napełnić ziarno dla urodzaju. ale deszcz nie powinien być zbyt późno, ponieważ ziarno poczernieje.

Więc ostatni deszcz pada w pierwszym miesiącu, żeby dojrzał Snop Przynoszenia, a także żeby dać czas dojrzeć reszcie urodzaju. Chrystus był jagnię paschalnym, ale także był i snopem przynoszenia, który został przyniesiony o 9 rano w Niedzielę. Właśnie ten moment posłużył punktem odliczenia Pięćdziesiątnicy, która trwała pięćdziesiąt dniej. Święto to wchodzi w swoje prawa także w niedzielę o 9 rano pięćdziesiąt dniej później (przynoszenia snopa).

Kiedy Chrystus został wzniesiony, jako Snop przed panem w niedzielę, zdarzyło się to rankiem, po ukrzyżowaniu w niedzielę (patrz Jan 20:17). On powiedział Marii Magdalenie: "Idź do moich braci i powiedź im: wznoszę się do Ojca mego i Ojca Waszego, i do Mego Boga i do Waszego Boga".

W drugiej połowie tego samego dnia, przed tym, jak ściemniało, On wrócił i rozmawiał z braćmi swymi i wypełnił ich duchem Świętym. Było to znakiem tego, że wrócił deszczem Ducha Świętego. Odtąd jego ostatni deszcz ma dwojakie znaczenie. Był on Mesjaszem w dwóch przyjściach. Był to pierwszy deszcz dla rozsady, (żydowska) Pascha - czas żniw. Odczyt gomorów zaczął się przed żniwami pszenicy. Jesteśmy jego żniwami.

Ostatni deszcz przyjdzie pod czas Odnowienia (Restauracji), o której idzie mowa w księdze proroka Malachiasza. Jego proroctwo zaczyna spełniać się już dzisiaj. Za parę lat, świadkowie będą z nami, i główna część prawa wejdzie w siłę. Potem przyjdzie Mesjasz. Takim czynem ostatni deszcz jest konieczny wylew Ducha Świętego na wszystkich synów ludzkich. Dla odnowienia wiary trzeba dużo wysiłków, ponieważ większa część ludzkości jest skierowana na samozniszczenie i lekceważy prawa Boga.

Co oznacza zdanie "Dzień Pana Sawaofa"?

Odpowiedź: dzień Pana Sawaofa jest terminem, który używa się w księdze Jana, gdzie oznacza okres tysiącu lat. Zacznie się ten okres przyjściem Mesjasza i będzie się kontynuował w ciągu całego tysiącletniego rządu do tych pór, aż nie nastanie Drugie Zmartwychwstanie. Temat ten jest dokładnie rozpatrywany w artykule: Dzień Pana i Dni Ostatnie (192).

Michieasz

Co dokładnie oznacza zdanie: I posłał przed tobą Mojżesza, Aarona i Mariam? Czy ten fragment Pisma Świętego ma jakieś znaczenie symboliczne; nie przypadkowo są tutaj wspomniane imiona tych ludzi?

Odpowiedź: Mojżesz, Aaron i Mariam byli posłani przed Izraelem, kiedy wychodzili oni z ziemi Egipskiej. Ukryty symbolizm fragmentu prorockiej księgi Micheasza 6:4połega na tym, że Pan wyraża swoje niezadowolenie Izraelem. On pyta: "Co tobie zrobiłem i czym obarczyłem cię, mój naród". Prosi On nas nazwać powód, dlaczego ludzi odwrócili się od niego. on wywiódł nas z Egiptu, On dał nam królów, kapłanów i proroków, którzy są przedstawieni w obliczu trzech. On tylko poprzedza Swoich ludzi poprzez Swoich sług-proroków.

Przypomina Izraelu o tym, co chcieli zrobić Maobici pod dowództwem Walaka, o tym, jak oni oddawali cześć Balaamu, synu Beora. Jednak Pan był sprawiedliwy. Oprócz tego on mówi, że on wymaga, żebyśmy postępowali byli sprawiedliwi, robili miłosierne uczynki i pokorni byli naszemu Bogowi. Bogaci ludzi, co żyją wśród nas, postępują nieprawidłowo i kradną u biednych. Bogaci są pełni szorstkości, a mieszkańcy miast naszych pogrążyli się w kłamstwie.

Nakaże Izraelitów za to, że wznieśli statuę Omri i dom Ahawa z wewnętrznym ubraniem na sławę Paschy Waala. Będzie nas osądzał, i wprowadzi w skorbotę. Izrael i do dziś oddaje cześć bogini paschalnej. Izraelici wzieli do siebie wielu służących Pasczy Waala i Kemarima lub kapłana w czarnej sutannie, który oddaje cześć słońcu i Pasce. Ich prawa bazują się nie na prawie Bożym; oni zmieniają swoje prawa codziennie, naśladując błędną religie europejską. Mieszkańcy miast trafili do nie laski Boga.

W rozdziale 5 idzie mowa o Mesjaszu, i o tym, jak On założył Izrael. W rozdziale 6 mówi się o hańbie Izraela. Cały okres, o którym idzie mowa trwa 2000 lat i składa czterdzieści Jubileuszy. Mesjasz przyszedł, a Judaszu zostało dano jeszcze czterdzieści lat na to, żeby wyraził skruchę, jednak Judasz tego nie zrobił, i Judea została zburzona. Kościół został wysłany do pustyni, gdzie on i zostawał w ciągu czterdziestu jubileuszy. Za ten czas Melchizedek ustalił nowy porządek. Mesjasz stał na czole. Za ten czas Izrael otrzymał pierworodztwo; będzie pokorny pod ręką swego Boga Sawaofa. W przyszłości wszystkie narody będą chodzili pokorne przed nim.

Dokładniej o tym okresie można przeczytać w artykule Tymczasowy wynik wieku (272), Miara Świątyni (137), a także List apokalipsy 14 (270). Te artykuły znacznie ułatwią rozumienie tego, co się zdarza w granicach proroctw biblijnych.

Nie moglibyście objaśnić znaczenie fragmentu Micheasza 5:5. Kim są pięć pasterzy i osiem Książów?

Odpowiedź: w księdze Micheasza 5:2-3 mówi się o Mesjaszu; znaczenie tego fragmentu księgi jest całkowicie przedstawione w artykule Micheasz (121). Tekst księgi proroka Micheasza 5:5 rozpatruje napad Asyrii na Izrael w ostatni dni. w księdze Izajasza 5:3 idzie mowa o Kościele, który Chrystus zostawił światu; niedługo kościół przyniósł wybrańców, czyj los został z góry przesądzony. Następnie pozostała część braci Chrystusa powróci do Dzieci Izraela, którzy także są kościołem.

Pod koniec czasu nastąpi czas wielkiej smutku i Mesjasz powróci, żeby uratować czekających na niego. Stanie w Izraelu jako wielki pasterz owiec w Izraelu. Słowo karmić oznacza dbać o swoich wiernych.

Porównajcie następni wierszy z wierszem Psalmów 80:1; Jeremjasza 31:10; Jezekiela 34:23, i co jest bardzo ważne Rodzaju 49:24. Zdanie: On będzie wielki" dotyczy Psalmów 22:27; 72:8; 98:1; Izajasza 49:5,7; 52:13; Zach. 9:10. Tłumaczenie hebrajskie jest bardziej ekspresywne niż asyryjskie. Zdanie "Kiedy wejdziemy do naszych pałaców" można porównać z księgą Izajasza 7:20; 8:7-10; 37:31-36.

Kolejność wydarzeń proroctwa można śledzić w porównaniu z tym, co jest napisane w księdze Izajasza 44:28; 59.19; Zachariasza 1:18-21; 9:13; 10:3; 12:6. W dni ostatni Synowie Izraela będą osłabieni zdradą i odstępstwem, którzy niszczą Izrael z zewnątrz. I wejdą Asyryjczycy do Izraelu. Potem oni wrócą do Mesjasza i wyrażą skruchę.

W ciągu dalszych wydarzeń podejmą się siedem pasterzy i osiem księży. To proroctwo jeszcze się nie spełniło. Siedem pasterzy są bliski siedmiu aniołom, które należą do siedmiu kościołów. A osiem księży podobni sędziom Izraelu, jako dowódcom wojskowym. Jednak prawdziwa istota tego proroctwa nadał zostaje zagadką.

Według ustalonej chronologii te wszystkie wydarzenia odbędą się widocznie w ciągu następnych dziesięciu lat. Siedem kolan Efrema i osiem Manaseja poruszą się. Znów zacznie się wojna w Europie; będzie to trzecia wojna światowa. Tym razem zdrada wewnątrz struktur państwa zgubi narody anglojęzyczni; główną role przy tym odegra koalicja europejska. Będą walczyli na własnej ziemi, żeby wyżyć.

Mesjasz wróci, i narody przyjdą do pokajania poprzez totalne zniszczenie. w księdze Zachariasza 2:8-13 mówi się że w dni ostatnie Jahwe Pocztu wyszłe Jahwe do Jerozolimy, i Mesjasz będzie tam, żeby obronić miasto. W dni ostatnie Judea, jak i Jerozolima, zostanie znów odbudowana.

Izajasz mówi nam o tym, że po tym Asyria i Izrael pójdą ręka do ręki w stronę północy. Innymi słowami, Asyria także przyjdzie do pokuty. Popatrzcie na to, jaki charakter mają wydarzenia, o których mówi się w artykułach: Miara Świątyni (137) i Tymczasowy wynik wieku (272).

Tekst księgi Micheasza 5:7-8 mówi o tym, że potomkowie Jakuba będą wielki wśród wielu plemion, jak lew wśród leśnych zwierząt (to znaczy pogan). W tekście podaje się różnica między ziemią asyryjską i ziemią Nimrodu (Rod. 10:8-10). Wejścia oznaczają przejścia w ziemi Nimroda.

Innymi słowami oczyścimy się od odstępstwa i słabości poprzez smutek i siłę Zbawiciela. W dni ostatni sądzono nam poznać słabość i siłę. Manaseasz siadał do stołu z Efremem, a teraz Efrem powiniensiadać do stołu z Manassejej, ale w dni ostatni oni wszyscy będą siedzieli za stołem z Mesjaszem.

Zachariasz

Jak myślicie, czy proroctwa Zachariasza 14 się spełnią?

Odpowiedź: po powrocie Mesjasza armii narodów przyjdą do Armagedonu i będą zdobyte. W ten czas odbędzie się Drugie Wielkie Wyjście. W Jerozolimie zostanie ustalony system tysiącletniego rządu, skąd będzie pochodzić Prawo Boga. wszystkie narody będą powinni przestrzegać Święta biblijne (Is. 66:23) i posyłać swoich posłańców do Jerozolimy na święta Namiotów, i osobliwie, na Czytanie Prawa na siódmy rok. Jeżeli oni nie będą przychodzić co roku do Jerozolimy, to ten naród nie otrzyma deszczu w odpowiedni czas i zostanie porażony trądem Egipskim. Ta część proroctwa wejdzie w silę z 121 jubileuszu lub 41 jubileuszu z dnia Mesjasza, 50- ty od czasów odnowienia przy Ezdraszu i Nehemiaszu. Takim czynem możemy widzieć jak spełnia się proroctwo Pisma Świętego, a raczej ta jego część, którą nazywamy Nowym Testamentem. Patrz artykuły: Tymczasowy wynik wieku (272); a także Czytanie Prawa z Ezdraszem i Niehemiaszem (250). Takie jest Pismo Święte, i nie może być naruszone Słowo Boga. kosmologia Rzymskiego kościoła Katolickiego, która została przybrana u pogan i gnostyków, całkowicie zaprzeczała doktryny dawnego kościoła. Ten światopogląd całkowicie się utrwalił w ich tradycjach.

Kalendarz Boga

Czasem w literaturze można przeczytać o tym, że usłyszymy głos trąby w Pełni księżyca. Jednak studiując konkordans Stronga, nie odnalazłem słowo "Pełnia księżyca". Nie odnalazłem żadnego wykorzystania tego słowa. Czy powinniśmy ustalać, kiedy nadchodzi pełnia księżyca?

Odpowiedź: nie, o tym niegdzie się nie upomina, jednak coś podobne można przeczytać w Psalmach 81:3, gdzie się mówi "pełnia księżyca", kiedy idzie mowa o "księżycu" Abiba lub nowym roku w miesiącu Abib lub Nisan, t.z. idzie mowa o obchodzeniu Nowego Roku lub Pierwszym Księżycu. To Nowy księżyc. Jeżeli Pełnia Księżyca jest prawidłowo ustalone z punktu widzenia astronomii, to data świąt automatycznie będzie prawidłowa.

Pełnia księżyca ma duże znaczenie dla pogan i nie biblijnych systemów kultu. Święta basują się na zasadach cyklów księżyca i astronomicznego zbiegu cyklów planet. Dokładniej o tym można przeczytać w artykułach: Księżyc a Nowy Rok (213); Kalendarz Boga (156).

Na podstawie tekstu Nawina 10:13, gdzie się mówi o tym, co księżyc stał w ciągu dnia, niektórzy ludzi twierdzą, że czas został stracony i że nie możemy dokładnie ustalić dni, które Bóg ustalił dla oddawania czci. Czy ten fakt nie wywołuję niepokoju u ludzi, którzy układają kalendarzy?

Odpowiedź: możemy widzieć niektóre cuda w stosunku słońca i księżyca. W księgach 2 Królewskiej 20:11 i Izajasza 38:8 także mówi się, że słońce poszło z powrotem. W księdze Amosa 8:9 mówi się, że słońce zaszło o południu. W księdze Izajasza 60:20 jest zdanie: "już nie zajdzie twoje słońce". O zaćmieniu słońca mówi się w księdze Izajasza 13:10, Jezechiela 32:7; Jola 2:10-31; 3:15 i Mateusza 24:29; Apokalipsa 6:12; 8:12; 9:2; 16:8.

Cudo to będzie znów. (Łuk. 23:44,45). W księdze Psalmów 19:4-6 mówi się o ruchu słońca. Trzeba zaznaczyć, że nikt z proroków Bożych nigdy nie upominał o tym, że czas odczytu został zgubiony lub o tym, że dni zostali obliczone źle. Cały czasowy okres kościoła oblicza się w granicach przyjętego kalendarza. Od Nawina do zamknięcia kościoła nigdy nie pojawiało się mniemań co do tego, że Sobota inni dni są błędne. Chrystus nie powiedział żadnego słowa o czymś podobnym, i sam przestrzegał przyjęty kalendarz.

Gdyby dzień został zgubiony, to On był by przyniesiony w inny dzień Jako Snop, i pierwszych owoców nie było by. nikt nie miał wątpliwości w tym, że Sobota jest uważana nie tym dniem, jakim trzeba. Podobne zdanie byli wymawiane tylko w kole niektórych ignorantów-protestantów, którzy próbowali zrobić z niedzieli sobotę. Podobni nie kompetentni koła Islamu mówią to samo; oni próbują zrobić z szóstego dnia Soboty Niedzielę. Ich argumentacja wyraźnie przypomina dowody protestantów.

W waszych wypowiedziach brzmiało zdanie, że liczba "siedem" ma osobliwe znaczenie. Czy można jest jakiś związek między siedmiu dniami tygodnia a Zamysłem Boga?

Odpowiedź: tak, liczba 7 jest symbolem duchowej doskonałości, i ono ma stosunek do wszystkich ludzi. Siedem dniej tygodnia także mają stosunek do wszystkich ludzi, Jego stworzenia. Sobota na siódmy dzień rozpatruje się jako część zamiaru Bożefo, jak doskonały "Sabbaton" lub tydzień, co kończy się pojednaniem ludzi z Panem w ostatni dzień, którym jest Sobota. U żydów i arabów tydzień kończy się Sobotą.

Siedmiodniowy tydzień przyszedł do imperium rzymskiego od Egipcjan. Babilończycy zaczęli "ciąć tydzień, ponieważ w swoim odczycie liczyli od Nowi, zamiast tego, żeby nie brać ją do uwagi. (por. ERE, tom 3, str. 63). Również jest ciekawy artykuł Kalendarz Boga (156).

Jubileusz

Co to jest Jubileusz i jakie on ma znaczenie, jeżeli można tak powiedzieć?

Odpowiedź: Jubileusz stanowi główny cykl w pięćdziesiąt lat według kalendarza w granicach Prawa Bożego. Jubileusz ustała okresy przynoszenia dziesięciny, a także niektóre aspekty administracyjne. Jubileusz jest gwarantem swobody, chroni nas od gnębienia i niewoli.

Jubileusz jest cyklem długością w pięćdziesiąt lat i takim czynem rok jubileuszu staje się pięćdziesiątym z kolei. Trzeba zaznaczyć, że ostatni rok zaczyna się z czterdzieści dziewiątego roku, od momentu oczyszczenia i trwa aż do Oczyszczenia w rok pięćdziesiąty. Kiedy przyjdzie czas oczyszczenia, na znak Jubileuszu rozleci się głos trąby. Na siódmy rok cyklu trzeba czytać Prawo. Oprócz tego w rok Jubileuszu wszystkie ziemi zwracają się ich właścicielom z plemion (kolan). Od ostatniego Wielkiego Dnia w końcu święta Namiotów ziemie zostają obrabiane. To wszystko tak się robi, żeby urodzaj był przed Paschą (żydowską), ponieważ czeka ceremonia przynoszenia Snopa na święto Przaśników. Patrz artykuły: Prawo a Czwarte Przykazanie (256); Kalendarz Boga (156), Czytanie Prawa z Ezdraszem i Nehemiaszem (250), a także Zbieranie dziesiąciny (161).

Dowiedzieliśmy się o cyklach siedmioletnich, podobnych do siedmiodniowego tygodnia, a także o tym, że siódmy rok każdego cyklu jest podobny do siódmego dnia Soboty, który Pan wyznaczył dniem Odpoczynku. Potem po przejściu siedmiu takich cyklów lub 7x7 (49), nadchodzi osobliwy dzień odpoczynku, nazywany jubileuszowym. Jak trzeba obliczać Rok Jubileuszu? Ma stosunek do starego cyklu, to prawda?

Odpowiedź: jubileusz jest uważany ósmym rokiem cyklu. W odróżnieniu od zwykłych lat zaczyna się on od Oczyszczenia na siódmy rok do oczyszczenia w rok Jubileuszu. Tak jest zrobione dlatego, żeby odnowić ziemię i nowe właścicieli mogli by zacząć obrabiać ziemię u sadzić dla nowego urodzaju przed Paschę żydowską następnego i pierwszego roku nowego siedmioletniego cyklu. Cykl Jubileuszowy posłużył obiektem badania, o wynikach którego można się dowiedzieć z artykułów: Kalendarz Boga (156); Zbiór dziesięciny (161), a potem Prawo i Czwarte Przykazanie (256).

Jest jasne, że w Dzień Oczyszczenia usłyszymy głos trąby (Kap. 25:9). Na ile rozumiem jest to jakiś rytuał, co dokonuję się na ósmy rok. Jeżeli zaczyna się on w dzień Oczyszczenia, to na jaki rok popadają pierwsze siedem miesięcy, z tym żeby byli po ostatnim dniu już zeszłego siódmego roku? czy trzeba odnosić ten period do siódmego roku czy to okres czasowy, który w ogóle nie trzeba do niczego zaliczać aż do nastąpienia dnia Oczyszczenia? Możliwie, Jubileusz następuje po Oczyszczeniu i częściowo przechodzi w Nowy Pierwszy Rok?

Odpowiedź: na 48 rok cyklu jubileuszowego, który jest rok szósty z cyklu siedmiu sobót; Bóg daje potrójny urodzaj. Następny rok, jaki będzie właśnie taki, będzie 2025 rok. Siódmy rok cyklu zaczyna się pierwszego dnia miesiąca Abib, jak i wszystkie inne roki. Po świętu trąb zaczynają się przygotowania do czytania prawa. o przygotowaniu możemy się dowiedzieć z opowiadań biblijnych o czytaniu prawa z Ezdraszem i Nehemjaszem. Rok jubileuszu zaczyna się z dnia Oczyszczenia w Siódmy Rok i ciągnie się aż do oczyszczenia w rok Jubileuszu. Na święto Namiotów tego siódmego roku czytają Prawo i robią święta do Jubileuszu; oprócz tego ludzi dokonują niezbędne rytuały i ceremonii, co do obrabiania ziemi i drzew.

Po głosu trąby, co mówi o nastąpieniu Oczyszczenia w rok Jubileuszu; wszystkie ziemi znów przechodzą do rąk ich właścicieli. Tylko domy w miastach mogą być sprzedane na wieczne wykorzystanie. Po ostatnim wielkim dniu, co idzie za świętem Namiotów. Dla lepszego odczytu ten okres czasowy oznacza się jako ósmy rok. Ten okres składy się z pięciu miesięcy, w ciągu których ludzi zaorują ziemię i sieją, żeby urodzaj dojrzał do miesiąca Abib pierwszego roku nowego cyklu. Patrz artykuły: Zbiór dziesięciny (161), Prawo i czwarte przykazanie (256), Czytanie Prawa z Ezdraszem i Nehemjaszem (250), a także kalendarz Boga (156).

W poprzednich pytaniach brzmiała opinia o tym, że Rok Jubileuszu ciągnie się od Oczyszczenia do następnego Oczyszczenia lub do jesieni roku. ludzi jedzą przygotowane urodzaje, jednak nie sieją; oprócz tego nie płacą dziesięcinę. Co będzie się odbywać w następne pięć miesięcy i w 50-ty lub 1-szy rok następnego cyklu?

Odpowiedź: w Biblii upomina się o ósmym roku cyklu, który i jest jubileuszowy. Jednak sam Jubileusz ciągnie się od Oczyszczenia do Oczyszczenia. Właśnie dlatego Pan daje potrójny urodzaj w czterdziestym ósmym roku cyklu jubileuszowego, robi się to dlatego, żeby dać czas dla długiego odpoczynku. Przygotowanie do żniw trzeba dokonywać po Ostatnim Wielkim Dniu cyklu świąt w siódmym miesiącu, takim czynem z punktu widzenia gospodarki wybiera się optymalny czas żniw. Dokładniej o tym możecie się dowiedzieć z artykułów: Prawo a Czwarte Przykazanie (256), Zbiór dziesięciny (161).

Jak kończy się Jubileusz? Czy istnieją oddzielne Jubileuszy dla różnych ludzi?

Odpowiedź: jest tylko jeden prawdziwy jubileusz - Jubileusz Biblii. On trwa pięćdziesiąt lat i składa się z siedmiu siedmioletnich cyklów, a pięćdziesiąty rok i jest jubileuszowy. Jubileusz także nazywają "sprzyjające Lato Pana"; ono było ogłoszone Chrystusem w 27 roku przed n. e. W rok, kiedy on przyjął chrzest od Jana. Szereg fragmentów w Biblii daje przedstawienie o tym , co to jest rok jubileuszowy. Patrz artykuł Prawo a Czwarte Przykazanie (256).

Latami Jubileuszu trzeba uważać 27 i 77 lata każdego wieku naszej ery, a także 24 i 74 lata przed naszą erą. Czytanie Prawa trzeba dokonywać każdy siódmy rok każdego jubileuszu. Jubileusz zostanie oznaczony głosem trąby w dniu oczyszczenia w Sobotę; będzie trwać aż do dnia oczyszczenia następnego Jubileuszowego roku. patrz artykuły: Czytanie Prawa z Ezdraszem i Nehemjaszem (250).

W ten rok wszystkie ziemi zostaną zwróceni, i sam rok jubileuszu stanie ósmym rokiem cyklu. Po skończeniu Ostatniego Wielkiego Dnia Święta Namiotów, ziemi zaczynają obrabiać i zasiewać, żeby urodzaj dojrzał do następnego roku w miesiącu Abib, kiedy przyjdzie czas Żniw przed Pięćdziesiątnicą.

Nowy Rok zaczyna się w pierwszy dzień Abib, co odpowiada Marcu według pogańskiego kalendarza rzymskiego. Dokładniej o tym można przeczytać w artykule Księżyc a Nowy Rok (213). Kalendarz został dany Bogiem od Stworzenia Świata; jest on ważną częścią kultu Jahwe. Patrz artykuł Kalendarz Boga(156). Rok 2000 - tylko wymysł ludzi, nie ma on nic wspólnego z rokiem jubileuszu. Patrz artykuł Co to jest rok 2000 (286).

Święta

Powinniśmy przestrzegać święta Jahwe, w których wspomina się Jego Imię. biorąc pod uwagę plątaninę, jaka istnieję wśród wielu gałęzi Kościoła dzisiaj, czy możemy konkretnie znać, gdzie miejsce Imienni Jego w świętach?

Odpowiedź: ustalenie miejsca imienni Jahwe stanowi część przykazania o rozliczeniu ciała Chrystusa dla obchodzenia (żydowskiej) Paschi. Wszyscy powinniśmy rozliczać ciało Chrystusa, żeby zakosztować od Wieczerzy Pana i świąt paschalnych. Żeby to osiągnąć, nam, z reguły, trzeba wyjaśnić, jaki kościół prawidłowo przestrzega doktryny Dawnego Kościoła Boga. w przyszłości to nie było ciężko, ponieważ byliśmy cały czas prześladowani za prawdziwą wiarą, więc musieliśmy chować się. Jednak to nie przeszkadzało nam przestrzegać prawa prawdziwej wiary.

Doktryna o naturze Boga otrzymała szerokie uznanie i poparcie, i Chrystus został uznany jako Wielki Anioł Starego Testamentu, co dał prawo Mojżeszowi. Jednak zawsze był odróżniany od Jedynego Prawdziwego Boga. w tym wieku w niektórych kołach żydów został wprowadzony kalendarz Hilela, co doprowadziło do jeszcze większego rozumienia różnicy między Jedynym Bogiem i Chrystusem.

Na pierwszy pogląd jest to bardzo proste. Odnaleźć ludzi, którzy robią to samo, co i kościół w ciągu dwóch tysięcy lat, przestrzegać pierwotny kalendarz, przestrzegać wszystkie święta i Soboty (łącznie z Przynoszeniem Falowego Snopa i Nowi) i oddawać cześć Prawdziwemu Bogu w obliczu Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jak tylko ich odnaleźliście, odnaleźliście miejsce, gdzie Pan wyciągnie rękę swoją, znaczy właśnie tam trzeba oczekiwać święto Chrystusa. Nic się nie zmieniło - w ostatnie dni, odwrotnie, liczba błędów rośnie. Praca Samuela Kona pod nazwą Stronicy Soboty w Transylwanii (B4) dokładnie opowiada o dziejach Kościoła pod czas Reformacji w Europie. My nadał robimy to samo.

Dlaczego izraelici powinni byli chodzić do Judei, przynajmniej trzy razy na rok, na Paschę (żydowską), święto Namiotów i święto Naczatków. A terau Jezus jest naszą Paschą i Pięćdziesiątnicą i nasz Naczatek, który zostawia Namioty, jak jest przepisane obrzędem świątecznym? Dlaczego jest potrzebna msza co tydzień, żeby słyszeć Słowo? Czym się zajmowali Izraelici w pozostały czas roku? dlaczego mamy chodzić na służbę 2 lub trzy razy na rok?

Odpowiedź: Zebrania Pana są wyraźnie określone w księdze Kapłańskiej 23, a także Nowiach i księdze Liczb 10. Sobota jest pierwszym obowiązkowym zebraniem, jak i święta Boga. takim czynem Sobota poprzedza resztę zebrań, i wszystkie przepisy Boga wyciekają z tego tekstu i Czwartego Przykazania. Kościół Nowego Testamentu powinien był przestrzegać Pięćdziesiątnicę. przy tym trzeba było dokładnie ustalić czas i miejsce jej obchodzenia, inaczej Duch Święty nie zszedł by do nich. Wierni kościoła Nowego Testamentu przestrzegali Sobotę i Nowi. Oprócz tego oni przestrzegali Paschę żydowską i Przaśniki, święto przynoszenia Snopa, który jest pierwszym z Naczatków, Pięćdziesiątnicy, Trąb, Oczyszczenia, Namiotów i Ostatniego Wielkiego Dnia. W dziejach mówi się o tym, że oni wszyscy przestrzegali święta. W liście do Kolosan 2:16 mówi się, że oni przestrzegali Sobotę, Nowi i Święta i nie sądzili pod czas świąt.

W Biblii wyraźnie się mówi o tym, że po swoim powrocie Chrystus wznowi Soboty, Nowi i Święta, więc jeżeli nie będziecie je przestrzegać, umrzecie z głodu lub od dżumy egipskiej (Is. 66:23; Zach. 14:16-19). Świadkowie będą pierwsi, kto powie o tym, kiedy przyjdą tutaj. Iljasz wznowi prawo i wróci wszystko na swoi miejsca. wtedy zostanie położona kres wszystkim sporom.

Co dokładnie oznacza "tłuszcz świątecznej ofiary", o którym mówi się w księdze Wyjścia 23:18?

Odpowiedź: w tym kontekście "tłuszcz świątecznej ofiary" oznacza to samo, co i w przykazaniu: jedzie tłuste i pijcie słodkie. O tym mówili Ezdrasz i Nehemjasz, kiedy uczyli naród (Nehem. 8:10). Przepis ten nie ma nic wspólnego ze spożyciem tłuszczu zwierząt. Mowa idzie raczej o tym, żeby posłać innym słodycze od ofiary świątecznej, a także o przenoszeniach, dokonywanych od razu po rozpoczęciu świąt. więc lewici i biedni mogą jeść.

Dlatego jest tylko trzy przynoszenia, jedno z których dokonują na początku każdego okresu świątecznego. Drugie - dziesięcina, także dokonuje się w granicach wprowadzonego Nehemjaszem porządku robić obrzędy na Dzień trąb. Tłuszcz od ofiary świątecznej, a także przynoszenia powinni być zebrani i wykorzystani do rana. rozdają ich biednym i jedzą sami, ale w odpowiedni czas.

Pięćdziesiątnica

Co oznacza "Szawuot"?

Odpowiedź: w odróżnieniu od innych świąt w Tanachie, święto tygodni zawsze bywa w różne dni, jednak znamy, że trzeba go obchodzić po przejściu 50 - dziennego okresu, znanego jako "Odczyt gomorów" (szawuot - to pięćdziesiąty dzień). Dla początku tego pięćdziesiąt dziennego okresu charakterystyczne przynoszenie Gomoru w kościele; o tym możemy przeczytać: "trzeba odliczyć od pierwszego dnia po świętu, od tego dnia, kiedy składacie swoje przynoszenia, siedem pełnych tygodni, 16 do pierwszego dnia po siódmym tygodniu trzeba odliczyć pięćdziesiąt dniej, i wtedy trzeba przynosić nowe chlebne przynoszenie Panu (kapł 23).

Pod czas późnego Drugiego Kościoła między beotyjcami i faryzeuszami był spór o tym, czy zdanie "ranek po Sobocie" (heb. Mimohorat Xa- Szabat) do niedzieli pod czas Hag Hamatcog (Przaśników) lub, do drugiego dnia Hag HaMAtcog (16mu dniu Nisan). Podobnie do beotijców i dawnych izraelitów, którzy byli przed nimi, karaimy odliczali 50 dniej Gomora (Snopa Wznoszenia) od niedzieli, które przypadało na okres Hag Hamatcot. Takim czynem ino zawsze obchodzili Szawuot w niedzielę. Dane te pochodzą od karaimskich żydów, co przestrzegają judaizmu sadukiejów. Nie jest ważne, że Paweł był faryzeuszem; właśnie sadukei królowali w kościele. Teoria karaimów zgadza się z pozycją kościoła i systemem dawnego kościoła, a także poglądami Samarytan.

Trąby

Przeczytałem artykuł Trąby (136). Na ile rozumiem, głos trąby brzmiał pod czas tego obowiązkowego zebrania. czy głos trąby rozlegał się jeszcze kiedyś?

Odpowiedź: tak, rozlegał się. Trąby nie raz brzmieli w Nowi i w święta. ciekawie zobaczyć, kiedy "trąby" są spotykane w pracach Stronga, a potem zobaczyć, kiedy powinni brzmieć zgodnie przepisom biblijnym. Także patrz artykuły Kalendarz Boga (156), Świąteczne Dni Boga (97), Księżyc a Nowy Rok (213).

Czy trzeba Swięto Namiotównazywać Swiętem Szofara lub Jom Teruach, Dniem Trąby na podstawie danej w "Interlinear Bible" wersji (hebrajskiej, greckiej i rosyjskiej).

Odpowiedź: w księdze Kapłańskiej 23:24 (żydowskie wydanie) mówi się dokładniej tak: w siódmym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca (2320) będziemy mieli odpoczynek (Sobota)(7677)(Sabatoun)w pamięć o (2146) Signalled (po ang. Coś, co odbywa się według czyjegoś powołania)(8643) zebranie (4744) święte (6944).

Księga Kapłańska 23:24 (wydanie angielskie) proponuje następne: W siódmym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca, będziecie mieli odpoczynek (Sobota), radość pamięci, święte zebranie.

W księdze Liczb 29:1 (wybranie żydowskie) mówi się następne: w siódmym miesiącu, w pierwszy dzień miesiąca, będzie u was święte zebranie, nie można robić żadnej pracy w ten dzień; DZIEŃ (jom) ŚWIĘTA TRĄB (8643) (trąba)(włączono, ale nie ma odpowiedniego numeru lub żydowskiego słowa). 8643 Teruach (Teruwach) oznacza sposób duć w trąbę. 8643 pochodzi od 7321, ogłuszać, bić trwogę, krzyczać. Krzyczać głośno, zniszczeć, wydawać śmieszne dźwięki, ogłaszać trwogę).

Zauważyłem, że słowo "Trąba" w większości przypadków jest tłumaczone jako Róg barana, w wydaniu "the Interlinear Bible"…podaje się jako szofar. Trąby…2689 szofar…7782. Czy Szofar znaczy to samo, co i Srebrna Trąba? Wyrażenie "duć w trąbę"… znaczy podejmować na alarm, żebyśmy mogli zobaczyć przyszłe wydarzenia, to znaczy Oczyszczenie i Święto Namiotów?

Odpowiedź: trąby oznaczają Nów. dźwięk rogu barana usłyszą ci, kto przestrzega Nów. "Dzień Trąb" - przyjęty termin, który używają w stosunku do święta. Oprócz tego mówią "Nów". w ten dzień byli dokonywane podwójne ofiary i te wszystkie rytualne dzieje, wyznaczone dla Nowi. 3˛117 idzie przed 8643 w księdze Liczb 29:1; Gren tłumaczy to jako "dzień, w który rozlega się głos trąby". mówimy Dzień Oczyszczenia, lub Jom Kippur, ale ponieważ mówimy w języku angielskim, to częściej mówimy "Dzień Oczyszczenia" i to zdanie jest nam zrozumiałe. Słowo "teruwach" oznacza "szmer", "głośne uznanie" lub "zwycięski okrzyk". Oprócz tego dźwięk może znaczyć "zgrzyt" trąb pod czas alarmu. Słowo zawiera ukrytą konotacje: "bić alarm", ponieważ z trąby jest słyszany "okrzyk zawołania". W księdze Liczb trąby są spotykane cały czas.

Kiedy mówimy o święci Trąb, zawsze musimy mieć na uwadze, że to święto i Nów rozumieją podwójną atrybutykę rytualnych dziej. Patrz artykuły: Kalendarz Boga (156); Nowi (125), Święta Boga (97), Trąby (136).

Często słyszałem o Święcie Trąb lub o początku siódmego miesiąca, który jest obchodzony jako żydowski Nowy Rok. Jest ciekawe się dowiedzieć, czy naprawdę można to uważać Nowym rokiem i czy zawsze to tłumaczenie było używane?

Odpowiedź: Dzień Trąb zawsze był obchodzony zgodnie z Kalendarzem Kościoła, jednak przed systemem Kościoła dzień ten nie był obchodzony jak Nowy Rok. Według Miszny widzimy, że jak dzień ten wszedł do obyczajów Judejczyków jako Nowy Rok, pomimo Nowego Roku, który jest w pierwszy dzień miesiąca Abib. Święto Rosza Haszanah, które obchodzą współcześni Judejczycy, wszedł do Judaizmu nie wcześniej trzeciego wieku naszej ery. Rabin Samuel Kon podaje ten fakt jako dowód wpływu Judejczyków na sektę stronników Soboty w Europie po Reformacji. Aspekt ten jest rozkryto w artykule Stronicy Soboty w Transylwanii, CCG Pabliszing, 1998r. zapoznać się z tą pracą można w odpowiednim oddzielę Chrześcijańskich Kościołów Boga w Stanach i Australii.

Po wprowadzeniu kalendarza Hilela w 358 roku był dokonany szereg badań w celu wyjaśnienia pytania o rozbieżnościach w kalendarze judejskim. W wyniku Nowy Rok Babilończyków zważa się początkiem roku. a stara data nowego roku przesunęła się, a razem z nią i wszystkie święta, tak że różnica była w dzień lub dwa. Później Judejczycy nigdy nie dotrzymywali prawdziwego kalendarza. Patrz artykuły: Kalendarz Boga (156), Księżyc a Nowy Rok (213), Kalendarz a księżyc: przenosić lub obchodzić (195).

Oczyszczenie

Jeżeli każde słowo Boga ma swój sens, to jakie znaczenie dnia Oczyszczenia, o którym się mówi w księdze Kapłańskiej 23:27 i dalej?

Odpowiedź: Oczyszczenie symbolicznie wskazuje na pojednanie ludzi i planety z Bogiem w Mesjaszu. Kozioł Azazelia, zostawiony w pustynie, jest symbolem Szatana, rzuconego do otchłani na tysiąc lat. Temat ten jest rozpatrywany w artykule Azazel i Oczyszczenie (214). Arcykapłan s początku spełni swoje obowiązki i wystąpi w roli Mesjasza Pierwszego Przyjścia. Po oczyszczeniu, arcykapłan zmieni swoje ubranie i ubierze się w odzież królewską, żeby przypomnieć o Królu Mesjaszu pod czas Drugiego Przyjścia. Patrz także artykuł Oczyszczenie (138).

Z tekstu księgi Wyjścia 30:11-16 staje się zupełnie jasne, że Mesjasz płacił wykup w dzień Oczyszczenia. Jeżeli to tak, to możliwie on to robił, ponieważ przestrzegał Prawo. A zgodnie prawu wykup trzeba było płacić w każdym przypadku, nawet dla oczyszczenia, kafara?

Odpowiedź: tak, trzeba było płacić podatek rozmiarem jedna drachma lub pół szekiela- tak się mówi w księdze Wyjścia 30:11-16. Z tego fragmentu wynika, że jesteśmy wolni, ale nie możemy robić zło i poruszać prawo do jego śmierci i oczyszczenia, podatek był pobierany dlatego, żeby pokazać, że on zapłacił za nas. Z tekstu widać, że jest nam zabroniono zbierać wykup w dzień Oczyszczenia, ponieważ jest to zniewaga ofiary Chrystusa. Zgodnie z Prawem ofiarowanie trzeba robić tylko trzy razy na rok.

Wracając do księgi Wyjścia 30:13 "Każdy, kto wchodzi do liczby, powinien dawać polowe siklu, siklu świętego; w nim dwadzieścia ger: pół sikla ofiara Panu". Czy to znaczy, że człowiek dawał cały sikiel, a połowa sikla szło na potrzeby skinii, a druga połowa była przynoszeniem Bogu?

Odpowiedź: nie, rozmiar podatku składał tylko pół silku. Podatek został zmniejszony do trzeci siklu pod czas niewoli babilońskiej; zgodnie z dawnym systemem miar i wag w siklu było trzydzieści ger. Ten podatek symbolizował Zbawienie Mesjasza, który zapłacił wykup za nas, ponieważ przyniósł ofiarę odkupującą. Dlatego prawo zabrania zbierać wykup w dzień oczyszczenia. Dotyczy to wszystkich kożciołów.wykup ten był pobierany z każdego izraelita, dlatego Judejczykom było także zakazano zbierać go w każdy dzień, oprócz wyznaczonych dni. Ponieważ Chrystus zapłacił swój wykup; zakaz ten poszerzał się na wszystkich chrześcijan. Jak widzimy z księgi Dziejów 27:9, wczesny Kościół przestrzegał ten dzień.